Kulturkampen står mellem en bokser og en kampleder

Af Mads Holger 12

Hvis vi forestillede os Europas og Danmarks indeværende kulturkamp som en boksekamp, ville vi hurtigt opdage, at der i ringen kun var to mænd. Det forekommer rent intuitivt måske nok de fleste meget naturligt for en kamp, hvad enten denne være sig en kulturkamp eller en boksekamp, men navnlig for kendere af boksning vil det være åbenlyst, at der i en boksering altid er tre og ikke to mænd, hvorfor noget er galt.

I en boksekamp er der nemlig gerne en stor tung dreng i det røde ringhjørne og en hårdtslående kæmper i det blå, men ydermere er der også en lille aldrende og gerne tyndhåret kampleder i hvid skjorte med opsmøgede ærmer. Det er hans rolle at sørge for, at ingen slag falder under bæltestedet, at kampen forløber fair og ordentligt på en sportslig vis, samt at der ikke falder slag efter gong gongens lyden. Således er der altid i en fair boksekamp tre og ikke to mænd i ringen.

I kulturkampen er der imidlertid kun to mænd i ringen, men det virkeligt bekymrende er, at der ikke er tale om to ligeværdige modstandere fra hver sit ringhjørne, for i vores kulturkamp er der nemlig kun én bokser og én ringleder. Bokseren er i sagens natur en kæmper, han er kommet for at tæve sin modstander, som bedst han kan. Han er tændt, stærk, kompetent, og sveden drypper fra hans pande, mens han stirrer determineret på sin modstander.

Han gør, hvad han skal, han udfylder sin rolle, kæmper for sig selv og sit eget. Det er værdigt, ædelt og ganske, som det bør være. Han er part i tilværelsen, ligesom de millioner af mennesker, der for tiden søger til Europa. De er i nogle tilfælde flygtet fra sult og død, og endskønt dette måske ikke er tilfældet for samtlige, er de dog næsten alle søgt mod Europa for at få et bedre liv, hvilket de kan få her, hvis det lykkes. De vil sig selv, de vil have et bedre liv for sig selv, deres familier og børn. Der er på sæt og vis intet amoralsk heri, jeg havde gjort det samme.

Bokseren er i ordets egentlige latinske betydning interesseret (inter-esse) altså i sin væren. Han er et subjekt, en part, en kæmper, men for at kampen skal være såvel fair som sportslig og sågar underholdende at vidne, skal han naturligvis mødes af en tilsvarende kæmper fra det modsatte ringhjørne, og det bliver han i Europa ikke. I vores kultur er det nemlig blevet forbudt at være part, vi kæmper ikke ud fra vores eget ringhjørne. Vores ideal er at være kamplederen, den udeltagende, partsløse lille skaldede mandsling, der hverken har præferencer for det ene hjørne endsige det andet, men kun er sat i verden for at fokusere på principperne og reglernes overholdelse.

I den seneste tid har man kunnet opleve, hvordan en lang række kampleder-debattører er vokset frem i navnlig den borgerlige opinion, hvor de har høstet stor respekt for deres afstandtagen til fænomener som radikalisering, sexisme, udemokratiske tendenser, manglende ytringsfrihed etc.. Blandt disse kan nævnes Mersiha Cokovic, Geeti Amiri, Lars Aslan Rasmussen, Latifa Ljørring og først og fremmest Naser Khader. Det er den slags mennesker, der nedladende er blevet kaldt ”præmieperkere” hvilket, jeg skal præcisere, ikke er mit sprogbrug, endsige ét jeg kunne finde på at anvende.

Den borgerlige opinion er pjattede med disse omvendte fremmede, der nu slår et slag for rettigheder og er blevet ringledere ligesom alle os andre. Jeg kender flere af de opregnede privat og har intet ondt at indvende mod dem som så. Det er søde og sympatiske mennesker, men det er også mennesker, der tildeles en uhyre opmærksomhed, fordi de har tilpasset sig vores kultur og identitet som kampleder med principperne, ikke parten, for øje.

En mand som Lars Aslan Rasmussen har påviseligt kæmpet vedholdende for at bremse såvel racisme som ekstremisme og navnlig for homoseksuelles rettigheder, men han er mig bekendt ikke bøsse, han er heller ikke hverken muslim eller kristen, men derimod ateist og fred være med det. Han er kampleder med fokus alene på principperne og kampens reglers overholdelse. Som sådan er han vor kulturs (eller mangel på sammes) ideal, og ja, her kan udledes meget om såvel Kierkegaards opgør med Hegel og den tidligere herfra opblussede strid mellem konservative og liberale, men den tager vi en anden gang.

Jeg kan kun gentage, hvad jeg så ofte før har tilkendegivet, nemlig, at Samuel P. Huntington i sin Clash of Civilizations fra 1996 ikke havde ret i sin analyse af den dengang forestående kulturkamp mellem de liberale demokratier i Vesten og på den anden side Islam. Der er ikke tale om en kamp mellem to kæmpere fra hver sit ringhjørne, der er tale om en kamp mellem en kæmper og en lille skaldet ringleder.

Nu oplever vi, at vores kvinder massivt voldtages i europæiske byer, og de mest spektakulære reaktioner på dette er herhjemme kommet fra feminister, der forsøger at gøre problemet til et spørgsmål om maskulinitet snarere end kultur. Det er åbenlyst vanvittigt, men skal man forklare feminismen, tjener dette billede om kamplederen atter glimrende til illustration. Hvis blot man kigger på ordet ”feminist”, skulle man jo intuitivt tro, at feminister var særligt feminine kvinder, men det er jo ikke tilfældet. Feminismen tilstræber nemlig ikke den hæderlige kamp mellem kønnene, hvor manden er i det ene ringhjørne og kvinden i det andet. Feminismen ønsker at afvikle kønnene, at annullere og neutralisere. Derfor bryder feministerne sig ikke om maskuline mænd endsige feminine kvinder, for også her er idealet den androgyne og upartiske kampleder.

Hvis vi gerne vil spå om, hvordan denne kulturkamp ender, så kan vi passende spørge os selv, hvordan, vi tror, udfaldet bliver, når man sender en svedende sværvægter ind i en ring, der ikke rummer andre end en lille skaldet kampleder i skjorteærmer.

12 kommentarer RSS

 1. Af Kristian Andersen

  -

  “The Clash of Civilizations” handler ikke om noget så fjollet som en boksekamp mellem to parter, og det er misvisende at fortolke den på den måde.

  For at citere Huntington: “It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world will not be primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural.”

  Bemærk at der ikke står noget i dette citat om hvor mange parter der deltager i denne konflikt. Hypotesen handler om hvad der er årsagen til konflikt og ikke hvordan eller af hvem den udkæmpes.

 2. Af Jan Petersen

  -

  Dansk kultur er lig med størrelsen og arten af “gratis” offentlige ydelser fastlagt i finansloven. Derfor svinger kulturen lidt afhængig af, hvor mange klejner der lige pt er i pungen.

 3. Af Niels Peter Lemche

  -

  Mads Holger,

  Jeg husker nu en optagelse for nogle år siden, hvor kampdommeren blev tosset på en bokser, der ikke ville magte ret, og sendte ham i gulvet med en lige højre.

 4. Af Benny B

  -

  Find Holger.
  Eller find langgaberens pointe.
  Enten er Holger genial eller også er Benny fortabt.
  Der var engang hvor Holger var et friskt pust, men nu virker han omstændig og rigid.
  Hvordan kan det tage Holger 60 linjer at komme frem til denne banalitet?

 5. Af Helge Nørager

  -

  “En mand som Lars A.lan R.smussen har påviseligt kæmpet vedholdende for at bremse såvel racisme som ekstremisme og navnlig for ho.oseksuelles rettigheder, men han er mig bekendt ikke b.sse, han er heller ikke hverken muslim eller kristen, men derimod ateist og fred være med det. ”

  Tak tak for at fred være med det, men jeg tænker om ikke der er en smule kritik i udsagn ?.

  Derfor synes jeg at det vil være på sin plads at Hr. .ads H.lger, giver os indblik i hans tro.
  Siden han så hånligt omtaler ateister, som “og fred være med det”.

  Sikken en arrogance, så hvad er deres tro ?.

 6. Af Helge Nørager

  -

  Berlinskes filter er en joke, den blacklister ord som blog indehaver / skribent bruger.

 7. Af preben jensen

  -

  Efter at nykommunisterne, feministerne, pladderhumanisterne og politik-kvinderne i Danmark, Sverige og hele Europa har haft “held” til at hjernevaske, nedgøre og feminisere mændene….. er der ingen tilbage til at forsvare kvinderne og landene…. hvorfor Europa er dømt til at gå under. Civilisation og velstand vil blive afløst af barbari og fattigdom…. og fred og tryghed vil blive udskiftet med terror, krig, rædsel, slaveri og undertrykkelse.

 8. Af Thomas Larsen

  -

  Selvfølgelig er I ikke Nazister. Til forskel fra nazisme og andre former for totalitære regimer er fascisme en samlet betegnelse for et tankesæt som har udspring i en borgerlig ideologi. Fascisme er derfor ikke bestemte handlinger af enkelt eller isoleret art men den underliggende grund til at man handler som man gør. Med andre ord den ideologi eller det verdens – menneskesyn som ligger til grund for ens handlinger.

  1. Det Normale : Den første tanke er tanken om det normale – det at man mener at der er en normal måde at gøre tingene på (for det meste selvfølgelig den måde man selv gør tingene på eller lever sit liv). Tanken om det naturlige følger af det normale. Så alle der afviger fra den gængse norm man har opstillet er unormale.

  2. Det Naturlige – af ideen om at noget er normalt følger at noget er unormalt og unaturligt.

  3. At disse to følger en manglende evne til at sætte sig ind i andres følelser, behov og holdninger. Med andre ord mener man at alle selvfølgelig ønsker det samme (børn, ægteskab, hus, bil, webergrille etc.) Og hvis de ikke gør er det fordi de er misundelige eller unormale.

  Af disse holdninger følger så at ting som man selv værdsætter og finder værdifuld er det eneste rigtige – arbejde (arbeit mach frei kunne være skrevet i Danmark), ejendomsret, heteroseksualitet, nationen, fædrelandskærlighed, gud, etc. Og alle der ikke mener dette er unormale og afvigere.

  Dette er fascisme – en borgerlig grundholdning til verden og mennesker. Det borgerlige sætter værdier op som man mener gælder for alle til alle tider. Og ikke at dele disse værdier er at være unormal. Jeg har nævnt værdierne før – ægteskab, ejendomsret, børn, pænt tøj, bil, parcelhus, det kan være hvad som helst man som solid pænt hårdtarbejdende (disse tre ord er i udpræget grad fascistiske) menneske mener er vejen til det rigtige og gode liv.

  Og den manglende evne til at sætte sig ind i andre holdninger til livet gør at man nemt kan afskrive dem som unormale og afvigende og derfra er der ikke langt til at betragte dem som mindre værd og dermed har man bevæget sig derhen hvor man med et snuptag kan umenneskeliggøre dem da de jo ikke er som os andre og så er vi ved fascismens grundessens. Nogle er bedre end andre som er de unødvendige og dem man kan blive af med uden det store tab……..

  Den borgerlige tanke er i sit udspring fascistisk

 9. Af Søre.n sørensen

  -

  “Nu oplever vi, at vores kvinder massivt voldtages i europæiske byer, og de mest spektakulære reaktioner på dette er herhjemme kommet fra feminister, der forsøger at gøre problemet til et spørgsmål om maskulinitet snarere end kultur. Det er åbenlyst vanvittigt, men skal man forklare feminismen, tjener dette billede om kamplederen atter glimrende til illustration. Hvis blot man kigger på ordet ”feminist”, skulle man jo intuitivt tro, at feminister var særligt feminine kvinder, men det er jo ikke tilfældet. Feminismen tilstræber nemlig ikke den hæderlige kamp mellem kønnene, hvor manden er i det ene ringhjørne og kvinden i det andet. Feminismen ønsker at afvikle kønnene, at annullere og neutralisere. Derfor bryder feministerne sig ikke om maskuline mænd endsige feminine kvinder, for også her er idealet den androgyne og upartiske kampleder”
  MH

  At maskulinitet er indblandet er ifølge den biologiske videnskab ret sikkert!

  Kultur som i religion, er dog indblandet her i sin totalitære forkvaklet undertrykkende kvindesyn. Og at religion er en borgerlig dyd og at de religiøse er konservative er jo også bevist over tusinder af år. At blå blok har lavere kvindesyn end rød blok er også. Bla. derfor der er flere røde kvinder end mænd. De ved det godt selv nemlig via historien.

  Borgerlig har fået ordet feminist til at betyde anti-mand..Dette er pga af mindreværdskomplekser om egen værdi, frygt om mindre undertrykkelse af dem, ligeløn og rettigheder mv..Ordet betyder blot lighed mellem kønnene og i det ligger alle menneskers frigørelse. Ordet feminist betyder hverken mere eller mindre kvinde, men blot helt normal kvinde. De kvinder-som b’s blogger der bekæmper kvinderettigheder-gør det jo mestendels for penge i dag for mænd? De tror uden tvivl ikke på det meste de lukker ud der, af kvindenedgørende meninger..

  Vil den sidste blå kvinde der ser fornuften og hopper i kanen med rød blok, venligst slukke for lyset i den blå stue? Og vise manden stikkontakten og hvordan den fungere, så han selv kan slukke og tænde i fremtiden..

 10. Af Helge Nørager

  -

  Nu er det videnskabeligt bevist at de mænd som hader kvinder og feminister mest.
  Er dem som naturen snød, da størrelsen på kønsorganer blev uddelt,

 11. Af p jensen

  -

  Nørager har flere gange fortalt at han er hjerneskadet og alkoholiker. Det havde han egentlig ikke behøvet at udbrede sig om, for det fremgår klart af hans mange underlødige bodega- “indlæg”.

 12. Af Borgerlighedens to kategorier af værdier | Den sidste romantiker

  -

  […] vores kultur udfordres af andre kulturer, må vi beslutte os, om vi møde disse i bokseringen som en bokser eller en neutral kampleder. I tilfælde af sidstnævnte garanterer jeg vort […]

Kommentarer er lukket.