Kulturel analfabetisme

Af Mads Holger 37

Endnu en dansk kulturpersonlighed giver nu sine synspunkter til kende omkring Danmark og danskhed. Det drejer sig nu om den danske forfatter Jens Christian Grøndahl, der navnlig gennem den seneste tid har udmærket sig ved at gengive nogle af de mest banale og konforme synspunkter, som tænkes kan.

Denne gang er så sandelig ingen undtagelse, for (naturligvis) hos DR argumenterer Jens Christian Grøndahl for, at den kommende danske kulturkanon skal afspejle, at dansk kultur i høj grad oprinder i udlandet. Eksempelvis kan han fortælle, hvorledes demokratiet oprinder fra Grækenland ligesom selv frikadellen har anden oprindelse. Didaktisk belærer selvhøjtideligt forfatteren, at det er vigtigt, at den kommende danske kulturkanon ”når ud over det rigide og forsnævrede identitetsbegreb, som især højrefløjen har dyrket meget”.

Jens Christian Grøndahls belæringer er af så banal en beskaffenhed, at de vel knapt ville være en folkeskolelærer værdig, og kendetegnende for hans forplantning i dansk kulturliv er endvidere denne patetiske selvforståelse af at åbenbare det indlysende som vanvittigt nytænkende. Dansk kulturliv har en tendens til at tro, at de kan overraske os og give os ”én på opleveren” ved at artikulere selv det mest banale, for naturligvis ved vi alle udmærket, at demokrati i sin europæiske variant oprinder i Grækenland.

På samme vis ved vi også, at traditionen med juletræet er tysk, og at julemanden egentlig var en helgen fra det område, som i dag er tyrkisk. Alligevel vedbliver man i dansk kulturliv at præsentere befolkningen for åbenlyse banaliteter, som var de tænksomme og dybsindige betragtninger, der ville kræve mange års eksistentiel og intellektuel kompetence at vinde indsigt i.

Når man laver en dansk kulturkanon, bør det ligeledes være åbenlyst, at man da har til sigte at sammenfatte den specifikt danske kultur. Det vil altså sige, at man under sin optik lægger eksempelvis kristendommen fra Mellemøsten og undersøger, hvordan denne specifikt har udartet sig i Danmark. Hvordan har man fortolket kristendommen i Danmark til forskel fra eksempelvis i England eller Frankrig? Hvem har indvirket herpå som eksempelvis Grundtvig og Kierkegaard med mange flere? Når vi taler om et dansk demokrati, er opgaven selvsagt at definere, hvorledes det danske demokrati specifikt har adskilt sig fra eksempelvis den stærkt sekulære franske variant eller den mere direkte sweitziske model.

Hvis vi lige bliver ved den græske tænkning, så repræsenterer Jens Christian Grøndahl utvivlsomt uden at være bekendt hermed den tænkning, som slægter den førsokratiske filosof Heraklit på. Det er tanken om, at alting flyder og grundet sin konstante bevægelse og omskiftelighed vanskeligt kan defineres. Denne tanke og dette verdenssyn blev netop korrigeret for ca. 2,5 tusind år siden af Platon og navnlig Aristoteles, hvis værker anskueliggør, at fænomener har særlige karakteristika, der udmærker dem som så. På samme vis kan man naturligvis også som et tænkende menneske tale om en særskilt dansk identitet, ligesom man kan tale om en særskilt tyrkisk, engelsk eller tysk.

Vi kan således også erfare, hvordan højvande og lavvande på skiftende vis tegner kystlinjen. Tag eksempelvis til Vadehavet, men det er jo en ringe tænker, der med dette in mente vil nægte muligheden af at kunne tegne et landkort, og dog er det rent kulturelt netop, hvad kulturminister Bertel Haarder har hyret Jens Christian Grøndahl til at gøre ved at udnævne ham til såkaldt kanon-ambassadør. Den senmoderne og åndeligt udfordrede kultur, der her repræsenteres ved Jens Christian Grøndahl, lader til at vende tilbage mod Heraklits mere kaotiske, primitive og ubehjælpsomme verdensforståelse.

Som forfatter, kunstner eller blot kulturskaber bør man netop udmærke sig ved at eksemplificere evnen til at kunne definere det specifikke ved forskellige fænomener, det kan være en elsket kvinde, en ideologi, en epoke eller en nation og meget andet, men i vore dage udmærker kulturens skabere sig ved netop at afsværge sig denne evne, og de belønnes herfor.

Dermed kan man egentlig også se med en vis grad af bekymring på Bertel Haarders placering i Kulturministeriet, for i dansk regering er dette blevet en retrætepost. Det er alment kendt, at vi her har at gøre med en åndelig efterlønsordning, og Bertel Haarder var da også om nogen manden, som af historien vil huskes for sin tid i en anden dannelsesmæssig sammenhæng, idet han gennem mange år sov på posten som undervisningsminister. Det var nu egentlig ikke, fordi han her udrettede noget videre galt. Han udrettede blot intet, hvilket nu videreføres til dansk kulturliv, som man i borgerlige kredse (herunder nok navnlig i Venstre) er komplet tonedøv over for. Bertel Haarder var således ikke pyromanen, der antændte den brand, som venstrefløjen fik rejst i vores undervisningssystem. Han var brandmajoren, der ikke gad rykke ud for at slukke ilden, hvorfor vi har med apatiske undladelsessynder at gøre.

Det samme afspejler sig nu i den grad i dansk kulturliv, som dag for dag bliver stadigt fjernere fra den virkelighed, som ellers hævdes at gengives heri. Vi lever alle i en fælles virkelighed, men fortællingen om vores virkelighed stammer entydigt fra dette kulturlivs parallelunivers, og kløften mellem det, vi erfarer, og det, vi fortælles, vokser sig stadigt større.

I det borgerlige Danmark er man nemlig komplet ligeglad med de sfærer, hvori mennesker dannes og formes. Disse er i særdeleshed kulturen, opinionen og undervisningssystemet, idet jeg dog med begejstring anerkender, at en ny gymnasiereform netop er vedtaget. Alligevel nager den åbenlyse erkendelse, at det borgerlige Danmark er komplet tonedøv, hvad angår kultur, og jeg må som vidnesbyrd herom også modvilligt bemærke, at man i nærværende medie kan læse underkuede og ængstelige ledere som denne. Man får altså unægtelig det indtryk, at medier som Weekendsex eller Anders And & Co står betydeligt stærkere på kulturstoffet.

Kulturel kompetence angår netop evnen til at navigere i det, der står mellem – og ikke på – linjerne, men i borgerligheden har man komplet opgivet at indlade sig herpå. Man er komplet ligeglad med, at Danmark omdannes til et Fraggelland, hvis blot man om nogle år måske kan få sænket topskatten blot en anelse. Således må jeg gentage, at venstrefløjens kritik af borgerligheden som åndløs, fordummet og konform er ganske og aldeles på sin plads.

37 kommentarer RSS

 1. Af Rikke Nielsen

  -

  “Det vil altså sige, at man under sin optik lægger eksempelvis kristendommen fra Mellemøsten og undersøger, hvordan denne specifikt har udartet sig i Danmark.”

  Det vil altså sige, at man under sin optik lægger eksempelvis islam fra Mellemøsten og undersøger, hvordan denne specifikt har udartet sig i Danmark.

  Se dét er dansk identitet.

 2. Af Henrik Knage

  -

  Det er da samtidig værd at fundere over hvorfor dansk flovhed over Danmark, er ved at blive en stor eksportvare, på lige fod med popmusik og film, og om der er en sammenhæng med det faktum, at grisen har mistet sin krølle på halen.

  Jeg er fuldstændig enig, Danmark er et land, der gennem tid har opbygget sit helt eget demokrati, på sine helt egne præmisser, fintunet og skræddersyet til det danske folk. Hele retssystemet er strikket til danskere, selve mønstret og garnet på “sweateren” er designet til dansk temperament.

  Selve den tryllekunst der søges illustreret med en “Danmarkskanon”, er illusionistens tryllekunst, nemlig fortællingen om, fortalt med ord hvordan det gik til, at ALT tøjet i vaskemaskinen, fik samme umulige farve i “Fællesvaskens” hellige navn – i kollektivet.

  Det var fordi Bertel Haarder var vaskerimester – men faldt i søvn på sin vagt – som sædvanligt.

 3. Af peter andersen

  -

  Fornuftigt oplæg, men hvis partierne og medierne ikke snart tager i sig sammen og får stoppet invasionen, vil det ikke hjælpe en disse med diverse lister og canon’er over danske værdier. Danmark er ved at blive besat og islamiseret, og for hver dag kommer vi nærmere afgrunden, svenskerdybet og det sorte hul, hvor al civilisation opsluges, og der kun er barbariet og døden tilbage.

 4. Af Troels Andersen

  -

  Tak Mads Holger,

  Det er betryggende at vide, at man ikke er alene i den analyse.
  Det er skræmmende grænsende til håbløst, hvad der udsiges om kultur af folk, som angiveligt arbejder i kulturindustrien, men overhovedet ikke har forstået, hvad ordet kultur betyder (eller som helt bevidst undgår at indrømme det).

  Man demonstrerer et åndeligt slægtskab med de mest fladpandede parodier på danskhed ved at ævle om frikadeller.
  Åh nej da, det var ikke en dansker, der opfandt frikadellen?
  Ergo, danskere har aldrig skabt noget.
  Alt er kommet udefra.

  Jep, også demokratiet, som alle danskere på højrefløjen tror er en dansk opfindelse….? det er altså bare en kopi fra Grækenland. Jamen, altså da.
  Bortset fra detaljer såsom, at den græske variant kun omfattede frie mænd dvs. kvinder og slaver ikke var en del af demokratiet, og homoseksuel pædofili var en del af hverdagen. Og så var der noget med militærdiktatur i 1967-74.

  Og fine ting på Nationalmuseet kommer fra Romerriget. Det er bare så underligt, når Romerriget styrede suverænt med Rom som verdens største by i 500 år og op imod 1/4 af jordens befolkning.
  Og der gik højrefløjen og troede, at det var danskere, der opfandt både viadukten og kloakkerne efter 1864.

  Der er i sandhed brug for samtale om kultur og en kulturkanon kunne være et middel.
  Hvis der altså er tilstrækkeligt mange danskere, der stadig kan dansk nok til at forstå, hvad ordet betyder, eller i det mindste ønsker at vide det.

 5. Af Tine Winther

  -

  Faktisk synes jeg, at Bertel Haarder skal udvælge værker til kulturkanonen, for han er så klog 🙂

  Kunst, som vil forandre, kommer gerne fra venstrefløjen, ligesom partier, der vil forandre og forbedre Danmark.

  Men egentlig er rigtig kunst ikke politisk men æstetisk.

  Man kan ikke overlade til folkeskolen at almendanne børn i kunst og kultur, det er i høj grad forældreopgave, da folkeskolelærere jo er rundet af alle mulige smagsnuancer og kulturniveauer, hvad angår udvælgelsen af pensumstekster til børn.

  Det er forfærdeligt, hvad børn går glip af, hvis det kun er op til folkeskolens lærere, der jo kan få som opgave at undervise i noget, som de kun er et skridt foran børnene i.

 6. Af Javier Martinez

  -

  I dag må nuancer af kultur kanonen nødvendigvis være om indvandrerghettoer.
  En kultur borgerlige startede ved at indføre billig arbejdskraft. Som fx schluter regeringens “verdens mest lempelige flygtningelov” af 1983. En bestandel af dk kultur i dag.

  Lad os se en praktisk kultur kanon. En hvor borgerlige enklaver tager sit ansvar og bor side om side med deres løndumpere, og ikke prisætter dem til at måtte bo i fattigere røde kommuner.
  En sådan praktisk kulturkanon kunne have positiv indflydelse på integrationen.

 7. Af Claus T.

  -

  Jeg undrer mig lidt over Mads Holgers belæring om, hvad dansk kultur er for en størrelse.
  Han nævner dansk demokratis forskellighed fra fransk og engelsk. Ja, her kan man da godt se forskelle, men hvad med de tyske, svenske, norske og hollandske demokratiske systemer?
  Her skal man da vist finde forstørrelsesglasset frem, hvis man vil påvise forskellene?

  Jeg tror egentlig, at Mads Holger har ret i, at dansk borgerlighed på en god dag lige akkurat kan svinge sig op til at sige noget grimt om velfærdssamfundet, topskatten og udlændinge.

  Men hvad er egentlig hans eget bud på en sammenhængende borgerlighed?

 8. Af Javier Martinez

  -

  Men kan vel sige at de borgerlige bruger “kultur kanoner” til at fjerne fokus fra deres eneste interesse som er at stjæle så meget som muligt?

  Det er jo latterligt at påstå at borgerlige er kulturelle? Deres kultur er smoking i operaen, som drejer sig om at forgive at være dybsindige og kultur fyldte mennesker, mens det blot handler om show off, connections og tidsfordriv?

  Har været 99 røde kunstnere og kultur personer af værdi for hver blå.

 9. Af Henning Svendsen

  -

  Demokratiet Julemanden grantræet frikadellen ja listen er lang !-fra folkeslag over hele jorden har vi tiltusket os ting og sager og gjordt dem til vores egne
  Og fra Jødernes land kaldte vi Jesus og gjorde ham til frontfigur
  Og denne palet der repræsenterer hele verden den har vi fordansket så den passer til klumpnæser med kommunefarvet hår-et folk der bare vil have lov til at eksistere

 10. Af Kent Andersen

  -

  Kunne man ikke holde denne lommefilosofiske flueknepperjagt på de par procent, hvor danskerne på relevant vis adskiller sig fra folk i andre vestlige lande, til de få mennesker, der finder denne jagt interessant?

  Og når resultatet er skabt – og måske kommer i pressen – måske pga agurketid – kunne man så ikke fremlægge resultaterne på den samfundskonstruktive måde? Dvs fremlægge det overvældene antal relevante parametre, hvor Danmark og resten af den vestlige verden rent faktisk har stort set samme identiske værdier, kan samarbejde og have social omgang på fuldstændig samme måde som man kan med alle de andre der er født i DK?

  Jeg taler ikke ud fra een-eller-anden lommefilosofi jeg har, men ud fra fuldstændigt personlige faktiske erfaringer jeg har haft med omgang med udlændinge fra stort set alle andre vestlige lande. Man kan selvfølgelig være en bonderøv, sætte sig og surmule i hjørnet mens alle fra de andre udlændinge drak en øl sammen, og trætte resten af selskabet med at fluekneppe over eventuelle forskelle folk har. Man kan sagtens undlade at være konstruktiv hvis det er det man vil, og holde sig fra resten af verden. Netop dette er også en fremragende undskyldning for, at blive hjemme hos mor i landsbyen – tage den sikre vej – og ikke involvere sig i resten af verden.

  Netop dette karakteriserer en bonderøv: Udlændinge er nogen man taler om, når man drikker et glas rødvin med de andre efterlønnere på hotellet, i det land man aktuelt besøger. Udlændinge er nogen man læser om i en bog. Det er ikke folk man snakker med eller finder interessante. Og så laver man en “dansk kulturkanon” for at kunne bortforklare hvorfor man mentalt isolerer sig fra omverdenen – lader være med at hilse på folk fra nabolandsbyen. Til trods for, at man står lige ved siden af en person, som man SAGTENS kunne tale og have et intelligent socialt samvær med.

 11. Af Javier Martinez

  -

  “Kulturel anal fabeitisme”

  Holger skal have favør for at have fundet et nyt ord for den borgerlige “bedsteborger”.
  Helt på linie med hattedamer.

 12. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt apropos – det borgerlige Danmark – her er en god positiv nyhed.

  I løbet af seneste uge har Nye Borgerlige modtaget 1.583 vælgererklæringer og er nu oppe på 10.928 stillere. Men skal stadig op på ialt 20.109 stillere.

  Jeg er en af stillerne, der ønsker nye ansvarlige politikere i Folketinget. Det hele er meget nemt – log på nyeborgerlige.dk – vælgererklæring klares via NemID . . . 🙂

 13. Af jørgen mikkelsen

  -

  Nu vil regeringen så have umodne 15 årige til at drøne rundt på knallerter, som om dødstallet for knallertkørere ikke er højt nok i forvejen. Og regeringen har nu fra dag 1 tildelt indvandrere STØRRE rettigheder end danskerne på bolig-, job-, sundheds- og pensionsområdet m.m.m. Og udhulingen af vores økonomi, demokrati, velfærd, fred og sikkerhed fortsætter. Består regeringen af dysfunktionelle analfabeter?

 14. Af R. Harald Kristensen

  -

  Hvordan er du blevet så arrogant Mads Holger? Du begynder snart at kunne måle dig med Zenia Stampe.

 15. Af Michael Vestergaard

  -

  Damp fra den svenske trykkoger. Politiet på nippet til at give op. Muslimfanatiske grupper og kriminelle bander har overtaget magten. Læs bent falbert, eb.

 16. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt apropos – Kulturel analfabetisme – her en overskrift på en artikel i Daily Mail:

  “ISIS burn 19 Yazidi girls to death in iron cages after they refused to have sex with jihadists

  ISIS jihadis have executed 19 Yazidi girls in Iraq by locking them in iron cages and then burning them to death in front of hundreds of people. The victims were taken hostage by the terror group to be used as sex slaves, but were put to death in Mosul for refusing to have sex with the militants.”

 17. Af Troels Andersen

  -

  Kære dansker,
  Prøv at læse den gratis bog “Egohumanisterne” på nettet.
  Der kan man bl.a. læse om, hvorfor nogle mennesker insisterer på at sabotere enhver samtale on dansk kultur.

 18. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt apropos “egohumanisterne” – jeg hørte bogen positivt omtalt så sent som igår, så vil give den en kigger med egne øjne 🙂

 19. Af jan nielsen

  -

  Er EU og regeringen i gang med et massemord på dansk kultur og på danskerne selv? Se snaph, den korte, 180g og urias.

 20. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt et andet meget godt eksempel på – Kulturel analfabetisme – eller vel nærmere, slet og ret, manipulation. Iflg DR.dk/nyheder:

  “Nationalt museum fjerner ordet neger fra kunstværker
  Statens Museum for Kunst har ændret titler og beskrivelser af værker, hvor ordene neger og hottentot optræder.”

  Hvor meget af den historieskrivning – man læser . har mon egentlig med de faktiske begivenheder at gøre?

 21. Af Tom Erne

  -

  Omend overordnet enig i kritikken af JCG’s fladpandede analyse af danskhed, er det vanvitigt traettende. at MH koerer med paa den grove generalisering af borgerlige som vaerende kulturloese.
  At saette lighedstegn imellem politisk staasted og kulturel forstaaelse er decideret dumt.

  Saerligt fra MH, som gerne traekker referencer saa langt tilbage som taenkeligt muligt for at understrege sine pointer (naervaerende artikel ikke undtaget), forekommer dette besynderligt. Fra Grundtvig til H.C.Andersen er vores kulturelle ophav i hoej grad borgerligt funderet, og det ville undre mig, om MH virkelig mener, at man ikke rigtig er kulturel med mindre man har udmaerket sig ved at have malet farvestraalende malerier med sine koensdele, eller vaeret en del af miljoet omrking roede mor.

 22. Af Jan Petersen

  -

  Brug iøvrigt et dansk tastatur, findes på al moderne kommunikation udstyr 🙂

 23. Af jørgen mikkelsen

  -

  Kvinderne har fået al for megen magt i politik. Konstant konspirerer de mod mændene, konstant undergraver de økonomien, familierne, landets sikkerhed og børnenes fremtid. De er kortsynede, lunefulde, egoistiske og mangler overblik. De er generelt pladderhumanistiske og har altid travlt med at feminisere samfundet og med at redde hele verden. Med få undtagelser er de politiserende kvinder en trussel mod freden og civilisationen. Læs aamunds “Det rabler for stine bosse” og “Det store svigt”.

 24. Af Inger Nielsen

  -

  Som folkeskolelærer siger jeg tak for Jarlovs indskrænkede syn på vores job. Belæringer hører fortiden til – få et mere nuanceret syn på tingene!

 25. Af bent rasmussen

  -

  EN SNIGENDE STATSBANKEROT er allerede i gang. Hvis man ikke tror på det, bør man nok se på hvordan vi danskere overdænges med spareøvelser og nedskæringer. En stor del af infrastrukturen (sundhedsvæsnet/politiet/forsvaret/skolevæsnet osv.) er forringet, lukket ned eller sparet væk. Og se hvordan den sociale velfærd er blevet halveret. Eller se hvordan tusindvis af butikker og firmaer er gået konkurs. Og se hvor asocial og umenneskelig behandlingen af folk der før kunne få førtidspension pga. sygdom eller en ulykke, nu er blevet. Alle mulige former for humbug og krumspring benyttes for at undgå at give dem pension. Og de syge (selv kræftramte i kemoterapi) plages og tyranniseres i med endeløse “arbejdsprøvninger”. Kun indvandrere er der stadig råd til at behandle generøst, men det bliver heller ikke ved. Den politiske højborgs økonomiske, moralske og intellektuelle fallit bliver stadig tydeligere.

 26. Af Mads Holger

  -

  Kære INGER NIELSEN. Du skriver:
  “Som folkeskolelærer siger jeg tak for Jarlovs indskrænkede syn på vores job. Belæringer hører fortiden til – få et mere nuanceret syn på tingene!”
  For det første takker jeg for belæringen om, at “belæringer hører fortiden til”.
  Hernæst er jeg ked af, at du oplever, at jeg har et indskrænket syn på jeres job som folkeskolelærere, men forstår du, det styrkes en anelse, når du kalder mig Jarlov. En rigtig god egenskab for en folkeskolelærer er nemlig at kunne læse en tekst og herunder også bemærke, hvem der har forfattet denne tekst.

 27. Af Birger Nielsen

  -

  Apropos skolelærer. Hvorfor har du blokeret mit indlæg?

 28. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filteret.

 29. Af J F

  -

  M. H., Fantastisk skrevet. Bare en lille ting: Kun i en dansk blå regering bliver kulturministeriet forsømt.
  Men det har du også antydet lidt senere.

 30. Af Jakob Rasmussen

  -

  Det var ikke grækerne, der indførte folkestyre i Danmark. Har Grøndahl aldrig hørt om teologen Dr. Dampe?

 31. Af bent rasmussen

  -

  Hej, MH. Et mindre PS mangler ved 9-tiden

 32. Af Birger Nielsen

  -

  Hvilken arrogant og nedladende holdning blot at slette relevante indlæg.
  Hvad vil MH egentlig med sin blog?

 33. Af Birger Nielsen

  -

  På berlingske blogs er jeg bandlyst hos præster og halvteologer, der ej tåler modspil.

 34. Af Inger Nielsen

  -

  Tak, Mads Holger, uanset afsender er det at at skære lærerjobbet over en kam. Du inviteres hermed til at opleve, hvordan verden ser ud fra en skolelærers vinkel, så der kan komme flere nuancer på.

 35. Af Maria Due

  -

  Hvis Berlingske mener, at der er noget mystik med mit ip-nummer, vil jeg gerne vide det, for jeg har tidligere været hacket.

 36. Af Birger Nielsen

  -

  Jeg tror hr. Holger har modtaget sit bloghonorar af Berl,Tid., siden han lægger debatten død ved at udelukke indlæg. Ellers interessant emne.

 37. Af Smart Ass

  -

  Holger har ret og resten skal bare lukke røven.

Kommentarer er lukket.