Europas øer

Af Mads Holger 43

I dag er en af de helt store dage i europæisk historie. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at denne dag uden tvivl er den indtil videre vigtigste i dette århundredes europæiske historie, for langt frem i tiden vil resultatet af den britiske beslutning om at forlade EU få signifikant betydning for Storbritannien, Europa og Danmark.

Mod de fleste forventninger valgte det britiske folk at forlade den europæiske union. Vi kender i skrivende stund ikke det endelige resultat af afstemningen, men der lader nu til at være bred enighed om, at beslutningen er truffet. Situationen er kaotisk på verdens finansmarkeder og i det politiske landskab, mens for første gang i umindelige tider de danske medier har fået en historie, som selv i deres egen bevidsthed overgår deres egen deltagelse i Roskilde Festivalen.

Imidlertid er stemningen også mange steder euforisk, herunder i særdeleshed blandt de europæiske befolkninger, som gennem de seneste mange år er blevet stadigt mere skeptiske over for den europæiske union. I skrivende stund er det britiske pund styrtdykket med over 10% i forhold til den amerikanske dollar, og de økonomiske konsekvenser forventes at blive voldsomme. Der kan således med god ret indvendes, at beslutningen er og vil blive en kostelig affære (i hvert fald på kort sigt), ligesom der i det hele taget sikkert har kunnet indvendes mange gode rationelle argumenter for at lade Storbritannien forblive i den europæiske union. Imidlertid har den britiske befolkning valgt at se bort fra disse, og det samme lader resten af Europas folk i vid udstrækning til at være villige til. Dette er patos sejr over logos.

Hvis vi bliver i den græske terminologi, falder tanken selvsagt også på demokratiet, som nu hermed i den grad har givet sig til kende, hvilket efterhånden er blevet et særsyn. Således bør tankerne også gå til den helt anden ende af Europa og til Grækenland, der som den eneste anden europæiske nation i de seneste år har været meget tæt på at måtte forlade den europæiske union (om end ikke frivilligt).

Grækenland er som bekendt arnestedet for det europæiske demokrati. Den græske kulturs bystater fostrede i første omgang denne tanke, som naturligvis siden er blevet kultiveret betragteligt gennem Europas historie. Der kan anvises mange årsager til, at navnlig den græske kultur gennem hele antikken var denne verdens klart mest fremtrædende og således også grundlæggende for europæisk kultur herunder demokrati, men min påstand vil være den, at én af disse årsager har at gøre med det forhold, at den græske kultur rent geografisk baserede sig på et ørige. På samme vis var også det græske sprog baseret på såvel attisk som dorisk, ionisk og sågar minoisk foruden de orientalske præg.

Det væsentligste bidrag til europæisk kultur og således også til verdenshistorien er dermed ikke opstået på en enkelt og komplet isoleret ø som Australien (der ganske vist strengt taget er en verdensdel). Da englænderne i 1788 havde opdaget denne verdensdel og koloniserede samme, var de ankommet til verdens mest primitive egn, hvor man knapt havde opfundet agerbrug, endskønt der i Australien havde boet mennesker i op mod 50.000 år. Samtidig rendte Mozart rundt i Europa og havde to år forinden komponeret Figaros Bryllup, mens et moderne europæisk demokrati indførtes året efter med den franske revolution. Der var medgivet nogle begyndervanskeligheder, men ved sammenligning med australsk kultur forekommer det nu alligevel temmelig raffineret, herunder navnlig når man tænker på, at den oprindelige australske befolkning primært ernærede sig ved at kaste med en kølle mod nogle dyr, som så nogen gange faldt om.

Noget kunne således indikere, at denne isolation ikke har været frugtbar for kulturel udvikling. Det er naturligvis en meget ligetil og banal erkendelse, som vi også kender fra økonomi, botanik, psykologi og snart sagt en hvilken som helst anden sfære. Isolation og manglende samhandel svækker en økonomi, ligesom den manglende befrugtning svækker naturen, eller den manglende inspiration fra omgangen med andre hæmmer et menneskes udvikling.

Omvendt skulle man måske så tro, at den stærkeste kulturelle udvikling har været at finde, hvor forbindelsen til omverden har været lettest tilgængelig, altså på et kontinentalt fastland a la Mongoliet eller Nordamerika, men heller ikke her har man kunnet tale om nogen større kulturel udvikling, hvis vi lige ser bort fra Djengis Khan, som der da medgivet var lidt spræl i. Mere langhårede analyser vil måske indvende, at de amerikanske indianere (hvis man stadig må kalde dem således) var langt mere udviklede end vi, fordi de kunne hviske med hestene eller tale med månen, men hold nu op. Det var jo bare live coaches med fjer på og under alle omstændigheder i bedste fald et stolt naturfolk, men ikke et kulturfolk.

Verdenshistoriens usammenligneligt vigtigste kultur er europæisk, den er græsk, fransk, tysk, britisk, italiensk, spansk, russisk, dansk, østrigsk, tyrkisk (eller derfra), portugisisk, hollandsk med mere, og det skyldes, at Europa gennem mange hundrede år rent kulturelt har været et ørige af mange særegne kulturer og sprog, der hver især på symbiotisk vis har befrugtet hinanden som i en rosenhave. Det har selvsagt heller ikke været uden konflikter, men sådan er det jo med udvikling. Europa har med markedets metafor ikke været et monopol endsige et anarki.

Manden, der måske om nogen personificerede europæisk strid mellem nationer, Otto von Bismarck, er tilskrevet citatet: ”Den, der siger Europa, lyver”. Herved skal forstås, at Europa ikke er én, men mange nationer og identiteter med hver sit særpræg, hvorfor det ikke kan betegnes under ét. Europa er et kulturelt ørige, og konkurrencen, udvekslingen, striden, handlen, symbiosen mellem disse blomster i verdens smukkeste have er forklaringen på Europas historiske succes. Blandt disse øer har Storbritannien altid udmærket sig såvel geografisk (ved rent faktisk i konkret forstand at være øer), men også kulturelt ved at have kultiveret næsten hele verden i verdenshistorien største imperium, hvorover solen aldrig gik ned. Det vil den heller ikke gøre over dette mit andet fædreland denne gang, for Storbritannien har nu atter vist sig garanten for, at Europa forbliver et ørige ligesom antikkens Grækenland, og ja, så rummer Europa jo også en tredje nation, som rent geografisk mestendels er et ørige. Dette er mit andet fædreland Danmark, der ud over Storbritannien historisk har udvist den største modvilje mod at blive opslugt af den europæiske union. Må jeg henstille til, at vi øger og styrker denne modstandskamp, nu hvor vi atter har fået assistance hertil fra de britiske øer.

43 kommentarer RSS

 1. Af Uffe Staulund

  -

  Der er godt at Britterne stemmer nej, hvis de altså gør det, mens EU har fået et vink med en vognstang.

  EU er det mest kostbare projekt, som er lavet på Europæisk grund, det koster de stakkels skatteyder kassen.

  Det eneste EU har medført er billige bajere, cigaretter og indvandere i ukontrollable mængder.

  Projekter som CERN, Concorde, Airbus er rene hobby projekter rent finansielt i sammeligning EU.

 2. Af professor trivia

  -

  Dette vil bringe et stop for yallah af mangel på penge. Fede yallahprækere vil ende med at blive pisket, stenet og smidt ud fra høje huse, indtil de skrider hjem til yallah.
  Storbrittannien vil også spare ufatteligt mange penge der ikke mere skal hældes i eu s slamkiste.
  En herlig masse bureaukrater vil miste sugerøret til penge. Altså hvor er det fedt.
  Og det fedeste er at købegrisen MarleneWind der er lige så lidt professor som Penkowa, fik endnu et slag i sit løgnagtige fjæs sammen med MortenHelveg har har har.
  Mekka 6265 km —> skrid

 3. Af Claus T.

  -

  Ja, la os endelig få lukket EU.
  For når det sker, stopper flygtningene med at komme, Putin træder tilbage, grækerne begynder at spare, og alle er søde og rare og betaler deres skatter.
  det må vi da håbe, for Danmark alene har jo ikke en kinamands chance for at håndtere Syrien, Rusland, klima, Panama-svindlere mv. alene.

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, Mads, nu ligger min korrektion af dine historiske fablerier i filtret.

 5. Af Michael Vestergaard

  -

  Det var en klog beslutning fra englændernes side. Men også et udtryk for at EU ikke har gjort noget godt for de fleste englændere. Mange har været dødtrætte af EU, fordi de har været ofre for jobtab, familiesplittelse, afmagt, multi-kulti, skatteforhøjelser, velfærdsnedskæringer, kriminalitet og social elendighed mv.

 6. Af Jørgen F.

  -

  “Den, der siger Europa, lyver” – og i Europa er løgnen blevet normen:

  Nej – der eksisterer ikke ‘menneskeskabte klimaforandringer’
  Nej – Rusland er ikke blevet Europas fjende over natten
  Nej – ukritisk Indvandring er ikke en nødvendighed for vækst i Europa

  Ja – nationalstaten er udgangspunktet for borgerens hverdag og sikkerhed.

  Vi skal have politikere , der taler ind i virkeligheden – ikke politikere, som skaber deres egen virkelighed.

 7. Af Helge Nørager

  -

  Samtlige valgkredse i Skotland stemte for at blive i EU.
  Jeg gætter på om få mdr. udskrives en ny afstemning om Skotlands selvst.ndighed.
  Og UK går i o.løsning.

  Derefter opføres Hadrians mur igen, denne gang for at holde briter ud af Skotland, verden er underlig.

 8. Af Uffe Staulund

  -

  @ Jørgen F,

  Jeg må give dig ret i alle dine punkter.
  Det undre mig, at jeg skulle blive over 60, inden det gik op for mig, at jeg havde stemt på et taber projekt i sin tid.

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  En ting er sikker: Mads kan ikke lide at blive korrigeret.

 10. Af Birger Nielsen

  -

  Ja Lemche, man opgiver på forhånd at give sin mening til kende. Hvilken narcissistisk og absurd debatform MH benytter sig af.

 11. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ HELGE NØRAGER

  “Jeg gætter på om få mdr. udskrives en ny afstemning om Skotlands selvst.ndighed.”

  For det første vil udmeldnings forhandlingerne tage mindt 2 år, hvis ikke længere og i den tid kan meget ske. I øvrigt har Scotland i mange år levet af velfærdsydelser fra England. Men nu er oliepriserne halveret som dermed yderligere har forringet deres chance for at klare sig selv.
  I øvrigt er de fleste lande i EU underskudsøkonomier. Mon skotterne vil dele skæbne med udkantseuropa eller kunne det tænkes at de besinder sig, når konsekvenserne siver ind, og forbliver i UK og nyder fordel af den trivelige økonomi

 12. Af Niels O

  -

  Jeg var alligevel ikke klar over, at der er så mange små nationalister i England. Og hvad skal Skotland, Wales og Nordirland så nu gøre? Skal sidstnævnte nu have pigtråd sat op ind mod Irland?

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  Endnu et til filtret?

  NIELS O – 24. JUNI 2016 13:32: Hvis du vil have en forklaring på det, der skete, skal du se Fawlty Towers: Det afsnit, der hedder the mouse, hvor Basil terroriserer et yngre tysk par som gæster hotellet: We won tne war!

  Der findes nok ikke noget mere nationalchauvenistisk end den menige englændere.

  Men det er synd for dem, for i fremtiden har du kun sig selv at skælde ud på, når de ikke kan finde ud af det.

 14. Af Mehmet Sami Gür

  -

  3. VERDENSKRIG!

  EU bliver opløst bevidst af højreekstremistiske kræfter! Men hvad gør de andre? Ser bare på…

  Denne folkeafstemning vil være begyndelsen på en altomfattende domino effekt for hele EU regi. Hvis EU projektet bryder sammen, så er der en høj risiko for en ny verdenskrig!

  Det lyder måske en lille smule surrealistisk, men kun ét land kan redde Europa ud af den store identitets- og selvtillidskrise og det er et nyt og friskt kapitel med Tyrkiet!

  I vil sikkert give mig ret i de kommende dage, måneder og år.

  EU er simpelthen blevet til en union uden en betydelig og visionsskabende gennemslagskraft. Dvs. EU kan ikke længere vise handlekraft i den globale verden, hvilket kan tydeligt ses i den seneste flygtningekrise, hvor EU blev nødt til at tigge om hjælp og støtte for tyrkerne.

  EU mangler at udvise vision, lederskab, fælles ansvar og vigtigst af alt politisk enhed og handling i verden. EU er desværre ikke længere istand til at mestre de europæiske idealer, som engang var EU’s stolthed og stærke sider.

  Tyrkiet har så altid spillet og stadig i dag spiller en stor rolle som brobygger, fredsskaber mellem etniske og kulturelle diversiteter. Tyrkiet er stadig den største fortaler for ‘Civilisationernes Alliance’ istedet for højreekstremisternes store drøm ‘Civilisationernes Sammenstød’.

  Især har vi brug for et stærkt Tyrkiet nu, hvor højreradikale grupper har vind i sejlene i hele Europa.

  Tyrkiet har måske, modsat hvad andre påstår, verdens mest karismatiske, visionære, revolutionære, stærke, modige og handlekraftige leder – Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdoğan.

 15. Af Allan Hansen

  -

  Turkish Professor: “Those Who Do Not Do Islamic Daily Prayers Are Animals”
  by Robert Jones • June 21, 2016 at 4:00 am
  “Salah [prayer] is not done by animals. Those who do not do salah are animals.” — Turkish Professor Mustafa Askar, School of Divinity, Ankara University.

  Intimidation by Muslim extremists against those who do not follow a strict Islamist lifestyle does indeed produce “results.” Physical or verbal attacks against those who do not fast during Ramadan are commonplace all across Turkey. If you happen to find yourself there during Ramadan, stay indoors if you would like to eat, drink or smoke.

  “If the faith of those who do not do salah is different from that of the professor, murdering them could even bring sawab [reward for Islamic good deeds]. Such are the views that feed the perverse faith and doctrinal background of Muslim terrorists. … Is this professor aware of the fact that with this claim of his, he could cause the murder of so many innocent people?” — Yasin Ceylan, professor of philosophy, Middle East Technical University, Ankara.

 16. Af Allan Hansen

  -

  Tyrkiet – det bliver et stort NEJ TAK
  Herfra,,,,,,,,,, Så heler Kina, det ligger heller ikke
  i Europa!

 17. Af bo nielsen

  -

  Der er tilsyneladende et par radikale europater eller konvertitter/muslimer/islamister der snakker med her, men det ændrer ikke ved at englænderne er på vej til at få en del af deres frihed og selvbestemmelsesret tilbage. 🙂

 18. Af J Marti

  -

  Mh nægter alle uenige med ham ytringsfrihed..luk dog avisen…

 19. Af Birger Nielsen

  -

  Ja så er tyrken Mehmet Gyr atter på mission:

  “Tyrkiet har måske, modsat hvad andre påstår, verdens mest karismatiske, visionære, revolutionære, stærke, modige og handlekraftige leder – Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdoğan.”

  At kalde Erdogan for karismatisk og visionær, er vel det samme som at kalde Putin og Castro for demokratiforkæmpere. En af hovedårsagerne til briternes nej er formentlig det vi alle frygter, nemlig 80 millioner tyrkeres indmarch i Europa. To gange tidligere i historien har vi jaget muslimerne ud af Europa, nemlig i 1492 og efter Balkankrigene, så skal vi vel ikke atter lukke dem ind ad hoveddøren.
  Erdogan er også lig Putin pludselig blevet religiøs. Religionen har altid været magthavernes middel til at styre de store uvidende masser.

 20. Af georg christensen

  -

  Det nuværende EU har fået skabt alt for mange “uafhængige øer”, som bare støtter EU´s magt begær.

  Endelig turde “britanien” være med til at forlange: At enkel individets arbejds ydelse også tages alvorligt, og ikke bare længere styres på “børsens” lotteri.

  Hvad sker der nu?. Britterne har i , desværre ikke i fællesskab , på grund af indre forhold vil være med. Alligevel føler jeg, at “Den britiske (ond), vil brede sig overalt ud over det nuværende Europæiske rige.

  NB: Hvad betyder overhovedet “Økonomi?) , Finansindustriens “pengetrykkeri maskinens” : Maskinen ,som kun trykker nye “lotterilodder” sedler , så længe “arbejds ydelserne” vil være med. Arbejds yderne, er “folket” og ikke politiske magtbegærligheder.

  .

 21. Af Niels Peter Lemche

  -

  GEORG CHRISTENSEN – 24. JUNI 2016 17:29: Du er da vist ikke dansker. Er dette en google translation af et eller andet. Noget af det, du skriver er uforståeligt, andet fuld af sproglige fejl, f.eks. at du skriver ord i to, som på dansk skal skrives i et, som magt begær. Et udtryk som ‘Europæiske rige’ lyder meget udansk. Det er faktisk ikke et udtryk, vi bruger (og så glemmer vi, at europæisk ikke skal med store bogstaver).

  Det ville–og det er den alvorlige side af dit skriveri–måske blive taget mere alvorligt, hvis du faktisk var dansker.

 22. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, er jeg stor tilhænger af folkeafstemninger, men jeg er modstander af afstemninger, der afgøres på så lille en margin. Jeg mener, margin bør være minimum 55/45 eller endnu bedre 60/40 for at afspejle en reel folkelig opbakning.

 23. Af j nielsen

  -

  “Jeg var alligevel ikke klar over, at der er så mange små nationalister i England. Og hvad skal Skotland, Wales og Nordirland så nu gøre? Skal sidstnævnte nu have pigtråd sat op ind mod Irland?”

  Det er meget muligt at det er der man ender. Hyggeligt.

  For Nordirland bliver i UK. De skal ikke nyde noget af at få genåbnet diskussionen om genforening med Eire. Det har været blodigt nok allerede.

  Og jeg tror heller ikke Wales forlader den britiske union. England og Wales er for nært forbundet.

  Det er noget andet med Skotland. Skulle jeg sætte pengene på noget, ville det blive løsrivelse fra UK, og ansøgning om at blive optaget i EU, inden for det næste par år. Storbritannien bliver dermed reduceret til et rent geografisk begreb. Med en grænse på tværs. Ligesom i Irland.

 24. Af Frank A

  -

  Kære Lemche

  Du må forstå, at MH er for meget VIP til at lade sig korrekse af en professor.

  Emeritus ganske vist 🙂 MH har jo sin bachelor

 25. Af Helge Nørager

  -

  Peter din vane med at beskylde mennesker du er politisk uenig med for ikke at være Dansker, er ski.e træ.s.
  Du har gjort det ved mig og mange andre.
  Du har også klynget og klaget over at blive beskyldt for det, du skrev at det kunne du aldrig finde på.
  Hvad med at indrøm du gør det, og du gør det ofte.
  Demens.

 26. Af Mark Lydd

  -

  Nu kunne man jo undersøge, hvad der fik briterne til at stemme for løsrivelse, i stedet for at antage at det var dette og hint om EU. Det var i høj grad en indenrigspolitisk proteststemme mod ‘eliten’ – og så er det jo ’synd’ for vælgerne, at de blot får mere af det samme, men en ringere økonomi…

  Og ja, Skotland vil have en ny afstemning om løsrivelse fra UK, men kun hvis Skotland så kan blive i EU.

 27. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN – 24. JUNI 2016 15:19: Nu er ikke alle muslimer tyrkere, så mon ikke du lige skal huske Karl Martel og Poitiers, 734 var det vist?

  Desuden kan du komme med dine spådomme om hvad som helst her. Men for det første er en stor del af de ‘tyrkere’, der er taget til Europa kurdere — det er selvfølgelig ligegyldigt efter en chauvenistisk dansk optik — for det andet er det vanskeligt at se. hvorfor de skulle komme. Du har sikkert aldrig været i Tyrkiet og slet ikke i de sidste ti-femten år, hvor landet en stor del af tiden havde en tigerøkonomi. For de fleste tyrkere er der ikke meget at opnå ved at flytte vestpå. I forhold til Balkanlandene inklusive Grækenland klarer Tyrkiet sig endog særdeles godt.

  Men alt kan bruges.

 28. Af Birger Nielsen

  -

  Ja Lemche, selvfølgelig skal en fyr som Mehmet blot ignoreres, og jeg ved også, at tyrkerne ikke er arabere og at mange tyrkere, specielt de veluddannede er i opposition til Erdogan, men nogle gange er man nødt til at skære tingene ud i pap. Det er primært de religiøse, man skal frygte.

 29. Af Lars Kristensen

  -

  Merkels hemmelige elsker, Ergodan tordner imod Brexit som kritisk gengives i danske medier.

  Siden hvornår har Tyrkiet og islam været en del af Europa ud over de gange de osmaniske horder har stræbt efter Europas rigdomme og viden.

  Ergodan finansierer i øvrigt massivt den tyrkiske diaspora i særligt Tyskland ligesom saudier har interesser i arabiske enklaver i Europa.

 30. Af Lars Kristensen

  -

  Merkels hemmelige elsker, Ergodan tordner imod Brexit som ukritisk gengives i danske medier.

  Siden hvornår har Tyrkiet og islam været en del af Europa ud over de gange de osmaniske horder har stræbt efter Europas rigdomme og viden.

  Ergodan finansierer i øvrigt massivt den tyrkiske diaspora i særligt Tyskland ligesom saudier har interesser i arabiske enklaver i Europa.

 31. Af bo nielsen

  -

  52% mod 48% er selvfølgelig ikke nogen overvældende forskel, men man skal huske på at hvis de engelske partier og medier ikke for 80%s vedkommende havde støttet EU med store reklamekampagner for “remain”, så havde valgresultatet nok været 65% mod 35%, eller hvis den fulde sandhed om EU var kommet frem, 85% mod 15%!

 32. Af Niels O

  -

  Vejen tilbage mod 1945 er begyndt. Det skulle oven i købet være englænderne, der ønskede det først.
  I teorien burde det jo så tage 70 år, men måske det går endnu hurtigere?

 33. Af Birger Nielsen

  -

  Bo Nielsen
  Har du den fulde sandhed om EU?
  Egner problematikken sig overhovedet til en folkeafstemning?

 34. Af P Christensen

  -

  EU er magt-eliternes projekt, og ovehovedet ikke befolkningernes.
  På det punkt afviger EU ikke fra de andre tåbelige forsøg at lave et Stor-Europa,
  som vi har oplevet de seneste 70 år.

 35. Af bent thomsen

  -

  Den store sandhed om EU er at det er et katastrofalt projekt som via ensretning, betonbureaukrati, omfattende propaganda, kommunistiske tankesæt, udemokratisk fjernstyring, masse indvandring og snigende islamisering er ved at forvandle hele Europa til et fattigt, urohærget og totalitært område, hvor europæerne kun kan få en umenneskelig/barbarisk/grufuld fremtid.

 36. Af bent thomsen

  -

  Den store sandhed om EU er at det er et katastrofalt projekt som via ensretning, betonbureaukrati, omfattende propaganda, kommunistiske tankesæt, udemokratisk fjernstyring, masse indvandring og snigende islamisering er ved at forvandle hele Europa til et fattigt, urohærget og totalitært område, hvor europæerne kun kan få en umenneskelig/barbarisk/grufuld fremtid.

  Man kan tilføje at EUs vigtigste energikilde, brændstof og ideologi…. måske er korruption, marxisme og femifascisme. Hvortil kommer mer kels forrykte idéer om at flytte Tyrkiet og Afrika/Arabien ind i Europa.

 37. Af Jan Petersen

  -

  Jeg er iøvrigt enig i, at EU er et aldeles forrykt projekt, MEN – jeg tror ikke på, at projektet bliver bedre ved, at medlem UK melder sig helt ud. I stedet burde engelske vælgere vælge andre politiske repræsentanter, der kan ændre EU. Dette gælder iøvrigt også danske vælgere!

 38. Af bent thomsen

  -

  Hvis et foretagende fungerer livsfarligt og horribelt vanvittigt, kan det jo være nødvendigt at skrotte det fuldstændig. Det er nok naivt at forestille sig at EU ville blive demokratisk og menneskevenligt bare ved at England sendte nogle ret tilfældige politikere over til monstret i Bruxelles.

 39. Af Niels Peter Lemche

  -

  FRANK A – 25. JUNI 2016 0:29: Ja, og det er højst muligt, at jeg har haft ham som elev, men husker ham ikke.

  Her til morgen endnu et indlæg i hans filter.

 40. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ JAN PETERSEN

  “…EU er et aldeles forrykt projekt.”

  Helt enig, for det er i bund og grund et udemokratisk projekt som ikke har nogen som helst intentioner om reformer.
  Thatcher, Major og nu Cameron faldt pga. af EU, så der er intet der tyder på at EU vil vige fra sin dagsorden, som er dannelsen af en federal stat,som styres af “eksperter” som ved hvad der er best for os.

  “Sovjet” E-Unionen er en tro kopi af af den kommunistiske version, som kollapsede i1991.
  Det er en bureaukratisk kolos på lerfødder, som er gennemsyret af forfejlet politik og evner ikke at løse dens problemer med rettidig omhu.

  Sovjet EU-unionen er dømt til undergang fordi den ikke evner at tilpasse sig til en omskiftelig global verden.

  Alle imperier er gået under pga kronisk underskudsøkonomi og et forstenet regime. Hvilket er helt tydeligt er EU’s problem.

 41. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Gad vide, hvorfor Mads Holger har det laveste antal af kommentarer på sin blog.
  Arrogant halvligegyldig censur?

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN – 26. JUNI 2016 23:14: Han holdt nok fri i weekenden og satte sin blog på stand-by. Det har vi set før fra hans side.

  Til syvende og sidst er han ligeglad med, hvad der skrives på bloggen, når han har sagt sit.

 43. Af Daniel Thompson

  -

  Hold k… en omgang varm luft.

  Jeg har tusind gange mere respekt for de politikere og embedsmænd, der sidder “nede” i EU og arbejder på at løse faktiske problemstillinger i fællesskab HER og NU, end alverdens vage, tilbageskuende luftkasteller fra nationalromantiske sludrechatoller.

Kommentarer er lukket.