Kun handling nu kan afhjælpe flygtningekatastrofen

Af Mads Holger 79

Jeg er i disse dage ved at begive mig ud på en rundrejse i Mellemøsten for at mødes med diverse aktører og se på muligheden for at gøre noget ved det flygtningeproblem, der netop nu risikerer at koste millioner af menneskeliv såvel som Europas beståen, som vi kender denne. Jeg regner naturligvis ikke med at kunne løse dette problem, men om ikke andet vil jeg forsøge at gøre mit til dets bedring samt at blive klogere herpå.

Flygtningestrømme kommer væltende ind i Europa, og vi diskuterer ivrigt, hvad vi kan gøre for enten at hjælpe eller at blive fri for at overrendes. Det drejer sig nu om mere end 10 millioner mennesker, der flygter fra akut nød, sult, krig og forbrydelser. Det er mennesker, der næppe reagerer anderledes end vi selv ville gøre, hvis vi var bragt i en lignende situation. Jeg mener således, at det første, man bør gøre i håndteringen af denne verdens største flygtningesituation siden 2. Verdenskrig, er at deponere sine følelser. Det gælder for så vidt de følelser, som optræder på begge sider af opinionen i dette spørgsmål.

Vi kan ikke redde 10 millioner mennesker med patosfyldte debatindlæg, rigtige meninger og velkomstannoncer i aviserne. Det tjener som oftest kun til at bedre selvforståelsen og den gode mavefornemmelse, for selv hvis stemmerne, der ønsker øget indvandring i Europa fik magt, som de havde agt, ville vi umuligt kunne redde disse folkemasser i andet end et minimalt omfang, og en reel fare består for, at vores egne europæiske samfund, herunder det danske, kollapsede under bestræbelsen både kulturelt og økonomisk. Med andre ord er den gode vilje slet ikke god nok til at afhjælpe denne katastrofe, som i omfang overgår alt, hvad vi har oplevet i så henseende siden 2. Verdenskrig. Hertil kommer, at det vestlige Europa og EU landenes befolkninger klart har tilkendegivet, at de ikke under nogen omstændigheder ønsker øget indvandring til deres lande. Tilhængere af en massiv forøgelse af indvandring til EU og Europa kan derfor vedblive at råbe og skrige herom, men lige meget vil det nytte, eftersom de demokratiske flertal stort set uden undtagelse modsætter sig en sådan.

Imidlertid må følelserne også deponeres blandt den del af befolkningen, som har et modsat syn på indvandring og ønsker et totalt stop for en sådan til Europa. Jeg tilhører selv dem, der mener, at vi ikke kan tage imod flere flygtninge og indvandrere i Danmark, men hvad, jeg og i så henseende ligesindede mener, er desværre relativt ubetydeligt. Vores bestræbelse for at holde flygtninge og indvandrere ude af Europa, kan fra tid til anden minde om bestræbelsen for at stoppe en tsunami ved at holde et bordtennisbat op for an ansigtet. Flygtningene flygter fuldstændig desuagtet, hvad vi gør. Det har de seneste måneders tragiske billeder fra Middelhavet, Grækenland, Balkan i øvrigt og Ungarn med mere vist. Vi kan i tidens fylde ikke dæmme op for disse masser, uanset hvor mange mure, grænsekontroller, annoncekampagner og velfærdsændringer, vi laver. Det betyder ikke, at vi skal afstå fra at gennemføre disse tiltag, da de dog trods alt i moderat grad kan bremse strømmen en anelse, men igen må jeg påminde om, at proportionerne af denne folkevandring er så enorm, at vi, uanset om vi anvender pisk eller gulerod, ikke kan bremse dette, men i bedste fald blot minimere omfanget eller flytte problemet rundt inden for EU og Europas grænser.

Vi må derfor heller ikke tro, at vi med følelser, kan holde disse mennesker ude af vore lande. En syrisk familie, der risikerer sult, bombninger, tortur eller terror er da komplet ligegald med, at Naser Khader advarer mod naziislamisme. Når valget står mellem noget nær den sikre død og et ophold i et land, hvor velfærdsydelserne netop er sænkede og man måske ikke føler sig helt velkommen kulturelt, så vælger man selvsagt uden tvivl alligevel sidstnævnte. Det er i så henseende således også ligegyldigt, om vi mener, at disse mennesker er onde islamister eller stakkels forhutlede nødlidende. De kommer uanset hvad.

Med andre ord kan vi i Europa ikke gøre os mindre attraktive for flygtninge end den verden, hvorfra de flygter, med mindre da vi er villige til at underkaste dem tortur og død. Den dag oprinder forhåbentlig aldrig, men indtil da vil Europa stadigvæk være mere attraktiv end at leve i Syriens voldsomheder og kaos. Med andre ord er denne debat desværre overgået til at være et spørgsmål om, hvad vi mener, mens vi i al for ringe grad fokuserer på, hvad vi rent faktisk har af muligheder. Dette debat angår ikke vores følelser og spørgsmålet om, hvad vi vil. Den angår, hvad vi kan.

Allerede sidste år fremførte jeg et forslag til udbedring af dette problem, som jeg anede under optakt. Det kan læses mere udførligt her, hvilket jeg anbefaler, at man gør. Kortfattet refereret angår forslaget, at vi i Europa og EU samler politiske og økonomiske kræfter for at genere denne flygtningestrøm et andet sted hen, nemlig til andre dele af den arabiske verden, herunder i særdeleshed til Nordafrika. Da jeg allerede har fremført dette forslag og i øvrigt under min korte politiske karriere også forsøgte at introducere det på vegne af Det Konservative Folkeparti, kender jeg allerede indvendingerne, som i sidstnævntes tilfælde dog handlede mest om, at Naser Khader havde fundet på noget meget bedre med at sige STOP til naziislamisme. I andre fora kom dog imidlertid mere kvalificerede indvendinger, og disse kunne jeg således godt tænke mig at gendrive enkeltvist, da flere også skyldtes misforståelser.

Indvendingerne mod at kanalisere den enorme flygtningestrøm mod andre arabiske lande i primært Nordafrika, hvor man har en af verdens laveste befolkningstæthed lød bl.a.:

Jamen, de Nordafrikanske lande ønsker selvsagt heller ikke at modtage så mange flygtninge.

Hertil skal det præciseres, at Europa anvender flere 100 milliarder årligt på ikke vestlig indvandring. (Danmark alene ca. 20 milliarder årligt). Et egentligt tal for hele EU foreligger mig bekendt ikke, men dette kan meget vel tænkes at overstige 1.000 milliarder årligt og vil under de givne omstændigheder stige mærkbart i indeværende og kommende år. Disse penge skulle i stedet kanaliseres til de pågældende lande i Nordafrika, hvilket utvivlsomt vil øge velviljen, da vi taler om enorme summer, herunder navnlig efter afrikansk målestok.

Jamen, vi oplever altid, at vores udviklingsbistand o.lign. ender i de forkerte lommer og forsvinder i korruption o.lign.

Det enorme beløb må forvaltes af EU i et detailomfang uden verdenshistorisk sidestykke. Der er med andre ord ikke tale om at skrive en check, sende den af sted og håbe på det bedste, som vi medgivet har haft for vane.

Jamen, vi kan ikke hjælpe i nærområderne, da disse allerede er oversvømmet af flygtninge.

Det er fuldstændigt korrekt, og derfor angår dette forslag ej heller nærområderne i Mellemøsten. Libanon, Jordan og Tyrkiet hverken kan eller vil tage imod flere flygtninge, og derfor skal jeg præcisere, at dette forslag adskiller sig mærkbart fra de forslag, som eksempelvis DF og LA har fremlagt. Her tilstræber man netop ”at hjælpe i nærområderne” hvilket bliver stadigt mere utopisk.

Sidst men ikke mindst skal jeg præcisere, at denne plan ikke omfatter en indkvartering i lejre samt en flygtningestatus i de nordafrikanske arabiske lande. Der tiltænkes en løsning med langt mere humane vilkår og måske sågar både statsborgerskab, arbejdsrettigheder og en indsats for reel integration i videst muligt omfang. Under alle omstændigheder ligger løsningen i givet fald gemt i handling alene.

79 kommentarer RSS

 1. Af J. Ha nsen

  -

  Af Bjørn Sørensen – 4. september 2015 13:00
  “Hvis vi vil have ro og orden i de lande hvor flygtningene kommer fra, bliver vi nødt til at sende store troppestyrker og indføre krigsrettilstande som så senere kan efterfølges af FN’s fredsbevarende styrker.”

  USA, Storbritannien og Danmark tabte krigene i Afghanistan og Iraq.
  Og trak sig ud med halen imellem benene.
  De lande som USA og Danmark har overfaldet, har det til fælles, at de er i en langt værre tilstand end før overfaldene.
  Løsningen på de muslimske landes problemer er ikke flere forbryderiske vestlige angreb.
  Vesten har allerede ødelagt flere muslimske lande totalt.
  Og skabt de nuværende flygtningestrømme

 2. Af hvorfor anvender B. DDR -agtig cen s ur

  -

  Hvorfor pokker redigeres disse debatter så de gøres så overfladiske og tandløse som muligt? Og hvorfor chikaneres konservative bloggere igen og igen? Er det B.s mål at redigeringen skal være een stor omgang svinsk manipulation så debatterne skævvrides i radikal retning, ved at hundredvis af seriøse indlæg blokeres? Se 180 grader og snap h

 3. Af Per Torbensen

  -

  Nemlig Bjørn Sørensen-en meget vigtig pointe Vesten aldrig har forstået-de ødelagde de sekulære samfund-Irak-Syrien og Libyen-som bygger på klansamfund og ikke på islamisk fundamentalisme.
  Til gengæld støtter USA og NATO de mest reaktionære,fascistiske styrer -Golfstaterne,som svælger sig i uhæmmet rigdom og ingen flygtninge tager-kun fattige asiatiske medborgere ,til en fremtid i absolut undertrykkelse-hvor UMAEN hersker-Rent skizofreni eller kold kapitalistisk kasse tænkning.

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til Per Torbensen m.fl.,

  Det kan godt være, at I hen ad vejen har en del ret. Men gjort er gjort, og jeres hændervriden løser ingen problemer. Vi har et akut problem, som kan blive meget værre, og hvordan løser vi det? Og jeg er helt enig med dem, der siger, at vi må beskytte os selv. Løsningen, som jeg har foreslået et antal gange her på forskellige blogs, og som Bjørn Sørensen åbenbart er enig i, er at løse problemerne i de lande, hvor de opstår, og det kommer ikke til at gå stille af. Bl.a. derfor må ISIS stoppes, og det nu. Halvdelen af Syriens befolkning er på flugt, hvis det kan gøre det. Og så er der problemerne i den muslimske del af Afrika. Hvordan løser man f.eks. problemerne i Somalia? I Danmark eller Ungarn eller i Somalia? Der er nogle slyngler dernede, som lever fedt på andres ulykke. Så vanskeligt kan det ikke være at gøre det af med dem.

  Elementært kære Watson?

 5. Af Maibritt Søvsø Carstens

  -

  Øhhh, Mads Holger:

  Nu hvor du er dernede iblandt dem, kan du så ikke lige prøve, at finde ud af, hvorfor der er så mange der har mistet deres personlige papirer, men ikke deres mobiltelefoner og penge?

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Var det i øvrigt ikke en idé , hvis Mads Holger fortæller os præcis hvilke lande, han tænker på at besøge! Der er udmærkede badestrande i Israel, og Eilat kunne være stedet i et koldt efterår, eller Jordan med Aqaba! Egypten, jo der flokkes turisterne vist stadig i Sharm Esh-Sheikh.

  Men et godt råd: Hold dig fra de libyske strande, hvorfra udskibningerne ellers finder sted. Tunesien er måske sikkert igen. Så er der emiraterne, og de har airconditioning, så du kun behøver at bevæge dig få meter på steder, der ikke er dækket heraf.

  Libanon er nok heller ikke sikker. Der er fine strande i Gaza og langs Sinajs nordkyst; men jeg foreslår, at du holder dig derfra.

  Men du skal måske bare ned og se pyramiderne? Eller til Jordan for at se Petra, inden ISIS kommer til og sprænger det i luften.

 7. Af tag dig nu sammen mads holger

  -

  Hvorfor i hede hule helv… må vi ikke se pre ben jen sens flere gange efterlyste indlæg fra i morges kl. 8.13-8.15.. ??????????????????????T

 8. Af Niels Andersen

  -

  Og hvad er fremtidsperspektiver så for dette enorme antal flygtninge i Nordafrika? At leve på passiv europæisk forsørgelse?

  Der er kun en mulighed. Stoppe flygtningestrømmene med magt. Bygge fort Europa. Det lyder barsk, men kineserne havde da en vis succes med deres mur.

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Andersen,

  Men Europa er ikke Kina, og det tog kineserne 250 år at bygge deres. Så megen tid har vi vist ikke. Og da der er mange tusinde kilometer sandstrand, er der et ubegrænset antal muligheder for at sætte flygtninge og immigranter i land, hvor som helst.

  Jeg er ked af det; men jeg ser ingen anden realistisk løsning end den, jeg har foreslået. Det vil koste, herunder formuer til den militære tilstedeværelse. Der bliver også tale om en radikalisering af krigen med måske hundred eller tusindevis af droner i luften konstant.

  Og så svært er det ikke, for den lokale magtstruktur i de lande, vi taler om, handler om mafiabander forklædt som stammefolk. Der er faktisk ikke så mange at skulle tage ud, før de menige mafiamedlemmer bliver totalt opsplittet i usammenhængende grupper.

 10. Af preben jensen

  -

  Forestiller le mche sig at indvandrerne vil ankomme i hundredvis af store gummispeedbåde eller raketdrevne hangarskibe, overalt langs vores kyster? Sagen er jo at det er såre let at overvåge de få kyststrækninger der er tale om, og at nogle ret få patruljeskibe og hjemmeværnskuttere samt fly / helikoptere vil kunne opbringe og konfiskere smuglerbådene i 9 af 10 tilfælde, og at politi og hjemmeværn i land vil kunne tage sig af resten. Le mches pessimisme og given op på forhånd kan ikke bruges til noget. Men det er rigtigt at sålænge landets grænser, havne og flyvepladser står på vid gab, er det håbløst at dæmme op for invasionen. Hvornår vågner V, K og DF op til dåd?

 11. Af Niels Andersen

  -

  Niels Peter Lemche ,det var ikke mig, der skrev indlægget kl. 19:03., og jeg ved ikke, hvem et er, der poster de falske indlæg i andres navne.

  Min pc er de sidste dage blevet meget tungt reagerende, og jeg ved heller ikke, om det er fordi jeg har opgradere,t eller det har noget med debatten at gøre.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, Niels Andersen, i stedet for at spilde tid med spamfiltret, som ikke virker ordentligt, kunne man interessere sig for IP adresserne for spammerne, herunder dem med falske identiteter. De store internationale lister, hvor jeg har været moderator i mange år, ja, der bliver sådanne simpelthen forment adgang.

  Så er der sådanne som PJ; men dem kan man jo ignorere.

 13. Af Maibritt Søvsø Carstens

  -

  Ingen partier i Danmark/EU kan “vågne op til dåd”, for de har alle underskrevet Barcelona-Erklæringen 1995 og sidenhen Samhandelsaftalen med de sydlige Middelshavslande i 2010.
  Derfor kapitulerer Tyskland nu og åbner for fri ISlamiseret invasition, skønt enkelte EU-lande fortsat forsøger at holde fast i regel, lov og orden!
  De har ført os bag lyset (10 års hemmelighedskræmmeri for borgerne i Barcelona-Erklæringen….. søg selv på den gode Balder Barcelona 1995 )
  Nu aner Danske, som Europæiske levebrøds-/livsstils-politikkere, ingen udvej af deres salg af Danmark/EU/det europæiske kontinent, end at lade den islamiske flodbølge få frit spil, mens de selv håber på, at få nye stillinger i verdenshirakiet, inden de selv og deres bliver ramt, af de ISlammende flodbølger fra Syd, med hele deres bizare tro/lov/jeg bestemmer, i trussel mod alt og alle, som ikke acceptere deres fordringer, på vores kontinent!
  Hvem der ikke beskytter det danske folk, mod denne invasion, af religiøse bestialier, burde komme for domstolene, når vore børn og børnebørn bliver truet/udryddet i eget land!
  Må vi, som brogere i eget land, venligst, bede om politisk handling for OS og ikke for fremmede religioner, der ikke selv kan finde ud af, at håndtere deres forskruede religion i hjemegnen!
  Der skal handling til NU, og der skal LUKKES for 50+års blødsøden strøm, af stats-, borger- og børnestøttet (DR-Julekalender) financierede ofringer til, en religion, der IKKE vil andet, end selvhævdelse, her eller der, i kvindeundertryggelse, pædofeli, indavl, æresdrab, social kontrol ( både for søn og datter) og strikke ønsker, om død over os, som ikke passer ind i deres agenda!
  …….
  Tjaa, og så sidder man såmend her, for Gud ved hvilken gang, og håber på, at vore demokratisk valgte representanter for Danmark, vil høre på os, i en demokratisk dialog;
  men den syntes godt nok længere og længere væk, i og med,
  at det danske folketing/de politiske valgte, nærmest ser deres “tjenende” beføjelser for landets egne borgere synonymt med “efter mig syndfloden; løn og karriere tæller”
  ……..
  Jeg skammer mig, over for børn og børnebørn, at vi, de nærmeste generationer til nazismens hergen, ikke formår, at beskytte vort land og befolkning bedre, mod udefrakommende destruktive elementer.

 14. Af Maibritt Søvsø Carstens

  -

  og til andre dele af debatten her;
  så må vi vist snart gå andre veje, rettens?,
  for at få ytringsfrihed for almen borger, for den stikker stadig ganske dybt og stænget i barcelona -95.
  Ja, med EU bliver vi nærmere bombet til bage til middelalderen, frem for det (uden mit ønske) EF, som vi i sin tid fik stukket blår i øjnene om.
  Jeg undlader at uddybe det yderligere, men så vi ret mange seriøse almene kommentarer i februar her, eller nu, hvor vort nærmeste sydlige naboland, kapitulerer og selv skider EU en lang marsh? lige som vore indvaderende gør det med os?

 15. Af preben jensen

  -

  Har europæerne og danskerne mistet deres livsduelighed? I England er folkestemningen nu slået helt om, iflg. DR som følge af historien om den angiveligt druknede dreng. Hvordan eller hvorfor drengen druknede véd vi ikke, ja, vi véd end ikke om der er tale om humbug, eller om han evt. omkom som følge af hjertefejl, sygdom, madforgiftning eller sløset pasning. Men ihvertfald, hvis man kan tro DR, siger englænderne nu jatak til at modtage endnu flere asylanter, løntrykkere, kriminelle og potentielle terrorister. Hvis englænderne virkelig er så fordummede, hjernevaskede eller åndssvage, går de jo frivilligt ind for deres egen velfærds og trygheds afskaffelse, og sidenhen undergang.

  I Sverige er “godheden” jo drevet så vidt, at svenskerne nu er ofre for en kriminalitet der er mangedoblet og en trussel mod hver eneste svensker, og velfærden er i frit fald. Læs selv om hvad der foregår i Malmø og andre byer.

 16. Af preben jensen

  -

  Sagligt indspark blev blo keret.

 17. Af preben jensen

  -

  Skriver man langt, blo keres der. Fordeler man på to tekster, blo keres der også.

 18. Af Henrik Opsving Knage

  -

  Der skulle foreløbig være 4 sigtede syrere i sagen med den druknede 3 årige dreng, hans ældre bror, samt deres mor. De er alle sigtede for mord, af de tyrkiske myndigheder.

  Man kan sige, at flygtningene er så desperate, at de er i stand til at slå børn ihjel – for at komme til Europa, altså for ussel mammon. Og det fortsætter desværre, når de er kommet til Danmark.

  Der er ikke en eneste myndighed, som har en kinamands chance, for at efterforske deres baggrund, og hvorfor de har kunnet “spare” så forholdsvis store beløb sammen, til en rejse over Middelhavet, da de har smidt alle papirer væk, eller har “glemt” dem derhjemme.

  Nu er de begyndt at smide sten i hovedet på politiet, og samtidig kan det frygtes, at de inden afrejsen fra flygtningelejrene, brutalt har slagtet 4- 5 familier for at kunne fremskaffe de 100.000 kr., ny Ipad og ny mobilos, og at det således kan være “hævnerne” de flygter fra og ikke så meget Assad.

 19. Af Lars Petersen

  -

  @ Mads Holger. (1-2)

  HER NOGLE FORSLAG, SOM IKKE SNAKKER FOR KUN SNAKKENS SKYLD, MEN KONKRETISERE.

  KONVENTIONERNE:
  1. Danmark skal som det første, ophæve alle de dele af de forældende int. regelsæt som lev.
  hel, eller delvis juridisk adgang til nationen Danmark, heraf ligeværdige servicerende krav mv.

  2. Danmark skal på lige fod med de Østeuropæiske lande, sammenfatte en utvetydig politik,
  som fastsætter det maksimale antal med muslimsk baggrund som kulturen, økonomien, og
  deraf sammenhængskraften tillader, hvilket erfaringsmæssigt ligger på godt 1,2- 2% af befolk.

  Dvs. hvis den muslimske andel af befolkningen fastsættes til fx., 2%, skal fertilitets-forskellen
  imellem Danske og andre vestlige borgeres fertilitet, inkorporeres heri, sådan at den højere
  fertilitet fra muslimsk side, (forstået over et tidsforløb på måske 150 år), fortsat ikke kunne
  løfte den muslimske andel af befolkningen, men derimod fratrækkes det maksimale procent
  , hvilket vil sige, at hvis den muslimske fertilitet er 50% højere, konverteres de 2% til kun 1%.

  GRÆNSE-SIKRING:
  3. Her duer det ikke at forstå grænsesikringen isoleret/forsimplet, da de indtrængte, i kraft af
  Sverige og Tyskland, og deraf “juridisk” vestligt konverterede muslimske borgere, vil søge til
  Danmark, (inden for de næste 15 år), hvortil førnævnte lov om “homogenitets-beskyttelse”,
  skal stå ubetinget juridisk over andre Staters juridisk konverterede borgeres opholdende ret.

  INTEGRATION VS. DEPORTATION:
  4. Grundlæggerne skal al integration erstattes a en politik, som er designet for hjemsendelse,
  Dvs. alle former for Dansk undervisning, (inkl. disses afkom), stopper med øjeblikkelig varsel,
  og overtages af læring og support, som tager udgangspunkt i indtrængtes eget sprog/Engelsk
  på location ude fra Danmarks grænse, hvilket vil sige Grønland, idet pladsen her er almægtig.

 20. Af Lars Petersen

  -

  @ Mads Holger. (2-2)

  Alle indtrængte igennem de sidste 15 år, skal skannes op imod alle de offentlige databaser,
  hvilket vil sige, at såfremt den indtrængte ikke har været aktiv i mere end 60% af sit ophold,
  har begået kriminalitet, hvis straframme passere 2,5 år, eller begået gentagende kriminalitet
  af en isoleret straframme som passere 1 år, ophæves tildelte Statsborgerskab 15 år bagud,
  såvel aktivitet, som sigter til at omkalfatre den Dansk/Vestlige levevis og kultur, omsættes
  dette til øjeblikkelig tilbud om hjemsendelse, ell. ophold på Grønland (isoleret fra de øvrige)

  Ved tilbud om hjemsendelse, betaler den Danske Stat rejseomkostningerne, samt levere en
  netto bistand-sats, svarende til 1 år for hvert år vedkommende har opholdt sig i Danmark.
  Vælges ophold på Grønland, ophæves tilbuddet, (dog uden bistandsatsens tilbud ophæves).

  KULTURPÅVIRKET KRAV OG KOSTPRIS:
  Muslimske, eller andre religiøse dogmer, skal isoleres til privatsfæren, hvilket vil sige, at hvis
  man insistere på krav om at bære fx. hovedbeklædning, skal eksakt procent omkring nedsat
  jobmulighed træde i kraft, hvilket betyder, at hvis jobreduktionen øges med 50%, skal dette
  krav omsættes til 50% nedsat ydelse, inkl. samtlige former for fællesskabs-betalt service mv.

  Religiøse dogmer såsom krav til bederum, opdelte svømmetimer mv., skal betales 100% af
  individet selv, såvel ekstra påført lidelse, som: Schæchtning, og Hallal, ophæves fuldstændigt

  DEMOKRATISK FREMSKIDT OG BETALING:
  Da det må forventes at mange borgere er helt ell. delvist uenige i ovennævnte punkter, skal
  disses holdninger på den ene side respekteres, imens samme gælder for alle andre, hvilket
  vil sige, at individet betaler mer-prisen i 1:1 over skatten, versus opnår 1:1 lavere skattesats.

  Dvs. datalogiens værktøj tages derfor i brug hertil, hvormed een gruppering, ej længere kan få
  held med at spekulere i fælles-tvangens dividende, og dermed overføre egen holdninger til
  andres pengepung, imens individet fortsat har fuld demokratisk råderet, men imod egen bet.

 21. Af Lars Petersen

  -

  PS.

  Sætninger som:
  “ophold på Grønland, ophæves tilbuddet, (dog uden bistandsatsens tilbud ophæves)”

  Ovennævnte selvmodsigelse, samt lidt manglende/forkerte ord her og der, må man tage
  med, da indlægget er skrevet i hast.. Linjen og forslagne skulle dog ikke fejle noget.. tak.

 22. Af Lars Petersen

  -

  @ Mads Holger (1-2)

  HER NOGLE FORSLAG, SOM IKKE SNAKKER FOR KUN SNAKKENS SKYLD, MEN KONKRETISERE.

  1. KONVENTIONERNE:
  Danmark skal som det første, ophæve alle de dele af de forældende int. regelsæt som levere
  hel, eller delvis juridisk adgang til nationen Danmark, heraf ligeværdige servicerende krav mv.

  2. TILTRÆNGT LOV OM HOMOGENITETS-BESKYTTELSE:
  Staten DK, skal på lige fod med de Østeuropæiske lande, sammenfatte en utvetydig lovregel
  som fastsætter det maksimale antal med muslimsk baggrund som kulturen, økonomien, og
  deraf sammenhængskraften tillader, hvilket erfaringsmæssigt ligger på godt 1,2- 2% af befolk.

  Dvs. hvis den muslimske andel af befolkningen fastsættes til fx., 2%, skal fertilitets-forskellen
  imellem Danske, og andre herboende vestlige borgeres fertilitet, inkorporeres heri, sådan at
  den højere fertilitet fra muslimsk side, (forstået over i tidsforløb af måske 150 år), fratrækkes,
  hvilket vil sige, at hvis den muslimske fertilitet er fx 50% højere, konverteres de 2% til 1%.

  3. GRÆNSE-SIKRING:
  Her duer det ikke at forstå grænsesikringen isoleret/forsimplet, idet de indtrængte, i kraft af
  Sverige og Tyskland, og deraf “juridisk” vestligt konverterede muslimske borgere, vil søge til
  Danmark, (inden for de næste 15 år), hvortil førnævnte lov om “homogenitets-beskyttelse”,
  skal stå ubetinget juridisk over andre Staters juridisk konverterede borgeres opholdende ret.

  4. INTEGRATION VS. DEPORTATION:
  Grundlæggerne skal al integration erstattes af en politik, som er designet for hjemsendelse,
  Dvs. alle former for Dansk undervisning, (inkl. disses afkom), stopper med øjeblikkelig varsel,
  og overtages af læring og support som tager udgangspunkt i indtrængtes eget sprog/engelsk
  på location ude fra Danmarks grænse, hvilket vil sige Grønland, idet pladsen her er almægtig.

 23. Af Lars Petersen

  -

  @ Mads Holger (2-2)

  Alle indtrængte gennem de sidste 15 år, skal skannes op imod alle de offentlige databaser,
  hvilket vil sige, at såfremt den indtrængte ikke har været aktiv i mere end 60% af sit ophold,
  har begået kriminalitet, hvis straframme passere 4 år, eller begået gentagende kriminalitet
  af en isoleret straframme som passere 1 år, ophæves tildelte Statsborgerskab 15 år bagud,
  såvel aktivitet, som sigter til at omkalfatre den Dansk/Vestlige levevis og kultur, omsættes
  til øjeblikkelig ”krav” om hjemsendelse, uden mulighed for ophold på Grønland eller andet.

  Ved tilbud om hjemsendelse, betaler den Danske Stat rejseomkostningerne, samt levere en
  netto bistands sats, svarende til 1 år for hvert år vedkommende har opholdt sig i Danmark,
  dog med en maks netto betaling svarende til 5 års netto bistand, imens ønske om ophold på
  Grønland, ophæver nævnte betaling, men udløses såfremt vedkommende vælger at rejse..

  Såfremt situationen i mellemøsten, (pga. Islam og fertiliteten), bevirker at de fleste vælger
  ophold på Grønland, erstattes tilbuddet nu af direkte krav om straks-udskibning af disse.

  KULTURPÅVIRKET KRAV OG KOSTPRIS:
  Muslimske, eller andre religiøse dogmer, skal isoleres til privatsfæren, hvilket vil sige, at hvis
  man insistere på krav om at bære fx. hovedbeklædning, skal eksakt procent omkring nedsat
  jobmulighed træde i kraft, hvilket betyder, at hvis jobreduktionen øges med 50%, skal dette
  krav omsættes til 50% nedsat ydelse, inkl. samtlige former for fællesskabs-betalt service mv.,

  Religiøse dogmer såsom krav til bederum, opdelte svømmetimer mv., skal betales 100% af
  individet selv, såvel ekstra påført lidelse, som: Schæchtning, og Hallal, ophæves fuldstændigt

  DEMOKRATISK FREMSKIDT OG BETALING:
  Da det må forventes at mange borgere er helt ell. delvist uenige i ovennævnte punkter, skal
  disses holdninger på den ene side respekteres, imens samme gælder for alle andre, hvilket
  vil sige, at individet selv betaler egen holdningers mer-priser, og 5– 6 generationer fremefter,

  Derfor skal datalogiens værktøj tages i brug hertil, hvormed en gruppering, ej længere kan få
  held med at ”spekulere i fælles-tvangens dividende”, og dermed overføre egen holdninger til
  andres pengepung, mens individet fortsat har demokratisk råderet, men via egen betaling/er.

  UNDSKYLDER DE DOBBELTE INDLÆG, MEN KUNNE IKKE HOLDE UD AT SE PÅ DE MANGE FEJL.
  derfor to (næsten) enslydende indlæg, men hvor sidste er rettet mere til.. Undskylder igen.

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  Lars Petersen,

  ked af det, men den danske regering har ikke den myndighed at kunne påtvinge grønlænderne noget som helst. Landsrådet har hånd- og halsret over sit territorium. Så det er en ommer. Find på noget bedre.

 25. Af Helge Nørager

  -

  Min pc er de sidste dage blevet meget tungt reagerende, og jeg ved heller ikke, om det er fordi jeg har opgradere,t eller det har noget med debatten at gøre.
  Skriver Hr. Niels Andersen, tak troede også det var min, men indtastning har været forbundet med en del delay, den sidste tid.
  Tror mange har undret sig, så en vigtig info, tak.

 26. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  / Lemche …For en enkelt gangs skyld Niels Peter gør du mig glad, for frygteligt den tanke om den dag vi må og skal flygter til Grønland, et sidste fristed for nordens folk, om det viser sig den dag at allerede fyldt op med islamister, så ja det gode råd til grønlænderne allerede nu at: “…. ikke lytte til hvad danskerne siger…..ikke lytte til hvad danskerne siger….ikke lytte til hvad danskerne siger….”…..ikke påtvinges noget som helst.

 27. Af p jensen

  -

  Er mad s hol ger helt fraværende? Hvorfor passer han ikke sin blog? Skal sobre indlæg skjules i dagevis? 8.14 fra i forgårs skjules stadig??

 28. Af Lars Petersen

  -

  @ Niels Peter Lemche.

  “Ked af det, men DK kan ikke tvinge Grønland pga. selvstyreloven.. Så det er en ommer (red.)

  SVAR: Hvorfor dog være ked af noget forkert ?.. Grønlands selvstyre har intet med praktikken
  at gøre, idet 56.500 personer, koster de Danske skatteydere 637.000 kr. pr. næse pr. år, plus
  du skal tillægge de ca. 11.000 pers. i DK, som groft sagt, enten er at finde i distriktspsykiatrien,
  eller i uddannelsessystemet, hvorpå man runder en kostpris på rundt regnet 652.000 pr. stk.

  FAKTA:
  1. Grønlands areal er på: 2.166.086 km², hvilket er 51.3X større end Danmarks: 43.094 km².
  2. Grønlands fysiske befolknings-volumen udgør: 99,14% mindre andel end den Danske.
  3. Det svare til, at DK´s 5.6 mio., kunne boltre sig på Indiens, + Columbia´s areal tilsammen.
  4. Opsatte flygtningelejre i Grønland, vil ikke påvirke Grønlænderne, og hvis, hvad så ?.
  5. De Danske skatteydere, har i sidste 30 år, (målt i nutidskroner), betalt ca. 108 mia. til GR.
  6. Grønlænderne, (inkl. Hviderussisk arb.kraft), kunne få en industri til GR. økonomisk fordel.
  8. Selve miljøet bevirker, at langt de fleste vil vælge at ta´ imod nævnte bistand, og rejse væk.

  Så nej Hr. Lemche.. Her bestemt ikke tale om en ommer, men 100% solid, faktabaseret logik.

 29. Af Odin Thorsen

  -

  Hvor stopper universet?

  Medier, kulturradikale og feministiske politikeres reklame kampagne målrettet Mellemøstens og Afrikas befolkninger kører på fuld skrue.

  Længe har et flertal af Europas politikere og mediefolk bidraget til, at rige migranter og flygtninge vælger at begive sig til Europa (Nord Europa). Samtidig leder journalister og fotografer efter billeder til kampagnen, billeder og historier der kan få Europas intellektuelle borgere til at græde, så de får deres ønske om at lukke ladeporten endnu mere op. Det sidste ulækre kneb er uden tvivl billedet af den 3 årige dreng, der er skyllet op på den tyrkiske strand.

  I deadline lørdag de 5 september, havde tv værten inviteret 3 personer til at underbygge, at dette billedet ikke var følelses porno, men et billede af Europas manglende vilje til at hjælpe hele verden. De 3 indbudte var en journalist fra Politikken, en chefredaktør fra Information og gud hjælpe mig en teater direktør fra Avenue Teateret. Ja sikke en teater forestilling.

  DR må synes at dette forum dækker hele det politiske spekter i Danmark. Vil disse personer reagere på samme måde, hvis det var et billede af en 3 årig dreng på Rigshospitalet, der var død af kræft og på den baggrund sætte en mediestorm i værk? Eller et billede af en dansk 3 årig dreng, der var blevet dræbt i en trafikulykke! Vil de så vise det i medierne og sætte en trafik sikkerheds kampagne i gang. Utænkeligt! De glemmer også historien om en uansvarlig far, der medbringer sin 3 årige søn på en synkefærdig skude. Det kunne kun gå galt. Billedet af den druknede dreng hindrer os i at komme op i helikopter perspektiv. Situation skal ses i en større kontekst, hvis vi skal kunne komme med løsninger på problemerne. Billedet af drengen får helikopteren til at styrte ned.

  Et andet kneb går ud på at finde grædende familier med små børn, så vore hjerter endnu engang sætter følelser i gang. Billeder af store gummibåde med udelukkende sorte unge mænd mellem ca. 18 og 25 år, undgås med stor effektivitet. Mange har på disse kyster set et utal af disse afrikanske horder. Hvorfor dækker journalister ikke flygtninge situationen som den i virkeligheden er?

  Dette er kun det sidste reklamefremstød for at få Europas hjerter til at bløde, så vi åbner vore grænser. Ingen af de migrant, flygtninge og lalle glade ”afvigere” i Europa, har villet give et bud på hvor mange vi kan klare uden at vore samfund kollapser. Vore politikere har besluttet at tage imod. De siger at vi har plads. Ja, måske til dem der er kommet hertil. Med hvad med de der stadig vil komme. Vi kan ikke forestille os det. Det kan vi heller ikke med universet. Hvor stopper universet. Hvis det stopper, hvad er der så bagved…

Kommentarer er lukket.