Vores feminisme er noget af det dummeste

Af Mads Holger 58

Som sandsynligvis alle andre mennesker har jeg for vane at inddele opinionens synspunkter i forskellige kategorier, hvoraf navnlig tre udmærker sig. Der er de synspunkter, som jeg selv er enig i og derfor nikker med forståelse for, og så er der synspunkter, som jeg ikke selv deler, men dog anerkender legitimiteten af. Jeg oplever således ofte at høre eller læse noget, som jeg er tilbøjelig til at erklære mig uenig i, men dog lytter jeg alligevel med interesse og en variabel grad af anerkendelse. Sidst men ikke mindst dukker der fra tid til anden synspunkter af en helt tredje kategori op. Det er holdninger, som er helt til hest.

Det tror jeg, at de fleste af os kender, man tager sig til hovedet og overvejer om det gengivne stammer fra en satirisk kilde, der karikerer dumheden. Det sker stadigt oftere, hvilket måske skyldes, at internettet og de sociale medier på godt og ondt lader alle komme til orde uden videre sanktionerende mellemled. (Om dette så er godt eller skidt, må vi drøfte en anden gang).

I anledning af kvindernes internationale kampdag kan jeg således ikke afholde mig fra at bemærke, hvorledes et påfaldende overtal af synspunkter i denne tredje og komplet hovedløse kategori har feministisk afsenderadresse. For nu bare at tage nogle eksempler kan nævnes et forslag stillet i Københavns Kommune om, at kommunen burde anvende betydelige beløb på opførelsen af såkaldte missoirs, som er et eller andet sygt tankefoster af en installation, hvori kvinder kan stå op og tisse ligesom mænd. Nu er det sådan, at den kvindelige anatomi ikke i samme grad som den mandlige tillader at urinere stående. Det kan man så selvfølgelig være sur over, men i givet fald må man gå i rette med sin skaber snarere end kommunen, der dog i noget uvant tilfælde for Københavns Kommune endte med ikke at efterkomme kravet.

Et andet eksempel på disse absurde synspunkter er den evigt tilbagevendende argumentation om at fratage børn deres kønsidentitet. Fænomenet er naturligvis særdeles udbredt i Sverige, hvor man i mange institutioner nægter at betegne piger som hun og drenge som han, men i stedet kalder begge for det kønsløse ”hen”. Fænomenet eksisterer dog også i Danmark.

Hertil kommer så den hyppigt opdukkende debat om, hvorvidt legetøjsproducenter må fabrikere legetøj, der målretter sig drenge eller piger specifikt. Der har været talrige eksempler på disse groteske sager, som lynhurtigt resulterer i såkaldte ”shitstorms”, hvorpå man pludselig kan læse på sociale medier, at Lego er ligesom Hitler, fordi de har lavet en legomand, der kører i en legobil. Man kan også opleve enkelte legetøjsforretninger, der præventivt og ængsteligt søger at gardere sig mod en sådan modvilje ved at udsende julekataloger, på hvis billeder eksempelvis en pige leger med biler, eller en dreng iført forklæde står ved et legetøjskomfur og laver mad. Man ved bare med sig selv, at det kun er et spørgsmål om tid, før denne depraverede knægt dukker op i enten kriminalstatistikken eller Politikens debatspalter.

Endelig kunne man for nyligt læse en historie om, at feminister nu forlangte, at det offentlige skulle finansiere deres hygiejnebind og tamponer. I modsat fald ville man nemlig betegne det som kønsdiskrimination, idet man dog trods alt var villig til at medgive, at mænd ikke menstruerer. Omvendt kan man indvende, at mænd til gengæld har langt større udgifter til barbergrej end kvinder (og antageligt langt større udgifter til barbergrej end feminister i særdeleshed), og således burde vel barbergrej omfattes af samme offentlige finansiering, men det lod ikke rigtigt til at interesse de feminister, der havde fremført synspunktet om den offentligt betalte tampon.

Der kan opregnes talrige andre eksempler på, at naturen influerer på en enten favorabel eller mindre favorabel vis. Når eksempelvis jeg går ud og spiser, drikker jeg måske under middagen tre glas vin og bliver måske som konsekvens heraf småfuld. Hvis jeg drikker fem, bliver jeg beautiful, og hvis jeg drikker syv, bliver jeg hadefuld. Omvendt skal måske min kvindelige ledsager ved middagen kun nyde halvandet glas vin for at blive feststemt (hun er nemlig også meget slank), men af den grund forlanger jeg jo ikke at betale det halve for skænken.

I det hele taget minder dette referat af bizarre feministiske forslag lidt om et kartotek af vittigheder, for så var der også den om, at gadenavne nu skulle ændres, så flere kvinder kom til at optræde i navnene, fordi det var strengt, at et overtal af historiske personer var mænd. Så skulle pludselig H. C. Andersens Boulevard til at hedde Anne Marie Helger Gade eller lignende etc. etc.

Mens man måske kan trække på smilebåndet over alle disse absurde historier, bliver sagen omvendt mere alvorlig, når feminismen konfronteres med tilværelsens alvor. Det så vi for nyligt i forbindelse med den uhyggelige historie fra nytårsfejringen i Köln, hvor flere hundrede mænd af primært arabisk og nordafrikansk afstamning voldtog eller på anden vis seksuelt forulempede utallige kvinder i fuld offentlighed. Vi så det, da en uhyggelig og længe mørkelagt rapport fra det svenske politi pludselig kom frem i dagens lys og klarlagde, hvorledes adskillige børn var blevet udsat for seksuelle overgreb ved en sommerfestival i Stockholm. Også her var der tale om gerningsmænd fra ikke vestlige lande, men reaktionen på begge episoder var fra danske feminister, at det var typisk mænd og at sidestille med noget så prosaisk som at blive befølt på numsen under en Roskildefestival. En sådan feminisme er i sin blinde vinkel ikke bare latterlig, men også decideret farlig.

En undersøgelse fra BAV Consulting og amerikanske Wharton School ved Pennsylvania Universitet fastslog for nyligt, at Danmark er det bedste land i verden at være kvinde i, og derfor efterlades man lidt med det indtryk, at feminisme i Danmark er at sidestille med at forlange mere reggae på Jamaica, men anderledes forholder det sig naturligvis mange steder i verden.

Netop derfor skal jeg i den grad også præcisere, hvorledes jeg har fuld forståelse og respekt for kvinder (eller for den sags skyld mænd), der kæmper for kvinders rettigheder i de desværre mange kulturer, hvor kvinder er reelt undertrykt, steder hvor kvinder stenes til døde, ikke må færdes utildækket, voldtages systematisk og i det hele taget undertrykkes på modbydelig vis. Det er bare helt og aldeles væsensforskelligt fra den feminisme, vi oftest støder på i dagens Danmark, hvor det mestendels handler om, at en håndværker på gaden har fløjtet efter Lille Fregnede Louise, som nu grådkvalt forlanger psykologhjælp i flere måneder (og sikkert også får det).

58 kommentarer RSS

 1. Af Helena Heimlich

  -

  Mors lille Madsedreng- fortsæt bare at køre på med skyklapper -så skal alting nok arte sig for dig og du vil ikke føle noget som helst ubehag ved at se andre mennesker diskrimineres, fornedres, kastes ud fra balkonger eller tæves ihjel!!

 2. Af mich larsen

  -

  Er mad s hol ger en arrogant type der ikke gider passe sin blog? Når andre blogholdere kan finde ud af at frigive sobre indlæg fra filtret, hvor kan mad s så ikke finde ud af det?

 3. Af de danske aviser ligner de svenske. ak, ak.

  -

  Og hvorfor skjules gode og relevante indlæg under “ældre kommentarer”. Ønsker avisen at være kendt for c en su r og fordummelse?

 4. Af henrik larsen

  -

  Et glimrende indlæg fra Mads Holger, hvor kvindekamp sættes i perspektiv.
  Dertil afslutteligt et par humoristiske metaforer.
  Ærgerligt den mand ikke kom i folketinget.

 5. Af Hulda i Bagermosen h

  -

  Lidt fremskridt i Danmark skulle definitivt ikke skade: for 20 år siden havde danske kvinder 1 års barselsorlov og ret til at blive hjemme hos sygt barn 1 -skriver 1 -dag. I Sverige har vi de seneste 30 år haft ret til 1½ års barselsorlov og ret at være hjemme med barnet indtil det er raskt, Hvor mange børn bliver raske i løbet af 1 dag? hvilke sygdomme er det som går over på 1 dag?
  Hvorfor gør de dovne danske regeringer aldrig noget så at urimelige forhold forbedres. Danmark har verdens mest rumpetunge inkompetente dovne regeringer!

 6. Af Runa A.G

  -

  Hulda i Bagermosen
  For 20 år siden havde kvinder et halvt års barselsorlov.
  Man kunne så få forældreorlov i 6 måneder, her fik man 60% af arbejdsløshedsunderstøttelsen. Det var først senere, at kvinder fik et års orlov.

 7. Af georg christensen

  -

  Du har fuldstændig ret , feminisme “ordet” bør bare fjernes fra danskerens “ordforbrug” og erstattes af “individualisme”, ( kønnenes lige rets fornemmelse), Det burde da ikke være så svært at betragte “hunnen som hannen”, som ligeværdige “individer”. Diskussionen burde slet ikke være startet, men formodes kun startet, for at provokere.
  i grunden, på samme måde, som elektronens positionsbestemmelse i forhold til atomet ikke kan navigeres på grund af , målings tilstanden ikke forstår “elektronen”, virkning..

 8. Af Henning Rolapp

  -

  Demokratiet går i døden pga. dumhed.
  I Tyrkiet sidder der en leder, for 80 mill. mennesker som besidder al den SNUHED som en garvet kæmpe kan besidde. Og sørger for at skubbe gevaldigt på, for at få så mange muslimer op til Europa som muligt.

  Heroppe har vi en flok feminister samt en sump af feministiske mænd, som har tilraget sig magten i et demokratisk samfund. De er så naive, at de først kan se at det er gået galt, når det muslimske samfund er blevet fuldbyrdet i Danmark.

  Det er den egentlige ulykke ved feminismen. Feminismen gjorde dumhed til normalen.
  Alt andet er småting.

Kommentarer er lukket.