I disse for vort land så vanskelige tider

Af Mads Holger 29

”I disse for vort land så vanskelige tider” var engang en fast vending, der dog i min levetid mestendels har ladet sig anvende med en vis ironisk distance grundet ordlydens højstemte alvor og bedagede klang. Tonen bringer mindelser om en romantisk, men også fjern fortid, udgjort af Royal Air Force, rationeringsmærker og mørklægning eller måske siden i en ikke helt lige så fjern fortid energikrise, bilfrie søndag, kold krig og en kold tid, som vi levede i.

Herpå fulgte så en lang epoke af flere årtiers varighed, hvor det var en varm tid, vi levede i, og hvor det pludselig for vort land var gunstige tider. Denne indledtes for alvor i 90erne oven på afslutningen af den kolde krig, hvilket selvsagt var en stor og glædelig verdenshistorisk begivenhed. Hertil kom, at økonomien begyndte at tage fart op gennem 90erne, og dette varede ved gennem hovedparten af det 21. århundredes første årti, hvor optimismen var enorm.

Netop derfor var navnlig 1990erne også perioden, hvor ironien over for tilværelsens alvor i størst omfang blev anvendt. Vi tog ingenting alvorligt, og der var i de ydre omstændigheder måske heller ikke så stor grund hertil. Alting var bare en spøg, og virkeligheden angik os mestendels som et fjernt og fiktivt anliggende, hvortil vi kun søgte adgang via fiktionen. Fænomenet toppede bestemt i 90erne, men lever i nogen grad videre i dag i mindre enklaver med Danmarks Radio som det utvivlsomt mest oplagte eksempel.

”Skal vi tanzen?” var der engang i 90erne en ung pige, der spurgte mig, idet hun ved en fest ville byde mig op til dans. Dengang tænkte jeg ikke videre herover og tog blot imod en svingom, men siden har jeg retrospektivt fundet anledning til at grunde over, hvordan man dengang anvendte uhyre mange tyske låneord. Det var ironisk, for det tyske sprog var netop forbundet med noget bedaget, ukurant, alvorligt og måske ligefrem vulgært. Skulle man derfor risikere sig selv i at byde en dansepartner op, så kunne lidt af risikoen for situationens måske ganske vist begrænsede alvor afdramatiseres ved at smide et enkelt tysk ord ind i sætningen. Den dag i dag er der mig bekendt på Vesterbro stadig flere jysk ejede ”hippe” udskænkningssteder, der hedder noget på tysk, for som sagt er 90erne ikke forbi alle vegne endnu.

Dette er bestemt også tilfældet i opinionen, hvor vi netop konfronteret af den seneste tids kontante virkelighed i stigende grad kan opleve en manglende evne til at tage virkelighedens konsekvenser alvorligt. Vi har her til lands rent historisk kun ganske momentant været konfronteret med den alvor, som for det meste af verden er de givne livsvilkår og altid har været det, men navnlig siden 90erne har vi kollektivt været den komplet foruden.

Det har længe forholdt sig således, at hvis den nutidige dansker blev grebet af angst, lykke, forelskelse, sorg, religiøsitet eller blot noget så profant som liderlighed, ville han utvivlsomt alene reagere ved at spørge om vej til souvenirbutikken for at kunne sikre sig et minde om denne i sin tilværelse så enestående og udelukkende historiske oplevelse, og det har længe rummet et iboende og eksistentielt problem, men er nu også ved at bibringe os en del afledte problemer.

Vi har skabt hele generationer i den tro, at alting var en spøg, at intet skulle tages alvorligt, og at det eneste risikobehæftede her til lands egentlig var at gå i rette med disse dogmer. Det er blevet den danske folkeidentitet, og apatiens ubegribelige levedygtighed skyldes, at den netop sidder i vores eksistentielle torso, identiteten. Vi har med meget få undtagelser ikke vist os villige til at ændre denne apatiske kultur, hvorved der så langt fra alene skal forstås kulturpolitik, endskønt denne selvsagt også indbefattes heri.

Netop nu hvor Danmark står over for en kolossal identitetskrise, har regeringen skåret markant i landets kulturbudget. Netop nu hvor det vanskeligt kan bestrides, at vores egen kultur er under så massivt et pres, som den ikke har været i generationer, vælger vi at nedprioritere det bedste værn mod de ydre trusler. Nogen vil måske indvende, at kulturstøtten alligevel kun ville være gået til endnu mere selvforagtende propaganda a la DRs skrækkelige serie om 1864 af Ole Bornedal, og de kan givet have ret heri, men dette følger jo ikke per nødvendighed og er et princip, med hvilket vi i givet fald så må og skal gøre op.

Et af vores største problemer er netop, at vores kultur, og langt hen ad vejen i lige grad mediebillede, tegnes af folk, der aldrig er vågnet af denne ironiens, ligegyldighedens og spøgens epoke, men rigtigt graverende bliver det først, når problemets omfang kombineres med dets grad af manglende erkendelse. Se eksempelvis her, hvordan TV2 på smagløs vis reklamerer for deres års-kavalkade over 2015 med musik af sangerinden Mø (hende med den lyriske sangtekst: ”Fuck Pia K. Grådige gris. Du lugter af pis”).

Her er endvidere både dansende studieværter og partiledere fra Enhedslisten og Det Radikale Venstre, der tanzer sig gennem terror og nød. (Det havde næsten klædt TV2 bedre at vise den video med Michael Dyrbye, som jeg forleden blev fremvist på en mobiltelefon ved en julefrokost). Det er åbnelyst usmageligt, men det påfaldende er, at ingen rigtig bemærker det, og de mennesker, der har skabt eller undladt at sanktionere dette, er sig antageligt ej heller bevidst om eget makværk, fordi det i den kulturelle enklave næppe nogensinde er blevet udfordret. De kan ikke selv se det.

Den trykte presses debatsider lader ofte til at trække på skuldrene og føler sig måske for ophøjet til at beskæftige sig med fladpandet offentlig populærkultur, men man glemmer, at DR, TV2 og lignende tiltrækker sig ti gange større opmærksomhed end det, man selv producerer. Det præger samfundets udvikling, eller rettere hæmmer samme, men man er sig øjensynligt ikke rigtig bevidst herom nogetsteds.

Med hele vores kultur, fællesskab og kollektive identitet under opløsning i Vesten som helhed betragtet, men herunder så sandelig også i Danmark, er vi vores egne værste fjender, fordi vi efterhånden frivilligt har givet slip på vores egen identitet. Vi er ikke længere, hvad vi var, og det er bestemt sket før, men det graverende er, at vi ikke blevet noget andet i stedet – endnu. Den moderne arbejder, arbejder ikke, den moderne konge regerer ikke over sit land, den moderne mand er ikke maskulin, den moderne kvinde er ikke feminin, og den moderne præst tror ikke på Gud, mens vi er blevet en nation bestående af sådanne identitetsløse, der porøst brister ved det mindste skub, men nu må imødese enorme stød.

Som jeg tidligere har fundet lejlighed til at anføre, minder vi i stigende grad om en samling vestalinder, der sidder med ryggen mod den ild, de skal beskytte, og nidkært våger, at ingen trænger ind i deres hellige cirkel herom, men ingen har tilsyneladende opdaget, hvorledes ilden bag dem er brændt ud, så den end ikke kan lune et snobrød, mens arnen nu i stedet kan illumineres selv af en nymåne.

29 kommentarer RSS

 1. Af Søren Revser

  -

  Ja – Tiderne har fået skyld for meget i tidernes løb.

  Men mon ikke folk en dag bliver klogere og indser, at det ikke er tiderne der er noget galt med , men derimod det magthaverne bruger tiden på.

 2. Af Uffe Staulund

  -

  @ Mads Holger,

  Det er et forfærdeligt bredt debatoplæg du har. Det er lige før man kan lave en cut and paste fra hvilken som helst blog, så vil det kunne passe et eller ans´det sted i dit opæg, men det er måske også meningen?

  Jeg vil fokusere på kulturen. Jeg kan huske, da vi fik Danmarks første kulturminister, Julius Bomholt. Han oprettede Statens Kunstfond, som gjorde mange kunstnere til dikkende lammehaler, hvor kunstnere tidligere havde været kritiske overfor systemet, men med statens kunstfond bider man ikke den hånd, som fodrer en.

  Nu er det lykkedes at opbygge et samfund. hvor alting kører gennem skat.
  Den Socialdemokratiske model, som tage sig af os, fra vugge til grav. Den drives ved hjælp af en høj skat og kraftigt afgifts system.
  For at berolige skatteborgerne, har man udviklet et kompliceret fordelingssystem, så ingen snydes.
  Det koster administration, af EU’ske dimensioner, men det er godt for beskæftigelsen, og dermed skatteindtjeningen.

  Nu har politikerne på Christiansborg kunne købe stemmer, ved at give tilskud til alt mellem himmel og jord.
  Når så disse tilskud forsvinder, så hyler skatteborgerne, som grise, der skal stikkes.

  Oppositionen på det pågældende tidspunkt for ‘nedskæringen’, opfører sig som en velhavende NGO, og lover kompensation. Kompensationen giver arbejde til endnu flere i administrationen.
  I Danmark er vi lykkelige, og dygtige til at klippe hinanden.
  Problemet er, at vi ikke kan købe julegaver for en klipning af naboen.

  Surt show.

  Den forhenværende kulturminister Brian Mikkelsen er bekymret for kulturen. Det skal han ikke være, den klarer sig.
  Det har den gjort altid i udkants Danmark. Og der er kommet megen god kultur fra udkants Danmark.
  Det er kun i København der skal tilskud til.
  Hvorfor ved jeg ikke.

 3. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er det snart jul. Den “kultur”-forretning styrer Julemanden helt suverænt. Resten af året styrer den månedlige lønudbetaling (privat / offentlig) danskernes øvrige “kultur” sysler!

 4. Af E. Larsen

  -

  Godt indlæg Mads Holger! Du har fat i meget her. Og de skrækkelige PR indslag fra TV-2 med dansende politikere er jo ekstremt ude i hampen. Men desværre kendetegnende for ALLE dansker medier i dag bortset fra nogle “frihedskæmper aviser” som den korte avis m.fl. der Ikke er styret af politikerne lige nu. Og lige nu har vi en regering der BESTEMMER ALT – og de har kun 19% – ja, sikkert langt mindre ved et valg i dag. Løkke er den ringeste statsminister vi nogensinde har haft i lille Danmark. At DF ikke bare “forsøger ” at vælte dem er trist. Hvad siger du mads H.??
  Danmark er færdig om ganske, ganske få år. Eftersom ingen, selv ikke Venstre nu har lukket grænserne. Selv Sverige Norge, Ungarn, England, Polen, Tjekkiet, Østrig m.fl. gør det. Men Søren Pind mener vi FÅR FLERE FOLKEVANDRERE IND I LANDET HVIS VI LAVER KONTROL!!!!!! Jamen, har manden overhovedet gået i skole?

 5. Af E. Larsen

  -

  Uffe Staulu nd, ja, du har helt ret. Og Kjovenhavnsstrup er heldigvis ikke et sted vi med jyske rødder kan lide at være. For slet ikke at tale om KBH.s omegn hvor der er ghettoer, hvad der for øvrigt også er på Nørrebro, Vesterbro , Christania m.m . Vestegnen, Gladsaxe, Ishøj, Høje-Tåstrup , Avedøre og mange flere er der klart flertal af røde, radikale, såkaldte flygtninge m.m. Tænk, at det er et sted hvor UNGE gerne vil søge lejlighed!!!! De aner jo ikke hvad de udsætter sig selv for.
  Daglige knivstik, skyderier, overfald, tyverier m.m.
  Her har vi overborgmester Frank Jensen der regerer og “rangerer” ca. i klasse med Løkke og Pind, hvilket er ikke godt for borgerne. Nyt parti Mads må på banen og ikke medvind på cykelstierne eller Karl Marx men et dansk parti der kan starte en oprydning – der bliver meget svær.

 6. Af Maria Due

  -

  Læste Ditlev Tamms artikel om Det Konservative Folkepartis 100 års jubilæum. De tænker kun på sig selv, skrev professoren, og kort efter hørte jeg om partiets nye forslag vedr. flygtningelandsbyer under FN’s ledelse.. De må have spist søm, sagde min nabo. Får Naser Khader da aldrig nok af muslimer i Danmark, og hvorfor lader Søren Pape sig trække rundt ved næsen og går med til den ene jubeldumhed efter den anden?

  Det fallitbo er ikke noget at samle på, og det hjælper ikke, at Pape er gået over til et fastklistret elastiksmil, og Khader har ladet sig fotografere i en kirke med foldede hænder. Hvor er jeg dog træt af den mand. Selv om jeg aldrig var en beundret af Glistrup, havde han ret, da han sagde, Khader var landets farligste mand. Khader har ved tusindvis af lejligheder solgt illusionen om, at muslimer ville blive integreret, og for et par år siden blev han i radioen interviewet af Kasper Støvring og var højt oppe som newborn araber og sikker på, at med det arabiske forår ville Europa forenes med Mellemøsten og Nordafrika, som Vesttyskland med Østtyskland efter murens fald og de østeuropæiske lande med resten af Europa.. Det er jo fuldkommen vildt, og hvor er der blevet spildt meget kostbar tid på den slags fantasterier. Der er jo en afgrund mellem arabisk og europæisk kultur.

  Jeg har meget travlt og kan ikke overkomme at kommentere et indlæg som dette. Mange har fundet de store ord frem i den senere tid, og det mener jeg også, at der er al mulig grund til. Desuden er jeg ikke så utilfreds med regeringen som visse andre og undrer mig over, at der åbenbart ikke er DF’ere. der fatter, hvorfor det kan være en fordel ikke at lukke grænsen . Ift. Sverige og Norge, nordmændene venter 100.000 migranter i det kommnde år, er vi hidtil sluppet billigt, men katastrofen kan ramme os om få dage, og jeg har ikke grund til at tro, at beredskabet ikke er planlagt og vil fungere.

  Men intet hjælper tilstrækkeligt, førend vi lukker fuldstændig for at give asyl og ophold til flere af Allahs soldater. 85 pct. er unge mænd i god form, siger DA. Jeg håber, at en eller flere af disse vandrende militser begår et raid meget hurtigt, så at “venligboere” og andre enfoldige får øjnene op for, hvad der er på vej. Det er pinefuldt at være vidne til det, som vi oplever i denne tid.

 7. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt har Danmark/EU ikke noget at tilbyde resten af verden andet end interne stridigheder. Og den form for eksport bider ingen på. Se på lande som Kina og Indien – de overhaler inden længe såvel EU som USA i velstand! Far vel Vesten!

 8. Af Uffe Staulund

  -

  @ Jan Petersen,
  Det er da noget vrøvl, at vi ikke har noget, at tilbyde resten af verdenen. Vi er model for andre lande på hvorledes, vi kan være verdens lykkeligste folk, væres de rigeste samtidig med, at vi betaler verdens højeste skatter og afgifter (undtagen på biler til de rigeste).
  Vi har en meget stor samling af folk, med de rigtige meninger, så kom ikke her og bøj nakken.

 9. Af Daniel Thompson

  -

  Det største identitetstab er dog at det borgerlige kommentariat tilsyneladende udgøres af personer, som finder det mere alarmerende at man ikke kan komme gratis på museum længere, end at vi propper de få krigsflygtninge vi allernådigst har taget til os i teltlejr om vinteren.

  Men titlen siger det vel egentlig bedst: folk flygter fra krig, men du fremstiller det som om det er Danmark der er besat…

 10. Af p jensen

  -

  På en anden blog mener da ni el tho mp son at man er paranoid, racistisk og virkelighedsfjern hvis man er bekymret over masseindvandring og islamisering mv.

 11. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Mads Holger, vi er ikke enige i meget.
  Men respekt for deres oprør mod de “nye” konservative.
  Mit råd til dem,
  Giv deres energi til dem tæt på, skab forandringer lokalt, så andre kan se forskel.
  Og god vind osv………..

  Men min personlige menig er at landet er blevet ledet i fordærv af dine politiske helte.

  Og at du trækker dig er godt, men grunden til at du undsiger dine helte.

  Dine helte er ikke mine, og du er stadig efter min mening et naivt menneske vdr. politik.
  Måske det er åremål eller alder ?.

  Men at være naiv er positivt, et naivt menneske har stadig troen på noget bedre i behold.

 12. Af preben jensen

  -

  Hol ger skriver om at den moderne mand er ikke masculin og den moderne kvinde er ikke feminin. Og det er der jo meget om, generelt sagt. Man kan tilføje at den moderne familie ikke er en rigtig familie, at det moderne hjem ikke er et rigtigt hjem, for staten og systemet har stjålet indholdet og trygheden. Og den moderne rets- og velfærdsstat mv. er ikke hvad den har været osv.

 13. Af p jensen

  -

  PS: Det med mændene, kvinderne, familierne og familiepolitikken osv. kunne der oplyses meget mere om, men den slags debatindlæg er tabu. De “forsvinder” altid hvis de er på mere end fire-fem linjer. Ellers kunne skrappe afsløringer forlængst have været bragt frem om statslig, bureaukratisk og feministisk udnyttelse, undertrykkelse, tyrannisering og menneskemishandling.

 14. Af p jensen

  -

  PS: Antallet af skilsmisser, faderløse børn og retsløse mænd sætter rekorder. Antallet af familietragedier og knuste barneskæbner har aldrig været større. Familiepolitikken er kommunistisk/rødfascistisk, mandsfjendsk, børnefjendsk og pilrådden.

 15. Af P. Torbensen

  -

  Endnu et sobert indlæg i et filter.

 16. Af Uffe Staulund

  -

  @ Daniel Thompson,
  Som en, du vil klassificerer, som tilhørende det borgerlige “borgerlige kommentariat”, vil jeg kommentere dit indlæg fra kl. 22:27.

  Der er et Grimm eventyr kaldet : Konen i muddergrøften.

  Eventyret beskriver ganske godt dig, og dem med den rigtige menings holdninger til hele tiden, lige at få lidt ekstra.
  I er konen i muddergrøften.
  I jeres verden er skatteyderne Gud.
  Selv om hver flygtninge familie fik 1 mio. €, så ville mere end halvdelen af dem mangle penge om et år.
  Dette er ligeledes en test af Berlingskes filter.

 17. Af p jensen

  -

  Danmarks situation nu er måske den værste siden dannevirke blev bygget, for nu er Danmarks fortsatte eksistens som danskernes livsgrundlag, folkehjem, hjemstavn og fristed for alvor på spil. Borgens skumle flertal er ved at skubbe vores land ud over kanten til en bundløs afgrund.

 18. Af Hul igennem?

  -

  Haha ja konen i muddergrøften, det er bare så rigtigt.
  Og “professor” Marlene euglad Wind som ikke er professor. Hun er en købegris.
  Og statsministre der ikke er statsministre osv journalister der ikke kan skrive selv, de skriver af efter facebook. og partier der ikke er partier mere; som fx partiet tidligere kendt som Radikale Venstre, nu Feministisk Parti. Og med en …. som forkvinde.
  mvh

 19. Af Ulf Timmermann

  -

  Holger, Mads, du skriver at “Vesten” er i opløsning; mener du hermed Europa alene, både Det Nye og Det Gamle (det forekommer mig, at en ny mur er ved at blive etableret ned gennem Europa) for nu at tale amerikansk, eller mener du Europa & U.S.A.? Det gad jeg gerne vide, tak.

 20. Af Finn Larsen

  -

  Ja hvis man ikke vidste bedre kunne man godt gå hen og tro at Mads Holger mente at danskeren mangler format. Det er dog åbenlyst ikke tilfældet for de personer der nævnes med navn, så det er nok bare nogen han ikke kan lide eller personer man bare ikke må kunne lide her på B.dk

  Jeg er nu stadig ganske godt tilfreds med danmark på trods af stigende Nationalsocialisme, dovenskab, fordummelse og levebrødspolitikere. Se ud i verden og sammenlign. Eksempelvis “Putins losseplads” . Bare så trist, at et land med så mange ressourcer ikke fungerer, p.gr.a. manglende disciplin.

  Det er muligt vi mangler format og griner for meget, men vi er disciplinerede på den måde at vi spiller efter reglerne og accepterer demokratiske beslutninger også selvom de til tider minder mest om tyveri. Det gør det muligt at styre et land og få det bedste ud af det vi har.
  Det er simpelt hen evnen til at orientere os rent moralsk, der er veludviklet i Danmark. Det skyldes velsagtens at vi er meget lidt religiøse og derfor tvinges til at tænke selv.
  Der ligger naturligvis et dilemma i, at et land der ønsker at opføre sig moralsk tager imod nye borgere udefra, der ikke lever ud fra samme reglesæt. Det sætter naturligvis en grænse for antallet af nye borgere og den er ved at blive fundet.

 21. Af Ulf Timmermann

  -

  Med opkomsten af en figur som Naser Khader, som du omtaler længere oppe, Maria Due, fik jeg bekræftet min modstand mod indvandringen som politisk projekt, denne vestlige selviscenesættelse, som også – som om der ikke var masser af “gode grunde” i forvejen – yderligere har forværret forholdet mellem “den muslimske verden” og Vesten. Og tilmed nu “truer”med, at vi får rejst en ny mur ned gennem Europa, mellem “Old Europe” og “New Europe” for nu at tale yankee-sprog.

 22. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filteret.

 23. Af p jensen

  -

  Har Finn Larsen mon læst bare et par af de kritiske netaviser eller bøger om hvordan EU og Danmark er på vej ud over kanten….?

 24. Af georg christensen

  -

  “I disse for vores land så vanskelige tider”, ord, som også i 1864 gav genklang overfor folket dengang, Ord dengang, som i dag uden handling ingen mening giver.

  Hvad har LIVET efterhånden udviklet sig til, andet , som Dødens søde pølse, i forskellige former for magtbegærdets retuelle kulturelle “døds ceromonier”, gerne bygget på “uvidenhed” og manglende oplysning.

 25. Af Søren Christensen

  -

  Hov, der var lige en del trykfejl, plejer at redigere beskeden efter den er “trykt,” men det er ikke en mulighed herinde?!

 26. Af E. Larsen

  -

  Ja, – sidste nyt: 7 litauere fængslet af politiet efter rambuktyverier i FONA og cykelforretning og andre steder. Samtidig rumænere? stjålet 26 iPhones fra butikker.
  Det er altså ikke kun “fupflygtninge” i modetøj, der er flygtet fra militærtjeneste m.m. vi skal lukke grænserne for – NEJ det er mange flere kategorier, desværre også med terrorister iblandt . (Norge har stoppet nogen i deres grænsekontrol med IS flag og billeder af henrettede personer med hovedet skåret af. Og Løkke og hr. Pind kan ikke finde ud af at beskytte danskerne. Og de siger at de er “borgerlige”!!!! Forget it.

 27. Af p jensen

  -

  Indlæg kom ikke på

 28. Af Niels Andersen

  -

  Danmarks kulturelle nedsmeltning er startet med europæiseringen via EU med åbne grænser og overformynderi. Vores egne politikere følger blindt EU og praktiserer et formynderi helt ude af trit med befolkningens ønsker. Dette har vi prøvet at fortælle dem med flere NEJ’er til EU.

  De senere år har nedsmeltningen taget yderligere fart i takt med islamiseringen af vores samfund, hvilket også er et resultat af EU’s pivåbne grænser og magtesløshed. Denne islamisering bliver ikke kun vores kulturelle undergang, men også samfundsmæssige undergang. Politikerne vil ikke indrømme, at de senere års og kommende mange års besparelser på velfærden skyldes de enorme udgifter, som den igangværende folkevandring koster Danmark.

  GUD BEVARE DANMARK

 29. Af B. Nielsen

  -

  Tiden er til mindre brok og mere indsats fra os alle.

  Danmark styrkes ved den enkeltes indsats – Mads Holger skal have ros for sin del.

  Venstre er sluppet af med to trojanske heste i denne uge, og godt det samme.

  Den dag, de radikale bliver sendt ud af folketinget, vil Danmark have taget et stort skridt fremad.

Kommentarer er lukket.