Vel skal vi da ej bare gøre, som vi plejer

Af Mads Holger 29

Oven på de frygtelige terrorangreb i Paris i fredags har det været omtrent lige så forfærdeligt at følge reaktionerne herpå. Jeg ser sjældent fjernsyn, men er i besiddelse af et sådant, der almindeligvis kun bliver fundet frem i forbindelse med dronningen nytårstale og landskampe samt helt særlige nødsituationer, og da de seneste dage har kunnet karakteriseres som sidstnævnte, har jeg haft den tvivlsomme fornøjelse af at følge Danmarks Radios dækning af begivenhederne samt ikke mindst de mange reaktioner herpå.

Både høj og lav har givet sit besyv med, og jeg bed bl.a. mærke i manden på gaden, der foran den franske ambassade blev spurgt om sit syn på de ca. 130 døde i Paris. ”Nu må vi imødegå det med humanisme” forklarede han til den forstående og nikkende DR-journalist, der ikke rigtig fandt lejlighed til at stille uddybende spørgsmål. Så har vi hørt fra vores politikere og diverse verdensledere, men af uforklarlige årsager valgte DR stort set kun at fokusere på Tyskland og USA’s reaktioner ved hele lørdagen atter og igen at afspille klip med udtalelser fra Barack Obama og Angela Merkel. Begge statsledere betonede, at de stod i nær relation til Frankrig og denne dag sørgede med det franske folk, men navnlig den amerikanske præsident lod også forstå, at dette var et angreb på vores levevis. Besynderligt nok hørte vi gennem de tre-fire timer, jeg fulgte med, intet fra Kreml, der ellers nok måtte regnes væsentligste sted at henvende sig uden for Frankrig.

Da angrebene var rettet mod bl.a. et musikalsk spillested har den irske rockmusiker Bono fra gruppen U2 også ladet forstå, at dette var et angreb på musikken, og helt halløj skørt har den danske forfatter Christian Mørk udtalt, at terroristerne skal bekæmpes med sex og champagne. Jeg har boet i både Paris og Damaskus, og jeg skal gerne tilstå, at jeg gennem min tilværelse også har stiftet bekendtskab med såvel sex som champagne, men jeg har endnu ikke erfaret, at det skulle have virksomme kvaliteter mod terrorisme.

Så var der de hjemlige reaktioner fra vores egne politikere, hvor navnlig Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen udmærkede sig ved at betone tåbeligheder, banaliteter og præfabrikerede floskler om, at vores demokrati var angrebet. Statsminister Lars Løkke Rasmussen var inde på lidt af det samme, men fælles for alle var denne velkendte floskel om, at vi må leve videre, som vi plejer. Hvis man sorterer de værste banaliteter og idiotiske udsagn fra, kan reaktionerne koges ned til to med hinanden harmonerende udsagn:

1: Vores demokrati og levevis er under angreb.

2: Vi må holde fast i vores levevis og gøre, som vi plejer.

Lad os behandle de to udsagn ét ad gangen og begynde med påstanden om, at vores demokrati og levevis er under angreb. Det er ikke korrekt. Terrorangrebet i Frankrig var ikke et angreb på hverken sex, champagne, rockmusik, fodbold, caféliv, ytringsfrihed, demokrati, parlamentarisme, åbenhed eller frisind. Det var derimod et angreb på 129 konkrete mennesker, som under forfærdelige omstændigheder blev berøvet deres liv. Det var ikke en symbolsk gerning, hvor nogen pissede op ad Frihedsstøtten, og jeg tør næsten antage, at dersom dette havde været tilfældet, DR så ville have ryddet hele sin sendeflade til at tage lederskribenter fra Politiken i studiet og blive interviewet af en Deadline-vært i denim-jakkesæt. Det var ikke et angreb på Akropolis eller Palatinerhøjen, det var et angreb på helt almindelige borgere, der uden større poetisk sentimentalitet blot døde af skudsår og eksplosioner. De sang ikke Marseillaisen, mens de sov ind, de døde for de flestes vedkommende til lyden af en russisk produceret Kalashnikov-riffel.

Med andre ord er vores levevis ikke under angreb, det er vores territorium og sikkerhed, for vi har en fjende, der ønsker at erobre dette, og så banalt er det. Jeg er ked af, at jeg ikke i denne stund kan forfatte et højtsvunget epos om menschheit og humanisme. Jeg kan ikke finde anledning til at synge Celine Dion ligesom i sidste scene af Titanic, og jeg kan ikke finde anledning til at citere Poul Henningsen, og nu kommer der noget virkelig dramatisk i det følgende, hvorfor jeg skal advare svage sjæle, men her kommer det altså:

Anden Verdenskrig blev ikke vundet af Poul Henningsens revytekster, den blev vundet af små 25 millioner dræbte russere og navnlig konstruktionen på den russiske T-34 tank, hvor panseret havde en mere vandret positur, der gjorde den vanskeligere at penetrere. Jeg ved godt, at dette vil komme som et chok for mange, men det er i Danmark og Vesten ofte tilfældet, når vi konfronteres med fakta og virkelighed.

Jeg har gennem et langt virke forsøgt at henlede opmærksomheden på virkelighedens realiteter, men jeg må nok tilstå, at min bestræbelse herhjemme har haft variabel succes, om end virkeligheden i stigende grad lader til at bistå mig i at kommunikere dette budskab, hvilket bringer os til den anden reaktion, som både høj og lav har ladet lyde oven på det seneste angreb i Paris. Den lyder: Vi må fortsætte, som vi plejer, ellers har terroristerne vundet. Hertil må jeg svare klart nej. Det er forkert, det er heller ikke korrekt.

Forestillingen om, at vi bare skal gøre, hvad vi plejer, er at sidestille med en dansk bondemand og hans kone, der hver aften på god rustik vis går til ro klokken ni, men en dag slår lynet pludselig ned i gården og antænder en brand. Mens ilden breder sig fra æblegården til humlehaven og herpå stalden til deres søns værelse, kigger bonden på sin kone og siger: ”Klokken er ved at være ni, vi må hellere gå til ro, som vi plejer, ellers har lynet vundet”. Naturligvis skal vi i særligt udsatte situationer agere på en særlig vis, der modsvarer omstændighederne. Naturligvis skal vi også udsat for et ekstremt pres mod vore grænser, være særligt opmærksomme på disse, for dette er ikke hverdag. Dette er ikke den 8. april.

Nu var mit fjernsyn jo lejlighedsvist fundet frem, men det var det selvsagt blevet alligevel lørdag aften, for der var jo landskamp, og ikke en hvilken som helst én af slagsen, da vi skulle møde ærkefjenden Sverige. Som bekendt tabte vi, som vi har haft for vane gennem de seneste mange år under landstræner Morten Olsen, og der har gennem denne landstræners periode været noget desværre uhyre dansk over fodboldlandsholdet. Det har givet sig til kende ved den manglende vilje til at skifte ud, både på posten og på banen. Uanset hvor mange gange vi er hjemvendt med et skuffende 0-0 på et forblæst Tirana Stadion, bliver der bare aldrig lagt nye planer til at modsvare den konkrete situation. Man lader bare apatisk stå til og gentager flokuløst og rapsodisk tidligere tiders banaliteter om, at alt kan ske, så længe bolden er rund, og det var en holdpræstation, og det ikke er ovre, før dommeren fløjter.

Vi er bagud, vi er ved at tabe, kom nu, gamle Danmark!

29 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  …og en ting vores nuværende ledere slet ikke har fattet er at man i Ukraines moser står i knæhøjde med unge russeres blod fra sidste gang Europa havde trang mod øst.

  Ukraine er ikke alene russisk interesseområde – det er en af verdens største millitære kirkegårde.

  Så kære politikere – få nu først og fremmest normaliseret forholdet til russerne – og anerkend at russerne også kæmper mod terrorisme.

  Få nu også anerkendt at fremskridtene i Nordsyrien er meget store efter russernes og iranernes indtog.

  Første skridt mod fred i Syrien – og det første skridt mod stop af immigrantstrømmen.

 2. Af Niels B. Larsen

  -

  Med de politikere, som EUropa er belemret med, kommer vi til at tabe. For alt, hvad de evner er at hyle op om konventioner og humanisme.

  Begge dele vil terroristerne p*sse på – og det er jeg efterhånden også ved at ville af lutter nød og kampvilje. Jeg vil nemlig ikke give op uden kamp ligesom politikerne.

  —–

  Søren Pind udtaler: “Vi betaler en høj pris for Vestens passivitet i Syrien.”

  Til det svarer jeg: “Nej. Vi betaler en høj pris – nogle den højeste – for I politikeres himmelråbende stupide naivitet.

  Fornuftige politikere ville for år tilbage have standset enhver tilvandring af muslimer, da der er en stærkt forøget risiko for at hver enkelt muslim har ondt i sinde overfor Vesten og dens befolkninger.

  Man identificerer faren og derefter eliminerer man den.

  I politikere ved, hvad faren er, hvor den kommer fra – og alligevel lader I hundredtusindvis af muslimer invadere vore lande. I det seneste halve år endog uden på nogen måde at undersøge, hvem der kommer.

  I politikere har fejlet 100%, totalt og endegyldigt. I duer ikke. I er – grundet jeres manglende evne til at handle rettidigt og med fornøden magt – direkte farlige for jeres medborgere. Og I har været det i en menneskealder.”

  —–

  Og så et par spørgsmål med tilhørende svar:

  Er det islams værdier, som søges fremmet på bekostning af Vestens værdier, når muslimerne angriber i Europa?

  Svar: ja!

  Er det Vestens værdier, som søges fremmet på bekostning af islams værdier, når vi angriber i Mellemøsten?

  Svar: ja!

  Ergo er det Islam mod Oplysningstiden = (religions)krig.

 3. Af Jan Petersen

  -

  Der er vel, i det hele taget, ikke meget fighter spirit i en befolkning – på offentlig dope. Mit bedste gæt er, at Løkke vel vil fremlægge et helt “seriøst” forslag om et eller andet – fradrag i skatten for traumatiserende terrorisme. Så sidder flokken af vælgerfår med krydren klistret til TVdummekassen og jubler over 10 kr ekstra om måneden. Hvor er Løkke da bare en god mand, for min pengepung. NARRØVE!

 4. Af Lars Petersen

  -

  @ Niels B. Larsen.

  TIL DIT INDLÆG ER HER BLOT AT SIGE…

  Tre spørgsmål:
  1. Stemmer du, uden at opsætte et sundt, gennemtænkt, og individuelt reguleret alternativ ?
  2. Er din DR auto-betaling, per uigennemtænkt natura, sat over på din budget konto ?.
  3. Har du nogensinde agiteret for at individet regulere lorten ihjel via fravalg for egne midler ?

  Har du i det hele taget foretaget dig noget som helst desangående, ell. har du fra første færd,
  om-og-om-igen, tankeløst stemt det samme system ind, (mens auto DR betalingerne kørte),
  fuldstændig paralyseret af de uigennemtænkte præsentationer, fra de altid samme aktører,
  hvortil den velkendte fællesnævner altid har været, og fortsat er, at her er tale om personer +
  institutioner, som lever af fælles-tvangens midler, (og derved uden om den frie viljes kraft),
  og hvis selv samme non stop, invitere + referere til sig selv, for deraf at tale uden om sig selv.

  Er det i det hele taget ikke fuldt ud korrekt, at du aflæser dig selv og eget ståsted, ud fra idéen
  om, at partivirksomhed er they one; hvortil dine refleksioners effekt, er af en så rå afgrænset
  karakter, at du kun evner at komme med mere eller mindre urealistiske, og/eller overfladiske
  udfald, (imens DR auto-betalingerne, fortsat ruller ud af din budget konto), alt imens du bare
  ikke kan forstå det al sammen, og den egentlige sammenhæng bag freak showet Danmark ?

 5. Af Henning Svendsen

  -

  Morten Olsen har dannet forbillede! inde på borgen ligner de allesammen en landstræner ,kæmpe diamant slipsnål store guldmanchetter og Den ulaststelige habit med pressefolder og stor hængerøv
  Men nu er der vistnok et par stykker derinde som ikke længere vil fedtspille for FN konventioner vi må se om de kan skyde bolden forbi Løkke og i mål.

 6. Af Rikke Nielsen

  -

  Mads Holger

  Med alle dine fine fremmedord, glemmer du den virkelige pointe i dit indlæg; den pointe, som du så ikke tager ansvar for: Skal vi ikke gøre, som vi plejer, hvad skal vi så gøre?

  Dansken er mere bekymret for, at de tilkommende flygtninge vil tage deres offentlige ydelser fra dem og derfor er det belejligt, at det nu er blev daglig praksis at kalde flygtninge for migranter, Hermed signalerer man, at det er nassere hele bundet, der skal bekæmpes og helst smides helt ud af landet således, at de offentlige ydelser ikke skal deles med mere trængende og man selv kunne risikere at få mindre.

  Erkendelsen er dog så småt ved at ramme den danske; at flygtningen flygter fra den uendelige rædsel, der så småt er ved at komme til Europa.
  Og hvordan skal vi så håndtere dette – UDEN at blive som de terrorister, der kun vil ødelægge den samfundsstruktur, der gør os til dem, vi er?
  Kom nu Mads Holger, du kan godt.

  Synd for dig, at Danmark tabte fodboldkampen.

  RIP alle I uskyldige mennesker, der blev ofre for terroren i Paris i fredags.

 7. Af p jensen

  -

  Der er kun minimal forskel på hit ler tropperne i sin tid og IS IS tropperne. Der er tale om samme krigeriske blodtørst og lyst til massemord. Men pga. EU, radikal plad der humanisme og udu elige politikere er landegrænserne væk… og modstanden mod de invaderende fanatikere og terrorister er nærmest ikke eksisterende. Løkke og DF skal til at tage sig alvorligt sammen.

 8. Af poul clausen

  -

  Fame godt skrevet Holger !
  Godt kommet igen.
  Hvor vi trænger til det !!!
  **************************

 9. Af E. Larsen

  -

  Jeg er 1000% enig med dig Mads Holger! Både m.h.t. DR’s sædvanlige venstresnoede, tåbelige behandling af en så alvorlig og sørgelig sag – og politikernes pinlige “krokodilletårer” m.m. Og også enig i at noget af politikernes manglende handlinger både før og efter dennes ulykkelige situation næsten kan sammenlignes med træner Olsens handlingslammede opførsel.
  Slemt var det i dag at se Johanne, Morten Østergaard og Sofie stå inde foran den franske ambassade! Hold da kæft hvor man da måtte krumme tæer! De har – om nogle – ikke forstået at ikke mange af de der løber over grænserne er VIRKELIGE flygtninge og asylansøgere. Og nu begynder det vi andre har sagt hele tiden at vise sig: IS blander sig med asylansøgerne, hvorefter man nok må være klar over hvad der så sker.

 10. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Lars Petersen

  Jeg tager stilling før hvert valg på basis af tilgængelig information, men har altid stemt og altid borgerligt/blåt. Faktisk på C, V, DF og – ved mit første valg må jeg med beskæmmelse melde – R.

  Jeg håber i øjeblikket at Nye Borgerlige bliver opstillingsberettigede. I så fald vil stemmen falde der.

  Jeg betaler ikke licens. Det gør konen (vi har separat økonomi). I modsat fald ville den ikke blive betalt – og det blev den ikke i de år, jeg var single. Til gengæld så jeg så heller ikke DR.

  Jeg er generelt socialt bevidst så længe det drejer sig om mine landsmænd. Og afvisende når politikerne spilder penge på udlændinge, som jeg ikke finder at vi har ansvar for.

  Til dit sidste spørgsmål er svaret klart nej.

 11. Af J H

  -

  Anden Verdenskrig blev ikke vundet af Poul Henningsens revytekster, den blev vundet af små 25 millioner dræbte russere og navnlig konstruktionen på den russiske T-34 tank,
  Skriver Mads Holger.

  Uha.
  Undertegnede er blevet kaldt stalinist for at skrive det samme.
  Højrefløjen har jo aldrig tilgivet Sovjet, at de befriede Europa fra nazismen.

 12. Af M.S. Carstens

  -

  Ps. Tak for et godt indspark, Mads Holger.
  Især din sidste replik, om at landsholdet ikke kan vinde, hvis ikke taktikken bliver lagt om;
  Den er også gældende for vore “ledere” på Borgen!

 13. Af M.S. Carstens

  -

  Min kommentar kl. 22.50 kom omgående på, nu venter jeg bare på det foregående, som jeg sendte for lidt siden, ja, endda to gange, da det ikke dukkede op i kommentarsporet. Hvor er det blevet af?

 14. Af s Hansen

  -

  Vi mangler ledere med mod og handlekraft.
  Hvis ikke vore politikere har formatet, vil vi søge til anden side.
  Det kunne blive rigtig grimt at opleve, hvis det blev de forkerte der fik magten.
  Hvis vi sluttelig, i vores nød, bliver nødsaget til at samles om ”korset”, da er den anden af apokalypsens ryttere kommet på banen og Ragnarok kan blæses i gang.

 15. Af Henrik Gøtke

  -

  Der findes en og kun en løsning på det her, hvis ikke vi skal ende med at udrydde både os og dem: Alle vestlige personer forlader Mellem Østen og alle mellemøstlige personer forlader Vesten. Derefter trækkes en kraftig streg i sandet, og en hver der krydser denne streg, bliver dræbt på stedet.

 16. Af p jensen

  -

  Det står vel efterhånden klart for de fleste tænkende danskere, at det radikale parti er en slags quislinge dødskult, en art selvmordssekt der i humanismens og næstekærlighedens navn gerne vil have danskerne til at begå kollektivt selvmord…. så der kan blive mere plads til islamister og andre “berigere”

 17. Af p jensen

  -

  Læs to vigtige artikler i Berlin gske: “Det store svigt” af as ger aa mund….og “Kvinden der ødelagde Europa” af hen rik day po ul sen. Se også snaphanen og 180.

 18. Af Tom Erne

  -

  Goer som du plejer, men forvent saa ikke et andet resultat.
  Saa kort kan det vel siges!
  Som paapeget af Rikke Nielsen mangler dog et svar paa hvad man saa skal goere. Ift terrorisme saavel som til den massive stroem af flygtninge.
  Skal vi kaste os ud i et taeppebombardement i Syrien, som DF foreslaar? Skal vi bygge mur om Danmark og lukke graenserne? Tror nogen serioest paa, at det er virksomme og holdbare loesninger?

  Vi skal med garanti goere noget andet end hidtil, og ift IS kan man naeppe langere vaere i tvivl om, at en indsaettelse af landtropper er noedvendigt. Man maa imidlertidigt undre sig over, at det skal tage saa lang tid at naa frem til. Og det er da egentligt beskaemmende, at der skal et terrorangreb i Paris til, for at naa frem til den konklusion. Godt 100 doede i Paris, skuller der til – alt imens tusinder og atter tusinder er blevet draebt i Syrien og Irak under IS’s haergen.
  Lad os faa de pansrede tanks koert i stilling, men lad for alt i verden soldater fra naeromraaderne drive dem frem. Vestlige soldater paa Syrisk jord i kamp mod IS vil med et goere det til krig imellem Islam og Kristendom – og saa er vi for alvor paa den.

 19. Af Kristian Andersen

  -

  Det er sørgeligt, at samtlige medier, debattører og Politikere ikke tør sige hvad der skal og bør siges. At USA, England og Israel står bag ISIS og at den terror vi ser fra Mellemøsten udspringer fra Saudi Arabien – Vores venner ! 😉

  Vores Politikere ved det udmærket godt men er nogle krystere og i lommen hos de der tjener på terror (Også den terror vi selv begår).

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kristian Andersen … endnu en konspitarionstilhænger! Og sikke en gang gas. Hvad foregår der oppe i hovedet på dig?

  Der er ikke engang grund til at diskutere med dig. Det ville være at tage dig for alvorligt.

  Men hvis du skrev, at USAs fjernelse af Saddam Hussein førte til Daesh’ opkomst, så er det rigtigt. Gamle Bush (CIA) vidste, hvad der ville ske, da han stoppede Schwartzkopf, da Kuweit var ryddet i den første ørkenkrig. Unge Bush var en idiot, der intet forstod.

  Der kan være aftaler, vi intet har hørt om, og så bliver det relevant at spørge om årsagen til, at Jordan indtil nu er gået fri? Hvilke aftaler har Israel og Saudiarabien pga. deres fælles “ven” Iran? Og hvad betyder det for Daesh? Hvem på den arabiske halvø støtter op om Daesh? Der er masser af relevante spørgsmål uden, at vi behøver de vilde primathyl om konspirationer.

 21. Af preben jensen

  -

  Godheds- og indvandringsindustriens korrupte lakajer vil naturligvis ikke have landegrænserne og grænseværnet genoprettet. Så hellere lade Danmark gå til grunde.

 22. Af Lars Petersen

  -

  @ Niels B. Larsen.

  Har altid stemt borgerligt: C, V, DF. Hvis nye borgerlige opstilles, falder stemmen der” (red).

  SVAR: Okay.. altså gammel Euro socialdemokratisk partivirksomhed, hvis virke kun fungere på
  verdens største centralbaserede håndspålæggelse, og deraf national/økonomisk stagnation,
  i kraft af genvalgs-strategisk fælles-tvang, for sikring af eget genvalg, inkl. køb af presses folk.

  Men måske herren skulle overveje at stemme på omkostnings-forøgende “System Alliance”,
  (med fejlnavnet: Liberal Alliance), idet man som bekendt vil sætte skatterne uhæmmet op,
  da man vil nedsætte skatterne over for samtlige; heraf de ca. 820.000 off. ansatte, med dertil
  verdens dyreste off. lønsum af +15%, = bliver til 943.000 stk. samt de offentlige leverandører
  hvis antal og andel af offentlig økonomi, OG DISSES ANSATTE, ligeså er at betragte som off.,
  hvormed herligheden runder lidt over 60% af BNP, (mens stort set resten, er klient-gruppe 2).

  Tillæg nu godt 28% af nær al materiel som de alt for mange off. leverandører køber ind for,
  (dvs. 320.000 millioner X 28% = 80.000 millioner), minus self-production, men som modsat
  Kina og andre steder, er så komisk lav, at denne forskel, (som jeg ikke kender), igen skal ses
  omsat til miserabel økonomisk helheds-konsekvens.

  Endelig har vi anden sub-level, såsom:
  Når de får slået græs, rengøring, kontor materiel, håndværkere til de ekstra M2. etc. etc. etc.>

  Ergo vil “System Alliance” sænke skatte-lønningernes tilbagebetalingsraters enorme omfang
  , uden at sænke skatte-lønnen, skønt størrelsen er skabt af samlede omkostning, hvormed
  man øger skatte-lønnen yderligere, for på selv samme baggrund at kalde det nedsat skat 🙂

  Nej Hr. Larsen, stem på dig selv, i form af forlangende om, at kunne selektere for egne midler.

 23. Af Kim Kaos

  -

  “…Det var derimod et angreb på 129 konkrete mennesker, som under forfærdelige omstændigheder blev berøvet deres liv.”

  Blev de såret ikke angrebet?

  Blev offerenes heller ikke angrebet selv om nogle måtte gå i dagevis uden at vide hvor dem de elsker var levende eller døde eller om sårede vil overlevede angrebet?

 24. Af Kim Kaos

  -

  Rettelse

  “…Det var derimod et angreb på 129 konkrete mennesker, som under forfærdelige omstændigheder blev berøvet deres liv.”

  Blev de såret ikke angrebet?

  Blev offerenes familier og venner heller ikke angrebet selv om nogle måtte gå i dagevis uden at vide hvor dem de elsker var levende eller døde eller om sårede vil overlevede angrebet?

  Er det kun de døde der blev angrebet?

  Hvis ja hvor lang tid efter kan man tillade sig at dø for at man iflg. blive komme med i gruppen der blev angrebet?

 25. Af Gitte Roe

  -

  Kære Mads Holger

  Måske er det ikke enten eller? Måske er det ikke sådan, at de to udsagn er enten falske eller sande.

  Jeg kan på sin vis sagens se logikken i dine udsagn, som jeg også opfatter som en klar kritik at det hule og prætentiøse, der bliver hevet af stalden ved særligt tragiske begivenheder af diverse politikere, kendte og kongelige. Særligt Obama, hvor jeg normalt beundrer hans taleskrivere og hans klare diktion, fik leveret de værste, hule floskler.

  Nej, det er koldt og tragisk og meget virkeligt for de døde og deres nære. Her er nok ingen tanker om vores civilisation og livsstil.

  Men at ramme mennesker, når de slapper af og har fri en fredag aften efter en langs arbejdsuge, er også at ramme dem, når de er mest sårbare. Og det rammer da lige ned i den vestlige levevis, hvor vi på demokratisk vis kan gøre lige det, som gør os glade. Tage til koncert, tage på cafe og være sammen med ligesindende.

  Men er al terror ikke et ønske om at gøre folk bange? Bange for at gøre de ting, som de plejer og som de nyder? Så vi i stedet for at lytte til musik eller tage på cafe med vores familie og venner sidder vi hjemme, bange.

  Så når folk siger nej til at ændre noget – og siger ja til at gøre som vi plejer – så siger vi ja til livet og nej til at være bange.

 26. Af hektor heimlich

  -

  Hvad har de skiftende danske tude-regeringer gjort for at sikre danskernes liv og velfærd? svar:intet, de har ladet portene til landet stå åbne på vid gavl for alle terrorister, som har lyst til at komme til landet. Engang havde vi sindssyge enevældige konger -nu har vi sindssyge regeringer.

 27. Af Hektor Heimlich

  -

  Det var en bombe som sprængte det russiske fly over Sinai ørkenen. Men det ville de eurpæiske regeringer ikke indse. De kneb øjnene sammen så længe at ingen klokker ringede overhovedet og massakrene i Paris kunne ske uforstyrrede. Så dårligt fungerer regeringerne i de europæiske lande i dag. Det er en skandale.

 28. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Ikke 25 millioner dræbte russere i 2. verdenskrig, Mads Holger.
  Derimod:
  14 millioner dræbte russere = 13% af russisk befolkning
  7 millioner dræbte ukrainere = 16% af ukrainsk befolkning
  2 millioner dræbte hviderussere = 25% af hviderussisk befolkning
  Sovjetunionen total ca. 27 millioner dræbte = 14% af USSR befolkning
  Hvad er det for en holdning at give Rusland æren for Ukraines indsats i kampen mod Hitler. Skal det forestille at være respektfuldt over for den ukrainske civilbefolknings lidelser og de ukrainske soldaters indsats at betegne dem som “russere”. Selv Stalin anerkendte Ukraines indsats, Mads Holger.

 29. Af Nikolaj Brinch Jørgensen

  -

  @Niels B. Larsen
  Licens har ikke noget med at se DR at gøre, det er en afgift for at have et TV, radio, smartphone, PC eller internet.

  Desuden er det asocialt overfor resten af befokningen at snyde med en sådan betaling. Hvis man ikke ønsker at betale licens, så må man gøre som i alle andre tilfælde: arbejde for afskaffelsen af den, men indtil da må man betale.

Kommentarer er lukket.