Venstrefløjen burde omfavne det nationale

Af Mads Holger 40

Hvis der er noget, der har præget danmarkshistorien gennem de sidste 100 år, er det Socialdemokratiet, socialismen og afledte fænomener heraf. Tanken om lighed og omsorgen for de svageste gennemsyrer vores samfund og kultur som få andre steder i verden. Det kan man mene om, hvad man mene vil, men til dato har det været en realitet.

Socialdemokratiet har historisk anskuet haft et ambivalent men mestendels positivt forhold til det nationale. Dette er gennem tiden kommet til udtryk via forskellige syn på Fællesmarkedet og siden EU, men også via synet på mere kulturelle fænomener som kongehuset, kristendommen og indvandringsspørgsmålet. Endskønt der kan skrives flere biblioteker om dette emne, lader den kortfattede konklusion til at være den, at man er sådan mestendels for Gud, konge og fædreland, om end ikke i samme omfang som andre steder i byen og ej heller med tilsvarende intensitet. Det er en ærlig sag, men i stigende omfang vidner nyere historie også om, at det er en problematisk sag, hvilket jeg i det følgende skal uddybe anledningen til.

Som mange andre steder har vi i Danmark set, hvordan venstrefløjen gennem de seneste årtier har været i krise, mens vi ligeledes har oplevet, at et nationalt sindet højre er vokset frem. Den umiddelbare kausale analyse går på, at dette skyldes masseindvandring fra fremmede kulturer herunder i særdeleshed Islam, og det ville være enfoldigt at benægte dette, men vel at mærke kun som en faktor blandt flere. Vi har set dette fænomen med et nationalt fremadstormende højre udbredt i Frankrig i særdeleshed, men også i Østrig, Østeuropa, England, Sverige (om end her uden parlamentarisk indflydelse) og faktisk i særdeleshed i Danmark med Dansk Folkeparti.

Imidlertid er den stærke ambition om at lukke nationale grænser og lignende politiske tiltag så langt fra ene om at udgøre succesen for de nye nationalt sindede partier i Europa, herunder Dansk Folkeparti i Danmark. Forklaringen skal i højere grad findes et andet sted, nemlig i venstrefløjens og i socialismens lighedstanke. Som flere af mine kolleger i dette blogmedie, herunder navnlig Kasper Støvring, ofte har anført, er det både empirisk beviseligt og i øvrigt også banalt indlysende, at homogene samfund lader til at trives bedre efter snart sagt ethvert kriterium.

Lad os tage et simpelt, men ikke desto mindre vigtigt eksempel: Jeg er som skatteyder i Danmark i nogen grad villig til at svare en væsentlig del af min indkomst i skat. Dette skyldes ideelt set, at jeg gerne vil bidrage til andre mennesker i mit samfunds ve og vel. Jeg vil gerne bidrage til, at de ringest stillede kan komme på fode, til at de uformående syge kan blive raske, og til at min nation trives under ét. Sådan mener jeg at vide, at de fleste danskere tænker, om end der utvivlsomt er nuancer at spore.

Imidlertid kan der også anlægges et mere goldt kalkulerende perspektiv på dette forhold, og dette vil anskueliggøre, at jeg ved at betale til andre kasser end den danske statskasse, ville kunne hjælpe langt mere og flere nødlidende. For at tage et eksempel kunne jeg i morgen flytte til Schweiz, Singapore eller et helt tredje skattely for derved at beholde en langt større del af mine penge uden for rækkevidde af det offentlige, idet jeg ville have bosat mig et sted, hvor det offentlige ingenlunde var tilsvarende grådig.

For at anvende et bestemt hypotetisk eksempel kunne jeg med en indkomst på eksempelvis én million kroner flytte til Singapore for her kun at betale ca. 10% i skat, mens jeg i Danmark ville blive opkrævet minimum fem gange så meget. For mine således overskydende 400.000 kr. ville jeg så kunne gøre det, som Socialdemokratiet, socialismen og venstrefløjens tænkning anmoder om, nemlig at hjælpe de værdigst trængende. Disse befinder sig globalt anskuet typisk i Afrika, så jeg kunne måske med dette anseelige beløb redde hundredvis af menneskeliv i særligt udsatte områder, eller blot afstå fra at hjælpe, men det må jeg tilstå, at jeg ikke gør, og ej heller gør da majoriteten af danske skatteydere.

Sagen er den, at vi netop ikke er golde rationalister, endsige kyniske utilitarister, for vi har et særligt fokus på at hjælpe det genkendelige og nære, men hvis dette skrider, ophører de fleste steder også viljen hertil. Vi er eksempelvis næsten alle mere villige til at hjælpe en gammel ven eller et nært familiemedlem, men sæt nu, at familiens institution helt eller delvist var nedbrudt, hvilket venstrefløjen historisk set har virket for. Sæt endvidere, at det nationale fællesskab også var svundet, så ville i lige grad genkendeligheden og følgelig beredvilligheden til omsorg i lige grad minimeres.

Alle disse rationaler er relativt indlysende, men sammenholdt med navnlig de sidste årtiers udvikling skaber de et interessant perspektiv og en stor opgave for socialistisk inspireret tænkende, for sagen er den, at globaliseringen som en relativ uideologisk størrelse har taget fat i vores samfund. Jeg kan således komme omtrent lige så billigt til London som til Aalborg, og det antageligt også hurtigere, så hvorfor skulle jeg finde forpligtelsen til hjælp magtpåliggende, når mit nationale fællesskab således udvandes?

Hvorfor skulle jeg hellere svare min skat til en moderat trængende efterlønner i Nørresundby, når jeg næsten hurtigere kan møde en sultende fra Syrien? Den beregnende tænkning og utilitarismens golde nyttetænkning giver kun det ene svar herpå, at jeg selvsagt bør hjælpe den mest værdigt trængende, og denne er under universel optik ikke bosat nogetsteds i Danmark.

Det eneste, der således kan tjene som anledning til social ansvarlighed i et konkret samfund er derfor, at det netop er sammen funderet, og dette kan ej længere med globaliseringens magtindflydelse bestå på andre vilkår end åndens. Dette vil sige sprogets, kristendommens, historiens og slægtskabets, men netop i sin historisk bestandige bekæmpelse af disse kategorier har venstrefløjen skabt grobund for den egoisme, man i samme kredse foragter mest. Derfor er jeg ikke socialist, men national, idet jeg finder, at der må være et fællesskab om noget konkret til at motivere den mellemmenneskelige genkendelighed og som følge heraf omsorgen. Der må være et element af følelse og ikke kun forstand i et fornuftigt samfund.

40 kommentarer RSS

 1. Af p jensen

  -

  Et godt oplæg til debat af MH. I Alexander Solsjenitsyns bogværker “Gulag Ø-havet” og “Den første kreds” berettes om hvordan socialisterne/rødnazisterne brugte at nedgøre, nedrakke og mistænkeliggøre alt med fædrelandet, og alt med familietraditionerne. Man får også et billede af den blodtørst og de utrolige grusomheder som kommunisterne/socialisterne udøvede mod millioner af sagesløse mennesker, børn som voksne. Hvis man så også læser om de rødes og de rødsortes forbrydelser i Cambodia, Rumænien og Tyskland, vil man ikke være i tvivl om at både rød, brun og sort socialisme = totalitær ideologi…… er vejen til tyranni og terror og endeløse rædsler. Læs også A. Beevors bøger og snaphanen/den korte/180 grader

 2. Af P Christensen

  -

  Dagens venstrefløj må ikke sammenlignes med tidligere tiders.
  Nutidens venstefløj (selv)hader Danmark og lønmodtagere,
  og gør sit yderste for at fjerne begge dele.

 3. Af Finn Bjerrehave

  -

  Kommunisterne i samlingspartiet EL, gemmer deres u-spiselige politik, bag kønne piger, og det fortæller mere om Kommunisternes dygtighed, end de piger som nok ikke drømmer om diktatur, men en god folketingsgage.
  At Danskerne stemmer på disse kønne pigers kommunistiske parti, fortæller mere om hvordan personer og ikke politik, trækker stemmer, og jeg er skuffet.
  Danmark er politisk lette ofre, de stemmer nemlig kun på flygtige strømninger, og de gamle partier Konservative og Soc.D. får ikke deres stemmer som de fortjener, men igen ikke partiet. DF, Kommunister og sidst gøglere, som lover kødløse dage samt 30t arbejdsuge.
  Winston Churchill. havde ret. Finn Vig

 4. Af Niels O

  -

  “Derfor er jeg ikke socialist, men national, idet jeg finder, at der må være et fællesskab om noget konkret til at motivere den mellemmenneskelige genkendelighed og som følge heraf omsorgen. Der må være et element af følelse og ikke kun forstand i et fornuftigt samfund.”

  Du formulerer dig kanon godt, Mads. Og med ovenstående sætninger, er det godt at se, at du ikke bliver ((DF))er, som jo netop er socialister.

  Må du og Konservative finde ud af det med hinanden igen.

 5. Af Peter B Jensen

  -

  troll alert

 6. Af preben jensen

  -

  Vores nation, fædreland og hjemstavn er jo vores fristed og livsgrundlag i en barsk verden. Ja, uden Danmark ville vi danskere jo være rodløse, statsløse og retsløse. Tages Danmark fra danskerne, vil alt der er bygget op gennem over 1000 år, forsvinde. Al kultur, al historie, alle traditioner, alle byer og landskaber, og alt hvad hænder skabte og alt hvad tanken og sproget skabte af bygninger, kirker, skoler, danske sange, melodier, digte, romaner og lærde bøger. Og alt der har været danskernes, slægternes og familiernes ejendom og historie…… ville også forsvinde.

  I over 1000 år har vi danskere med flid og slid, med genialitet og heltemod, med dygtighed og fremsynet handling, opbygget, bevaret og forsvaret Danmark, vores hjem og fristed på denne klode.

  Nu er visse politikere og tåber ved at undergrave og ruinere alt. Det de ikke ødelægger, forærer de væk til tilrejsende kulturfremmede. Visse kliker herhjemme…. har ligesom de svenske luksus-socialister eller kommunister og feminister….. travlt med at afskaffe folkets og borgernes frihed, privatliv, familieliv, rettigheder, velfærd, tryghed og nationale værdier……..og meget mere end det!

  Og derfor begynder fremtiden at ligne en ond drøm. For fremtidens Danmark kan blive et land hvor det danske folk er blevet kørt ud på et sidespor. Et sidespor hvor endestationen hedder kaos og katastrofe, død og undergang.

  Læs Solsjenitsyns bøger om et satanisk samfunds-system og en statsterror der frembragte millioner af uendeligt sørgelige skæbner i Sovjetunionen. Og se snaphanen, 180 grader og den korte avis.

 7. Af preben jensen

  -

  MISTER VI DANSKERE DANMARK, MISTER VI ALT…….

  Vores nation, fædreland og hjemstavn er jo vores fristed og livsgrundlag i en barsk verden. Ja, uden Danmark ville vi danskere jo være rodløse, statsløse og retsløse. Og uden fremtid. Tages Danmark fra danskerne, vil alt der er bygget op gennem over 1000 år, forsvinde. Al kultur, al historie, alle traditioner, alle byer og landskaber, og alt hvad hænder skabte og alt hvad tanken og sproget skabte af bygninger, kirker, skoler, danske sange, melodier, digte, romaner og lærde bøger. Og alt der har været danskernes, slægternes og familiernes ejendom og historie…… ville også forsvinde.

  I over 1000 år har vi danskere med flid og slid, med genialitet og heltemod, med dygtighed og fremsynet handling, opbygget, bevaret og forsvaret Danmark, vores hjem og fristed på denne klode.

  Nu er visse politikere og tåber ved at undergrave og ruinere alt. Det de ikke ødelægger, forærer de væk til tilrejsende kulturfremmede. Visse kliker herhjemme…. har ligesom de svenske luksus-socialister eller kommunister og radikale feminister….. travlt med at afskaffe folkets og borgernes frihed, privatliv, familieliv, rettigheder, velfærd, tryghed og nationale værdier……..og meget mere end det!

  Og derfor begynder fremtiden at ligne en ond drøm. For fremtidens Danmark kan blive et land hvor det danske folk er blevet kørt ud på et sidespor. Et sidespor hvor endestationen hedder kaos og katastrofe, død og undergang.

  Læs Solsjenitsyns bøger om et satanisk samfunds-system og en statsterror der frembragte millioner af familietragedier og uendeligt sørgelige skæbner i Sovjetunionen. Og se snaphanen, 180 grader og den korte avis. Også A. Beevors bøger om socialisternes Tyskland 1935-45 er værd at læse.

 8. Af V Hansen

  -

  Mads Holger. Det hele handler om menneskesyn og fordomme. Jeg har egentlig aldrig opfattet nationalisme som noget, der kunne henføres blokpolitik. Hvis du har ret, finder jeg den udvikling noget betænkelig.
  Hvis jeg skal følge dig, kunne jeg få mistanke om, at du mener, at kun på venstrefløjen kan man finde mennesker, der tror på at Verden hænger sammen, og at vores handlinger har konsekvenser, vi er ansvarlige for. Mener du, at når vi udnytter ressourcer fra andre verdensdele, eller påtvinger andre religioner demokrati, så gør vi dem en tjeneste., og således er det os uvedkomment, at vi sender dem på flugt fra krig og tørke. Er det så begrænset og arrogant højrefløjen tænker?
  Højrefløjen er jo heller ikke blege for at “tage imod” eller ofte “tage fra”, hvad angår skattebetalte ydelser.
  På venstrefløjen beskrives folk som borgere i Danmark, ifølge dig er vi skatteborgere, og du vil meget gerne give udtryk for, at din gavmildhed har en grænse. Du vil gerne hjælpe de svage på fode. Hvem er de svage? Og hvad er på fode. Hvad er den laveste fællesnævner for at du forbliver i Danmark. Inden du nu flytter i skattely, må jeg så ikke minde dig om nogen af de ting en førtidspensionist betaler af dine udgifter. Vi kan jo starte med sundhedsvæsenet, hvor du sikkert har råd til at købe en privatforsikring med fradragsret. Her synes jeg du skal takke pensionisten, der sikkert heller aldrig har været på Det Kongelige.
  Du har fået en god uddannelse, for ikke at tale om hvor meget dine eventuelle børn har kostet samfundet. Din foragt for støtte lader til at begrænse sig til netop dem, du påstår at ville bringe på fode.
  Jeg synes, din indsats ville være mere konstruktiv, hvis du som politisk meningsdanner begyndte at udbrede den konservative ideologi, der i mine øjne fortjener væsentlig større tilslutning end den rigide liberalisme, der kun kan eksistere i et overkontrolleret samfund. Det har dine tidligere partifæller ikke formået at få frem til vælgerne. Her kunne I jo skæve til de konservatives plads i England.
  Jeg synes du skulle bruge dine retoriske evner på et nyt ægte konservativt parti,. Det er synd, du blev ekskluderet, hvilket siger mere om partiet end politikken. Der er masser af plads til din ideologi, du skal bare fortælle om den, istedet for at analysere socialismen, det tjener ikke rigtigt noget formål. Men hvad menneskesyn angår og med hvilken ret vi danskere kan forlange noget som helst i forhold til resten af Verden, er vi vist temmelig uenige.

 9. Af Niels Svendsen

  -

  Kære MH
  Du har lige glemt at der er et felt hvor man stadig må være nationalist – nemlig indenfor sporten og i særdeleshed fodboldens verden. Her er det som om folket kan udfri sin længsel efter netop samhørighed og patos. Her er det pludseligt ikke borgerligt at kippe med dannebrog og skråle “vi er de bedste”. Men ve den der vil gøre det samme udenfor for fodboldbanen! Den vedvarende undergravning af såkaldte borgerlige værdier har skabt det værdiløse menneske som stort set har solgt alle ideologier ud til fordel for en kommerciel bevidsthed der bliver fodret af tv-programmer som “hammerslag”, “guld på slottet” etc. Problemet er her at venstrefløjen har levet af at slå døre ind i borgerskabets gemakker, men nu pludselig står uden flere døre at slå ind. Derfor er det vigtigt for venstrefløjen at skabe hadeobjekter så de kan puste lidt til den ild der førhen var som en brand. Thi uden hadeobjekter kan venstrefløjen ikke levere de klassiske narkotika: had og misundelse.

 10. Af Henrik Gøtke

  -

  Socialister har alle dage været stærkt optagede af afskaffelsen af individualisme og skabelsen af en stor grå kollektivistisk menneskelig grød gennem propaganda om et ubestemmeligt “fællesskab” og anklager om “ligusterfascisme”, når man boede i et parcelhus. Henrik Dahl sagde det meget kort og koncist, da han erklærede, at parcelhusene er boligernes største succes nogensinde, og at det er elementært menneskeligt, at man finder sammen med dem, som man kan identificere sig med.

 11. Af Jan Petersen

  -

  @ Mads Holger

  Hvorfor kan man ikke skrive et debatindlæg med henvisning til link på din blog? Det ville gøre bloggen lidt mere nærværende og interessant, synes jeg 🙂

 12. Af Ole Frank

  -

  “Socialister har alle dage været stærkt optagede af afskaffelsen af individualisme ” således også nationalismen, der derfor enten bliver til en autoritær ideologi – således også den økonomiske liberalisme med mindre du har penge nok til at pisse på andre.

 13. Af Ole Frank

  -

  “Socialister har alle dage været stærkt optagede af afskaffelsen af individualisme ” således også nationalismen, der derfor enten bliver til en autoritær ideologi eller en tom frase uden indhold – således også den økonomiske liberalisme med mindre du har penge nok til at pisse på andre.

 14. Af poul boie pedersen

  -

  Selv om jeg ikke kan tilslutte mig konklusionerne, er MH’s forsøg da al ære værd. Problemet er bare, at det ikke er holdbart bare at opfinde noget vi er fælles om, hvis det ikke repræsenterer nogle centrale værdier i alle deltagernes liv.
  Således er hverken Gud, konge, fædreland eller fodbold begreber, der har nogen selvstændig værdi. Værdien opstår først, når nogle mere grundlæggende faktorer fylder dem ud og skaber en følelse af fællesskab. Både Gud, konge og fædreland har gennem historie været skaller, der har været brugt til at dække over en herskende klasses manipulationer i forsøget på at legalisere den gældende privilegiestruktur, Ligeledes har de dækket over manglen i fælles interesse i at opretholde og udvide privilegierne ved hårdhændet behandling af almindelige borgere, eller påførelse af krigens rædsler på individer, der på andres vegne står i første række.
  Det mest oplagte eksempel på dette er måske et af de seneste, nemlig Irak krigen, hvor Bush og hans oliemedsammensvorne under dække af terrorisme og patriotiske pangord om USA´s globale lederrolle, forsøgte at oprette et olieimperium i fem af Mellemøsten lande fra Den Persiske Bugt til Middelhavet, helt uden hensyn til såvel tabet blandt egne soldater og de lidelser der påførtes lokalbefolkningen.
  Det er først når det nationale fællesskab dækker over nogle reelle værdier, der er i hele fællesskabets interesse, at begrebet nation til nød kan blive et holdningsmæssigt fællesudtryk i en utilitaristisk maksimering af fællesnytten.
  Det, der er danner fællesskabet, er således enighed om, at fællesskabet og solidariteten spiller en rolle også for den enkeltes velstand. Således er langt de fleste i Danmark bedre stillet efter skat, end de ville være før skat i snart sagt majoriteten af andre lande. Dertil er holdningen til ubestikkelighed og regeringsførelse med ærlig bestræbelse på optimering af netop dette fællesskab noget helt centralt, og rummeligheden, der accepterer forskelle, og giver plads til kreativ frodighed. giver fællesskabet dynamik. Disse værdier er i disse år under pres.
  Alle disse værdimæssige målestokke er forskellige fra parti til parti, og netop de konservative har gennem tiden nok lagt mere vægt på form end substans. Det er derfor, at det at værne Danmark har et meget forskelligt udtryk fra højre til venstre, og det er derfor at Mads Holgers analyse er forkert.

 15. Af preben jensen

  -

  Partier som ikke forsvarer og værner nationalstatens/fædrelandets grænser, folkestyret og ytringsfriheden/ytringsmuligheden, familiemønstret og hjemmets fred, borgernes frihed, sikkerhed og økonomi….. er partier der ikke bare er overflødige. De er direkte skadelige. Utroligt nok er de fleste politikere mest optaget af at angribe og udhule danskernes værdier, interesser og traditioner . Kun et mindretal forsvarer vores kultur og fremtid. De snakker om alt det gode de vil, men effektiv handling ses ikke. Og nu vil Venstre afskaffe de rets- og forsvarsforbehold vi har overfor EU. Det er i realiteten begyndelsen til at Danmark ophører med at være en selvstændig og demokratisk nation. Konsekvenserne vil blive enorme, både økonomisk, socialt og kulturelt.

 16. Af preben jensen

  -

  Rettet udgave. Det gik alt for hurtigt med første udgave.

  Partier som ikke forsvarer og værner nationalstatens/fædrelandets grænser, folkestyret og ytringsfriheden/ytringsmuligheden, familiemønstret og hjemmets fred, borgernes frihed, sikkerhed og økonomi….. er partier der ikke bare er overflødige. De er direkte skadelige. Utroligt nok er de fleste politikere mest optaget af at angribe og udhule danskernes værdier, interesser og traditioner . Kun et mindretal forsvarer vores kultur og fremtid. Alle snakker om alt det gode de vil, men effektiv handling ses ikke hos ret mange. Socialisterne arbejder for islamisering og multi-kulti osv. Og Venstre vil afskaffe de rets- og forsvarsforbehold vi har overfor EU. Det er i realiteten begyndelsen til at Danmark ophører med at have eksistens som en selvstændig og demokratisk nation, og danskheden vil blive udslettet. Konsekvenserne vil blive enorme og fuldstændig katastrofale, både økonomisk, socialt og kulturelt.

 17. Af Erik Larsen

  -

  Ja, hvis vi ikke meget hurtigt melder os ud af EU, så ender det med at Danmark går ca. 65 år tilbage og igen lader en tysker – denne gang uden overskæg – lig med Merkel gennem EU styre ALT hvad vi har af regler m.m. That’s it. Og hun har endda f.eks. Vestager til at hjælpe sig. Og DANSKERNE sover –
  “21 %” kun til DF. Uha.

 18. Af Jesper Lund

  -

  Det nationale fællesskab i Danmark udvandes ikke pga. indvandring fra fremmede kulturer, men pga. den højredrejning, som foregår i Danmark. Tænk blot på hetzen mod de arbejdesløse og “de 800.000 i den erhvervsaktive alder, som lever af overførselsindkomst”. Denne hetz er primært rettet mod etniske danskere.

 19. Af preben jensen

  -

  Det danske/nationale fællesskab vil selvfølgelig blive udvandet eller ødelagt både af masseindvandringen, af en række partiers særdeles asociale og antidanske politik, og af EU fjernstyringen. Hvis man ikke forstår det, har man intet forstået. At S, R, SF og EL mv. ivrigt har deltaget i den påståede højredrejning (som især består i borgerfjendsk politik) er soleklart for enhver der har indsigt i Borgens samlede politik gennem de sidste 5, 10 eller 25 år.

 20. Af preben jensen

  -

  Er for en gangs skyld nødt til at rose P1 til skyerne for at fremlægge vigtige oplysninger ang. det vanvittige kaos der hersker på IT-områderne, et kaos der har været kendt længe. Men med den fremadskridende digitalisering mv. er dette kaos blevet værre og værre. Og så er det fremragende at P1 nu har sluppet ikke katten, men IT-monsteret ud af sækken. Og har givet plads til en overordentlig skarp kritik af aldeles skandaløse og absolut vanvittige og farlige tilstande på vigtige samfundsområder. Kritikken er foreløbig mest besvaret med et antal dårlige undskyldninger fra datatilsynet. Men kredsen af dem der har svigtet er stor.

 21. Af preben jensen

  -

  PS: Sløseriet med personfølsomme og strengt private oplysninger har været så stort, at selv ikke de mest enkle, indlysende og grundlæggende sikkerheds-ting er blevet anvendt/iagttaget/overholdt/praktiseret. Derfor er alt i kørekortregistret, cpr-registret, kriminalregistret, schengen-registret, sundheds-registret, hospitalsregistret, strafferegistret og diagnose-databaser, skattevæsnets databaser, rigspolitiets databaser, bankers-, virksomheders og hospitalers databaser mv. blevet HACKET igen og igen, således at hundredtusinder/millioner af danskeres privatliv flyder rundt på nettet, og således at lægers tavshedspligt og patienters krav på at fortrolige samtaler ikke offentliggøres er blevet krænket. Også brevhemmeligheden er sat ud af kraft via tvangsdigitaliseringen. Allerede i 2007 blev sundhedsstyrelsen gjort opmærksom på problemerne, og igen og igen har styrelsen forholdt sig passivt til uhyrlighederne. Også R og S regeringen har et medansvar. Og det er tydeligt at den røde regering enten ikke har fattet et klap af hvad der foregik, eller har vendt det blinde øje til. Der er nu al mulig grund til en kæmpeoprydning og til afskaffelse eller omorganisering af cpr-nummer-systemet. For hacking, identitetstyverier, sløseri og IT-krænkelser af borgernes privatliv er nu det normale. Så elendig og latterlig har “sikkerheden” været at hackere og selv underordnede kontorfolk og piccoliner har kunnet læse med i alt. Og hackerne har kunnet læse, udnytte, ændre og slette utallige personoplysninger og vurderinger osv. at man ikke længere kan stole på data-basernes data/oplysninger.

 22. Af Finn Bjerrehave

  -

  Erik Larsen, tillad venligst nogen hjælp, nemlig EU er Tysklands håndjern, og kun i fællesskab, kan vi tæmme Tyskland, landet som selv financerede 2WW og igen i dag er EU,s onkel Joakim, og uden vores omklamring, måske en trussel.
  80 millioner flittige diciplinerede mennesker, og ingen over, og hvem kan ikke blive bekymret.
  Vil du være som Norge, nemlig mere medlem af EU end Danmark, nemlig ingen forbehold, og ingen indflydelse, men som handelspartner til EU det indre marked, er implanteringen af alt fra EU betingelsen, og ingen indflydelse, er det den vej som England og Erik Larsen, syntes er fremtiden?
  Lad os alle gøre EU bedre. Finn Vig

 23. Af Erik Larsen

  -

  Kære Finn Bjerrehave, undskyld men dit “sprog”/formuleringer er tit svære at tolke.
  Men du mener åbenbart, at hvis vi smutter væk fra Merkel og EU, så er der fare på færde????
  Så har vi vel stadigvæk FN, NATO, USA m.fl. der kan hjælpe os, ikke? Hvordan kan du/I gå ind for et EU, der ca. 90% styrer lille, lille Danmark. Undskyld at jeg siger det, men det virker jo nærmest “landsfor rædderisk”.

 24. Af Finn Bjerrehave

  -

  Sidste stik, Erik Larsen, du lyder som et Kommunistisk vrøvlehoved, og jeg takker af. Finn vig

 25. Af E rik Larsen

  -

  TAK fordi du “takker af” – og igen, hvis du mener at mine meninger er “kommunistiske”, så tror jeg nok at alle “trollene” incl. dig nærmest dør af grin. Jeg kan nok ikke være mere anti-kommunistisk-anti – F.Bjerrehave end jeg er.
  DU er jo netop én af de mennesker jeg aldrig, aldrig forstår. Sov godt.

 26. Af Arne Steen Jensen

  -

  Det gør ondt når frihedskæmperne spørger om deres kamp for Danmark var forgæves. Danmark står i dag over for den største kulturelle, økonomiske og kriminelle byrde i historisk tid. Vi skal bevare Nationalstaten. EU skal føres tilbage til EF. EU er en kolos på lerfødder, hvis EU fortsat vil arbejde for de tanker som Alfred Rosenberg havde om et Neuropa. Befolkningerne i Europa siger NEJ til denne udvikling, afvikling. Vi skal bevare vort sprog, vort flag, GUD , konge og fædreland, DANMARK.

 27. Af preben f jensen

  -

  BEVÆBNEDE VAGTER MED MASKINPISTOLER OVERALT I PARIS…….!!

  På forsiden af Berlin gskes netavis i dag er der en nærmest SENSATIONEL artikel, eller ihvertfald en VIGTIG og OPLYSENDE artikel. En artikel der handler om VESTENS MULIGE UNDERGANG!

  Find fotoet med en maskinpistol-bevæbnet soldat foran Eifel-tårnet, og klik frem til artiklen, der er skrevet af professor Svend Hakon Rossel. Og læs om hvordan Europa er ved at synke ned i en bundløs sump af selvdestruktiv umoral og forrykt, menneskefjendsk og totalitær politik.

  Får vi ikke Europa og Danmark ind på en mindre socialistisk/feministisk/pladderhumanistisk…….. og mere intelligent og fremsynet kurs…….. er det med stor sandsynlighed ragnarok der venter os lige om hjørnet. Men læs selv professorens klare budskab.

 28. Af preben jensen

  -

  PS: Artiklen hedder “Vesterlandets undergang” og er sat på den 6. august. Står under “DEBAT” og et stort foto af Eifeltårnet og en soldat.

 29. Af Else Marie Arevad

  -

  “Hvad du evner, kast af i det nærmeste krav” skrev Bjørnstjerne Bjørnson i digtet Jeg vil værge mit Land. Er det ikke essensen af Mads Holgers blog? Det er helt naturligt, at man hellere vil hjælpe sin familie, sine venner, sine landsmænd end nogle fremmede mennesker, som bor på et andet kontinent. Det ene udelukker jo heldigvis ikke det andet, men man har da en særlig forpligtelse til at hjælpe sine nærmeste.

 30. Af preben jensen

  -

  Indlæg indsendt ca. 9.59 røg i filtret

 31. Af preben jensen

  -

  Den lange kommentar indsendt ca. 9.58 bedes venligst sat på.

 32. Af preben jensen

  -

  På sin forside af netavisen har B. noget om Vestens mulige og sandsynlige undergang. Men forsøger man at følge op, lukkes der af for debat???

 33. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt vil venstrefløjen ALDRIG omfavne det nationale. Har Mads Holger ikke noget kendskab til den socialistiske / kommunistiske sang “Internationale” ……

  Vågn til kamp af jer dvale,
  til den allersidste dyst; –
  og internationale
  slår bro fra kyst til kyst.

  Der er vist ikke meget nationalt i den parole?

 34. Af preben jensen

  -

  Hej M Hol ger….. kan man få dig til at sætte indlægget fra imorges på? (9.58) . Eller kan du oplyse om hvorfor det stadig er skjult i filtret?

 35. Af p jensen

  -

  Hvorfor forhindrer B. debat om Sven Hakon Rossels artikel “Vesterlandets eller Aftenlandets undergang”……..??

 36. Af p jensen

  -

  Hvis indlægget ca. 9.58 ikke kommer på, er det bevist at den belgisk ejede Berl. avis er modstander af ytringsfriheden, demokratiet og danskerne.

 37. Af p jensen

  -

  Er det ikke ret grotesk at filtret tilbageholder saglige, sobre og oplysende indlæg fra borgerne? Kl. 9.58 holdes stadig skjult. Hvorfor? Hvad er avisen bange for?

 38. Af Finn Larsen

  -

  Det var mange men velskrevne ord om noget ret indlysende. Problemet med nationalisterne er at de ikke tænker deres forslag ordentligt igennem. De tror i ramme alvor at man kan nyde alle globaliseringens fordele uden samtidig at bidrage til løsning af de problemer globalisering skaber. Det er jo i bund og grund det som gør at DF ikke er i regering. KTD ved jo godt at han ikke kan levere og vil så hellere tage 4 år mere med småting til det gamle og bashing af de fremmede. Det er sindsygt uambitiøst og til at fronte denne virksomhed har man fundet en om muligt endnu mere uambitiøs person. Men lur mig. Folket er faktisk klogere end politikerne tror og DF vil gå ned til den naturlige andel af befolkningen der rent faktisk ikke er i stand til at forstå bare de simpleste sammenhænge.
  Et super interessant emne kunne være: “hvad ville der ske hvis DF gjorde alt det som de siger de vil gøre ?”

 39. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Fra Kos Grækenland idag hvor de lokale myndigheder nu forventer det alt vil ende i et stort blodbad på Kos……….giver en ganske god ide hvordan Europa også ender, de mange voldelige islamistiske unge mænd der nu er overalt må naturligvis ende i et blodbad…….hvem er ansvarlige for denne katastrofe, og hvornår stilles de ansvarlige til ansvar, og hvorfor er der ingen forsvars handling fra EU for at forhindre den islamistiske magtovertagelse af Europa?

 40. Af Birte Pedersen

  -

  Jeg venter stadig på at det går op for centrumvenstre at man godt kan være venstreorienteret og elske sit land.
  Jeg er stolt af det Danmark, Norden og Europa som mine forfædre har skabt.
  Demokrati, ,,retsstat ,velfærdsstat, sammenhængskraft, frihedsrettigheder mm er INGEN selvfølge
  So please begynd at tage truslen mod Vesten alvorligt kære socialdemokrater og til venstre for, så jeg og mange andre ikke skal blive ved at være politisk hjemløse.

Kommentarer er lukket.