Konservative har ikke længere råd

Af Mads Holger 44

Så fyldte Det Konservative Folkeparti 100 år på denne dag, hvor alle medier for en gangs skyld beskæftiger sig med partiet. Det kan vanskeligt bestrides, at dette har spillet en vigtig og ærværdig rolle for Danmark gennem disse 100 år. Derfor er der i dagens anledning grund til at lette på hatten og sige tak for det.

Når man læser de mange artikler og indslag i forbindelse med dagen, skinner det naturligvis klart igennem, at partiet er i en massiv krise. I den seneste meningsmåling fra i går måltes partiets vælgeropbakning således til kun 2,9 %, medlemmerne forsvinder, og den nuværende formand Søren Pape fremstår i stort set alle målinger som den klart svageste af alle de politiske ledere på Christiansborg.

Vælgerne såvel som partiets få tilbageværende medlemmer har tilsyneladende uhyre svært ved at finde ud af, hvad partiets politik er, og nu hvor denne krise efterhånden har varet i så mange år uden den fjerneste udsigt til fremgang eller succes, begynder man så småt at forfalde til den opfattelse, at Det Konservative Folkepartis eneste mærkesag er krise. I hvert fald er dette emnet i langt de fleste af de artikler og udmeldinger, som omhandler partiet. Bevares, det handler også om skat, miljø, indvandring, EU, naziislamisme, familiepolitik og meget andet, men det allerstørste og hyppigst tilbagevende emne er den permanente krise.

Har man sagt Det Konservative Folkeparti, har man sagt krise, problemer, magtkampe, fløjkrige, nid og nag i langt højere grad, end man har sagt skattelettelser, erhvervsfremme, dannelse og kultivering. Således fejres i dag også jubilæet i skyggen af triste historier om, hvordan en stor gruppe af de mennesker, som gennem tiden har tegnet partiet, nu bliver væk fra festligholdelsen af 100-års dagen. Poul Schlüter, Hans Engell, Per Stig Møller, Pia Christmas-Møller og Lars Barfoed har således alle valgt at blive væk fra begivenheden med forskellige undskyldninger. Mest absurd forekommer Lars Barfoeds forklaring om, at man ganske enkelt ikke havde plads til ham ved arrangementet.

Denne triste historie anskueliggør med al pædagogisk ønskelighed, hvordan det engang med rette så respekterede parti er løsrevet fra sin historie, som man netop så absurd fejrer i dag. Der er ikke rigtigt hentet noget af fortidens storhed med ind i nutidens Konservative Folkeparti, der i den brede befolkning af samme grund også opleves som vildfaren og bortrevet fra sit fundament.

Den konservative tanke har for mig at se altid være forbundet med at have råd i ordets dobbelte betydning. I et konservativt hus har man råd til at lønne sine ansatte ordentligt og tage vare på dem. Når en tidligere formand, der har arbejdet hårdt for sagen gennem mange år ønsker at deltage i fejringen af partiets 100 års jubilæum, så har man naturligvis råd til det. Huset er stort nok til at kunne huse en ekstra gæst og en ekstra opdækning, og det da navnlig, når der er tale om en gæst, der har drevet forretningen gennem en årrække og dog evnede at holde partiet på næsten det dobbelte niveau af sin efterfølger Søren Pape.

Hvad man så i øvrigt måtte mene om Lars Barfoeds politiske lederskab og profil er sagen uvedkommende, for på en festdag tilsidesætter man naturligvis sådanne smålige hensyn. Det bør ikke være et udtryk for en specifik respekt mod Lars Barfoed, det er respekt for et højere ideal om dannelse, ordentlighed og navnlig et vidnesbyrd om, at man har råd og overskud hertil, men intet er i dag mere fjernt for Det Konservative Folkeparti end disse dyder. I fraværet heraf bliver historien om partiet i stedet endnu engang til en historie om konflikt, krise og dårlig stemning frem for en fortælling om fest og fejring.

Når man som konservativ har råd, skal dette også udlægges i ordets anden betydning, altså som gode råd, der kan videregives til andre mennesker og samfundet som helhed betragtet. Netop derfor er respekten for merit, tradition og historiens indvirkning på nutiden så uhyre central i den konservative tanke. Til forskel fra navnlig den liberalistiske tanke påtager man sig i den konservative tænkning at indtage en noget mere patriarkalsk rolle som rådgiver for andre. Man mener belært af historien og erfaringen at vide noget, som man med de bedste intentioner ønsker at give videre til næste generation. Det kan man mildest talt ikke hævde, at Det Konservative Folkeparti af i dag har vist sig i stand til, og måske er viljen hertil slet ikke til stede længere.

I stedet for at have dette retledende overskud, emmer partiet af underskud, bitterhed, vrede og smålighed. Som mange, herunder i særdeleshed professor Ditlev Tamm, har indvendt, er Det Konservative Folkeparti ikke længere et borgerligt parti, men et småborgerligt parti, og kendetegnende for dette er det netop, at man ikke har råd i hverken den ene eller den anden forstand.

Blandt de mange omtaler af jubilæet har flere fundet lejlighed til at stille det indlysende spørgsmål, om Søren Pape er den rigtige til at forandre denne småborgerlige kultur og ikke mindst til at bringe partiet ud af dets krise. Det må man mildest talt sige, at han indtil videre bestemt ikke har evnet, og BTs chefredaktør Olav Skaaning Andersen konstaterer da også i anledning af jubilæet:

”Men manden er fejlcastet som konservativ leder, fordi han ganske enkelt ikke appellerer nok til de traditionelle, veluddannede vælgergrupper. Det forkerte valg af Pape er bare det sidste eksempel på de mange fejlbeslutninger, Det Konservative Folkeparti har foretaget i de seneste tyve år.”

En lignende kritik af Pape har sågar lydt fra selveste Poul Schlüter, og den samme opfattelse lader dag for dag til at brede sig i partiet selv, fordi fiaskoen fremstår så åbenlys, at selv de mest indoktrinerede partisoldater har svært ved at insistere på det modsatte. Om dette så vil varsle endnu et blodigt formandsskifte med knive i ryggen, intriger og drama, må tiden vise, men spørgsmålet er, om man i partiet egentlig skal håbe herpå, for sagen er nok den, at det har Det Konservative Folkeparti ikke længere råd til.

12408142-sren-pape

44 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Traditionelle konservative vælgere har nok lidt svært ved at forholde sig til det det nye – “Det Konservative Regnbueparti” – griner højt!

 2. Af A. Bierce

  -

  Gud er død.
  Kongen flytter snart på museum.
  Fædrelandet forsvandt under globaliseringen og EU – ingen har set det siden.
  Adelen har omdannet sine slotte til museer og forlystelser; gifter sig nu borgerligt.
  Kapitalen er røget over til fonde og pensionskasser.
  Snart rykker der migranter ind i Gentofte kommune.
  Mennesket begynder ikke mere med baronen, men med CEO’en.
  Ak-ja; sic transit gloria mundi.

 3. Af E. Larsen

  -

  Ja, beklageligvis er det konservative folkeparti i dag totalt sten dødt. Undertegnede, der først begyndte overhovedet at interessere mig for politik da jeg var omkring de 30 år, nåede da at se en Poul Møller og en Poul Schlytter der havde meninger som jeg fandt danske, borgerlige og OK.
  I dag er partiet jo totalt overflødigt. De lægger sig på halen for Løkke, Samuelsen – ja selv for de radikale og endda endnu mere til venstre.
  I dag har vi så fået “Enhedslisten” – vel lig med de mest kommunistiske tidligere partier vi har haft herhjemme – men som tiltrækkes af de unge – DA deres frontfigurer er unge (og et par endda nydelige at se på – for unge mænd).
  Så har vi Alternativet, der jo bare mangler medvind på cykelstierne, så er de et nyt Jacob Haugaard parti. Og endelig LA, der intet andet end lavere skal og bilafgifter går efter. Og vent, det bliver værre , ja værre endnu hvis DR bliver ved med at leve på den utålelige tvangslicens m.m. Samtidig vil unge mennesker rejse til USA, Australien, og flere andre steder, hvor demokratiet stadig findes.

 4. Af P Christensen

  -

  Det Konservative Folkeparti døde i 1997 da Engell i en kæfert kørte ind i betonklodsen
  på Helsingørmotorvejen.

  Af se Brian Mikkelsen stå og fortælle at det er liberalisme at lade naboen betale for
  din håndværkerregning, siger alt om de krejlere.

 5. Af hr. pre ben jen sen

  -

  De konservative har jo efterhånden pisset på sit eget partiprogram i over 50 år. Partiet har ikke forsvaret hverken fædrelandet, folket, danskheden, demokratiet, lov og orden eller noget andet de sidste mange år. For partiet talte kun finans- og erhvervsinteresser fra 1960 og fremefter. Partiet ligner V, S, R, SF og EL til forveksling. Tom snik-snak og masser af fordærvet valgflæsk.

 6. Af hr. pre ben jen sen

  -

  De konservative har jo efterhånden pisset på eget partiprogram i over 50 år. Partiet har ikke forsvaret hverken fædrelandet, folket, danskheden, demokratiet, lov og orden eller noget andet de sidste mange år. For partiet talte kun finans- og erhvervsinteresser fra 1960 og fremefter. Partiet ligner V, S, R, SF og EL til forveksling. Tom snik-snak og masser af fordærvet valgflæsk.

  Partiet kunne hurtigt komme op igen hvis det begyndte at forsvare danskerne mod EUs fjernstyring, mod smadringen af velfærden, mod nedtromlingen af infrastrukturen, mod lavinen/flodbølgen/masseindvandringen/den nye besættelse, mod den voksende kriminalitet, mod den kommunistiske familie- og skilsmissepolitik, mod de nye resistente sygdomme, mod angrebene på borgernes økonomi og privatlivet, folkeskolen, sundhedsvæsnet osv…..osv. Men nutidens konservative politikere har næppe format til at føre politik til gavn for Danmark og folket.

 7. Af Kurt Dejgaard

  -

  Sagen er bare at der ikke er noget alternativ.
  Hvis man er konservativ, er K vedblivende det eneste konservative parti.

  Mange har påkaldt sig at have overtaget de konservatives værdier.
  Men det holder ikke vand. DF er ikke et konservativt parti (endsige borgerligt). LA er ikke et konservativt parti.
  Glem Venstre som end ikke kan mande sig op til at være liberale, længere.

  “For meget internt kiv og strid – knive i ryggen”, siges det om K.
  Jaeh… Men nu er man i hvertfald sluppet af med Mads Holger. Det, hjalp så i det mindste lidt på det problem.

 8. Af Niels Poul Dreyer

  -

  Hvis de konservative formår at blive et grønt parti, kan de fordoble mandattallet.
  Der må være mange borgerlige lige fra sportsfiskere til sommerhusejere, der ønsker et rent miljø i Dk. Nu har I chancen. Sig nej til den landbrugspakke på torsdag. Den er jo helt i skoven og blevet til med en ekstemistisk organisation som Bæredygtigt Landbrug. Politik handler ikke om at varetage 4000 landmænd særinteresser, men at tage sig af Danmark. Det vil være ansvarligt.

 9. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Ja, de røde og de radikale vil gerne overtage det “konservative” parti.

 10. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Der er nu en herlig debat om DKs politiske situation og DR mv. hos jp-jalving. Og hos 180g/snaph og den korte.

 11. Af Arne Hornborg

  -

  De konservative har svigtet ,,de konservative dyder”:
  Gud, Konge og Fædreland.
  Heri må ligge en del af forklaringen om tilbagegangen.
  For mig VAR ,,Det konservative Folkeparti” indbegrebet af danskhed, fædrelandskærlighed.
  Som halvstor dreng lyttede jeg, sammen med mine forældre, til Christmas Møller, når vi hørte ham i radioen fra London.
  Kærlighed til danskheden. Kærlighed til Danmark. Slås for Danmarks frihed mod besættelsesmagten.
  Hvor er de konservative i dag?
  Jeg har altid undret mig over hvorfor, netop de konservative, kunne gå ind for EF, senere EU.
  Det medførte at jeg var nødsaget til, i stedet, at stemme på Dansk Folkeparti.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 12. Af Benny b

  -

  Som Arne Hornborg skriver:
  “De konservative har svigtet ,,de konservative dyder”:
  Gud, Konge og Fædreland”

  Nemlig, havde de konservative beskyttet os EU. og muslimsk migration, havde DF. slet ikke eksisteret i dag.
  Men den store EU. buffet og venstrefløjspressens blitzlys trækker mere end gud konge og fædreland.

 13. Af Clara Fønss

  -

  Det kan være, at et hvert parti har en vis levetid. Mange af de gamle partier er blevet noget metaltrætte. Det gælder ikke kun de Konservative.

  Det kan være at tiden er løbet fra de Konservatives politik. Hvis de vil leve, må de vise vælgerne, at de har noget at byde på. I øjeblikket har de lidt
  grønt på hylderne.

  Nu har vi også mange højre partier
  LA, DF, Venstre, Konservative, Radikale, måske Alternativet?

  Radikale er helt til højre, efterhånden. Deres agenda er medmenneskelighed for flygtninge. Man har på fornemmelsen, at de finder det mere eksotisk med fattige udlændinge end fattige danskere. Det parti består af akademikerbørn, størstedelen. Dette med social arv er ikke deres boldgade. Som akademikerbørn ved de bedst, at flygtninge lider. Det gør flygtningene også. Det er en anden historie. De fleste Radikale kender ikke de fattiges kår. Manu Saaren og Martin Lidegaard er dog fornuftige fyre. DF er helt til højre.

  Engell er den eneste af de nyere formænd for Konservative, der havde vid nok til at være formand og en som vælgerne havde en vis tiltro til.

  Konservative led stor skade under Bent Bentsen. Bent Bentsen havde ingenting på hjerte, han virkede uinteresseret og jeg må desværre sige pamperagtig. Han er en levebrødspolitiker og slet ikke alene om det. Jeg havde et projekt i Midtjylland under hans formandsperiode. Direktøren i et stort dansk firma pralede af at de havde indviteret BB til bl.andet vindsvinejagt i Polen.

  Han er helt sikkert ikke den eneste, der er blevet inviteret forskellige steder hen.
  Det er sikkert kutyme, men efter min mening forkert kutyme.

  Det eneste, der kan hjælpe konservative er, at have et sigte med sin politik. De mangler en agenda. Andet problem, de unge i partiet er ikke begaved nok.

  Konservative tiltrækker ikke begavede unge mennesker. Det kunne de prøve at gøre noget ved.
  De kunne tage op de problemer, som de fattige har, ikke ved at skære ned, men at finde metoder, hvor de fattige kom ind i samfundsøkonomien, som nyttige samfundsborgere. Hele indvandrerproblematikken var også noget de kunne kaste sig over. Samme som ovenstående.

  Socialdemokraterne er tilsyneladende mere optaget af ret og pligt end de fattiges dilemma, i hvert fald den nye formand, der aldrig har været på arbejdsmarkedet.

  Konservative skal ikke kun være coctail parti.

 14. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Clara pludrer. Det radikale parti er ikke et højreparti, men nærmere en samling dagdrømmere plus mange halv- og helkommunister forklædt som humanister. Det er det samme med alternativet. S, V og K er nærmest en flok skabsradikale. De fleste politikere er håbløse. Deres valgløfter er stort set kun bedrag og tom snak. Se f.eks. løkkes løfte om straksstop for masseindvandringen. Her i år vil nye titusinder af krævende og umedgørlige migranter fra Afrika og Arabien slå sig ned i vores land.
  I Tyskland, Frankrig og Sverige osv. demonstreres det daglig hvad indstrømningen af kulturfremmede medfører af tab, vold og mord.

 15. Af t. sørensen

  -

  Jeg er tidligere medlem af De Konservative og af en kredsbestyrelse der.. Jeg blev snart hjemløs under Bent Betjent og Kylle, Rylle og Pylle. Hovedparten af bestyrelsen var socialdemokratisk sindet. Det blev det ikke bedre af. Dengang var der endnu de rigtige konservative til bage i medlemsskaren. Nu er alle de gamle direktørtyper og grosserer døde. For eget vedkommende er virksomheden afhændet og produktionen flyttet til udlandet. Jeg fik nok af den udvandede version og forlod De Konservative. Er ikke medlem af noget parti.

 16. Af Clara Fønss

  -

  Preben kom ud af rillen.

  Radikale har aldrig haft med kommunisme at gøre. De har været socialt tænkende engang.

 17. Af Henrik Knage

  -

  Poul Schlüter, Hans Engell, Per Stig Møller, Pia Christmas-Møller og Lars Barfoed viser vejen. De gør nemlig alt det som en konservativ generelt har svært ved, nemlig at sige farvel, både til pølsen og potten.

  Partiet´s politik er en blanding af et Ford T automobil, og en Toyota Carina, der langt om længe må indse, at deres værdi er bedre i en gryde med smeltet stål, beregnet til nye opfindelser.

  Men li´som med pølsen og potten, så kniber det med at sige farvel til det gamle lort. Og det er partiets største problem. Det sidste problem er Bendt Bendtsen, og “Ferielene” er ikke glemt endnu!.

 18. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Clara kluk er ret morsom. Skriver f.eks. at mar tin lide gaard og manus sareen er et par FORNUFTIGE fyre, (ha ha ha, hvilken vits!) og at vi har mange højre-partier. Nej, de to nævnte radikale er ikke fornuftige, og de allerfleste partier er utopiske, totalitære, anti-danske, småkorrupte, asociale og folkefjendske….. og befinder sig åndeligt og moralsk på et meget lavt plan. Det har da ikke noget med at være nationalkonservativ eller lignende at gøre.

 19. Af Niels O

  -

  Du er sølle og pinlig, Mads Holger. Og åbenbart imod ytringsfrihed.

 20. Af Clara Fønss

  -

  Pre ben Jen sen
  Manu Sareen skriver børnebøger, de er rigtig sjove. Stavede vist hans efternavn forkert. Han tjener godt for sine bøger. Enit Blyton skrev også bøger, der blev læst, han var vist ret meget til højre. Mon ikke vi læser det vi kan lide, uagtet politik.

  I øvrigt har jeg stor respekt for Per Stig Møller og Conny Hedegaard.
  Conny blev aldrig formand.

  Pre ben
  Man kan have stor respekt for mange mennesker uden at være enig med dem i politik. Det at kunne anerkende andre og se, at de er dygtige, selv om man ikke er enig med dem, det er vist ikke noget for en DFer. Det er nemlig småskårenhed og Janteloven, der er i højsæd for mange DFere.
  Jeg kan godt have respekt for Pia Kjærsgaard, sådan som hun har kæmpet sig op. Jeg har dog ingen respekt for hendes politik.

  Det er måske respekten, der mangler for mange politikeres vedkommende, både vores respekt for dem og deres respekt for hinanden.
  Hav en god dag Pre ben, har ikke mere tid, skal arbejde.

 21. Af Henrik Knage

  -

  Er der kommet nye meldinger om Bendt Bendtsen fra Bryssel? Der er ingen der har set hverken ham selv, eller skyggen af ham selv efter at han blev plantet i en stol.

  Sidder han endnu, eller er han gået under bordet?

 22. Af Henrik Knage

  -

  Jeg har aldrig været i Folketinget, hverken som politikker, eller tilskuer. Alligevel har jeg et spørgsmål omkring regeringsskifte.

  De der taburetter der er til fordeling, der er 179 stk. ialt – bliver sæderne desinficerede ved magtovertagelser?

  Hvis der blev foretaget en DNA test på taburetterne, så ville der sikkert fremkomme en test fra Thorvald Stauning fremkommet af en numsehårs DNA test, eller fra Erhard Jacobsen.

  Vokser numsehår fast i taburetter?

 23. Af Niels O

  -

  @Af Henrik Knage – 23. februar 2016 14:15

  Er der kommet nye meldinger om Bendt Bendtsen fra Bryssel?

  Du kan jo selv prøve at tjekke hans hjemmeside og eventuelt maile til ham på bendt.dk/.
  I stedet for at andre skal gøre arbejdet for dig.

 24. Af Henrik Knage

  -

  Jeg har ikke noget at bruge Bendt til – og hans e – mail adresse er mig ligegyldig, da jeg hverken vil drikke kaffe med ham, eller gå på jagt med ham.

  Det der bare kan undre mig er, at han som betjent/politiker kan sende hans chauffør til sin bolig, og hente jagtkram, uden at chaufføren har jagttegn eller våbentilladelse – og slippe uden påtale – fordi han er udenrigsminister.

  Det skulle lige have været en af vi andre. Så var vi blevet fængslet for terror.

 25. Af Niels O

  -

  @ Af Henrik Knage – 23. februar 2016 16:53

  Jeg svarede på det, du skrev. Så nytter det ikke, at du bagefter skifter emne.

 26. Af E. Larsen

  -

  Gud ved hvem oraklet “Clara Frøns” er??
  Dansk historie, politik, medier, ældre ja, jeg tror ikke hun er andet end en klar radikaler. De som jo vel alle ved hellere ser Danmark som totalt blandet med alle racer og religioner – og det uanset hvad. Uanset hvad man ser der sker i Sverige (ja, de fortæller jo kun lidt – ligesom DR) Men , hvis man vil prøve at sikre ens børnebørn og deres børns fremtid – SÅ er der kun én eneste vej og det er asylstop, og hjemsendelse af de værste imamer, lukning af ghettoer o.s.v.
  SE fødselsraten for ikke-vestlige indvandrere i Danmark og se det samme for danskere!!! Så skal man ku n have gået i ca. 3. klasse for at forstå at Danmark bliver et ikke-vestligt land om få år. (Men folk der bare nævner lignende ting får dagbøder – se Helsingør – manden)!!!

 27. Af Clara Fønss

  -

  E.Larsen
  Læs min kommentar fra denne blogtråd kl. 9.52 i dag. Her beskriver jeg mit synspunkt vedrørende mange radikale. Jeg er ikke radikal.

  Men jeg glemte at sige, at jeg godt kan lide Marianne Jelved.

  Larsen du har flere navne. Vi drøfter faktisk Konservative og ikke indvandrere.

 28. Af Clara Fønss

  -

  E Larsen
  Jeg er bare et diskussionslystent menneske. Er ikke gammel, bare gammelklog. Nu skal jeg stoppe med mine oraklerier for i aften, således at du kan komme til.
  MVH CF

 29. Af Henning Svendsen

  -

  De Conservative er gået i tænkeboks!-siger de nej til en åbenlys korrupt landbrugspakke så vil Løkke spænde ben for dem hver eneste’dag inde i Folketinget godt hjulpet af DF som nok er det parti der skider mest på miljøet.
  40 års møjsommeligt arbejde med at genskabe fisk og planter det skal smadres
  I øvrigt er det jo sådan at den jord som ikke kan dyrkes der får bønderne kompensation hos EU
  Og Mads som havde opbakning fra de unge i,virkelighedens verden han blev vraget
  Istedet fik partiet en lille rundmavet hygge Onkel der nu står ansigt til ansigt med en af Nyhavns største bisser

 30. Af Clara Fønss

  -

  Venstre viser sit rigtige ansigt nu.
  Moralen er: Det vælgerne ikke ved, det har de ikke ondt af. Vi er ligeglade med naturen og alle specialisterne.

  Hvis Konservative opgiver deres kritik, så er de færdige. Den grønne profil er vigtig for Konservatives overlevelse.

  Sikke en statsminister, så lækker man ovenikøbet en fortrolig mail fra Rasmus Jarlov til Eva Kjer. Måske havde Mogens Nykketoft alligevel ret.

 31. Af Clara Fønss

  -

  Det lyder meget sjovt med Nykketoft, men jeg ville gerne have sagt Lykketoft.

  Måske havde Mogens Lykketoft alligevel ret.

 32. Af Niels O

  -

  Det er sjovt: ((DF)) må gerne gå imod regeringen på spørgsmålet om forsvarsforbeholdet i EU.

  LA må gerne komme med alle mulige deadlines på skattepolitikken.

  Men K må ikke gå imod en minister, som ikke har givet retvisende oplysninger i denne sag.

  Hvorfor ikke?

 33. Af Helena hansen

  -

  De Konservative har nu involveret sig i landbrugspakken. Jeg er ikke helt klar over hvad denne indeholder andet end at den opløser den lov, som sagde at landmænd ikke må gøde jorden tæt ved vandløb. Man diskuterer nu om kvælstof fra sådan gødning har betydning for vandløbene. Sandsynligvis ikke! luften består af næsten 80% kvælstof -så lidt kvælstof fra eller til spiller ingen rolle. Dette har professorer ved Marinebiologisk Institut i Gøteborg skændtes om i decennier: er det kvælstof, som forsurer vandløb eller er det noget andet? sandsynligvis noget andet.

 34. Af Clara Fønss

  -

  Kære Helene
  Der findes digre rapporter fra folk, der har forstand på emnet. Har du?

  Landbruget har ikke blot indflydelse på miljøet, efterfølgende har det indflydelse på grundvandet og os mennesker. Grundvandet bliver forurenet o.s.v.

  Danmark har flest kræftilfælde i verden, en kedelig 1. plads og dårlig sædkvalitet hos mænd.

 35. Af Henrik Knage

  -

  Hvorfor ikke fortælle det som det er, at konservative vælgere nok ikke er så seksuelt frisindede, som det der bydes ind til, specielt ikke når der er så meget andet at vælge imellem.

  vh. Haens Gaenfaerd. dk.

 36. Af Helena Hansen

  -

  Kære Clara Fønss: jeg har faktisk en del forstand på de dele -tro det eller ej -(I danske kvinder er kommet lidt på efterkælken)- for et par år siden hørte jeg en debat i svensk radio mellem 2 Gøteborgske professorer om just dette emne -og tro mig det lyder enkelt -men det er det ikke!!

 37. Af Clara Fønss

  -

  Kære Helene
  Jeg tror ikke det er enkelt. Regnestykket er meget kompliceret og der er mange faktorer til stede også udledning af spildevand mm. Det efterlader stadigvæk Danmark, som det land, der har verdens højeste hyppighed af kræft. Der løber mange hormoner ud i naturen fra stråforkortere og meget andet ned i grundvandet, samt det kvælestof, som ødelægger den flora og fauna, der er i naturen. Jeg er ikke denne fodslæbende kvinde, som du måtte tro.

  Vores børn skal også kunne overtage et land, vi deres forældre ikke har smadret.

 38. Af Jorn D.

  -

  Man taler meget om landbrugets udledninger og deres miljø påvirkninger
  men
  undertegnede Frederiksberg dreng, der er født og opvokset på Frederiksberg
  har
  erfaringer, der tyder på at der har været mange tilfælde af tyktarms kraft
  og
  at det er vandet på Frederiksberg, der kunne være kilden
  men
  mig bekendt er der ikke megen landbrugs areal på Frederiksberg

  ironi.mus

 39. Af J Nielsen

  -

  “Man diskuterer nu om kvælstof fra sådan gødning har betydning for vandløbene. Sandsynligvis ikke! luften består af næsten 80% kvælstof -så lidt kvælstof fra eller til spiller ingen rolle.”

  Det er ikke rigtigt. Landbrugets udledninger af nitrat er hovedårsagen til forringet vandkvalitet, ikke blot i vandløb men også i de åbne farvande. I snart halvtreds år har landbruget forsøgt at skyde ansvaret for nitratforurening fra sig: Det kommer fra luften, fra Rhinen, fra russerne, fra polakkerne. Og koncentreres på mystisk vis i de danske fjorde og halvindelukkede havområder.

  Den påstand forstummede i nogle år da hele Mariager Fjord vendte bugen i vejret. Forureningen er størst ved kilden. Nu prøver man åbenbart at lade den lektie gå i glemmebogen, i den hensigt at vride nogle ekstra kroner ud af landskaberne.

  “Dette har professorer ved Marinebiologisk Institut i Gøteborg skændtes om i decennier: er det kvælstof, som forsurer vandløb eller er det noget andet? sandsynligvis noget andet.”

  Det er noget andet. Forsuring har at gøre med syreregn, som er et problem man fik bugt med ved at rense røgen fra kulfyrede varmeværker, eller udfase samme. Det har ikke noget med denne sag at gøre.

 40. Af Helena Hansen

  -

  Kvælstof har længe fået skylden for den øgede mængde alger i havene -men det er sandsynligvis ikke kvælstof, som er skurken, eftersom kvælstof forsvinder op i luften -altså er det noget andet -sandsynligvis fosfater.

 41. Af Clara Fønss

  -

  Jorn.
  Vandet på Frederiksberg kommer ikke fra FBK. Det var anderledes i gamle dage. En af søerne på FKB er tidligere reserve vandresevoir. Vandet bliver ledt ind til byen. Grundvandet i byerne er ikke ok. Jeg kan ikke huske hvorfra vandet kommer. København får ligeledes vand et andet sted fra.

 42. Af Hans J. Møller

  -

  I Bjerringbro og Viborg undrer de sig ikke over Pape, de kender hans tricks, og han kommer ikke tilbage til borgmesterposten.

  Ærligt talt, Mads Holger, tror du, at du var blevet opstillet hos de konservative for et par årtier siden? Det forekommer mig, at du er et slående eksempel på, hvad der er sket med partiet.

 43. Af J Nielsen

  -

  “Kvælstof har længe fået skylden for den øgede mængde alger i havene -men det er sandsynligvis ikke kvælstof, som er skurken, eftersom kvælstof forsvinder op i luften -altså er det noget andet -sandsynligvis fosfater.”

  Jeg vil anbefale at man sætter sig bare en lille smule ind i tingene i stedet for at komme med sådan noget notorisk nonsens.

  De danske farvande er rige på fosfat i forvejen. Derfor betyder et tilskud af fosfor ikke noget for algeopblomstring. Det er nitrat der sætter grænsen for algevækst, og dermed iltsvind og fiskedød. Så hvert eneste ekstra kilo nitrat man pøser ud – og med 13 millioner svin er der nok at tage af – bidrager til disse problemer.

  Og nitrat – det “forsvinder” ikke “op i luften”. Lige så lidt som fosfat gør det. Det er fri fantasi.

  Af samme kaliber som regeringens miljøregnestykker. Opfundet til lejligheden .

 44. Af georg christensen

  -

  Jeg vil glæde mig, hvis det ” konservative folkeparti” endelig kom til bevisthed om sig selv. Ikke længere bare følger hverken venstre som socialdemokraterne, men tør stå op, og virke som et parti for hele det danske samfund. Et parti, som i folketinget tør virke for sig selv og det danske samfund og ikke bare følge Venstre og Socialdemokraterne,og overhovedet ikke DF, men et parti , som ud over alle magtbegærlige grænser, tør være med i de nye udfordringer, altid med “Danskheden” ( danskheden har intet med nye udenlandske religiøse og politistiske tvangsforestillinger at gøre), i centrum, det eneste vi i fællesskab har og bør bevare og også bør videregive til vores indvandre er troen på os selv, fuldstændig uden (guder og djævles) indblanding , troen på og værdigheden overfor alt LIV. . .

Kommentarer er lukket.