Racismen vokser desværre i Danmark

Af Mads Holger 56

Jeg har aldrig betragtet Danmark som et racistisk land. Det skyldes ikke nødvendigvis, at jeg er opvokset i et land af moralsk særligt udmærkede mennesker, men sikkert i højere grad at jeg er opvokset i et temmelig homogent land, hvor de fleste mennesker havde (og da stadig har) den samme hudfarve.

Selvom indvandringen i nogen grad har ændret på dette, kan det ikke afvises, at Danmark stadig er et land med særdeles få spændinger, hvad angår race, og således er det så meget desto mere bekymrende, at en konflikt om netop race så småt er ved at dukke op. Vi har ellers rigeligt med konflikter og problemer. Navnlig indvandringsspørgsmålet fylder ekstremt meget i debatten med stærkt polariserede synspunkter, men måske bør det være på sin plads at betone, hvorledes dette kun i de allerfærreste tilfælde har noget med racisme at gøre.

Debatten omkring navnlig islamisk indvandring knytter nemlig an til noget andet end race, den knytter an til religion. Hvis nogen derfor hævder, at ”alle muslimer er voldtægtsforbrydere”, ja så er det ikke et racistisk udsagn. Man kan mene, at det er et diskriminerende udsagn, at det er idiotisk, dumt eller forkert, ligesom der er præcedens for, at det også er et strafbart udsagn. Det kan man med andre ord mene om, hvad man mene vil, men sikkert og vist er det, at det ikke er et racistisk udsagn, fordi betegnelsen muslimer ikke knytter an til race, men til religion. Der findes bestemt også hvide muslimer.

Således findes der ligeledes ganske mange kristne arabere, og jeg har selv en del blandt mine egne venner og bekendte herhjemme såvel som i udlandet. Altså er racisme en form for diskrimination, der knytter an til race på en som oftest diskriminerende vis, det har ikke noget med religion at gøre.

Som bekendt er racisme mange steder i verden et stort problem, herunder ikke mindst i det amerikanske samfund, hvor navnlig en stor sort og latinamerikansk befolkningsgruppe lider herunder og så sandelig da har gjort det historisk set. Det er trist, men det er gudskelov et problem, som vi i Danmark med meget få enkelte undtagelser har været forskånet for.

Imidlertid har den seneste tid rykket lidt ved denne fredsommelige tilstand, og det er navnlig sket via Politikens debatsektion, for pludselig er et racespørgsmål blevet introduceret med stor eftertrykkelighed og vedholdenhed. Begrebet ”hvide mænd” optræder atter og igen med stadigt hyppigere frekvens på den ideologiske venstrefløj. I betegnelsen ”hvide mænd” ligger selvsagt også en kønsmæssig sondring, men lad os i dette lige se bort fra den og så blot koncentrere os om det racemæssige spørgsmål, der som noget relativt nyt herhjemme præciseres i betegnelsen ”hvide”.

Politiken lader tilsyneladende til at have forelsket sig i denne betegnelse om hvide mænd, og man har således i avisens spalter gennem den seneste tid kunnet læse mange indlæg med netop denne racistiske vinkel. Ja, sågar har man på avisen udviklet en hel test, hvori man angiveligt kan afgøre, om man med sine synspunkter gør det ud for en hvid heteroseksuel mand. Senest kunne man i samme avis den 26. marts læse et langt indlæg af gymnasielæreren Siddik Lausten, der havde valgt at kalde sit indlæg ”Hvide mænd opfører sig som koloniherrer over for sorte prostituerede”. Indlægget handler om, hvordan afrikanske prostituerede på Vesterbro behandles umenneskeligt af deres kunder, og at tematisere dette er selvsagt en sag, som man vanskeligt kan have andet end sympati for.

Jeg overrasker forhåbentligt få ved at præcisere, hvorledes jeg ikke selv har nogen større erfaring med afrikanske prostituerede på Vesterbro, men de ting, jeg har hørt og læst om deres levevilkår, forvisser mig om, at deres liv må være et mareridt, som vi har al mulig grund til at gøre vores yderste for at afhjælpe. Alligevel kan jeg ikke lade være med at bide mærke i vinklingen på de ”hvide mænd” som tildeles rollen som udnyttende skurke. At der er tale om mandlige kunder hos disse prostituerede kan vanskeligt bestrides, og således ville jeg meget mod sædvane være villig til at acceptere et feministisk syn på sagen, men jeg kan ikke godtage det racistiske. Er det da kun hvide mænd, der frekventerer prostituerede på kummerlige vilkår? Ligger det i hvide mænds genetik at være særligt udbyttende over for kvinder? Det nægter jeg at tro. Faktisk er jeg mere tilbøjelig til at tro, at prostitueredes kunder racemæssigt udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

Der findes hvide stoddere, og der findes sorte stoddere, der findes brune stoddere og sikkert også både røde og gule stoddere. Faktisk kan man finde en stodder i lige præcis den farve, man måtte ønske sig. På samme vis findes der i sagens natur også ordentlige og kærlige mænd i både sort-hvid og forskellig farve, så derfor er denne racistiske vinkel usmagelig. Skulle man endelig kigge på kvinders vilkår iblandt mænd med forskellige hudfarver, er der ingen tvivl om, at kvinder behandles bedst blandt hvide mænd, men det betragter jeg ikke som et racemæssigt fænomen, det betragter jeg som et kulturelt fænomen.

Mindre usmageligt bliver det ikke af, at gymnasielæreren så patetisk forsøger at inddigte sit indlæg i en fjern kolonitid, hvor hvide mænd statistisk set gjorde, hvad der passede dem på en ofte amoralsk vis. Under tiden får man unægtelig det indtryk, at alle dette lands selvretfærdige gymnasielærere og politiken-skribenter ønsker sig tilbage til denne kolonitid, hvor de – til forskel fra i dag – med rette kunne påtage sig denne offerrolle på såvel egne som andres vegne.

Det er ofte tematiseret, hvordan vi i Danmark dyrker offerrollen, men det bliver det desværre ikke hverken mindre aktuelt af, endsige vigtigt at være opmærksom på. En hel patetisk generation er opdraget i modstand mod traditionelle autoriteter, men har desværre ikke gjort sig den erfaring, at disse er forsvundet for snart mere end en generation siden. Hvordan skal man så kunne rende rundt og lege selvretfærdig Kunta Kinte i sin forældrefinansierede andelslejlighed på det hippe Vesterbro?

Svaret er selvfølgelig at man må genopfinde disse fiktive konflikter i sin desperate stræben efter understøttelse af den ynkelige identitet, man tilsyneladende uden spørgsmål og selvstændige indsigelser har arvet fra 68-generationen, og nu hvor velfærdssamfundet stort set har elimineret såvel kønsmæssige som sociale uligheder, må man så importere eller opfinde en racistisk dimension og reintroducere et problem, der ikke har været (og ikke er) til stede i vores samfund.

Jeg håber, at afrikanske prostituerede kan gives et værdigt liv, og jeg håber i øvrigt det samme for østeuropæiske prostituerede og danske prostituerede, ja selv hende, der altid sad ovre i hjørnet på Galathea Kroen og vist nok var fra Ceylon. Jeg håber, at alle mænd vil opføre sig ordentligt over for kvinder, men jeg er da komplet ligeglad, hvilken farve disse mænd og kvinder måtte have.

Med Martin Luther Kings berømmede ord: ” I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.”

56 kommentarer RSS

 1. Af Runa A.G

  -

  Racismen kan læses i en stor del af alle blogs i Berlinske, desværre.

 2. Af Hul igennem?

  -

  Nogen kvinder tager til Gambia og bliver forkælet mod penge.
  De skaber prostitution.
  Mvh

 3. Af P Christensen

  -

  Racismen består især i, at man i Danmark (har ladet pladderhumanister sætte dagsordenen og derfor) ikke har turdet stillet krav til indvandrerne. I stedet har man ladet stå til og parallelsamfund opstå, så vi idag bliver konfronteret med dybt reaktionære normer hos eksempelvis hadprædikanter.

  Det er normer, som får det, som 68erne protesterede imod, til at være det rene vand.
  Alligevel ser vi ikke nutidens venstrefløj på barrikaderne mod disse normer, og det skyldes
  førnævnte racisme; at man ikke tør udfordre reaktionære normer og adfærd, når de forekommer hos indvandrere. De får meget længere snor.

 4. Af Niels Larsen

  -

  Det kan da ikke undre, at racismen stiger her i landet, når man lader flere og flere mennesker, som tror på indholdet af en stærkt racistisk bog, bosætte sig her i landet.

  Alt andet ville da være underligt.

 5. Af Hul igennem?

  -

  Ja. Det er rigtigt. Flere og flere racister.
  Bemærk! Racister tror på racebegrebet. Noget vrøvl.
  Der er ingen racer.
  Vi er alle mennesker.
  Mvh

 6. Af Jan Petersen

  -

  Vi er alle fødte racister, et urgammelt instinkt. Det er den simple årsag til, at visse grene af homosapiens har klaret sig bedre end andre. Ikke så meget hokus pokus i det!

 7. Af Jørgen F.

  -

  Jeg er højreradikal nationalromantisk hvid anti-feministisk heteromand – and damn proud!

 8. Af Jan Hansen

  -

  Jeg har godt læst nogle af de artikler.

  Men selv om jeg er hvid og mand, så har jeg aldrig følt mig udsat for racisme.

  Men jeg kan godt se, at Mads Holger har ret; det er racisme; men det er vel at mærke “politisk korrekt racisme”, og så er det noget helt andet.

  Eller også er den hvide mand bare ikke lige så nærtagende som visse andre.

 9. Af Bergner Frederiksen

  -

  Naturligvis bliver der flere og flere racister. Det skyldes ikke Danskerne, men alle de indvandrere fra den anden side af jorden, som har fuldstaendig anderledes indstilling
  til alt hvad vi tror paa, som normal menneskelig omgang med hinanden . De er fra
  hovedsaglig Arabiske lande hvor Islam hersker, en religion vi slet ikke kan tollerere.
  Som tingene staar idag kan vi kun forvente endnu mere ballade/terrorisme fremover.
  Derfor blive normale mennesker naturligvis skeptiske overfor de andre, naar man
  er kommet dertil hvor aeldre danskere ikke toer gaa ud om aftenen og der er trusler
  igen og igen om bombninger etc. Saa det er en ganske naturlig udvikling i DK.

 10. Af Tom Jensen

  -

  Nogen burde forklare Siddik Lausten at brune mænd også går til brune og hvide prostituerede. Endda i stor stil.
  Og her er lidt inside viden- på de thailandske massageklinikker gider de ikke lukke brune ( læs: muslimske) mænd ind- af indlysende grunde.

 11. Af Lars Kristensen

  -

  David Trads bruger begrebet hvide midaldrende mænd, omvendt omtaler han ikke brune underklassse mænd når det handler om sexuelle overgreb på hvide kvinder.

 12. Af Jan Petersen

  -

  Apropos prostitution, så er der ingen luder – med selvrespekt – der vil røre en jøde, araber eller afrikaner med en ildrager. De tre grupper er henvist til narko- og AIDS inficerede “glædespiger” – iøvrigt god fornøjelse!

 13. Af Erik møller

  -

  Når en totalitær ideologi blandes op med religion, had til alle “afvigere” , morderisk vold mod hvide, gule, brune og sorte der nægter at krybe for de totalitære , og hvis disse sidste totalitære stræber efter verdensherredømmet via erobringer, terror og massakrer , så kan det jo næsten ikke blive mere arrogant, racistisk og hadefuldt. Og er det evt. ikke racisme, er en sådan bevægelse stadig yderst farlig. Meget tyder på at de indstrømmende totalitære er langt mere racistiske i gsnit, end europæerne er i gsnit. Deres fjendtlige og blodtørstige holdninger til de omgivende samfund og enhver borger der ikke underkaster sig , har de jo demonstreret gennem hundredvis eller tusindvis af bilbomber og andre terroraktioner.

 14. Af Erik møller

  -

  Rettet udgave: Når en totalitær ideologi blandes op med religion, had til alle “afvigere” og morderisk vold mod hvide, gule, brune og sorte der nægter at krybe for de totalitære , og hvis disse sidste totalitære yderligere stræber efter verdensherredømmet via erobringer, terror og massakrer , så kan det jo næsten ikke blive mere arrogant, racistisk og hadefuldt. Og er det evt. ikke racisme, er en sådan bevægelse stadig yderst farlig. Meget tyder på at de indstrømmende totalitære er langt mere racistiske i gsnit, end europæerne er i gsnit. Deres fjendtlige og blodtørstige holdninger til de omgivende samfund og enhver borger der ikke underkaster sig , har de jo demonstreret gennem hundredvis eller tusindvis af bilbomber og andre terroraktioner. At den talende barbie-dukke og buksetrolden/spradebassen lars uløkke aldrig har fattet alvoren i at Danmark invaderes, viser at selv såkaldte top-politikere kan slå hjernen fra og være ignoranter uden jordforbindelse. Eller er de bare blinde og døve?

 15. Af Jan Petersen

  -

  Mit indlæg er iøvrigt ikke rettet. Det er blot pure facts til hjernedøde og andre båtnakker!

 16. Af bent rasmussen

  -

  Har lige læst om hvordan “venligboere” og “venligpolitikere” har sat alle sejl til for at migranterne, asylanterne, islamisterne og evighedsturisterne kan føle sig velkomne og godt tilpas. Der startes nu en produktion af tusindvis af huse og pavilloner osv. Det er måske fint nok i sig selv og isoleret betragtet, men det er KVALMENDE og ULÆKKERT at tænke på hvor pisseligeglade de samme kredse i årevis har været mht. nødstedte/hjemløse/syge og retsløse danskere. Hvorfor er det først nu at godheden og venligheden vælder frem i de “humanistiske” og “næstekærlige” . Og hvem betaler festen? Som altid danskerne. Men de er ikke inviteret med, men må stå som manden på risten.

 17. Af sonny lund

  -

  racismen vokser desværre i Danmark skriver Mads Holger. roligt Mads H, den vokser ikke, borgeren er træt a alt gå op i flygtninge og migranter, almenborgeren har ikke nogen mulighedder. at være arbejdsløs handicappet syg eller uarbejdsdygtig er nærmest kriminelt. at man er træt a de ting der sker blandt fremmede og ytringerne fra imamerne som nærmest er landsskadeligt virke kan godt få befolkningen op i det røde felt. hvad det så koster og hvilke virkninger det har på Danmark senere gir grobund for bekymring. Politikerne er slet ikke til stede for borgeren som har ydet og i stadig stigende grad må yde økonomi for EU piv åbne grænser ingen kontrol hvem der kommet hvem de er og hvor de er. du må finde på noget andet Mads Holger

 18. Af Hul igennem?

  -

  Ved godt at arabere regnes til bunden i intelligens.
  Mener dog at det er deres kultur der placerer dem i bunden
  mvh

 19. Af hektor heimlich

  -

  Er det racismen eller realitetssansen, som vokser?. Jeg synes at det er positivt at folk begynder at kalde en spade for en spade. Vi vil at grænserne skal lukkes for muslimsk indvandring. Muslimer er potentielle terrorister ligemeget hvad tåbelige demagoger fortsætter at fremture med.
  Bruxelles og Paris er helt klart allerede glemt. Empatien for bombeofrene lyser med sit fravær. Min familie er næsten altid på rejsende fod -jeg selv er nærmest holdt op med at rejse pga de timelange køer i lufthavnene. Hvis der sker min familie noget så er det de vægelsindede politikeres skyld. Vægelsind opstår ofte når man ikke ved hvad man skal gøre. Og at ikke vide hvad man skal gøre skyldes mangel på skarp intelligens. Obama -Merkel-Løkke-Loefven-Hollande -ingen af disse er særligt “bright” desværre!! og det må den vestlige befolkning lide for!

 20. Af Mads Feierskov

  -

  Glæd dig til en masse kommentarer om privilegier, omvendt racisme og hvordan det er helt i orden at være racist så længe det går ud over hvide, for vi er jo så onde. SJW bevægelsen er for alvor ved at gøre sit indtog i Danmark. Jeg håber bare de ikke får lov til at overtage universiteterne, som de har gjort i USA.

 21. Af Ulf Timmermann

  -

  Danskerne er ikke racister, men vi er da en del landsbytosser.

 22. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til såmange her, der tror på Islams verdensherredømme, at det er det, Islam stræber efter:

  »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. v19 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, v20 og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

  Tja, det er den kristne missionsbefaling (Matthæus 28,18-20). Egentlig ved jeg ikke, om der er så stor forskel, og ser vi på de sidste 2000 års historie, synes kristne gennem tiderne at have levet ganske godt op til befalingen.

  Nu bliver man hysteriske, fordi der er anderledes troende, der mener, at også har denne ret. De er jo en udfordring for vort eget verdensherredømme. Som barnebarnet siger om alt: Uha, uha!

  I det hele taget burde debatten vist handle om fremmedhad og ikke racisme. Racisme er et mærkeligt ord, der fordrejer det faktum, nemlig at der kun er én menneskerace, homo sapiens sapiens. Racisme har til opgave at dæmonisere den anden, for så er han lettere at slå ihjel. Når nazisterne derfor skildrede jøderne som rotter, der stormer ind over moder Germanias grænser og kun tørster efter kristen blod, så er der tale om denne dæmonisering, som egentlig bare bunder i hadet til andre end en selv.

  Det er i det hele taget nyttig at se på den nazistiske propaganda, som den præsenteredes i partiavisen Der Stürmer (hvis redaktør blev hængt i Nürnberg i 1946). Den var ikke spor original, men hentede sit indhold fra en meget lang tradition af fremmedhad, herunder især den katolske kirkes udfald mod alle anderledes troende. Men derfor er der ingen grund til, at vi skal blive ved med at finde os i de nutidige gentagelser af denne syge propaganda.

 23. Af J Støvring

  -

  Mads Holger, måske over skriften nærmere burde være:
  “Racismen vokser selvfølgelig i Danmark”.

  Det dur simpelthen ikke at man ikke forholder sig til realiteter om hvorledes muslimer er svære at integrere, og at de for en meget stor del faktisk heller ikke ønsker dette.

  Og nu kan man jo med ganske god grund og ret hævde at det er muslimerne der er racister i forhold til den danske befolkning.
  Muslimerne ser ned på danske kvinder og værdier – mener vi er vantro hunde, der burde omvendes.

  Er dette måske ikke racisme???
  Og kan man ikke forvente at det skaber bekymring og modtryk???

  Problemet er at de der permanent udtaler sig offentligt – ja, det er selvbestaltede meningsdannere der tillader sig at kalde alle realistiske kritikere af islam for racister.

  Igår så jeg i DR2 debatten hvorledes DR tog imamen fra Grimshøj i forsvar for sin udtalelse om at han ønsker en Islamisk Stat i hele verden.

  Og jeg tror altså at mange normale og normalt tænkende danskere bliver bekymrede og bange.

  Farktisk vil jeg påstå at det kun er mennesker der enten sympatiserer med islam – eller mangler realitetssans – der ikke bliver bekymrede.

  Og permanent at trække racisme-kortet for at få disse bekymrede røster til at forstumme: det er ikke iorden.

  Men hvis de bekymrede ikke føler de bliver taget alvorligt, men bliver desavoueret, latterliggjort, nedgjort – ja, så ender det måske med at de ikke føler de har andre stedet at gå hen end til højreekstremisterne.

  Og så har vi begået selvmord i DK

 24. Af Jan Johansen

  -

  Ja, det er der jo nok en eller snarere flere årsager til, og det er jo i virkeligheden meget trist, men er der overhovedet nogle løsninger på dette?

 25. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Racismen vokser i Danmark, fordi der er stemmer i den. Racismen dyrkes intenst af et parti, der har den som bærende punkt i partiprogrammet – og eneste. Racisme har gjort partiet til Danmarks største borgerlige parti og fået de øvrige borgerlige partier til at synge med på omkvædet – i kor. Ingen kan vel i dag forestille sig eksistensen af et dansk folkeparti, hvis ikke dets stiftere fra Glistrup til nu ikke havde været racister.

  Hvis ikke dansk folkeparti dagligt gennem en lang årrække havde pustet til de racistiske gløder, selvom de kalder det noget andet, der ikke er bedre, havde vi aldrig fået et parti af den størrelse med det program. Det er dygtigt gjort eller skyldes bare andres overbærenhed med racismen – DF mener det jo godt – så lad dem dog, men nu må der snart gribes ind overfor dansk folkeparti. Ellers går det helt galt.

 26. Af J Støvring

  -

  Jørgen Villy Madsen, jeg har læst dit indlæg – og vil bede dig stille og roligt læse mit.
  VH J. Støvring

 27. Af hektor heimlich

  -

  Regeringerne skader uskyldige gennem at trække racismekortet så snart realistiske betragtelser og udtalelser ikke passer i deres kram. Jeg kan give et eksempel, som viser hvor skadelig denne opførsel er for befolkningen. Et tiltagende antal danske skolebørn er selvskadende pga. stress. Stressen udløses af de vekslende regeringers evige hakkende og naggende på skolebørn pga faldende resultater i PISA undersøgelser , meden et land som Finland klarer sig fint.
  Sandheden er imidlertid den at de indfødte danske børn klarer sig ligeså godt som de altid har gjort -de dårlige PISA resultater skyldes indvandring. At Finland klarer sig så fint skyldes at deres indvandring stort set er = nul.
  Siger man dette bliver man kaldt racist -be so sure. At så mange danske skolebørn får deres liv ødelagt for evigt -ja se det er de danske PK regeringerne ligeglade med (men så får de også godt betalt af EU).

 28. Af Henrik Boye ovre fra nummer 16

  -

  Det er da altid noget, at der er noget der vokser, lige nu er det racisme – og hvad så?

  Absolut nødvendigt, når alt andet synker, eller som salig Simon Spies sagde : Dårlig reklamer er bedre end ingen reklame!

  Der er også dem der bare siger, at summen af laster er konstant! Der findes bjerge, der findes dale, der findes bølgetoppe, der findes bølgedale – og begge dele er lige meget værd.

  Jeg er imidlertid parat til at gå i døden, for at beskytte de svage, eller ofre for en selvfed overmagt – der aldrig bliver større, end den kan ligge ned.

  Det er dog ikke mit indtryk, at kvinder der er i prostitusion søger beskyttelse fra “den hvide mand” der er så farlig, da de så mister kunder fra “de brune mænd” der ikke er så farlig.

  Det handler om udbud og efterspørgsel – og ikke for at nedgøre kvinder, men der er ingen der tvinger dem ud i det de foretager sig – ikke mere end de der gør det også indeholder blod inde under huden – der kan punkteres med enhver brødkniv.

  Men de ønsker det selv – det er min vurdering.

 29. Af Henrik Boye ovre fra nummer 16

  -

  Det kan også fortælles mere diplomatisk. Hele Europa, inkl. Danmark er styrede af feministiske overtoner af månedlige kollektive humørsvingninger, krydrede med feministiske maskuline undertoner, der har lært sig selv at græde i kor, efter feministisk opskrift.

 30. Af Henrik Boye ovre fra nummer 16

  -

  Jeg synes i det hele taget det er underligt, at Jehovas Vidner ikke har flertal i Folketinget.

  Husker et nummer af Vagttårnet, hvor forsiden forestillede vilde dyr fra afrika og Grønland gå rundt mellem nøgne mennesker, i en frodig dag, og hvor der var en mand og en kvinde der klappede en hanløve – thi de var tilsyneladende venner – varmede op til en trekant.

  Jeg er ikke racist , men jeg hader Jehovas Vidner. Og hvis den politik der føres i Danmark svarer til forsiden på Vagttårnet – hvilket der er meget der tyder på, så hader jeg samtidig alle politikere.

 31. Af Henrik Boye ovre fra nummer 16

  -

  dal

 32. Af Rikke Nielsen

  -

  Meget enig i indlægget på trods af, at jeg synes du overintellektualiserer din fortolkning af “muslim”, som godt nok bliver populistisk skrevet i en religionskontekst, men som skal forstås i en racekontekst som “arabisk udseende”, Jeg tror næppe, at arabisk udseende mennesker bliver spurgt om deres religion inden de eksempelvis bliver forhindret i at få adgang til byens diskoteker, eller når folk klager over at skulle bo i nærheden af et flygtningecenter.

 33. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Terror er altid religiøst betinget. Vore egne kristne piloter ville aldrig have terrorbombet Libyen, Irak, Syrien eller Afghanistan, hvis disse lande havde været beboet med hvide kristne mennesker. Kristendommen fører krig mod Islam. Det kan ingen værei tvivl om.

  At man ikke siger det højt skyldes udelukkende, at krig er en temmelig ukristelig ting, men når bare vi lader være med at kalde det krig, så er der ingen, der opdager det, bortset fra de muslimer der fortjent dør af de kristne bomber, og det er mange.

  Kristendommen har altid og vil altid føre krig mod Islam og omvendt. De to religioner er ligeså nært beslægtede som Kain og Abel og kæmper på samme måde om arveretten til gudsriget. En af parterne vinder, siger biblen.

  Det er ret spændende hvem.

 34. Af Troels Andersen

  -

  Lige i øjet Mads Holger,

  Det er pinligt at læse disse racistiske indlæg i Politiken.

  Den kære gymnasielærer kan dog måske have gang i en opgave på skolen, som gik ud på at vise, hvormange hvide racist-DF’ere han kunne hidse op, og så lave noget gruppearbejde over det.
  Imidlertid var der vist 0 personer, der skrev kommentarer til indlægget.
  Det kan således konkluderes, at de ikke turde, de kujoner, altså.
  Eller, at hvide racist-DF’ere ikke kan læse.

  En hvid mand (som man ser af billedet) harmes over, at en (ond?, ubehagelig?, grim?,fed?) hvid mand får stillet sine behov hos en sort prostitueret.
  Han reagerer ikke ved at gå ned og spørge om de ikke kunne gøre det et sted, hvor der ikke kan komme børn forbi.
  Han reagerer ikke ved at gå ned og spørge om kvinden er OK.
  Han reagerer ikke ved at smøre en sandwich og gå ned og tilbyde en kop vand.
  Man kan fortsætte i en uendelighed om hvad den (gode) hvide mand IKKE gjorde.

  I den forbindelse havde Sørine Godtfredsens udmærkede definition af næstekærlighed været helt tilstrækkelig.

  Hvad den (gode) hvide mand derimod gør, er at sætte sine intellektuelle ressourcer ind på at skrive et laaaangt indlæg om “nogen” (andre) hvide mænd, som har været onde engang.

  Super ! Så er det fikset. Tilbage til 2. Sektion af Politiken og en god Café Latte.
  Problemerne med prostitution, kvindehandel og illegale indvandrere, dem løser I andre, ikk?

  Eller måske var det hele en satire over racistiske indlæg i Politiken?

 35. Af Hul igennem?

  -

  Rolig nu med
  Jehovas Vidner.
  Deres meme er lige nu svagere end islams.
  Mvh

 36. Af Hul igennem?

  -

  Selvom at jeg tager jødehatten af for dem mht missioneringen ved flygtningedumbs.
  Det er jo Jesus de snakker om. Jeg tror at de efterlader noget.
  Mvh

 37. Af georg christensen

  -

  Jeg tror ikke, at racisme er det største problem for Europafolket. Jeg tror nærmere på, at det er de nuværende Europa folks politiske ledere, som ikke forstår, hvad Europafolkets vilje er. Det skyldes manglende demokratiforståelse hos lederne. Medens folket overalt let kan se, hvad der foregår, tror lederne stadig at de kun kan overleve i enevældens hemmelige strukture, hvor folkets mening kun ønskes når noget er gået grueligt galt, hvert 4 år, eller når det er forsent . En fuldstændig forfejlet tankegang hvis virkelige “folkedemokratier” ønskes, må “nytænkning” fordres,. hvilket der hos det nuværende EU kun kan opfattes som en “mangelvare”,

 38. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt har EU intet med demokrati at gøre. EU er et oligarki (fåmandsvælde) styret af ministerråd og kommissionen. Via globalisering arbejder oligarkiet hen mod et plutokrati (rigmandsvælde).

  Det er EU i en nøddeskal!

 39. Af Gert Olesen

  -

  Ja, det som vokser mest er vel danskernes bekymring over at de retarderedes sandkasse på Christiansborg er ved at ændre, smadre og forvandle Danmark til ukendelighed, nemlig til et overbefolket land hærget af konflikter, bøder, sociale ulykker, feminisme, vold, terror , kriminalitet, nedskæringer og nye smitsomme sygdomme osv.

 40. Af Troels Andersen

  -

  Jørgen Villy Madsen,
  Dine kommentarer om, at kristne terrorbomber i Mellemøsten er noget IS propaganda vrøvl.
  Der benyttes præcisionsbomber netop for at minimere civile tab.
  At det må være frygteligt at blive bombet af en overlegen fjende er ikke det samme som, at det er terror.
  Hvis man er soldat/bevæbnet kombattant hedder det, at man er ved at tabe et slag i en krig.

 41. Af ole hansen

  -

  Se også libaks blog ang. nye trusler mod danskerne.

 42. Af bent rasmussen

  -

  Politikernes, journalisternes og migranternes racisme overfor danskerne har vokset sig stor, og udvikler sig vist i en stadig værre retning. Det sidste nye er jo at regeringen og buksetrolden har besluttet at landets grænser stadig skal henligge ubevogtede 90% af tiden, og på 99% af strækningerne. Plus at regeringen tydeligt mener at danskerne er 5. klasses mennesker der bør plyndres, trues, udskiftes og fordrives. Boliger, arbejdspladser, velfærd, penge og alt andet har indvandrerne nu førsteret til. Det totale svigt som aamund og andre kalder det.

 43. Af Jan Johansen

  -

  Jørgen Villy Madsen, 31.03. kl. 10:27.

  Racismen vokser i Danmark, fordi den danske befolkning føler sig truet og det med god grund. Længere er den ikke, så spar os venligst for dine naive udgydelser! Grunden er da ellers tydelig nok. Dagligt bliver vi konfronteret med barbariske henrettelser og ødelæggelser i Irak, Afghanistan og Syrien og andre steder i Mellemøsten og i visse områder i Afrika. Samtidig kommer der meldinger fra de kanter om, at de terrorhandlinger, der har fundet sted i Paris, i København og senest i Bruxelles, kun er begyndelsen på fortsatte grusomme nedslagtninger af mennesker, der tilfældigvis har et mere afslappet forhold til religion og al dets uvæsen. Samtidig har alle disse uhyrligheder sendt i millioner på flugt, hvilket nu medfører en enorm udfordring, som vi allerede har overordentlig svært ved at håndtere. Alt dette blev vi advaret imod for efterhånden mange år siden, og havde Dansk Folkeparti ikke taget det alvorligt den gang, havde andre såmænd nok taget over. Det handler jo slet ikke om racisme. Det handler om en reel frygt, som vi som samfund bliver nødt til at forholde os til!!!

 44. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det er barnligt, primitivt og helt meningsløst af danskere at føle frygt i forbindelse med de begivenheder, der finder sted i Mellemøsten. Derimod ville det være ganske naturligt hvis de lokale beboere der følte frygt for Danmark og had til de danskere, der nu igen sender bombefly til regionen med det klare formål at terrorisere befolkningen og frihedskæmperne til underkastelse i Irak og Syrien som tidligere i Libyen og Afghanistan.

  Hele den afsindige fortælling om Vesten som forkæmpere for fred, frihed og retfærdighed falder til jorden, hver gang vi terrorbomber civile mænd, kvinder og børn. Hver eneste kugle, bombe, granat, missil og drone bringer et umisforståeligt budskab om det racistiske Vestens ondskab og had til Islam. Danske bombepiloter repræsenterer den rendyrkede ondskab, mens propagandaen for fuldt tryk fortæller os det modsatte.

  Der er ingen grund til at frygte oprøret mod Vesten. Det vi bør frygte mere end noget andet er vore egne politikere, der igen og igen på USA’s ordre slagter løs overalt, hvor nogen sætter sig til modværge mod vestlig dominans og kravet om adgang til billig olie. Det burde være europæernes fornemste opgave at bremse de amerikanske udskejelser. I stedet deltager vi med stolthed i perversionerne. Hvornår vælger europæerne fredens vej i stedet for ufredens? Det er på høje tid – eller er det for sent? Skal vi fortsætte hele vejen til helvede sammen med amerikanerne? Hvorfor?

 45. Af Axel Eriksen

  -

  @ J.V.Madsen!

  Hører den vestlige del af Rusland ikke til Europa?
  Hører Europa ikke med til Vesten?
  Bomber dine gamle “kommunistvenner” i Rusland ikke også både på europæisk og mellemøstligt område?

 46. Af Jan Johansen

  -

  Jørgen Villy Madsen, 01.04. , kl. 16:33

  Sikke noget sludder. Din vurdering bliver ikke mere rigtig af, at du forsøger dig med et blomstrende sprogbrug.

  Den danske befolkning føler næppe frygt “i forbindelse med de begivenheder, der finder sted i Mellemøsten”. Frygten beror snarere på, at de vanvittige tragiske hændelser, der finder sted i Mellemøsten med IS som bannerførere nu er rykket til Europa. Er det dem, du kalder frihedskæmpere? Jeg tror nu nok, at lokalbefolkningen i de berørte områder er af en ganske anden opfattelse. Ellers havde de nok ikke haft så travlt med at flygte fra hus og hjem.

  Formålet med Danmarks midlertidige tilstedeværelse i Mellemøsten er ikke, som du forsøger dig med, at “terrorisere befolkningen og frihedskæmperne til underkastelse i Syrien og Irak”. Tror du virkelig selv på det sludder? Mon ikke opgaven består i at bekæmpe terrorbevægelsen IS? Det er i hvert fald den opfattelse den danske befolkning Ligger inde med.

  Din “afsindige fortælling om Vesten som forkæmpere for fred, frihed og retfærdighed” sat op imod din påstand om, at “vi terrorbomber civile mænd, kvinder og børn” er vel også noget, du lige har fundet på til lejligheden. Hvis det virkelig var tilfældet, ville jeg bestemt også være forarget. Du mener altså, at det er Vesten, der terroriserer befolkningerne i Syrien og Irak, og IS der beskytter disse? Igen: Tror du virkelig selv på det. Mon ikke det snarere er dig, der har været udsat for rendyrket propaganda?

  Og så lige den med “det racistiske Vestens ondskab og had til islam”. Den holder jo heller ikke en meter. Allerede i dag er flere danskere i daglig berøring med en del mennesker med muslimsk baggrund – uden problemer. Det er altså ikke et problem! Problemet eksisterer kun i de dele af verden, hvor nogle mennesker har misforstået begrebet en fredelig religion!

  Det mest fornuftige i dit indlæg er dog det sidste afsnit. Derfor har jeg heller ikke så meget at indvende imod det. Dog er jeg noget forbeholden over dit samlede forsøg på at flytte fokus fra de virkelige problemer med den voldelige del af islam. Det kan da ikke være i muslimernes interesse at lukke øjnene for den realitet.

 47. Af Claus Helbo

  -

  Der er intet i historien, som antyder, at et bestemt folkeslag var meget mere brutalt og udnyttende end andre; f.eks. var, og måske er, japanerne særdeles racistiske og myrdede og hærgede løs i Manchuriet og hele Sydøstasien, da de havde overtaget der. For ikke at nævne deres brutalitet over for de ulykkelige ‘hvide mænd’, de havde indfanget. I Afrika myrder stammerne løs på hinanden, og det er ikke kun rare historier vi hører fra Indien, Mellemøsten og Syd- og Mellemamerika. Faktisk er det netop nok de ‘hvide mænd’, som fører an rent moralsk for tiden.

 48. Af Walter Steffen Nielsen

  -

  Niels Peter Lemche “»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. v19 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, v20 og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

  Tja, det er den kristne missionsbefaling (Matthæus 28,18-20). Egentlig ved jeg ikke, om der er så stor forskel, og ser vi på de sidste 2000 års historie, synes kristne gennem tiderne at have levet ganske godt op til befalingen.

  Nu bliver man hysteriske, fordi der er anderledes troende, der mener, at også har denne ret. De er jo en udfordring for vort eget verdensherredømme. Som barnebarnet siger om alt: Uha, uha!”

  Endnu et eksempel på falsk symmetri som argumentation. Den kristne missionsbefaling ud fra Det Ny Testamente handler ikke om at drage ud i verden og skære hovederne af dem, som ikke vil konvertere.

 49. Af Jette Møller SOS mod Racisme

  -

  Påstanden om, at hetzen mod muslimer ikke handler om racisme, holder ikke. Den moderne videnskab har opgivet begrebet menneskeracer, men det betyder ikke, at racismen dermed er forsvundet. Det bekræftes så rigeligt af ovenstående kommentarer – med bedrøveligt få undtagelser.

 50. Af J Støvring

  -

  Til Jette Møller:
  Jeg kan nu ikke se nogen hetz mod muslimer i de ovennævnte indlæg.
  Men jeg kan derimod se megen hetz mod kristne fra muslimer ude i virkelighedens verden.
  Hvordan i alverden kan man undlade at forholde sig til den realitet?
  Jeg ser det nærmest som et tillempet Stockholmsyndrom hvis man ikke kan se at det er muslimer der dræber kristne i religionens navn – og ikke omvendt.
  Det er muslimer der kalder kristne for vantro hunde – ikke omvendt.

Kommentarer er lukket.