Borgerlighedens to kategorier af værdier

Af Mads Holger 22

På forsiden af gårsdagens Berlingske kunne læses et interessant interview med Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen. Her tager hun en for venstrefløjen uvant skarp retorik i anvendelse over for de radikale muslimske parallelsamfund, som navnlig har præget debatten gennem den seneste uge.

Det er prisværdigt, at Socialdemokratiet om sider er ved at få øjnene op for denne problematik, og for dette skal der lyde en stor ros, der kun øges af, at Mette Frederiksen ikke alene betjener sig af abstrakte hensigtserklæringer, men også af konkrete politiske forslag. Imidlertid spøger der under alt dette stadig en bekymring, når man læser, at der skal blæses til en kulturkamp og frihedskamp.

Begge dele kan meget vel være ganske udmærkede, men som altid sidder man tilbage med en forventning om, at denne kulturkamp vil have meget lidt med dansk kultur at gøre. En af de meget få fordele ved den muslimske masseindvandring her til lands er nemlig den, at den har fået den danske befolkning til at foretage en kollektiv eksistentiel refleksion og således til at spørge sig selv, hvem vi er, og hvilke værdier, der kendetegner Danmarks kollektive identitet som folk.

Også i Mette Frederiksens udmelding lyder som så mange andre steder over hele det politiske og ideologiske spektrum et brølende råb om frihed, næsten som Mel Gibson i sin melodramatiske dødsscene i filmen Braveheart. Frihed lader til at være langt de fleste danskeres bud på dansk identitet og den bærende værdi for vores samfund. Også Frederiksen nævner således i bemeldte interview som eksempler kvindernes frihedskamp gennem det 20. århundrede.

De fleste danskere forstår således danske værdier som værende identiske med begreber som ytringsfrihed, seksuel frigørelse (frisind), ligestilling og demokrati. Samtlige begreber kan (og bør) gøres gældende i en frihedskamp, men spørgsmålet er, om de også har noget at gøre med en kulturkamp. Det mener jeg bestemt ikke, for i vores kultur ligger en bundethed til netop nogle specifikke tilhørsforhold.

Jeg har ofte henledt opmærksomheden på, at de tre tilbageværende politiske ideologier modsvarer et menneskes eksistentielle livsstadier. Først kommer barndommen med dennes tryghed og fællesskab, men også fravær af individualisme og frihed. Dette er at sidestille med socialismen. Herpå kommer ungdommen med dennes frihed og egenrådighed. Det er en vidunderlig epoke, men kan fra tid til anden også kamme over. Slutteligt indtræder alderdommen eller i hvert fald voksenlivets konservatisme med friheden intakt, men også en klar forståelse for bundetheden til fællesskabet og ansvaret for samme. Det er egentlig meget hegeliansk dialektik.

Problemet for Danmark, der nu ufrivilligt er havnet i denne kulturkamp, er, at man rent ideologisk stadig befinder sig i denne pubertære rite de passage, der vel kunne betegnes som ungdom. Derfor søger vi at imødegå truslen fra masseindvandringens andre kulturer med abstrakte frihedsidealer. Jeg har oplevet, hvorledes selv ganske noble og belevne mennesker har vanskeligt ved at sondre mellem de værdier, der kendetegner dansk identitet rent kulturelt.

I bestræbelsen for at opregne disse vil jeg her forsøge at opregne to kategorier af værdier. Til den første hører de generelle spilleregler for samfundets indordning. Disse knytter således navnlig an til staten og samfundets juridiske indretning. Til den anden hører civilsamfundets knapt så tangible værdier. Sondringen er således i vid udstrækning også inspireret af Grundtvigs sondring mellem ånd og form.

 

 1. kategori:

Demokrati, ligestilling, ytringsfrihed, menneskerettigheder, sekularisme, modernitet.

 1. kategori:

Kristendom, kongetro, det danske sprog, specifik dansk kultur, dansk historie, habitus, sæd og skik.

 

Hvor førstnævnte kategori primært angår reglerne, inden for hvilke vi mødes, angår den anden kategori det, hvorom vi mødes. Man kunne således også udtrykke det på den vis, at der for førstnævnte er tale om en god bordskik, mens der for anden kategori er tale om et egentligt brød.

Flere vil sikkert bemærke, hvorledes den førstnævnte kategori navnlig knytter an til et liberalt sindelag, mens det andet er mere konservativt præget. Som så ofte før indvendt herfra skal jeg således tilslutte mig denne perception samt ydermere præcisere, hvorledes der ikke er tale om et eksklusivt enten-eller. Det liberale sindelag er nemlig en delmængde af det konservative.

Jeg har ofte før sidestillet dette med forholdet mellem en bager og en konditor. Begge kan bage brød, mens kun konditoren også kan bage konditorkager. Det konservative syn på sagen tilslutter sig således det liberale, men har derudover også andet og mere at byde på. Derfor er det for mig naturligvis også indlysende, at jeg tilslutter mig idealer om ytringsfrihed, demokrati etc.

Problemet for dansk åndsliv er, at det halter langt bagud og stadigvæk befinder sig i denne ideologiske pubertet, hvor frihedsidealer så småt er ved at erstatte den socialistiske tænknings ufrihed, men mærk jer mine ord, fremtidens ideologiske kamp kommer til at stå mellem abstrakte frihedsrettigheder og konkret eksistens og identitet. Den kommer til at stå mellem dem, der definerer sig selv via tilknytning til bordskik, og dem der tilslutter sig via brød.

Når således vores kultur udfordres af andre kulturer, må vi beslutte os, om vi møde disse i bokseringen som en bokser eller en neutral kampleder. I tilfælde af sidstnævnte garanterer jeg vort nederlag.

22 kommentarer RSS

 1. Af Troels Andersen

  -

  Godt gået Mads Holger.
  Som sædvanligt kræves der overgennemsnitlige dansk-kundskaber, men indholdet holder.
  Lad os få en snak om hvad kultur egentlig er, så vi også kan sikre noget folkeoplysning på det punkt.
  God weekend.
  Længe leve ægte konservatisme.
  Lad de dygtige, hjælp de svage.
  Frihed OG ansvarlighed.

 2. Af Jan Petersen

  -

  Dansk kultur er meget enkel at definere. Det er arten og størrelsen på såkaldte “gratis” offentlige ydelser. Og for de lidt mere eksperimenterende danske kultur entusiaster – skattefradrag og sort arbejde.

 3. Af Arne Hornborg

  -

  Mads Holger.
  En virkelig god artikel om kultur.
  Her en lille tillæg.
  KULTUR:
  Alt det mennesker har skabt for at give sig selv og hinanden åndelige og intellektuelle oplevelser.
  Menneskets dannelse og åndelige udvikling.
  Kultur er forædling, højnelse.
  Kultur:
  Bibliotekernes betydning for at bibringe, udbrede kultur til almenvellet, bringe, gennem kultur, den berigende, givende, nødvendige oplysning.
  (Contra: Kioskromaner)
  Kultur:
  Avl vedrørende rendyrkning, FORÆDLING af jord og planter.
  Kulturforædling inden for videnskaben.
  Kultur:
  Normer for GOD opførsel. At opføre sig dannet og kultiveret.
  At tale kultiveret.

  PS! Mon ikke substantivet ,,KULTUR” bliver groft misbrugt, specielt inden for ,,lavunderholdningsindustrien”?
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter

 4. Af Kim P Olsen

  -

  Arne

  Godt indspark. Du har fuldstændig ret!

 5. Af Troels Andersen

  -

  Europas kulturhistorie. (Hartvig Frisch).

  “Kultur er vaner.”

  På nudansk; “The way we do things around here”.

  Der er masser af vaner, som er forenelige, her er multikultur et acceptabelt begreb.

  Og så er der de vaner, som er uforenelige, her er multikultur det pure nonsens.

  Det gælder således, at hud- og hårfarver, det meste af- og påklædning , mad, musik, mode, teater og fodbold ikke er eller ikke indebærer uoverstigelige kulturelle modsætninger.

  Det gør til gengæld lov og ret, ytringsfrihed, demokrati, ligeberettigelse, religionsfrihed etc. ifht. f.eks. islamisme, nazisme, kommunisme.
  Det er umuligt at forene disse størrelser.

  Det er den egentlige kulturkamp.
  Og i den er der kun vindere og tabere.
  Også dem, der vælger at være tilskuere vil vinde eller tabe. Alt.

 6. Af Claus T.

  -

  Jeg må tilstå, at jeg ikke kan forstå, hvordan “Kristendom, kongetro, det danske sprog, specifik dansk kultur, dansk historie, habitus, sæd og skik” kan være en dansk værdi?

  Vores sprog, historie med mere er danske særkender, men det er da ikke en værdi? Er man mindre dansk, hvis man fx stammer, er ordblind eller fx lever i et vegansk bøssekollektiv langt fra “dansk sæd og skik”?

  Kristendom og troskab mod kongehuset udelukker automatisk mere en 25% af danskerne. Jeg har forlængst meldt mig ud af folkekirken og min tro på demokratiets værdi gør, at jeg ikke mener, at landets fineste embede kan gå i arv.

  Skulle jeg så af den grund være mindre dansk? Det er da – undskyld mit franske – noget gedigent vrøvl.

 7. Af E. Larsen

  -

  Godt gået Mads H. — Socialdemokraterne har jo nu sovet i ca. 40 år! Og nu finder hun MF altså en mulighed for at – i det mindste – tryne Løkke der jo snorksover.
  MEN mon ikke S skulle være vågnet langt, langt før.
  At – endelig få bekræftet – de syge imamer og deres mænd på gulvet med r—- i vejret er jo OK, men hvad sker der så???? Moskeerne skal da lukkes. og udtalelser om dræb de der ikke holder fast i Islam, sten de kvinder der er utro, tæsk børn til at lære Koranen o.s.v. Lad os SÅ få sendt disse umennesker hjem til deres hjemsteder. Vågn op danskere.

 8. Af E. Larsen

  -

  Nej, Claus T. – men du er en stakkel! Og du er i hvert fald ikke en “frihedskæmper” – som vi har brug for i dag. Stakkels din familie.

 9. Af Jørgen F.

  -

  Opfatter mig selv som et liberalt menneske.
  Presset tilbage til Nationalkonservatismen qua omstændighederne.
  Håber på engang igen at blive liberalist.
  If I could turn back time…

 10. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Er dansk kultur ikke ved at være en slags kollektiv selvmordskultur? Ihvertfald en kultur så slap og kortsynet at den snart vil blive udslettet? Danskerne virker mere og mere som et folk der har mistet gnisten, livsglæden og overlevelsesinstinktet. Sløvt og passivt lader man stå til…. mens politikerne lader invasionen og den nye besættelse skride fremad, mens politikerne forvandler danskerne til undermennesker og 5. rangs borgere i deres eget land, mens politikernes og journalisternes flertal bortgiver ALT hvad danskerne ejer af land, byer, værdier, rettigheder, liv og fremtidsmuligheder.

 11. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Se også m. ander sons blog, kl. 9.37 den 4. marts. (holger holm om rigets triste tilstand)

 12. Af Brian Jørgensen

  -

  Kultur er ikke rutine og omvendt, vi er blevet kultiveret (dyrket) over generationer, det er Danskhed

  MF prøver ihærdigt at fiske stemmer over til sig selv i invandrerer debatten og det klamt nok i sig selv, frihedskamp proklamerede S forleden men det er den samme gamle sang kære venner hun synger

  Mette tonede frem på tv2 news tirsdag morgen og sagde en masse ting om danske værdier og vi vil ikke finde os i osv i forbindelse med den proklamerede friheds/kulturkamp

  Hun slutter af med at sige at unge muslimer der vil ud af det skal vi hjælpe hvis de ønsker det

  Hvis de ønsker det…

  suk

 13. Af Torben Snarup Hansen

  -

  “Det liberale sindelag er nemlig en delmængde af det konservative.”

  Eller også er det omvendt!

  Burke var liberal og fandt, at den nordamerikanske selvstændighedskamp var berettiget, Toryerne fastholdt, at undersåtter skal adlyde kongen. Og det fortsatte. Metternich ville bevare den orden, der var oprettet efter afklapsningen af Frankrig i 1815. Derfor ønskede han at modvirke grækernes frihedskamp mod sultanen i 1820’erne. Men til slut fik pres fra de liberale stormagterne til at afslutte nedslagtningerne, og den græske nation blev befriet. Efterhånden lærte de konservative lektien: Patriotisme og forfatningsstyre.

 14. Af Arne Hornborg

  -

  Kim P. Olsen
  Tak for venlig kommentar. Vi er åbenbart enige.
  For mig er kultur, som jeg skrev, forædling, højnelse.
  Modsat POP, forklaret af sagkyndige sprogfolk :
  ,,Pop er det letkøbte, overfladiske, indholdsløse, uden dybere mening, uden nogen værdi”.
  I den vurdering er jeg ganske enig.
  Men vi sjusker med sproget, sjusker med betydningerne af sproget, med substantiverne.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 15. Af Henning Svendsen

  -

  Kultur er :forædling 0g højnelse ??og det der med at skide i egen rede,ligesom Skarven -ja ifølge Hornborg er det selvfølgelig også kultur
  Det er også kultur når Venstre platter hele hele folketinget
  Hornborg er Forfatter kan jeg få navnet på nogle af disse skrifter _jeg vil gerne lære kulturen at kende!

 16. Af J Nielsen

  -

  “Stakkels din familie.”

  Tillykke med danmarksmesterskabet i dårlig opførsel.

 17. Af Finn Bjerrehave

  -

  Borgerlighedens nye værdier krig i den Muslimske verden, og jeg græder.
  Syrene flygter fra militæret i Syrien, og Danske soldater skal nu løse den opgave som de Syriske dessertører/ landsforrædere ikke vil, og det borgerlige Danmark fatter ikke kviksandets lov, du skal ikke gå i krig, mod ukendt makker, endda uden exit, men borgerligheden har desværre fået gylle på hjernen, og endda Soc.D samt de Radikale, løber med.
  Det land jeg elsker, men ikke kan forstå, og mine mange år på bagen, skulle ellers bane vej til forståelse.
  At bombe i Syrien uden Syrisk/ Russisk accept, er at melde krig, og vores lille land kan som Tysklands alliance med Østrig i 1914, være starten på endnu een Werdenskrig, netop fordi ingen ønsker at stoppe våbenleverancer til IS, samt undlade at købe deres olie.
  Danmark jeg ryster. Finn Vig

 18. Af Rikke Nielsen

  -

  Claus T

  Din forvirring er velbegrundet – listen af såkaldte danske værdier er kun opfundet med det ene formål at opfinde en “frihedskamp”.

 19. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Atombombe-truslen om total ødelæggelse af verden er tilbage på fuld styrke. Flertallet af vor tids politikere synes at være åndelige dværge, og komplette moralske nulliteter. Og derfor er vi ved at udskifte civilisation og fred med barbari og krig. Velstand og velfærd vil også snart blive byttet ud med fattigdom, retsløshed og elendighed for flertallet af de “almindelige” borgere. Bare prøv at analysere hvad politikerne og medierne har gang i. Og se hvordan det vrimler frem med skandaler, magtmisbrug og negative rekorder.

 20. Af sonny lund

  -

  invadering a fremmede med en anden tro andre former for ‘frihed’ en helt anden kultur, fremmede som faktisk er passivister i krigen og undertrykkelsen i eget land kommer til europa i forventning om fred og forsørgelse, de kan ikke sproget har en anden opfattelse a det at være sammen mand og kvinde imellem, hensynet til andre. her i landet bliver vi beskyldt for racisme hvis det ikke lige går efter de fremmedes forventerninger, job skal de ha, der er ingen fuldtidsjob og dem der er bliver uddelegert med løndomping tilskud a forskellig art. dansk kultur er på vej væk, det med hensynet til de nederste trin på stigen, dem der a forskellige årsager har det utroligt svært, den 3. alder er et kapitel for sig, her har man set hensynet sive til andre økonomisk givende aktiviteter. fællesskabet, EU har kun til formål at ’samle’ trådene til fordel for økonomisk vinding, borgeren lægger økonomi og kultur til. vi har idag en liberal regering som kun har et sigte, fjerne Danmark fra det folkelige velfærd, til fordel for enevældens muligheder for økonomisk vinding. to kategorier for værdier ?

 21. Af Henning Svendsen

  -

  Løkke har forlængst indtaget bokseringen her svinger han næverne og han slår som en hest sparker han varierer sine stød benarbejdet er fint og han sender sine modstandere i kanvassen med blodtud og sæbeøje.
  Men heldigvis for flygtninge så er det hele kun en omgang skygge boksning og de kan rolig sætte kurs mod Danmark !ved grænsenlan kan de hyre politivogne og ankomme sikkert Til Sandholmlejren hvor de straks får lommepenge og en dynejakke så de ikke fryser når de skal til København og stå i kø udenfor et Discotek

 22. Af georg christensen

  -

  At lytte til de nymoderne socialkammerater, minder mig mest om en grissebasse som grynter rundt i sin egen gylde.

Kommentarer er lukket.