Roskildesyge

Af Mads Holger 41

Den gode Tom Jensen skriver i dagens Berlingske, at Roskilde Festivalen er konservativ. Nu havde jeg egentlig besluttet mig for ikke at mene noget herom i år, fordi min notoriske modvilje mod dette arrangement nok efterhånden er velkendt, men denne påstand må jo per nødvendighed udløse et modsvar. Tom Jensen og jeg har ofte på hjertelig vis drøftet dette emne privat, og således er det måske udmærket at fremføre vores respektive argumenter i offentligheden, for sagen har bestemt principiel karakter.

Med henvisning til festivalens årlige gentagelser af opkast, druk, mudder og teltlejre tegner Tom Jensen et stemningsfyldt billede af en lille verden, der udmærker sig ved på helt triviel vis at være nøjagtig, som den var sidste år og alle de foregående. Det er som i 90års fødselsdagen ”Same procedure as last year” og det kan da medgivet intuitivt styrke perceptionen af Roskilde Festivalen som konservativ. Den repræsenterer ingen nævneværdig afvigelse fra sædvanen. Den repræsenterer således ej heller nogen nævneværdig kulturel nyskabelse i hverken sin form eller sit kunstneriske indhold. Enkelte ville måske insistere på, at de i år havde hørt nogle få nye toner, og det vil jeg da bestemt ikke udelukke, men som institution betragtet er det rimeligt at anføre, hvorledes Roskilde Festivalen ikke repræsenterer nogen kulturelle revolutioner eller noget nyt, der for alvor rykker ved vores samfund og verdenssyn.

Sådan har det imidlertid bestemt ikke altid været, for rockmusikken og festivalkulturen var jo netop i sin tid en af de stærkeste eksponenter for ungdomsoprøret. Dengang flyttede musikken og kulturen i øvrigt vitterligt noget i det omkringliggende samfund. Her var hævet over enhver diskussion vitterligt tale om en kultur, der satte ringe i vandet og forandrede noget på en radikal vis. Netop derfor vil det også være min påstand, at musikken dengang var af mærkbar højere kvalitet. Kulturen har det nemlig historisk set med at blomstre i forbindelse med overgange, nybrud og væsentlige skift i verdens indretning. Det har vi oplevet gennem alle verdens epoker, hvad enten det har været renæssancen, barokken, rationalismen, romantikken, det moderne gennembrud eller senest modernismen og ungdomsoprøret.

Problemet for vor tids kunst in casu eksemplificeret ved Roskilde Festivalen er således også som rigtigt noteret af Tom Jensen, at den ikke repræsenterer et sådant epokeskift, men i stedet er en stadfæstelse og triviel gentagelse af det vedtagne og status quo i både sin form og sit indhold. Hvor kunsten og kulturen altid har været en avantgardistisk frontløber, er den i dag blevet eksponent for konformisme og bagstræberiskhed. Det er historisk anskuet et særsyn, og til vidnesbyrd herom har vi da også gennem navnlig det seneste års tid haft en konstant og stadigt hyppigere opblusende debat om kunstnere og kulturfolks letkøbte og aldeles uniforme synspunkter.

Det samme erfarer vi også i den med kulturlivet ideologisk nært forbundne medieverden, for igen i år oplever vi som læsere at blive overplastret med historier fra Roskilde Festivalen i et helt grotesk omfang, der åbenlyst mestendels skyldes journalisternes bestræbelse for at retfærdiggøre deres egen deltagelse i en uges druktur. På mest ydmygende vis har vi således i Ekstra Bladet kunnet se historier om eksempelvis årets vinder af Miss wet T-shirt, der har vundet en ramme dåsebajere, om årets mest overskidte lokum på festivalen og om piger med bare bryster, der bader i en sø fuld af tis og lort. Man viser sig tilsyneladende i dele af branchen villig til at deponere al integritet for at retfærdiggøre sin sommerferie. Dette bør egentlig kalde på selvransagelse i den journalistiske branche, for spørgsmålet er, om det rent journalistisk – for så vidt som det overhovedet kan betegnes som journalistik – bidrager til den samfundsoplysning, der burde være journalistikkens opgave. Det repræsenterer et lavpunkt af ligegyldighed og har dette til fælles med kulturen, for der er absolut ingen nyskabelse, friktion, ofring eller selvstændighed at finde heri.

Omvendt har vi oplevet et skred i dansk kultur og mentalitet gennem navnlig de seneste ti-tyve år. Danmark er under stærk forandring, og de mennesker, der i det borgerlige Danmark har virket for dette, er gennem lang tid blevet dæmoniseret og udskammet. Det gælder hele den borgerlige strømning, der ønsker at reformere landet oven på ungdomsoprørets totale omvæltning af alle værdier. Det er her, en nyskabelse er opstået, og selvsagt er det også her, ofre er givet, og modstand øvet. Her har det kostet noget, hvilket efterhånden er blevet kultur- og medieverden et totalt glemt element. Det er herfra den egentlige avantgardisme er kommet, hvilket da også så småt er ved at erkendes over en bred kam, men både i journalistikkens og kulturens brancher er der en massiv modvilje mod at dykke ned i de problemstillinger og strømninger, der præger landet, og det er et meget stort samfundsproblem. Terrorangreb rammer efterhånden Europa ugentligt, EU er i opløsning, og masseindvandringen er ved at omskabe Europa og Danmark for evigt, men i kulturen og medierne hører vi ikke tilstrækkeligt herom, fordi branchernes ansatte i vid udstrækning hellere vil til Roskilde og drikke dåsebajere med Miss wet T-shirt i mudderet.

Den historiske situation er ikke ulig romantikkens epoke, hvor også en gigantisk revolution i anden halvdel af det foregående århundrede havde omskabt samfundet kulturelt såvel som politisk. Netop i denne postrevolutionære epoke finder vi også frembruddet af den ideologiske konservatisme som en modvægt hertil. Det tilskrives ofte den britiske forfatter og tænker Edmund Burke, hvis konservative virke netop var et korrektiv til den franske revolution og dennes kulturelle følgevirkninger. Når således det mod slutningen af 17-tallet længe havde været comme il faut at lade guillotinen køre på fuld damp, bliver det jo ikke konservativt at insistere på, at den skal vedblive hermed, fordi dette repræsenterer en fastholdelse af status quo, eller sagt med andre ord bliver jo ej heller vi konservative af at insistere på at ryge hash i dag under henvisning til, at det gjorde vi også i går.

Der må derfor sondres mellem betegnelsen konservativ og reaktionær, og det kan hurtigt blive en semantisk strid om ord, men sikkert og vist er det, at dansk kulturliv ingenlunde repræsenterer noget nyt, men derimod blot en apatisk fortsættelse af det forrige århundredes revolution. Kunsten er således snarere at betegne som konform, risikofri og blottet for nytænkning. Ingen i dansk kulturliv drejer nemlig af, træder i karakter og træffer et omkostningsfuldt valg under hensyn til en højere sag. Som jeg ofte før har påmindet om, bringer dette således mindelser om en kvinde, jeg engang kendte. Hun klædte sig meget konservativt i garderober fra svundne tider, og da jeg kritisk spurgte, om ikke det var besynderligt at tage sig så anakronistisk ud, svarede hun, at man som kvinde sagtens kunne klæde sig i tidligere tiders mode, når blot det ikke var sidste års mode. Dette forekommer også et gyldigt princip rent ideologisk, for konservatismen er blevet progressiv.

41 kommentarer RSS

 1. Af Niels Peter Lemche

  -

  Det er da utroligt, at du stadig får lov til at publicere dine racistiske udgydelser, ‘Eva Madsen’.

 2. Af Eva Madsen

  -

  Alle er racister Hr. LEMcke , – men i min beskrivelse , beskriver jeg kun – det mine øjne skuer ..
  Må mine øjne ikke beskue og mine fingre ikke skrive ? – skal Hr. lemCKE udøve hvid racediskriminering til fordel for udenlandske racer. ?

 3. Af Allan Hansen

  -

  Når man læser Niels Peter Fladfisk, og hans
  infantile kællingesnak, så kommer man sgu
  til at savne Bamse og Kylling!

 4. Af Uffe Staulund

  -

  @ Eva Madsen,

  Det er ubehageligt, at læse dine indlæg, Er du droppet ud af sjette og fortsat på Kofodsskole, hvor du har taget en Ph.D.

  Roskilde Festivalen er vel bare en fortsættelse af Distortion 2016, og der kommer heldigvis mange flere festivaller, så der er meget vigtigt stof til pressen og TV.
  Og så giver det overarbejdspenge.

 5. Af Troels Andersen

  -

  Kære Eva Madsen,
  De 3 unge kvinder er såvidt jeg kan se ikke migranter, men formodentlig studerende, arbejdende eller flyttet med ægtefæller
  Der er vist ingen grund til at flippe ud hvergang nogen har en anden hudfarve.
  De bærer heller ikke niqab – faktisk ikke engang tørklæde.
  Jeg synes faktisk det er rimeligt sobert det de udtaler, selvom de ligesom andre har begrænset viden og indsigt.
  Det ville hjælpe debatten rimeligt meget, hvis de fleste afstod fra automatreaktioner.
  Du mener, at danskerne selv skal kunne bestemme i deres eget land. Ok.
  Det er der mange der er enige i.
  Nogle danskere er ikke hvide.
  Det må du leve med, og det hjælper ikke at råbe af dem eller om dem.
  Nogle udlændinge vil være her på arbejde eller rejse. De kan heller ikke være hvide allesammen, da hvide mennesker nu engang er et lille mindretal på kloden.
  Der er mange flere gule end hvide og mange flere sorte end hvide.
  Endelig er muslimer arabere, persere m.fl. og hvis man kun deler i de 3 hovedracer, så er de samme race som de hvide; europæide.
  Du er ikke glad for muslimer. Fair nok. Islamisterne er i hvertfald skræmmende.
  Men, lad være med at kalde det racisme.
  Det kan være du kommer af med nogen frustrationer, men det skader også fornuftig debat, fordi det er så nemt at tage afstand fra og gå i den modsatte grøft.
  Man kan godt tale med respekt for andre selvom man ikke ønsker sit land ændret for meget og for hurtigt.

 6. Af Ove Carlsen

  -

  Medierne gør hver dag meget ud af åndløse og ret ligegyldige ting. Det er for at vi skal blive underholdt, så vi glemmer at invasionen, besættelsen og islamiseringen fortsætter, mens mængden af skandaler, forbrydelser, ulykker og sygdomme vokser og vokser.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  TROELS ANDERSEN , der er vist ingen grund til at skrive kære Eva madsen, for så vidt det er oplyst her, er ‘hun’ et dæknavn for en lille gruppe rabiate højefløjsfanatikere, som har fyldt op med sine racistiske tilsvinelser af alle med en anden hudfarve, religion, you name it. ‘Hun’ dukker op med mellemrum og det er altid det samme, der kommer ud af ‘hende’.

 8. Af Hans H

  -

  Udover din beskrivelse at festivallen, som jeg ikke er uenig i, er det så også Snowden’s mulighed for kommunikation med deltagerne du taler om Mads Holger?

 9. Af Hans H

  -

  NIELS PETER LEMCHE
  Med dit historiske kendskab til religiøs fanatisme, og hvor du erkender at nazisterne er Wagnersk katolske, så er det besynderligt du hopper på påstanden om racisme.

  Racisme begrebet er ikke eksisterende i henhold til opdateret naturvidenskab. Imidlertid er begrebet defineret politisk, men dog stadig et fortidslevn.

  Kan du ikke, for syns skyld, forhåbentlig mere end det, definere forskellen på racisme og kulturmodstand?

 10. Af Hans H

  -

  Eva Madsen.

  Naturligvis er alle ikke hvad du kalder racister, men de fleste, her til lands, er modstandere af islamisk politisk kulturel herrefolksmentalitet.

  Kan vi ikke prøve at kalde emnerne ved deres rette navn?

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hans H, nu var Wagner ikke katolik.

  Racisme og kulturmodstand: Jo, det er nemt nok. Racismen er et levn fra fortiden, der kommer til udtryk i nedgøring af alle, der har anden religion (naturligvis for tiden især muslimer), anden mening og anden hudfarve. Den ser bort fra, at vi alle tilhører arten homo sapiens sapiens og faktisk kan leve sammen og få børn sammen. Dvs., den argumentation, der basere sig på gamle former for racelære, er en del af racismen. Kulturmodstand (fandt du selv på dette udtryk?) er egentlig lige så meget et forsvar for en anden kultur, end den, man er modstander af. Jeg kunne f.eks. være modstander af jysk kultur, og jyderne givetvis af ‘københavnerriet’. Vi kan være modstandere af tysk kultur — især hvis det betyder, at vi nu skal til at lære tysk igen, eller engelsk, eller blot Wagner (jeg har selv 12 indspilninger af Ringen). Der er inden for dit begreb ‘kulturmodstander’ ikke det, man ikke kan være modstander af. Alvorligere er det selvfølgelig, hvis du sætter lighedstegn mellem racisme og kulturmodstand.

 12. Af Troels Andersen

  -

  Niels Peter Lemche,
  Muligvis er jeg naiv, men jeg synes alle skal have en chance for at blive forstået, sålænge man ikke truer nogen.
  Det er før set, at nogen der er gået i baglås og råber ad andre, lige pludselig selv kan høre, at de råber.

  Jeg er ikke imod muslimer, men jeg er imod masseindvandring ligemeget hvorfra.
  Jeg vil også være imod masseindvandring af hvide fra Rusland eller Tyskland. Eller 25.000 mormoner eller Scientologer.

  Jeg holder mig til Martin Luther King. Det er ikke hudfarven (eller religion) der er afgørende, men hvad der er indeni, og hvordan man behandler andre.
  Det er mit fattige håb, at flertallet har det sådan, medmindre de føler sig truede og er blevet forhærdede af propaganda.

 13. Af Niels Lauritsen

  -

  Som det klogt er blevet sagt: kommentarer til bloggene skal for enhver pris ignoreres. De er for dumme. Jeg burde aldrig selv havde gjort det her. Tag nu denne her blog. Emnet er Roskilde festivalen, og pressens behandling af samme. En fin og relevant blog.
  Men – af de hidtidige 10 kommentarer er de 8 1/2 emnet totalt uvedkommende, En idiotisk kommentar lader straks debatten skifte drejning til noget som er kommenteret 1000 gange af de samme 10-15 kommentatorer. Man skal nyde Holger i stilhed, alene og med omtanke. Det andet er verbalt roskildesyge.

 14. Af Troels Andersen

  -

  Niels,
  Man behøver ikke at følge “reglerne”.
  De fleste bloggere følger ikke en disse op på, hvad der bliver skrevet alligevel, så de bryder selv hele formålet med mediet.

  Hvis man kan stoppe eventuelle tegn på ægte had og racisme, så synes jeg man skal gå med. Et stykke af vejen.
  Det virker faktisk mere end 50 % af gangene. Det vil Mads Holger sikkert påskønne.

  Ellers er Mads Holgers blogge rimeligt godt håndværk,som sjældent giver anledning til de store slagsmål.
  Udmærket forsøg på at skelne imellem konservativ og reaktionær.
  Problemet er, at de som kunne have brug for at læse det ikke når så langt i teksten, eller ikke falder over det.

 15. Af J Martinez

  -

  En festival er blot en festival, hvad det drejer sig om er musikken..Den er aldrig konservativ, af den simple grund at der ingen konservative kunstnere af værdi eksistere..

  Det eneste man kan sige om dette dødssyge kedelige konservative indlæg, er at Roskilde som altid er en kulturel værdiskaber som borgerlige ser som en trussel pga. af de ikke konforme der deltager og ikke går med høj hat og jakkesæt som mh ønsker i deres status quo dødssejler kultur.

 16. Af Kurt Dejgaard

  -

  Jeg tror at Roskildesygen er bloggerens egen:
  Et par klamme still-billeder, og så hurtigt væk, før nogen skulle finde på at spørge til substans.

  Er karakteristikken rammende? Nej. Den kan end ikke kaldes en nødtørftig karikatur af en Roskilde festival. Den er allerhøjst et halmstrå til en stråmandsundskyldning man alligevel ikke rigtigt gider argumentere for. -Et barns protesterende automatreplik “jeg ka’ ikk’ li’ det” til tallerkenen med noget han aldrig har smagt.

  Men bevars’.
  Ingen er tvangsindlagt til at smage på noget man aldrig kender. Heller ikke Mads Holger. Det står ham frit for ikke at sætte sig til bords og lade tallerkenen stå.

  “Du finder selv mariekiksene og mælken, ude i køkkenet, skat?”

 17. Af Arne Hornborg

  -

  Det uhumske svineri på Roskilde pop/rock- estival er nærmest katastrofalt.
  Bunden af bunden. Infernalsk støj fra samlebånds-,,musikken” pigtrådsmusikken, mens folk vælter rundt i pløre, skidt og affald. Stærkt berusede, med narko som følgesvend.
  Det under mig at DRTV og DR2 overhovedet spilder tid på at sende fra den uhumske pløjemark.
  Mon ikke det mere er al balladen, råben og skrigen samt druk der tiltrækker dét specielle publikum?
  De to kanaler har sikkert ikke opdaget at der foregår mange festivals med klassisk musik.
  Pyt! Alle vi mange, rigtig mange andre kan så nyde det.
  Ethvert land har naturligvis en BUND og en TOP.
  Arne Horborg
  Typograf/mediegrafiker, forfatter.

 18. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg er en af de mennesker, der aldrig har været på Roskilde, dels fordi da jeg var studerende, havde jeg ikke råd og dels fordi jeg rejste hjem til det land jeg kom fra for at tjene penge i sommerferien. Nu er jeg også sippet og hader at sove i telt, ligeledes havde jeg hørt om pisselugt over det hele.

  Jeg har derfor ikke udlevet unge menneskes drøm om at tage på Roskilde og jeg tror nu i dag, at jeg burde have givet mig selv lov og råd til en billet til Roskilde.

  Jeg har en ung datter, der går i gymnasiet. Hendes første deltagelse på Roskilde var sidste år. Hun snakker stadigvæk om Paul MacCartneys koncert og show. Der var også mange gode bands sidste år. Nu er hun der igen, måske ikke helt så imponeret af kunstnerdeltagelsen, men hun var spændt på at høre Snowdons tale.

  Det er muligt Mads Holger, at du burde have givet dig selv lov til at deltage og være ung. Det glemte jeg desværre helt, da jeg var ung, at være ung og leve, uden bekymringer.

  Mit råd til dig. Lad være med at censurere så meget på dine blogs, derfor gider relativt få læse dine blogs, ej heller deltage. Du skal være lidt mere afslappet. Det har jeg lært af mit alt for travle arbejdsliv. Løs op.

 19. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “Lad dem drikke sig ihjæl ! –De er alligevel nul- og nix –værd for vores land ! –De vil alle stemme “JA” –Til EU ! –Netop fordi de unge ræverøde kun tænker på dem-selv ! –Lige NU forhandler udlændingestyrelsen om, at leje kæmpe-million-villa –til brug for islamiske indvandrere ! –Intet er for godt til INVASIVE befolkninger ! –Det har social-demokraterne til fulde bevist ! –OG så er den ikke længere ! –Off. evigheds-ansatte øjner gevinst –udi –kommende sociale tilfælde, der kræver i tusindvis af endnu flere off. ansatte !

 20. Af J Martinez

  -

  “De to kanaler har sikkert ikke opdaget at der foregår mange festivals med klassisk musik.”

  Ja, hvis bare borgerlige kunne sætte sig stille og roligt der i sin borgerlige kedsommelighed, og holde sin kæft mht. hvad andre menneske ønsker at gøre, og leve sit liv tommelfingre pilleri , ville meget være vundet..

  same procedure as every year, james mht roskilde..

 21. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg kom til at stave navnet Snowden med o, det er forkert, beklager.

 22. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Teddy
  Jeg kender mange unge på Roskilde, de stemmer fra de helt blå partier til de helt røde. Det er det,der er interessant. Må jeg spørge dig? Hvorfor hader du unge mennesker og praktisk taget alt, der har med mennesket at gøre. Kunne du ikke få børn?
  Har du fået læst Tartuffe/Misantropen af Molière, som jeg anbefalede dig? Den er virkelig skæg. De unge mennesker, som du taler om, er de mennesker, der skal forsørge dig i alderdommen. De er både søde og dygtige, de fleste af dem, højre som venstreorienterede.

 23. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Kære Arne Hornborg.
  Jeg er sikker på, at dine forældre syntes jazz var forfærdelig musik, eller den musik, som du hørte, da du var ung.

  Jeg er vokset op til dels i Island og hvis der ikke i Dampradioen, som man kaldte det, ikke havde været særligt veluddannede og kultiverede mennesker, der spillede alt fra 12 tonemusik til pop, så var islændinge blevet idioter i hobetal. Kultiveret og oplysende TV og radio er et godt middel mod kulturløshed og godt til integration. Popmusik er også kultur, dog ikke finkultur. Noget er godt, noget er skidt. Tiden bestemmer hvad, der lever, således er det også med litteratur, arkitektur, design og kunst. Man skal faktisk på lang afstand tidsmæssigt, for at finde ud af hvad der er godt.

  Min gamle farfar hadede alt hvad, der var af engelsk musik. Min mor har fortalt mig, at den gang Beatles kom frem, sagde han om musikken. Sikke noget engelsk kattejammer, men samtidigt slog han takten til musikken med den ene fod.

 24. Af Birger Nielsen

  -

  Hvordan kan blogholderne på Berlingske tillade, at ham den skingrende skøre Martinez smadrer enhver debat med sit cirkussprog og vrøvl, mens de ofte sletter andre moderate indlæg.

 25. Af J Martinez

  -

  AF BIRGER NIELSEN – 30. JUNI 2016 19:34
  Hvordan kan blogholderne på Berlingske tillade, at ham den skingrende skøre Martinez smadrer enhver debat med sit cirkussprog og vrøvl, mens de ofte sletter andre moderate indlæg.

  Du har copy pastet den i alle blogindlæg nu preben..Kom dog med en original kommentar til indlægget, hr. lavkulturelle.

 26. Af Harald Kristiansen

  -

  Uffe Staulund jeg tror, at mennesker på Kofods Skole har noget større empati end Eva Madsen gruppen. Eva Madsens kommentarer skrives, enten af en gruppe stærkt højreorienterede, eller af indvandrere, der laver gas. Nogle gange er der så mange fejl i teksten, at det kun kan være analfabeter, eller udlændinge, der skriver. Det kunne også være Nye Borgerlige, eller en gruppering endnu længere til højre, Danskernes Parti, eller nogle nationalsocialistiske personager.

 27. Af P. Torbensen

  -

  Så blev min kommentar konserveret-hykler

 28. Af Arne Hornborg

  -

  Harald Kristiansen.
  Jeg er 82 år. Uddannet typograf/håndsætter, mediegrafiker.
  Mine forældre, der var ganske almindelige, flittige arbejdere, interesserede sig meget for klassisk musik, senere i deres pensionisttilværelse også for de gode opera- og balletudsendelser tv dengang sendte.
  Litteratur og den danske sangskat samt klassisk musik havde høj kurs i mit barndomshjem. Lyttede til det i radioen. Torsdagskoncerterne til eksempel.
  Det sammen for min og min hustru samt vore døtres vedkommende.
  POP ,,musik?” er ikke kultur. Det er uforpligtende underholdning.
  Den officielle, godkendte beskrivelse af kultur, som det fremstilles i de forskellige ordbøger samt leksika, bringer jeg her som følger:
  KULTUR:
  Alt det mennesker har skabt for at give sig selv og hinanden åndelige og intellektuelle oplevelser.
  Menneskets dannelse og åndelige udvikling.
  Kultur er forædling, højnelse.
  Kultur:
  Bibliotekernes betydning for at bibringe, udbrede kultur til almenvellet, bringe, gennem kultur, den berigende, givende, nødvendige oplysning.
  Kultur:
  Avl vedrørende rendyrkning, FORÆDLING af jord og planter.
  Kulturforædling inden for videnskaben.
  Kultur:
  Normer for GOD opførsel. At opføre sig dannet og kultiveret.
  At tale kultiveret.

  UNDERHOLDNING er det stik modsatte af kultur.
  Underholdning. Noget der udelukkende underholder, er overfladisk, er uforpligtende, afslappet, indholdsløst, uden at være dybdegående. Eksempelvis pop og øvrige underholdning.
  KULTUREN højner os, engagerer os, gør os bevidste, giver os indhold, giver os kvalitet, giver os rige, varige oplevelser.
  Underholdningen gør os overfladiske, uengagerende. Den er ligegyldig, indholdsløs.
  Kortvarig som candyfloss. Uden næring. Uden indhold.
  Kald tingene ved deres rette navn. Ingen grund til at misbruge substantiverne. DET giver misforståelser samt ,,lånte fjer”´
  Lad os tage vort sprog alvorligt, ellers flyder det hele til en stor grå masse.
  Arne Hornborg
  Typograf/mediegrafiker, forfatter.

 29. Af Arne Hornborg

  -

  Birger Nielsen.
  Du undrer dig over at Berlingske bringer Martinez indlæg.
  Det ville, måske?, nok komme under begrebet ,,selvcensur”.
  Det undrer mig endnu mere, at flere af debattørerne svarer, debatterer på Martinez forvrøvlede vås.
  Jeg har selv, for længst, læst et par indlæg af Martinez. Fandt dem bedøvende kedelige, ligegyldige. Kunne ikke drømme om at læse, endsige kommentere Martinez’ indlæg.
  Ignorer manden. Ganske simpelt.
  Arne Hornborg
  Typograf/mediegrafiker, forfatter.

 30. Af J Martinez

  -

  AF ARNE HORNBORG – 1. JULI 2016 8:04
  Harald Kristiansen.
  Jeg er 82 år.

  Hvad med at stoppe dit offentlige medlidenshedsynk?

  “UNDERHOLDNING er det stik modsatte af kultur.”

  Ævl…Alt stor kunst og kultur er også underholdende…Din kedelige kultur opfattelse er dog meget borgerlig..Men har jo også kun været en borgerlig kunstner af tusind i verdenshistorien? Og de var i den laveste kulturmæssige værdi %. I kedsomhed slog de alle de andre.

  Også kan men heller ikke forvente mere, når bloggeren her altid starter sit indlæg med alders klynk for medlidenhed.

 31. Af Bjarne Andersen

  -

  Næst efter Mads Holgers fortræffelige beskrivelse af Roskilde Festivalen, har jeg fundet “god underholdning” i flere af kommentarrene.

  I min optik er festivalen et glimrende eksempel på hvor dårligt folk kan opføre sig, de vælter sig i deres eget opkast og skidt, de sviner og regere omkring området hvor den afholdes, flere steder er der ligefrem “affaldsdepoter” ved husejernes private grunde, grisebasserne smider simpelthen bare deres affald hvor det passer dem. Så festivalen bringe næppe kultur, eller noget nyt, svineriet er som det altid har været.

 32. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jamen, Martini, dit svar til Hornborg er fuldstændig korrekt. Kunst og underholdning udelukker ikke hinanden. Jeg kender ingen kunst, der har overlevet ret længe, som ikke er underholdende. Tænk bare på franske film fra 1960erne, som vi alle var så glade for dengang. I dag er de totalt glemte sammen med deres instruktører.

  Og skal vi helt op og slå på klokken: Er Shakespeare ikke underholdende Hr. Hornborg, og blev det ikke skrevet for at være underholdende? Jeg er bange for, at dit kultursyn ’sucks’!

 33. Af Arne Hornborg

  -

  I mit indlæg om kultur, kontra pop, BURDE jeg have foretaget fremhævelser for forståelsens skyld.
  Jeg forsøger igen, uden at miste mit standpunkt.
  UNDERHOLDNING er det stik modsatte af kultur.
  Underholdning. Noget der UDELUKKENDE, KUN underholder, er overfladisk, er uforpligtende, afslappet, indholdsløst, uden at være dybdegående. Eksempelvis pop og øvrige ligegyldigt, talentløst LAV-underholdning.
  Naturligvis er Shakespeare underholdende MEN også alvorligt, indholdsrigt, givende, tænksomt, som al seriøs kultur.
  Det er dér forskellen ligger.
  Arne Hornborg

 34. Af J Martinez

  -

  Aasger Aamund er borgerlig kultur…En af landets dyreste bekendtskaber, der over årene har kostet hans aktionærer dyrt og gjort ham rig..Hans firmaer taber stadig milliarder årligt og har gjort det altid. Han er blevet rigere på at narre de mindre begavede..
  Det er naturligvis underholdende, samtidig med at han er lavkulturelt i henseende til sine medmennesker. Og naturligvis er der noget tragisk når en mand på 82 er så glad for sådan en mand..Men kunne også have nævnt seier, som tilkendegiver at bo i Svejts, da det ifølge ham selv “kan blive nødvendigt at flygte fra det Danske skattesystem og blive udleveret”..

  Man af nysgerrighed hvad forventer du at få ud af at oplyse din alder i alle kommentar? Højere intellektuelt respekt? Drøm om igen.

 35. Af J Martinez

  -

  ps ikke at forglemme at du har copy pastet din aamunds”kultur berigelse kommentar” i hver eneste blog i dag, som en anden typograf arbejder, uden at ændre et ord..Det er hverken underholdende, kultur værdifuldt men kræmmer agtigt på den måde at man må gå udfra at du betales for at gøre det.

 36. Af J Nielsen

  -

  “I min optik er festivalen et glimrende eksempel på hvor dårligt folk kan opføre sig, de vælter sig i deres eget opkast og skidt, de sviner og regere omkring området hvor den afholdes, flere steder er der ligefrem “affaldsdepoter” ved husejernes private grunde, grisebasserne smider simpelthen bare deres affald hvor det passer dem.”

  Kort sagt: den perfekte afløser til Paradise Hotel.

 37. Af J Martinez

  -

  “Kort sagt: den perfekte afløser til Paradise Hotel.”..

  Overhovedet ikke…Paradise drejer sig om borgerlige børn der har brugt alt deres mentale tid i fitness centeret, mens Roskilde er for dem der bruger deres begavelse og medfødt kreativitet..

 38. Af P. Torbensen

  -

  Enig 2juli 2016 056 og 1 juli 2016 16.39

 39. Af J Martinez

  -

  “Tænk bare på franske film fra 1960erne, som vi alle var så glade for dengang. I dag er de totalt glemte sammen med deres instruktører.”.
  npl

  Fulgte engang en fransk film kavalkade over flere måneder i Buenos Aires, og så ca. 5o film da , fra Frankrig alle fra tresserne og 7o’erne. . Det ene mesterværk efter det andet..

  kultur er ikke hvad er underholdning, populært eller huskes…Men hvad har værdi. og ja, men skal nok tilhøre den kulturelle “elite” for at se det og forstå det….Den økonomiske elite vil dog aldrig være istand til dette.En billet til operaen sponseret af folket for dem, mener de er nok ..med pingvin uniform “and tory airs”.

 40. Af Arne Hornborg

  -

  Jeg har læst her i dag, den 3. juli, at Roskilde Festival har været en succes.
  Hvis dét er tilfældet så er det, i sig selv, ingen succes.
  Har folk virkelig behov for at opføre sig som vilde, uciviliserede ur- mennesker. Vadende rundt i skidt, affald og søle, en tinitusfremkaldende larm fra ,,baaands” med den sædvanlige, primitive samlebånds-,,musik”?
  Arne Hornborg
  Typograf/mediegrafiker, forfatter.

 41. Af Anne Jensen

  -

  Når man er ung, er der mange der har lyst til at udfordre sig selv – og opleve andet end den trivielle studie hverdag.

  Det er skønt at koble fra, og bare være sammen med sine venner et sted hvor alle mere eller mindre sænker paraderne (er berusede)

  Her bliver der ikke holdt på formerne, som man gør til hverdag. Her taler man med andre mennesker, end lige dem man er vant til – høre andet musik – ser andre ting , altså udvider sin horisont. Det er vel en del af at blive voksen og udvikle sig til en god borger.

  Når det hele er slut, skolen starter igen, ja så tager vi os sammen, og vasker os dagligt og smider ikke skrald fra os på gaden.

  Så snart der er håndværkere på vejen eller muhammad kører forbi med hans venner, ja så flyder gaden med skodder og poser fra tanken, og andet skrald.

  Det gør vi “beskidte” unge mennesker IKKE til hverdag. Kun en uge om året på festivalen.

Kommentarer er lukket.