Først nu begynder kulturkampen

Af Mads Holger 26

Efter sin tiltrædelse som statsminister i 2001 proklamerede Anders Fogh Rasmussen, at hans regering ville indlede en såkaldt kulturkamp. Det betød til at begynde med bl.a., at man ville gøre op med alle de mange eksperter i diverse råd og nævn, der angiveligt dikterede dansk politik og opinion. Det gjorde man så i nogen grad, men langsomt og sikkert kom denne kulturkamp til at blive identisk med spørgsmålet om indvandring.

Indvandringsspørgsmålet har bestemt noget med kultur at gøre, men det er først nu her 15 år senere, at vi så småt er begyndt at indse dette. Først nu er vi ved at få øjnene op for, at mennesker fra meget fremmede kulturer i så stort et antal ikke uden videre kan integreres i det danske samfund. Man forsøger sig nu med den 22. plan for integration, og som flere rigtigt har bemærket, slog de 21 foregående klart fejl, hvorfor forventningerne til denne Catch-22 nok er moderate.

Indvandringsspørgsmålet er således som så meget andet beslægtet, men ikke identisk, med kultur. På samme vis kan man med god ret hævde, at opgøret med eksperter o.lign. i den offentlige sektor repræsenterede en kulturændring i samme, eller at sænkelsen af skatter er udtryk for en kulturændring, der bevirker, at man nu i mindre grad skal forsørges af fællesskabet og i højere grad tage ansvaret for egen tilværelse på sig selv.

Alligevel er alle disse udlægninger af ordet kulturkamp dog kun beslægtede, for pudsigt nok er det eneste, som vi efter denne kulturkamps erklæring ikke har talt om, kultur. Den tidligere VK regering introducerede dog en kulturkanon, og det var måske den lille undtagelse, der bekræfter reglen, for ellers har det i den grad været småt med en aktivistisk kulturpolitik fra nyere tiders borgerlige regeringer. Man genkalder sig næsten Staunings ord om, at der ikke skal være bøvl med de hellige, om end vor tids hellige blot ikke knytter an til kirken, men til kulturlivet.

Vi har at gøre med en uhyre lille post på det samlede finanslovsbudget, men vi har også at gøre med et politisk område, hvor selv den mindste ændring straks udløser et ramaskrig, for kulturens folk råber højt, har let adgang til opinionen og er i reglen mere velartikulerede end den gennemsnitlige borger. Derfor kan man måske godt forstå, at det rent politisk er lidet fristende at foretage markante ændringer på kulturområdet, for man kan vide sig rimelig sikker på, at det den følgende dag i Politiken udløser en lang kronik om, at man er nazist, og der er ikke engang store penge at rutte med.

Imidlertid skal jeg påminde om, at der er tale om en kulturkamp og ikke en kultursnak. Derfor må det borgerlige Danmark tilkendegive i handling, om det har til sinds at tage kulturkampen op eller blot at lade stå til. Indtil videre forekommer svaret klart at være det sidste, og til vidnesbyrd herom har Venstre regeringen da også lagt ud med at beskære kulturbudgetterne.

Imidlertid er den kulturelle stagnation ikke kun at ane i det politiske liv, men så sandelig også i civilsamfundet. Vi oplever, hvordan borgerlige avisredaktioner nedprioriterer kulturstoffet og producerer den ene kultursektion efter den anden direkte til bunden af læsernes kattebakker. Vi oplever, at der med meget få undtagelser ikke findes borgerligt sindede kunstnere, og at disse har næsten umulige vilkår. I den borgerlige opinion er den fremherskende perception den, at man har fået nok af udgifter til gadegøgl, eventmageri og plattenslageri. Man er træt af kultur, fordi kultur efter 50 års centrumvenstre monopol er blevet identisk med Røde Mor og beslægtede fænomener, hvilket den seneste skandale om DR og Ingolf Gabold til fulde anskueliggør.

Med andre ord har vi så længe hørt den samme sang, at det er fristende at slukke for radioen i stedet for at ringe ind og ønske en anden sang. Dette kan i nogen grad meget vel blive udgangen på den såkaldte kulturkamp, nemlig dette at man slet og ret blot sløjfer kulturen og efterlader Danmark som et kulturelt ingenmandsland.

Sagen er nemlig den, at der i kulturkampen er tale om en trepartsforhandling. Der er ikke to, men tre forskellige synspunkter. Den dominerende magtfaktor er den traditionelle venstreorienterede variant, som vi kun kender al for godt. Det er status quo og her, hvor pengene bruges. Så er der et kulturkonservativt synspunkt, som gerne ønsker at se borgerlig kultur styrket, og endelig er der et mere liberalt inspireret synspunkt, som slet og ret bare gerne vil være fri for at anvende skattepenge på kultur. Dette synspunkt er navnlig styrket af, at man har detekteret, hvorledes man for sine egne penge hånes og spottes af et entydigt venstreorienteret kulturliv, som man følgelig ønsker at trække stikket til.

Vi har at gøre med en far, mor og børn situation, hvor mor altid har læst godnathistorier af Dea Trier Mørch. Far ville hellere læse højt af Ivanhoe, men vinterbørnene har efterhånden hørt så mange af mors historier, at de faktisk helst ser bogen klappet i, så de kan sove. For dem er godnathistorier nemlig blevet identiske med mors historier, og disse er dårlige, forudsigelige og gennemtærskede. Derfor kan udgangen på kulturkampen blive kulturens død, om end jeg dog så skal påminde om, at måske i stedet den store solbrændte Ole Lukøje så vil læse godnathistorier i hele 1001 nat.

Vi må og skal genfinde vores egen kultur.

26 kommentarer RSS

 1. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Vi kan håbe på at der bliver tale om en fredelig og kultiveret kulturkamp. Men Danmark er kommet så langt ud på overdrevet, at vi har mange grunde til at frygte at det bliver så som så med det fredelige. For har Danmarks kultur og de civiliserede dele af samfundet ikke kurs mod undergang?

 2. Af Jakob Rasmussen

  -

  “Vi oplever, at der med meget få undtagelser ikke findes borgerligt sindede kunstnere…”

  Ekskommunisten Lars Von Trier er for langt ude, til at han kan placeres entydigt på den stort set meningsløse højre-venstreskala, men hans film Befrielsesbilleder fremstillede modstandskæmperne, som primitive sadister, der mishandlede en sympatisk tysk soldat fra den nazistiske besættelsesmagt, og Trier har jo ved flere lejligheder udtalt forståelse for Hitler – der i øvrigt også var kunstner, før han blev højreradikal politiker.

 3. Af Jakob Rasmussen

  -

  Man kan diskutere, om Triers film, Forbrydelsens Element, er højreradikal, men den er et ætsende giftigt, nådesløst angreb på humanisternes forsøg på at afskaffe ondskaben, ved at forstå den.

 4. Af claus clausen

  -

  Vi er ikke længere i en kulturkamp. Det har vi været, ganske ubemæket, de sidste 30-40 år, ja faktisk siden 50’erne og 60’erne hvor Danmark virkelig åbnede op mod det store udland, med Amerikanske forbilleder og rollemodeller….og efterfølgende hjernelamme politiske korrekte “Yes we can” glansbillede propaganda.

  Og jeg er til og med glad for USA !

  Næh – kulturkampen er overstået og vi lagde ikke engang mærke til den særligt meget, måske mest tilsidst hvor det stor lysende klart at vi tabte….og tabte stort.

  Vi har tabt det meste af vores identitet på gulvet, godt hjulpet af en himmelråbende naivitet og en flok politikere hvis uduelighed, fejhed og griskhed ikke er set mage i mange mange år.

  Det vi er i gang med nu er en overlevelseskamp. Den blev startet i sommers, 2015 da Merkel åbenede dørene og vores politikere ikke engang kunne finde ud af at enes om problemets eksistens før nu.

  Kimen til overlevelseskampen blev lagt i 80’erne med Palestinenser-loven som vred døren til Danmark og og kilede den fast med naive og “feel-o paroler og, når de faldt til jorden som de floskler de er, med “stuerene bliver i aldrig” og “Kældermennesker” gloser om dem der så kejseren nøgen, arrogant og indbildsk som han var.

  Vi er i gang med en overlevelseskamp og vi er i gang med at tabe den som vi i sin tid tabte vores kulturkamp og af samme årsager.

  Vi gider ikke forsvare vores fortid, historie, land, rettigheder, kvinder, demokrati og ytringsfrihed fordi vi tror fejlagtigt at de er natur-givet og evigt gældende og derfor kan frit files på.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jakob Rasmussen,

  Engang til en lærerforsamling for Det Teologiske Fakultet drøftedes forskellige kontroller med undervisningen. En kollega, en humanist af uddannelse, mente, at det kun var et værktøj til at hjælpe os; men jeg svarede, at NN er humanist; han tror på det gode i mennesker; men vi teologer ved bedre.

  Så du har fuldstændig ret. Luther udtrykte det også godt nok som mennesket, der er krummet ind i sig selv, og så er der endelig konklusionen i 1. Mosebog på syndflodsfortællingen: at menneskene kun vil det onde fra fødslen af. Og så synes nogle, at Bibelen er irrelevant i nutiden.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Mads,

  et relevant bibelcitat i filtret …

 7. Af Ole H

  -

  Troede at Mads Holger var forsvundet efter hans forsmædelige infantile exit fra konservative.
  Han taler meget – men siger ingenting.

 8. Af Jan Petersen

  -

  Claus Clausen, jeg er stort set enig. Så gider ikke gentage hvad du allerede har udtrykt. Bortset fra måske – Danmark står i kultur shit til halsen!

 9. Af Torben Laursen

  -

  Danmark ER færdig. Med personer som S-.Pind og hr. Løkke er Danmark færdig – slut.
  Hvem skulle egentlig have troet det? Når man nu fik magten tilbage efter de såkaldte røde og Thornings pampere – så havde der da været en chance. Men den forpassede Venstre totalt. De kan jo ikke engang forstå at et totalt asylstop er det eneste der kan redde deres land. Og de kan heller ikke engang forstå at det vi grinte af for over 30 år siden – “folk kan bare lære eet ord og det er “asyl” – så kommer de ind” – det er i dag 100.000 doblet. I dag kommer alle – der ikke burde have “asyl” ind og får det!!!!
  Løkke/Pind snorksover. INGEN ASYLANSØGERE må komme fra et andet EU-land, forstå det dog – så er det bare “sorry, tilbage til Tyskland miss Merkel eller Sverige”
  Sådan er det. Men partiet med i dag vel kun 10% opbakning negligerer det. Og elsker Merkel. Der MÅ komme en regning en dag og så håber jeg at man retsforfølger disse personer..

 10. Af Benny B

  -

  Enig med claus clausen.
  Og tak fordi flere og flere melder sig ind i frihedskampen.

 11. Af P Christensen

  -

  Tv2 news er gået ind i kulturkampen:
  Reporteren spørger regeringen om det ikke er lige lovlig “voldsomt”
  at skille pædofile og deres ofre, når de kommer til Danmark……

  Helt overraskende var Radikale enige med Inger Støjberg, der sagde nej,
  men hvad siger den øvrige venstrefløj?
  Den har jo givet køb på hovedparten af sine principper for ikke at træde den
  sorte middelalder over tæerne.

 12. Af Uffe Staulund

  -

  @ Claus Clausen

  Du udtrykker så smukt og præcist, hvad jeg mener.

  Problemet i Danmark er også, at kunstnerne er blevet bistandsklienter på højt niveau.
  De mener sig berettiget til at kæmpe for den ukritiske muslimske indvandring i selvgodhedens navn, på grund af deres synlighed i DR og kvindemagasinerne.
  De lever i et skatteyder betalt samfund, hvor staten har taget patent på al kunst i Danmark.

  Vi har et folketing, som er delt i to, og de bekæmper hinanden, istedet for at finde holdbare løsninger for Danmark.

  Dagens politiske strid i dag er, om kvinderes DNA gør dem til ofre for højresvings ulykker.

 13. Af Peder Kruse

  -

  Der er ingen lette løsninger

  1. Permanent grænsekontrol
  2. Stop for asyl og åben_dør_indvandring
  3. Integrer dem der er her og som vil
  4. Tag kærlig og bestemt hånd om restgruppen
  5. Definer fremover årlige kvoter for asylanter, baseret på integrationserfaringer

  , men der er løsninger

 14. Af t. sørensen

  -

  Uffe Staulund.
  “dagens politiske strid i dag er, om kvindernes DNA, gør dem til ofre for højresvingsulykker” skriver du. Helt rigtigt, men man kunne fortsætte med at sætte spørgsmålstegn ved om det er de eneste ulykker kvinder gør sig skyldig i. Siden de er blevet så politisk repræsenterede er politikken blevet åh så kvindagtigt, at det er til at brække sig over. Ingen nævnt, ingen glemt. De findes f’ørst og fremmest på venstrefløjen

 15. Af Kim Kaos

  -

  “Indvandringsspørgsmålet har bestemt noget med kultur at gøre, men det er først nu her 15 år senere, at vi så småt er begyndt at indse dette”

  Hvem vi?

  Alle jer der har gået med skyklapper på i flere årtier og råbt racist hver gang nogen har bragt det emne på banen eller hvad?

 16. Af Markus Hedemann

  -

  Genfinde vores kultur? Er den da gået tabt? Hvem er forhindret i at danse om juletræet? Hvem er forhindret i at gå i kirke påskedag? Hvem er forhindret i at tage en tur på Statens Museum f. Kunst, Glyptoteket, Aros, Nationalmuseet, Søfartsmuseet etc.? I det omfang, man overhovedet kan tale om kulturtab, skyldes det højreorienterede råbehoveder, hvis åndelige horisont defineres af tilbageskuende kitsch. Skulle der kke være højreorienterede kunstnere? Øh … Dan Park? Louis-Ferdinand Céline? Houellebecq? Emil Nolde? Robert Duvall? Herbert von Karajan? Og hvad med figurer som Stangerup, Yahya Hassan, Lars von Trier? Man kan vel ikke i fuld alvor gøre dem til deltagere i en kulturradikal-lyserød konspiration mhp. udryddelse af Danmark og dansk kultur. Hvad med patrioten Brandes – ja, Brandes! – for hvem marxismen højst var et usmageligt irritationsmoment?

 17. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Cla us cla us en 14.37 har forstået hvad det handler om. Det samme har tor ben laur sen 14.54 og t. sør en sen 16.38. Og flere andre med. Til gengæld er der en del politikere, journalister og “almindelige” borgere som bevidst eller ubevidst ignorerer virkeligheden. Mar cus hede man n mener at kulturen er intakt. Måske han burde sammenligne Sverige og Danmark. Så vil han opdage at store dele af både den svenske og danske kultur afskaffet eller truet.

 18. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Cla us cla us en 14.37 har forstået hvad det handler om. Det samme har tor ben laur sen 14.54 og t. sør en sen 16.38. Og flere andre med. Til gengæld er der en del politikere, journalister og “almindelige” borgere som bevidst eller ubevidst ignorerer virkeligheden. Mar cus hede man n mener at kulturen er intakt. Måske han burde sammenligne Sverige og Danmark. Så vil han opdage at store dele af både den svenske og den danske kultur er afskaffet eller truet. F.eks. er der ikke meget frihed eller tryghed tilbage, og postvæsnet, forsvaret, politiet, sundhedsvæsnet, velfærden, folkestyret, folkeskolen, familieværdierne og retssikkerheden osv. ligger mere eller mindre i ruiner. Se snaph, 180 gr og den korte.

 19. Af hr. pre ben jen sen

  -

  PS: Der er jo allerede mange steder i DK hvor det nu er blevet problematisk at opstille et juletræ, at hejse dannebrog, at bære en halskæde med et kors, at spadsere en tur, at ligne en “vantro”, at være i en kolonihave, at være kvinde på vej hjem, at være konfirmand, at være politi, brandmand eller falckmand.

 20. Af Helge Nørager

  -

  Der skrives uden omtanke….
  “Engang til en lærerforsamling for Det Teologiske Fakultet drøftedes forskellige kontroller med undervisningen. En kollega, en humanist af uddannelse, mente, at det kun var et værktøj til at hjælpe os; men jeg svarede, at NN er humanist; han tror på det gode i mennesker; men vi teologer ved bedre. ”

  Hvor til jeg kan bemærke at det var da heldigt at Jesus, ikke var teolog.

 21. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Snap ha nen skriver nu om rædselstilstande, folkemord og guerillakrig, og den korte avis fortæller om Borgens og regeringens anti-danske og absolut katastrofale politik.

 22. Af John M. M.

  -

  Censur breder sig overalt i det Danske MSM
  Ekstrabladet ligefrem redigere !!!! i folkets Ytringer og sletter lystig med et nyt “filter”
  Folks Youtube kanaler slettes som Facebook slettes .
  Det er nu bredt til lokal aviser.

  stopper med at skrive , der er store kræfter på spil

 23. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Et godt og faktuelt korrekt indlæg.
  Desværre er kulturkampen for længst overstået og tabt – nu afventer vi så de kommende borgerkrige i Vesteuropa som både den schweiziske hærchef, den norske hærchef, ledende oberster og generaler i Østrig samt, helt overraskende, selv den svenske hærchef – uafhængig af hinanden – forudser inden for de de nærmeste få år. Det anslås, at alene udgifterne til at bygge boliger til de godt 100.000 illegale grænseoverløbere ( af pressen benævnt “migranter” = new speak ) ,inkl. kommende familiesammenføringer, vil beløbe sig til 65 – 85 milliarder indenfor de næste 4 år, anslår pålidelige kilder med mindre vanviddet standses NU. Læg dertil alle de andre udgifter til integration, som de sidste 30 år har vist sig umulig for muslimer, kriminalitet, hospitals- og andre sundheds-udgifter, husleje tilskud, permanent bistandshjælp, førtids pension samt meget mere og vi har opskriften på DKs totale deroute og fallit – normalt begavede har advaret om dette forudsigelige scenario de sidste 30 år.

 24. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Ja, politikernes og journalisternes flertal er sandelig alternativt begavede, for selv de mest enkle og indlysende ting forstår de ikke. Men alle med sund fornuft og en IQ på normalt niveau bør læse BMC mfl. ovenfor, eller læs de forstandige indlæg på mik kel an der sons blog. Også snapha, 180 g og den korte avis afslører at bankerot, guerillakrig, terror, blodbade og en gigantisk katastrofe er under udvikling i Nordeuropa og Danmark/Sverige. Hvorfor nøjes V, K, S, R og DF med afledende snik-snak?

 25. Af povl ´pedersen

  -

  VI HAR VIDST DET HELE TIDEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 26. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Og – så er det ikke engang løgn, at det er de sidste 30 år, der er blevet råbt højt og advaret mod for stor indvandring. Fordi det ikke har vist sig at gå overvejende godt.

  Men – jeg køber ikke denne dommedagsstemning, at det er for sent – så er det nemlig for sent, så hvis vi skal undgå uro og væbnt konflikt/er, så er det om at markere og sende flest muligt tilbage af disse ‘immigranter’ og kere os om de virkeligt nødlidende, og hjælpe hvor vi kan internationalt med kontanter., hvis vi stadig kan se det som vores opgave yderligere, dvs fremover.

  Kulturen – det kræver nogle markante skikkelser, der kan sætte en ny trend eller dagsorden, begynde med andet end den evindelige jammer, som vi vil forvente at kunne se mere af, jo flere flygtninge, der kommer og vinder indpas i vores kultur, så vi ikke kan ånde selvstændigt – og så de evindelige barndomshistorier, hvor sørgeligt det hele er inden for litteraturen.

  MEN – og en løftet pegefinger her: Har vi virkelig ikke andet at diske op med!!!

  Ja, så står det slemt til, og vi sejler rundt i en mudderpæl, hvor ingen kan rejse sig agtværdigt med en god barndom. Det er nemlig dér,, det begynder – og jeg ser så mange pragtfulde og livlige unger med deres pædagoger på tur – og tænker:

  Hvorfor er de ikke værd selv at tage hånd om, så de er dækket ind med deres forældres nærvær, så de ikke senere skal undgælde, fordi de har manglet disse – hvor vi tidligre anså det så utroligt sørgeligt for de reelle institutionsbørn, der i mangel af deres forældre måtte fantasere sig til enten en mor eller en far, der aldrig kom.

  Så – det kræver overskud med en god kultur, der ikke ender i den rene jammerdal med stykke dit og dat på et teater. Det udløser kun medynk og ikke løsninger. Derfor står vi i stampe, hvis der ikke er nogen, der forlanger og kan andet.

  Selvfølgelig er det vigtigt at kunne forstå – ellers kan vi heller ikke komme videre. At forstå er ikke at acceptere – men at kunne have mulighed for at forebygge fremover for de værste uhyrligheder. Det er ikke nok efter en film eller et teaterstykke med den eller den problematik at sige: nej, hvor synd, ha, hvor forfærdeligt, og hvordan kan det ske.

  Vi bliver kun medvidere og ikke egtl medhjælpere – for at undgå det ene eller det andet fremover. Fordi det ikke altid er forstået i sin essens eller kan det, som regel i en barndoms dit eller dat, som kunne være med til at løse problemerne.

  Det er ikke nok at vise en alkoholoiseret far, en pædofil far, en voldelig far — men hvordan vi kan undgå sådanne forhold fremover for den enkelte far og dermed for familier/samfundet.

  Derfor finder jeg det heller ikke ligegyldigt, om der er tale om ren kunstnerisk frihed som med 1864-filmen eller om vi ikke spilder penge og kræfter for at blive underholdt lidt om fortiden, som kan være i spil her og mislede os. Fordi vi ofte er tilbøjelige til at danne os en opfattelse af også det fiktive som værende det sande, selve historien og dermed historiens gang – eller også dette, at vi bare et lidt pseudo-informeret og underholdt.

  Historien om de 2 brødre i filmen – er ikke afhængig af hverken Danmark eller 1864 – den kunne foregå overalt i verden, hvor der er krig. Det kan så gøre en film mere spændende – men det peger lidt bort fra selve temaet – Danmark 1864, før og efter og op til nu.

  Skolerne har en enorm opgave i forhold til vores kultur. Langt større end tidligere – ligedan DR og andre medier. Der skal lidt mere kul på. Og – Nordens historie ikke mindst. Ikke for at udelukke alt det andet – men det svømmer vi (internationalt/globalt/EU) i, i forvejen.

  Vi har trods alt noget at vise med Danmark og den måde, vi undgik en voldelig revolution i sin tid, hvordan Danmark udviklede sig videre fra et mere udpræget bondesamfund og til nu.
  Fordi også udlændinge, der bare tror at kunne hæve ved kasse 1 – gerne skulle forstå dette, og at det er det, vi forsvarer og ønsker at holde i hævd. Måden at løse problemer på – og også hvorfor ideologi er noget bras, som Poul Schlütter sagde det. Og – det er ikke det samme som ikke at have holdninger

  Èn ting sagde Anders Fogh: At demokrati ikke er en given ting, den må vi kæme for hver eneste dag. Ja, det må vi indenbords her i DK – for ikke at ende op som en ren politistat, fordi vi har fået uhyrlige opfattelser af os og vort demokrati inden for dørene, og hvor visse grupper tér sig, fordi de er i klemme (måske ikke engang) mellem 2 kulturer.

  Groft sagt:

  Jeg havde gerne set, at den nye moske for kvinder, kaldet Mariam – at den havde været en forening af kvinder uden for et patriarkalsk religiøst domæne, hvor det ‘bare’ er en kvinde, der ønsker sig en talerstol, og hvor hun ogs plæderer for omskæringer af drengebørn, der reelt bør forbydes i Danmark som den kvindelige omskæring er det.

  Det havde været et fremskridt, hvis det havde været en del af dansk kulturs måde at agere på, selv om vi har kvindelig præster. Fordi det vil alligevel være begrænset, hvad kvinder i islam egtl kan gøre. Det integrerer dem ikke synderligt eller vil kunne det – efter min mening!!!

  Og – slet ikke til en kristen kultur, som er og har været vort udgangspunkt, hvadenten vi går i kirke eller ej. Så er vi rundet af også en vis tænkemåde og værdisæt.

  Vi er et moderne samfund på godt og ting, der kunne blive bedre for os, og som vi ideligt søger at finde ud af fortsat. Så lad os ikke resignere og stagnere unødigt – og til de, der mener, at mennesket er født ondt, så er det en fejltænkning!

  Også – selv om det står i en 1 Mosebog – er det vist Lemche højere oppe påstår er brugbart.!
  Det er det ikke – det er en påstand, en myte, vi bør aflive.

  Det er mennesket ikke – men det kan opdrages, så det agerer ondt! Og – det er en anden snak. Det sker nemlig, når brn bliver afrettet i barndommen, hvor de må hobe deres naturlige aggressioner op, hvor de så fortrænges for siden at kræve deres ‘ret’ – og det er den slags, der fører til krige.

  Så – derfor mindre autoritære forhold, ofte via religionerne

Kommentarer er lukket.