Hvem ejer Danmark?

Af Mads Holger 43

Omkring årtusindskiftet gæstede jeg for første gang i mit liv Rusland og Moskva. Det var vinter, og ifølge de lokale var det den koldeste af sådanne i landet siden ”Den store fædrelandskrig”, som russerne benævner Anden Verdenskrig. Her mødte jeg en overordentlig smuk ung russisk kvinde og var siden så heldig at få lejlighed til at ledsage hende hjem. Jeg var som endnu en ganske ung mand meget nervøs og kan huske, at vi i en ubeskriveligt smertende frost bl.a. krydsede Den røde plads, inden vi nåede til hendes hjem i nærheden heraf. Hun boede i et relativt nyopført højhus i det centrale Moskva, og da vi trådte ind i trappeopgangen, blev min ængstelighed kun styrket yderligere heraf. Der var ekstremt beskidt, og det så ud til, at flere sprittere eller lignende boede under trappen ved siden af elevatoren. Sort sne, sjap og is lå på gulvet ved siden af plastikposer og iturevne tryksager, og det hele forekom forhutlet og trist, indtil vi nåede op i hendes lejlighed, der til min store overraskelse skulle vise sig at være blandt de mest luksuriøse i datidens Moskva, hvilket dengang mildest talt ikke sagde så lidt.

Hun forklarede måske en anelse undskyldende, at alle var ligeglade med opgangens udseende, fordi ingen havde noget ejerskab over denne fælles passage. Godt nok var kommunismen afskaffet ca. ti år tidligere, men mentaliteten fra samme hang endnu ved (ganske som herhjemme). Det fik mig til at tænke over den ringeagt over omgivelserne, der kan opstå, når man ikke føler sig som ejer af noget. Når jeg i dag genkalder mig denne erindring skyldes det noget ganske andet, nemlig Danmarks indeværende krise i lyset af den massive tilstrømning af udenlandske asylansøgere.

Sagen er den, at forholdet mellem ejerskab og ansvarsfølelse for noget desværre er nært sammenfaldende, og når jeg skriver desværre, skyldes det, at dette forhold i særdeleshed kommer til udtryk i vores nordiske velfærdsstaters porøse holdning til indvandring, asyl, integration og beslægtede fænomener. Når man eksempelvis i Dansk Folkeparti har vanskeligt ved at begribe, hvorfor den danske befolkning gennem mange år har accepteret en voldsom masseindvandring fra meget fremmedartede kulturer, så bør man som forklaringsmodel foreholde sig dette begreb om ejerskab, hvilket er en kobling, man sjældent foretager sig i denne debat.

Det væsentligste argument mod at overlade det danske land til andre er nemlig i al sin banalitet og ligefremhed ejerskab. Det danske folk ejer ideelt set Danmark, men spørgsmålet er, hvor mange danske borgere, der egentlig vil kunne nikke genkendende til dette forhold. Forud for – og sideløbende med – masseindvandringen, der navnlig er tiltaget siden udlændingeloven af 1983 er den danske befolkning nemlig blevet berøvet ejerskabet til Danmark, der er erstattet af et en velfærdsstats abstrakte og systematiske monopol. Vi ejer ikke i samme grad som tidligere vort eget land, men har deponeret ejerskabet hos staten. Flere danskere sidder måske i eget hus, men i langt de fleste tilfælde er huset de facto ejet af en kreditforening, og hertil skal så lægges de massive skatter, man opkræves for at have indladt sig på noget så ellers åbenlyst naturligt som at have bebygget sin egen grund i sit eget land. Vi kan måske beklage og bekymre os over, hvad det er for et land, vi giver videre til vores børn, men de demografiske nøgletal viser med al tydelighed, at vores bekymring herom er ubegrundet af den simple årsag, at vi som folk ikke får nogen børn længere, så bare tag det helt piano.

Vi kan også udtrykke bekymring for, at fremmede magter er ved at overtage vores kultur, men langt hen ad vejen er det jo desværre et sandt ord, at vi ikke er i besiddelse af en sådan, og at denne i givet fald nok mestendels er udgjort af såkaldt modkultur eller populærkultur i form af Vild med dans og Den store bagedyst. Jeg er da ligeglad om en eller anden kagebagende skidespræller, der danser cha cha cha og bager peberkager er muhamedaner. Gå dog amok i glasur og en pailletindsmurt pige ved navn Vickie Jo, hvad rager det mig? Er De bange for, at andre indfører en anden religion end vores kristendom, så kunne forklaringen jo være den, at vi som danskere ej længere bekender os i nævneværdig grad til kristendommen. Det gør mig ingen forskel, for man kan jo alt andet lige ikke berøves, hvad man ikke er i besiddelse af, og endelig kan vi jo også tage det klassiske eksempel om, at ”de fremmede stjæler vores arbejde” men en alarmerende del af den danske befolkning (ca. 2,2 millioner) har jo ikke et arbejde og forsørges i stedet af staten, så hvad pokker.

Med andre ord gælder landets overtagelse ikke kun materiel ejendom, men så sandelig da også den imaterielle. Hvis derfor man vil forstå den manglende forsvarsvilje mod nationens udparcellering til andre, så må man også begribe, at denne skyldes det forhold, at vi danskere ikke længere ejer vores eget land, hvad enten dette være sig i konkret eller abstrakt forstand. Det borgerlige Danmark lader til at være spaltet mellem de kræfter, der henholdsvis ønsker at genindføre den enkeltes ejerskab og personlige ansvar (liberale), og så dem der ønsker at hindre en massiv overtagelse af arvegodset fra indvandring (nationale). Nu begynder man så småt at tale om muligheden af at kombinere disse to ting (hvilket i øvrigt var noget, jeg fandt på), men man bliver nødt til at gøre sig den erkendelse, at ingen virkelig dansk forsvarsvilje vil vise sig, før det helt umiddelbare og konkrete ejerskab af Danmark er givet tilbage til danskerne, hvilket i øvrigt også gælder forholdet til EU, for hvad gør det den enkelte dansker, om hans tilværelse dikteres fra Bruxelles eller København, så længe han ikke er herre i eget hus, og Frejas Sal er jo for længst blevet en kommunalt finansieret håndboldhal.

43 kommentarer RSS

 1. Af A. Bierce

  -

  Nemt spørgsmål – det gør de som drikker, de riges vin.

 2. Af Søren Ferling

  -

  Er det ikke så simpelt som at europæiske børn siden 70’erne, med udgangspunkt i Holocaust, er blevet betydet at europæere ikke kan eje et land og heller ikke bør ønske noget sådant.

  Gør man nemlig det, ’så-ved-vi-jo-hvordan-det-går’.

  Afrikanere ejer Afrika og kinesere ejer Kina, men med europæere er det noget andet.

  Specter of Hitler…

 3. Af Ole Skovgaard

  -

  “Frejas Sal er jo for længst blevet en kommunalt finansieret håndboldhal.” Ha Ha, det er knageme god værkstedshumor.

 4. Af Helge Nørager

  -

  Hvem ejer Danmark, det gør bankerne.
  Hvem ejer Bankerne, det gør udenlandske kapitalfonde, Amerikanske offentlige pensionskasser, Britiske lærers pensionskasse osv…………
  Danskerne tjjjaaa, betal noget mere i husleje, for bolig priser skal op…
  Danskerne arbejde længere og for lavere løn, så du kan betale den ublu boligstigning, skabt af Banker, som nu har flere Danskere i glæd end nogen sinde tidligere.
  Det er vel nok godt alt sammen.

 5. Af Jens Hansen

  -

  Hele Jorden tilhører selvfølgelig universets skaber, Allah. Det gælder også Skandinaviens betændte blindtarm, Danmark.

 6. Af Jan Petersen

  -

  Global New World Order styrer showet. En procent af de rigeste ejer kun sølle 50% idag. Målet er selvsagt 100%!

 7. Af hvem ejer vatnissernes land om kort tid?

  -

  Hidtil har det vist været danskerne der ejede landet og dets værdier. Men nu er den skumle borg jo ved at forære danskernes land, byer, boliger, penge, velfærd, skoler, gader, hospitalspladser, indfødsret, privatliv, frihed, familieliv og personlige sikkerhed væk til alverdens migranter. Om kort tid kan ? nemt besvares. Det gør migranterne!

 8. Af Jørgen F.

  -

  Status quo ejer Danmark.

  Pointen med demokratiet er at styre en forandring.

  Forandring kræver at demokratiet er i kraft – at borgerne høres – at de reelt kan sige nej til forandring.

  Det er lige det , der er problemet omkring indvandringen – og har været det siden 1983.

 9. Af Frank A

  -

  Sjovt nok har jeg observeret en spøjs ting:

  De fleste borgerlige har hus med masser af afdragsfrie lån. På den måde bo de facto til leje og overlader kernen i deres tilværelse, at været ejet af andre.

 10. Af Thomas H Jensen

  -

  Kære Mads Holger.

  Jeg synes du blander begreberne “ejerskab” og “fællesskab” sammen. “Jeg” ejer min bolig, og det bliver der ikke pillet ved (med mindre jeg sælger den). “Vi” (læs: Fællesskabet) ejer Danmark. Spørgsmålet er så, hvem der er en del af fællesskabet, og hvordan magten i fællesskabet fordeles.

  Selvfølgeligt kan vi ikke blot invitere folk på må og få til at være en del af vores fællesskab. Der må og skal være en form for samhørighed og enighed om de basale værdier. Det er alle enige om. Uenigheden går på, hvad “samhørighed” og “enighed om de basale værdier” egentligt er. Det kunne jo tyde på, at der trods alt er en del indbyggede spændinger i det danske fællesskab.

  Min påstand er, at de spændinger altid har været der, symboliseret af danskernes varierende politiske holdninger og vores forskellige forhold til religion. Udfordringen er, at respekten for forskellighederne i danskheden er gået fløjten. Læs blot kommentarsporene på dine egne blogs her på B: Det er ikke just fordi de emmer af respekt for folk med andre synspunkter end ens eget.

  En debat i dag (hvad enten den sker her på bloggen eller på Christiansborg) handler mere og mere om at nedgøre modstanderens synspunkter og “vinde” kampen end den handler om at forstå forskellighederne og sammen finde et kompromis, der tilgodeser så mange som muligt. Demokrati og folkestyre er ikke længere et mål og et ideal, det er blot et redskab.

  Du er konservativ, Amalie Lyhne er liberal, Uffe Ellemann er Venstremand, Henrik Day Poulsen er vel nærmest nationalkonservativ eller højrenational. Jeg selv er radikal. Men burde alle disse betegnelser ikke være sekundære? Vi burde vel alle være demokrater og folkestyretilhængere først og fremmest? Ikke blot i ord, men også i gerninger. I den respekt vi giver til hinanden. Også selvom vi er forskellige på nogle områder.

  Du præsenterer det manglende ejerskab for Danmark som et “borgerligt” problem. Det mener jeg ikke er korrekt. I mine øjne burde vi debattere den manglende danske fællesskabsfølelse, som er et problem for alle danskere.

  PS. Med hensyn til EU mener jeg også du overser en detalje eller to: Danmark har valgt at være medlem af EU klubben. For at være medlem af den klub, er der nogle klubregler, der skal overholdes. Hvis vi ikke længere synes fordelene er besværet værd, kan vi altid melde os ud. EU er kun et problem i denne sammenhæng, fordi nogle ser det som en fordel igen og igen at male et skræmmebillede op.

 11. Af hektor heimlich

  -

  Hvem ejer Danmark -det gør Merkel! i Danmark foregår intet som Merkel ikke har bestemt Q vi har en håbløs regering som er ved at pisse i bukserne af skræk hvergang tanten åbner munden!

 12. Af Tom Erne

  -

  Danskerne ejer Danmark, det er der naeppe reel tvivl om. Mestensdels via staen, men alt andet lige ejer danskerne staten – selvom det kan vaere svaert at se i maaden der ofte administreres paa. Ejerskabet er klart!
  Det er ansvarsfoelelsen for ejerskabet som er problemet. Skabt af en socialisme og misforstaaet tilgang til en velfaerdsstat, som med tiden har udviklet sig til et understoettelses samfund. Et samfund hvor naer alle der har (eller mangler) moral til det kan stikke deres fedtede fingre i kagedaasen og tage fra faelleskabets noedforsyninger.
  Selvfoelgelig tager ingen ansvar, naar vi paa misforstaaet vis netop er blevet enige om ikke at tage et personligt ansvar, men blot overlade det til staten – som var det ikke et faelles ejerskab.
  Det er dybt problemematisk, og dybt bekymrende, at saa stor en del af de danske vaelgere fortsat holder fast i begreber som udligning og fordeling, som var det religion, og i vedfaerdssamfundet som var det biblen.

  Det er muligt at veldfaerdssamfundet paa den korte bane vil holde flere i live, men paa den lange vil det draebe initiativet, ansvarsfoelelsen og endeligt Danmark som den success vi eller hidtil har kunne bryste os af at vaere.

 13. Af Mogens Stig Møller

  -

  De 60% rigeste ejer hele den danske formuemasse og de sidste 40% har kun gæld. De 10% rigeste ejer 80% af den samlede formuemasse i Danmark, mens resten af formuen er fordelt udover de næste 40%. Så er der 10% som hverken har formue eller gæld, og så er der som sagt de sidste 40%, der bare har gæld. De fattigste 10% har en “negativ” formue – med andre ord gæld, på 20% af den samlede formuemasse, som de så skylder til de 60% rigeste.
  Så hvem der ejer Danmark er rimeligt klart. Det gør de rige. Dog har vi en fælles formue i offentlig ejendom, men i takt med privatiseringerne bliver der solgt ud af arvesølvet. Og lur mig om denne privatisering ikke vil gavne de rigeste mest.

 14. Af Tom Erne

  -

  @ Mogens S.M.

  Det er naturligvis noget vroevl!
  Danmark bestaar af saa meget mere end hvad der kan goeres op i privat gaeld og ejerskab. Offentlig ejendom, saavel som offentlige jord- og vandbesiddelser er ikke just en ubetydelig post – heller ikke hvis der privatiseres yderligere. Du kan saagar paaregne goodwill. Alt i alt er staten danskernes ejerskab, og staten er alt andet lige en ganske profitabel butik!

 15. Af filtret kvæler ytringsfriheden og debatten/demokratiet

  -

  Hvorfor kommer masser af saglige indlæg ikke på her?

 16. Af debatsabotører er muslimer og islamister

  -

  nå, nu er je ns han sen og sø ren sø rensen så begge sprunget ud som islamister. Så mangler kun nø rager at komme ud af skabet………………

 17. Af poul boie pedersen

  -

  Det er da en interessant tankegang, at ejerskab skaber motivation for opretholdelse af systemet. Men med al respekt for MH er det lidt at smykke sig med lånte fjer, når MH gør en meget gammel erkendelse, der løbende udspiller sig i mange hjørner af samfundet, til sin ide.
  F.eks. kan man se, at det sociale arbejde i en lang periode udsatte boligområder gør alt hvad de kan for at de unge skal føle ejerskab til eget boligområde for at undgå vold og hærværk. Til det brug er der organiseret lommepengeprojekter for de unge, der betyder at de kan tjene en skilling og samtidig udføre visse reparationsopgaver, og på den måde opnå større respekt for de materielle værdier.
  Dette er en lærdom fra det store billede, og fra historien kender vi da også selvejet i landbruget og ideen om at give landarbejderne deres egen jord, som det blev udtrykt i de store jordreformer helt tilbage fra begyndelsen af 1900 tallet. Ligeledes kender vi fagbevægelsen, der implementerede fagstoltheden og ordentlige arbejdsvilkår, og dermed medarbejdernes interesse virksomhedernes vilkår, og Steinkes socialreformer fra 30-verne, der gennem fordeling øgede sammenhængskraften og inkluderede en stor skare medborgere.
  Men de er noget særpræget, at denne tese nu skal fremføres som dyrket i en politisk aktørs have, hvis bestræbelser i det meste af, hvad han foretager sig, er at nedsætte enhver ydelse til den gruppe, der er uden for arbejdsmarkedet, for at kunne bevillige skattelettelser til sig og sine, og samtidig fremkalder en minimalisering af statens rolle
  Man kan sige, at når man på denne måde systematisk udhuler disse gruppers ejerskab til samfundet, dels gennem fattiggørelse, dels ved en stadig overførsel af politisk magt til en eksklusiv overklasse gennem afvikling af statens (demokratiets) indflydelse, skulle man måske nok mene, at Mads Holgers nye erkendelse i sin mangelfuldhed, måske skulle tænkes til ende, hvis det ikke skal lande i forvokset dobbeltmoral.

 18. Af jacques d'biann

  -

  “Danmark lader til at være spaltet mellem de kræfter, der henholdsvis ønsker at genindføre den enkeltes ejerskab og personlige ansvar (liberale), og så dem der ønsker at hindre en massiv overtagelse af arvegodset fra indvandring (nationale). Nu begynder man så småt at tale om muligheden af at kombinere disse to ting (hvilket i øvrigt var noget, jeg fandt på)”

  Måske Mads Holger lige gider at dokumentere præcis hvornår han grundlagde nationalliberalismen? Mads Holger holder sig virkelig godt som grundlægger af denne, minimum 150 år gamle kombination af det nationale og det liberale, det må man sige!

 19. Af Asbjørn Lind

  -

  Jeg tvivler nu på, at du som debattør kan kalde dig ophavsmand af denne bundfaste, nationalliberale tankegang, at danskerne skulle miste ejerskab af landet. Allerede indledningsvist drager du jo paralleller mellem dit førstehåndsindtryk af et Rusland i ideologiske ruiner og det nuværende danske velfærdssamfund, som om vi i Danmark nu forfalder til samme egoistiske tabermentalitet ikke at tage den lidt sure rengøringstjans, fordi det simpelthen ikke var vores ansvar.

  Og er det ikke netop det, dit politiske udgangspunkt gang på gang formår at underkende – Nemlig at nationalt ejerskab kræver individuelt ansvar? Det virker på mig overfladisk og forfærdeligt ansvarsløst, at du blandt andet refererer til de høje boligskatter, som værende direkte medskyldig i, at danskerne mister ejerskab. – Og så samtidigt bebrejder de 2.2 millioner af danskere, hvoraf størstedelen altså er studerende, som forsørges af staten. For når tusindvis af de danske unge eksempelvis idag protesterer mod gymnasiereformen, er det jo netop fordi, de påtager sig fællesejerskab af uddannelsesinstitutionerne. Fordi de netop påtager sig det, lidt sure, ansvar at tage oprydningstjansen i fællesopgangen, når de mest resursestærke vender ryggen.

  Jeg er sikker på, at du havde en god nat i Moskva alligevel, først I lukkede døren ud til opgangen, men jeg må da nok også indrømme, at din scoring ikke bør indtjene yderligere cadeau. Hverken på grund af hendes nationalitet eller ideologiske baggrund, men ene og alene den grund, at hun til al tydelighed kun deler din kedelige, uselvstændige overbevisning om, ikke at ville påtage sig fællesansvar. Netop at ejerskab i denne romantiserede version af nationalliberalisme aldrig bliver et kooperativt socialt fænomen. Der er tusindvis af danskere som påtager sig ejerskab (og ansvar) af landet igennem fællesgoder, repræsenteret i vores velfærdssystem – Det er vi jo direkte vidner til idag. Den eneste russisk-danske parallel i dette debatoplæg fremstår for mig mellem dig og denne overordentligt smukke russiske kvinde, som heller ikke fandt det interessant at give en hånd med til en pænere opgang, et pænere samfund.

 20. Af Søren Revser

  -

  Det gør finansmafiaen naturligvis.
  Og de ejer ikke bare Danmark, men også resten af verden. Men værst af alt, de ejer politikerne, som nogen tror er demokratisk valgt. Nej de er sandelig valgt af finansmafiaen.

 21. Af Karl Jensen

  -

  Den danske arbejder ejer Danmark. De små simple hårdtarbejdende mennesker. De sande ejere af Danmark er den danske arbejderklasse. Mennesker som i generationer har skabt landet, dyrket jorden, organiseret fælles-skabet og velfærds-samfundet – ikke mindst politisk. Danmark ejes af arbejderklassen.

 22. Af Benny b

  -

  Det gør vi, Danskerne hvis vi tør!
  Vi er stadig i flertal og vi kan stadig stemme dem hjem hvis vi vil!

  Vores frihedskamp kommer på den første store prøve Den 3 december, hvor vi selvfølgelig skal stemme nej. til mere kejser Merkel og flere fup-flygtninge.

  Og i øvrigt mener jeg, at de danske kvinder skal tænke sig godt om inden da.
  Det er jer, som forholdsmæssigt flest stemmer for flere migranter og det er jer, som det går ud over først. Der er en grund til, at Sverige har fem gange flere voldtægter end Danmark.
  Med tiden fristes man til, at synes at nogle af jer fortjener det.

 23. Af Hektor Heimlich

  -

  Jeg stemmer nej den 3. december -det kan I være sikre på! håber at mange, mange gør det samme så ikke vores regering skal sidde i Berlin for al fremtid! Tyskerne har gjort nok !

 24. Af svenske kvinder terroriseres og trues 24x7x365

  -

  Mer kel & co. forsøger nu at få Europa til at at grave sin egen grav. Herhjemme har R og S m.fl. længe arbejdet på det samme… Danmarks undergang. I Sverige er man dog længst fremme mht. det nationale selvmord. De fornuftige danske kvinder er trods alt nok i flertal. De vil nok stemme NEJ den 3. dec. for at undgå endnu mere vold mod kvinder og yderligere islamisering af DK via EU-direktiver.

 25. Af svenske kvinder terroriseres og trues 24x7x365

  -

  I et islamiseret DK vil enhver kvinde risikere at blive udsat for slaveri, vold, tortur og grusom henrettelse…… for nærmest ingenting. I arabiske og afrikanske lande kan kvinder (og mænd) blive gennembanket, stenet, hængt eller brændt levende for rene bagateller eller pga. løse rygter og falske anklager.

 26. Af Benny b

  -

  Og i Sverige, som jo er prøvekluden for islamismens indmarch i Nordeuropa. ja der er det selvfølgelig især de unge piger, som bliver skændet i voldtægts epidemien.

  En stor tak til deres ravne mødre, som har bidraget til dette ved , at stemme på de partier som vil have grænseløs indvandring.
  Til lykke i har lige ødelagt jeres døtres og jeres lands fremtid.

  Kvinder, Prøv at søg lidt statistik inde på Knoema dot c o m søgeord “rape rate” så vil i se Sverige banke toppen af skalaen, nærmest uden for kategori .
  Damer og kvinder Det er hvad der venter jer og jeres døtre! – i Har måske fortjent det selv, men jeres døtre har ikke!
  Og ja, det er dig, den kvindelige , skolelærere, pædagog, socialrådgiver, eller og især journalist. Det er dig, som stædigt har stemt rødt lige hele dit liv.
  Du har ansvaret, du er skyldig!

 27. Af DK er danskernes livs grund lag, men hvorlænge?

  -

  Til nu har V, K og DF ikke vist nogen handlekraft mht. til at genoprette landegrænserne og grænseværnet. In ger støj berg og la rs løkke affyrer en masse snak, men det er snak uden ret megen substans. Og thu le sen da hl hører man nærmest intet fra. Een ting er sikker…et folk der ikke hævder sin ejendomsret til eget land, mister landet.

 28. Af p jensen

  -

  I årevis har rødradikale feminister/politikere/journalister og ligestillingskvinder skældt ud på de danske mænd…som de påstod var voldelige og undertrykkende. I årtier har de beklaget sig over danske mænd. SAMTIDIG har de arbejdet på hente en 100 gange så voldelig og kvindeundertrykkende kultur til Danmark.

 29. Af p jensen

  -

  Lige før var DR P1 igang med en udsendelse hvor der pludres løs om hvor humanistisk det er at visse danskere hjælper migranter videre ind i Danmark fra banegården i Flensborg. En kolossal folkevandrings flodbølge skyller i disse dage mod nord fra Grækenland, Italien, Spanien og Østrig/Balkan. En regulær INVASION er i gang. Men DR er kun migrant-industriens forlængede arm. Mar le ne Vind er frygtelig at høre på. Rendyrket EU-plidder pladder.

 30. Af hvorfor sover V, K, DF og S mens dk invaderes?

  -

  Denne her invasion, besættelse og okupering af Danmark er nærmest værre end den tyske besættelse i 1940. For tyskerne havde ingen planer om at udrydde danskerne. Men med islamisterne og IS – IS fanatikerne er det noget andet. Se hvad der foregår af massakrer på de kristne i Nordirak, Syrien og Afrika mv.

 31. Af overlever menneskeheden politikernes uduelighed?

  -

  Gadeoverfald, hjemmerøverier og voldtægter (samt mord, vanvidskørsel, terror og påsatte brande) hærger nu både i Norge, Sverige, England, Tyskland og Frankrig….. i stigende omfang! Danmark bliver det næste land i rækken. Se HDPs blog om voldtægter den 28. ds. kl. 16.30 og højere oppe. Hvorfor snorksover løk ke og tul le?

 32. Af Søren Revser

  -

  Tulle og Løkke snorksover ikke; Men Du rager dem en høstblomst. Sorry.

 33. Af hektor heimlich

  -

  The way to hell is paved with Helle Thorning-Schmidts, Johanne Schmidt-Nielsens and Mona Sahlins: women without brain butwith a big forever babbling stupid mouth!

 34. Af j nielsen

  -

  “Hvem ejer Danmark?”

  Det kan man spørge sig selv om. Med vedtagelsen af de første, men sikkert ikke sidste, 10 kystbebyggelsesprojekter er starten gået til en ny virkelighed:

  Det bliver ikke længere vores kyster, men nogens kyster.

  Hvor nogen ser åbne landskaber og højt til loftet, ser andre udelukkende indtjeningsmuligheder. Hvad kan man vride ud af dette landskab, i kroner og euro. Tivoli og shopping.

  Det er markedets diktatur sat over fællesskabet, og den sammenhæng er der brug for at være stokkonservativ. Ødelagt er ødelagt for evigt.

 35. Af Svend Hansen

  -

  Ejerskabet til landet tilkommer dem der vil det.
  Som verden ser ud nu, er det tydeligt at det nationale, selvejet, ejendomsretten, kulturdiversiteten, troen på det guddommelige, ja hele menneskelivet, bliver rørt sammen i en ligegyldig grå masse der kan producere og forbruge på en kontrollerbar og reguleret måde.
  Hvem der står for den nye verdensorden er lidt utydeligt endnu, men de er i fuld gang med at dele verden op mellem sig. Nationer bliver til museer og demokratiet afløses af facebookgrupper, hvor enhver tildragelse verden over, kan bruges til at kontrollere masserne med.
  Kun den basale konservatisme, med dens naturlighed, fornuft/pragmatisme, upartiskhed og traditionsbrug, kan hindre dette vanvid og føre kampen mod illusionerne, ideologierne og det totale verdensherredømme, hvor vi alle bliver til produktionsdyr fordi det er muligt og ikke nødvendigvis fordi nogen ønsker det sådan.

 36. Af Dansk vatnisser foretrækker kollektivt selvmord

  -

  Danmark tilhører dem der VIL det! Rigtigt ja, men noget tyder på at danskerne har mistet både livsviljen, livsmodet og retningssansen. Vi har kurs mod afgrunden, men vælgerne har nu skaffet sig tre radigale partier (R, LA og Alternativet) på halsen, hvor der før kun var eet. Hertil kommer de højrøde partier EL, SF og S. Oveni igen de borgerlige skabssocialister, V, K og DF. Danskerne ligger snart som de selv har redt.

 37. Af hektor heimlich

  -

  Danmark har en ikke-regering og en ikke-statsminister -som lader stå til og har overladt danskerne til ulvene!

 38. Af Det kan ende i folkemord i Danmark og Sverige

  -

  Ja, efter at have undergravet økonomien, velfærden, infrastrukturen og retssikkerheden plus meget mere, er den skumle borg nu ved at kaste de fem millioner almindelige og menige danskere for ulvene i det største forræderi nogensinde i landets 3000 år lange historie. R, S, V og EL osv. har i tyve år smadret løs på alt hvad danskerne ejer af sundhedsvæsen, social omsorg, politi, forsvar, privatliv, familieliv, kultur og traditioner, og nu er man så igang med at forære landet, byerne, boligerne, gaderne, pengene og alt andet væk til indstrømmende krævende og agressive kulturfremmede. De vælter ind over grænserne i titusindvis og hundredtusindvis.. Og regeringen gør i realiteten ingenting. Efter kun 100 dage har den afsløret sig selv som håbløs og umulig.

 39. Af DK og Sverige har kurs mod undergang

  -

  PS: Men selvfølgelig kunne situationen blive en anden hvis danskerne gik fra at være vatnisser, kagekoner, nathuer, slaskedukker og tøffelhelte til at være lige så barske som vikinger, frihedskæmpere og det nye “herrefolk”. Men så længe pladderhumanistiske “men and women witout brain but with a big forever babbling stupid mouth” fører an i partierne og medierne, vil Danmark forsætte sin nedtur og nedstigning til helvede.

 40. Af Niels Andersen

  -

  Det nuværende ejerskab af Danmark er irrelevant. Ejerne er nemlig ved at miste det til den muslimske verden. Et omvendt korstog er igang, og millioner og atter millioner af immigranter har kursen mod Europas åbne grænser hidkaldt af Frau Merkels bønner og motiveret af den krig og ufred, som vi selv skabt i Mellemøsten.

  I freden og demokratiets navn har vi interveneret i Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien, og dermed destabiliseret hele regionen, som ellers blev holdt sammen af såkaldte diktatorer. Har vi befriet befolkningerne i disse lande? Nej vi har faktisk gjort dem og os selv en kæmpe bjørnetjeneste. Landene er hærget af interne stridigheder med baggrund i gamle tilhørsforhold (klaner o.lign.) og religiøse uenigheder og almindelig gammeldags lovløshed i en stor pærevælling. Next stop er Mali

  Til gengæld er grænserne nu piv åbne hele vejen op til os i Nordeuropa, og store dele af befolkningerne har eller vil sætte kurs mod et for dem livsvarigt luksusophold med all inclusive.

  Vores indblanding i Mellemøsten har aldrig drejet sig om at befri befolkninger fra diktatorer, men at beskytte vores olieforsyninger herfra. Særligt beskyttelsen af verdens største olieeksportør og diktatur, Saudi Arabien har været den altgørende motivation for USA og deres allierede. Et land som praktiserer den værste form for Islam og største bidragsyder til udbredelsen af Islam både direkte og indirekte. Direkte med kontante bedrag til opførelse af moskeer i alle europæiske lande, hvor de er muligt, og indirekte ved at finansiere den igangværende destabilitet i Mellemøsten, som skaber den massive muslimske flygtningestrøm til os. En strøm som de også finansierer i det skjulte.

  Saudi Arabiens største drøm er et verden omspændende kalifat, og Europa er første skridt.

  GUD BEVARE DANMARK.

 41. Af hektor heimlich

  -

  Merkel ønsker at huskes som skaberen af Europas Forenede Stater. Exakt samme mål havde både Bismarck og Hitler, men deres metoder var ikke ligeså sofistikerede og de danske regeringer bestod dengang af mennesker med IQ over 100.

 42. Af Svend Hansen

  -

  Demokrati er et vidt begreb, men et system hvor lovgivning og beslutninger om borgernes hverdag træffes lokalt af lokale folk, er modgiften til denne globale syge der hærger kloden rundt, med sin umyndiggørelse af nærheden til virkeligheden.

 43. Af Torben Petersen

  -

  Skrev jeg noget galt?

Kommentarer er lukket.