Borgerligheden må blive offensiv

Af Mads Holger 28

I valgkampen og opinionen har vi atter og igen hørt budskaber om at bevare vores samfund, som vi kender det. Bedst kom dette antageligt til udtryk med Socialdemokratiets slogan ”Det Danmark du kender” men hele vejen rundt har det været gennemgående, at man har ønsket at bevare og forsvare. Således gik Dansk Folkeparti med stor succes til valg på sloganet ”Du ved, hvad vi står for” og i den knapt så succesfulde ende forsøgte Det Konservative Folkeparti sig som bekendt med at sige STOP til snart sagt hvad som helst.

Fælles for en uhyre stor del af den danske opinion, politisk og på anden vis, er ønsket om at bevare og forsvare status quo, men det danske samfund er i en særlig historisk situation, og sammenholdt med denne virker de artikulerede bestræbelser uambitiøse. Tidligere var ønsket om at omskabe samfundet helt afgjort venstrefløjens alene. Her ville man nedbryde sociale forskelle, omskabe kulturlivet, reformere undervisningssystemet og bryde med traditionen. Endskønt dette selvsagt er pågået med stigende intensitet gennem hele det 20. århundrede, er det åbenlyst, at navnlig ungdomsoprøret og tiden herefter for alvor fik succes hermed.

Således har vi i dag fået et samfund, som bærer mærkbart præg af disse omvæltninger. I kulturlivet og kunsten er den tidligere avantgarde blevet en uopsigtsvækkende norm, det engang aparte og kontroversielle er blevet sædvane, mens reformpædagogikkens tidligere så revolutionære idealer præger undervisningssystemet, og i denne søde agurketid vækker det stor opstandelse, at pigerne på Bellevue nu er begyndt at tildække sig. Vi skal ikke meget mere end en enkelt generation tilbage, før en endnu større opstandelse lod sig udløse af, at de afklædte sig.

Et andet vidnesbyrd om samme tendens kunne for nyligt opleves, da en minister, Esben Lunde Larsen (V), i den nye regering lod forstå, at han troede på en skabende Gud, hvilket i øvrigt er fuldkommen i overensstemmelse med Folkekirkens bekendelsesgrundlag og således i hvert fald formelt med ca. 80% af den danske befolknings religiøse opfattelse (disse tal modsvares nogenlunde globalt set).

Med andre ord er det blevet kontroversielt, når en teolog tror på Gud, når en kvinde tildækker sin nøgne krop, når man hævder traditionel faglighed i skolen, eller når pludselig kunsten er genkendelig. Disse og mange andre borgerlige dyder er kontraintuitivt blevet kontroversielle, fordi vores samfund gennem en hel generation har befundet sig på et overdrev, som har dannet norm. Dette gør det borgerlige Danmarks opgave til andet og mere end blot en konserverende, og det er nyt.

Mens nemlig tidligere den ideologiske venstrefløj så det som sin opgave offensivt at omskabe samfundet omkring os, så var den borgerlige opgave udpræget defensiv i sin bestræbelse for at bevare tingenes tilstand nogenlunde som hidtil. Det var en defensiv opgave, men grundet de helt særlige historiske omstændigheder, der har præget Danmark gennem den seneste generation, er den borgerlige opgave nu blevet både konstruktiv og offensiv. Sagen angår at genskabe en balance, at rydde op efter et kaos, der fik lov at danne standard gennem næsten et halvt århundrede.

Navnlig under den seneste borgerlige regering (VK) fornemmede man denne besynderlige misforståelse af egen opgave som værende bevarende alene. Rent historisk ville dette være sammenligneligt med en borgerlighed, der i det postrevolutionære Frankrig blot lod guillotinen køre gennem årtier under henvisning til ønsket om at bevare status quo, hvilket i det postrevolutionære Frankrig selvsagt var kaos. Naturligvis varierer eksemplerne i intensitet, men tendensen er den samme. Under sådanne historiske omstændigheder bliver den borgerlige opgave nemlig selvsagt ikke konserverende men reetablerende, hvilket dengang blev en opgave, som Napoleon så siden i nogen grad påtog sig.

Sideløbende med de kulturelle omvæltninger har vi i lige grad gennem en generations levetid oplevet, hvorledes velfærdsstaten har vokset sig enorm i størrelse med bl.a. verdens højeste skattetryk til følge. VK-regeringen skulle imidlertid vise sig at være en regering, der følte sig sat i verden for at bevare status quo, hvilket den i så henseende også gjorde, og nu tales der uhyre kontroversielt om at bevare status quo i form af nulvækst i den offentlige sektor.

Et andet præsent eksempel på denne status quo-borgerlighed er den bestemt fornuftige bestræbelse for at bremse for tidligere tiders masseindvandring. Imidlertid er denne bestræbelse blot slet ikke i ønskværdigt omfang ledsaget af at genskabe en dansk selvforståelse og egen identitet. Man har med få undtagelser ikke fra nogen sider af det ideologiske spektrum gjort sig den ulejlighed at reetablere det nationale og kulturelle fællesskab, som stort set i alle verdens andre lande er et internaliseret og selvfølgelig fundament. Der er således intet besynderligt i, at man vogter over, at ingen går på æblerov i vores hjemlige æblehave, men man har tilsyneladende slet ikke ofret opmærksomhed på, hvorledes både egen æblegård og humlehave er i en forskrækkelig forfatning, fordi man har ladet hånt om at passe disse.

Der findes således flere alvorlige trusler mod den konstruktive opgave, som det borgerlige Danmark bør påtage sig. Den største skavank i så henseende er den, der tilsiger os at lade de nationale særkender forblive ukendte. Den kan sine steder ligefrem danne par med en decideret sykofantisk kulturradikal tanke. Her forstår man alene vores nationale identitet udgjort af rettigheder, hvoraf i øvrigt de fleste oprinder fra den franske revolution. Her lader man hånt om traditionen og ser den helst erstattet af abstrakte rettigheder, hvad den jo i vid udstrækning desværre allerede er blevet. Vi har desværre set mange oplagte eksempler på dette fra bl.a. Det Konservative Folkeparti og Venstre. Det måske værste eksempel på dette oplevede vi sidste sommer, hvor venstremanden Martin Geertsen på forsiden af Berlingske præsenterede en mildest talt hjælpeløs dansk værdikanon, hvis i alt otte punkter lød: Tillid, demokrati, ytringsfrihed, arbejde, ligestilling, religionsfrihed, tolerance og respekt. Hvor udmærkede dyder end, så var det bemærkelsesværdigt, at ingen af disse på nogen måde rummede noget eksistentielt eller specifikt dansk.

Desværre har vi set den samme tilbøjelighed i Det Konservative Folkeparti, der kort efter at have indsat sin nye formand Søren Pape til fællessang af H.C. Andersens I Danmark er jeg født sendte samme mand i byen med en ny politisk melding om ”at det var lige meget, hvor man var født”. Budskabet blev ledsaget af en mere konkret udmelding, der dikterede, at Danmark ikke skulle skele til indvandreres (uden for EU) oprindelsesland, når blot de kunne forsørge sig selv. Siden har vi også kunnet opleve, hvorledes partiet har forsøgt at markere sig ved at promovere kristendommen her til lands ud fra det argument, at den var fremmende for vores demokrati og fredelige sameksistens. Begge eksempler vidner om en markant manglende forståelse af såvel menneskets kulturelle dimension som den konservative tanke.

Disse var blot enkelte eksempler på, at det borgerlige Danmark og den nye regering kan få vanskeligt ved at påtage sig den mere generiske opgave med at genskabe noget af alt det, der gennem en generations levetid er gået tabt, men indrømmet skal det også være, at det er en overordentlig stor opgave.

28 kommentarer RSS

 1. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  “Sagen angår at genskabe en balance, at rydde op efter et kaos, der fik lov at danne standard gennem næsten et halvt århundrede.”
  Et interessant postulat, Mads Holger. Hvad er det for en ubalance, hvad er det for et kaos, du mener har hersket det sidste halve århundrede? Det kommer du ikke nærmere ind på, måske var du heller ikke født i 1965. Det var jeg, som 13 årig var jeg bange for de fleste lærere, dybt indoktrineret alle steder fra, også DR, ift hvor farlig Sovjetunionen var for os og det samlede mediebillede meddelte sig til befolkningen med en myndig autoritet, som kun få vovede at anfægte. Er det det, du vil tilbage til? Jeg er spændt på hvad det er, du vil refere til, hvis du svarer 🙂

 2. Af Niels O

  -

  Nå, det er blevet paybacktime mod Konservative nu.

 3. Af P Jensen

  -

  Er der stadig politikere tilbage som vil forsvare og bevare Danmark? Ja, en lille håndfuld er der vel, men den typiske politiker er jo en vejrhane og vendekåbe som hellere vil sælge sin bedstemor og det danske folks værdier til hvemsomhelst, fremfor at forsvare nogetsomhelst. Se blot hvad der er blevet holdt af ophørs udsalg af de sidste par år, fra NETS og DONG til danskernes privatliv, arbejdspladser, velfærd og sundhed osv. Og mens S sammen med R var ved at forvandle Danmark til ukendelighed via masseindvandring og nedskæringer, lukninger og forringelser, havde de den frækhed at hykle løs om at de ville bevare vores land og vores kultur.

 4. Af Preben Jensen

  -

  Hvis man læser snaphanen udfor den 17. juli, eller 180 grader ang. “Frankrig i flammer”, vil man næppe være i tvivl om at Europa og Danmark kan være på vej mod ragnarok-agtige tilstande. Se også den korte, notat, den danske forening og jalving/camre/k. jespersen mv. ang. det voksende rødsorte/ feministiske vanvid i Sverige, DK og andre lande.

 5. Af Benny B

  -

  DF. har overtaget de konservatives rolle i dansk politik.

  De konservative burde være skæptiske over for Eu..(gud konge og fædreland)
  De konservative burde være skæptiske over for indvandring.(gud konge og fædreland)
  De konservative burde være skeptiske overfor alt, nyt som ikke har gennemgået dets karenstid og bevist sit værd.(lad falde hvad ikke kan stå)

  Men nej, de konservative har spillet med på de radikales og venstrefløjens angreb på Danskerne og Dansk suverænitet.
  De har været en af de bærende kræfter i kapløbet med sverige om, at komme først til kaos, splid og borgerkrig.
  Det parti som tidligere var værnenes(politi, militær osv.) parti, er blevet til godsejernes og de riges parti.
  Må de dø i synden..

 6. Af Niels O

  -

  Benny B – 25. juli 2015 20:59

  “DF. har overtaget de konservatives rolle i dansk politik.”

  Forkert. ((DF)) er socialistiske, nationalistiske populister, og Konservative er…..konservative.

 7. Af Erik Larsen

  -

  Enig Mads Holger – i nu næsten et halvt århundrede – faktisk siden 1968 er det gået nedad bakke i lille Danmark. Og Holger Danske har i den grad sovet i timen. At få oprettet det inden det er helt for sent er der vist ikke meget håb om. De partier som man kunne give meget , meget grimme betegnelser er jo – i rækkefølge R, S, SF, EL og tidligere VS og Kommunisterne, der jo i dag blot kalder sig noget andet. Men de konservative har desværre også en stor, stor medskyld .
  (og nye er lige kommet til LA og det såkaldte Alternativ – de er heller ikke nogle der vil danskerne det vel).

 8. Af Danmark er et truet land

  -

  Ja, mads hol ger har helt ret i at borgerligheden og danskheden må se at vågne op. For sandheden er nok den, at både S, R, V og flere andre partier ikke er på danskernes side. Og den enorme indstrømning af kulturfremmede, kriminelle, syge og andre, klares altså ikke med annoncer og lappeløsninger. Danskerne risikerer snart at få samme skæbne som jøderne og indianerne. Se snaphanen og 180 grader.

 9. Af Danmark er et truet land

  -

  PS: hvis man læser lille ørs blog om behandlingen af ældre danskere, hvis man undersøger hvor sjofelt og modbydeligt hundredtusindvis af danskere behandles, kan man godt få den tanke at vi snart får det som i Sverige, hvor statstyranni og en art gangsterkrig/ guerillakrig er igang, noget der kan ende i ragnarokagtige tilstande og kaos/massedød/folkedrab.

 10. Af Niels O

  -

  Danmark er et truet land – 26. juli 2015 1:53

  Hvad ser man på Snaphanen og ikke mindst 180grader, som jo plejer at være et liberalt site?

 11. Af Benny B

  -

  @Niels O
  Det er netop det som er pointen. De konservative er kun konservative a navn – ikke af gavn.

  Det eneste der er tilbage af GUD KONGE OG FÆDRELAND hos de konservative, er dronningens nytårstaffel, når de rige godsejere og tidligere ministre stiller op i galla.

  Gud er, med de konservatives hjælp, ved at blive skiftet ud med Allah og fædrelandet med socialistiske Eu.
  Lad falde hvad ikke kan stå, og det gør vi så.

 12. Af skaf os et ægte konservativt parti

  -

  Der er brug for et genopbygget og ægte konservativt/dansksindet parti, for Danmark er inde i en meget uhyggelig udvikling. For som benny skriver er man ved at afskaffe fædrelandet og vi danskeres kultur. Næste kapitel kan blive svenske tilstande, dvs. statsbankerot og borgerkrigslignende tilstande. Når jelved, vestager, stampe, stine bosse og bet tina post og lignende “humanister” snakker for mere indvandring, snakker de i realiteten for Danmarks ødelæggelse.

 13. Af Niels O

  -

  @Benny B – 26. juli 2015 10:05

  Sikke noget vrøvl. Og hvad med at kommentere din påstand om ((DF)), som jeg anfægter?

 14. Af Benny B

  -

  @Niels O
  Jeg troede at det var indlysende.
  DF. er det eneste parti som står vagt om de Danske grænser og dermed også om Dansk suverænitet. (gud konge og FÆDRELAND)
  DF. er det eneste parti, som troværdigt har kæmpet mod islamiseringen af Danmark
  (GUD, konge og fædreland)
  Det eneste DF ikke har af gud, konge og fædreland, er adgang til dronningens bonede gulve i galla og lak.
  DF er der, hvor de ægte konservative burde være. på Danskernes og Danmarks side.

 15. Af Ole Skovgaard

  -

  Mads Holger, jeg er enig i, at borgerligheden skal være offensiv og jeg er osse enig i, med både dig og Niels O, at der er brug for et (stærkt) Konservativt folkeparti. Da disse partier bekymrer sig osse en anelse om finansieringen af løfterne. Jeg tror vi kommer til i den næste folketings samling at opleve en offensiv Regering (V) har serveretten og LA + C har så 53 Mandater vil gå i offensiven med det ene og det andet som så vil blive skudt ned af forbrugs partierne for Ja Benny B. DF er det eneste parti i hvert fald i BLÅ BLOK der ikke bekymrer sig om finansieringen af deres politik og det er altså ikke nok (enig i at der skal ske stramninger i udlædninge politikken) men det gør det ikke alene, men kan ikke hænge alle sine løfter op på at hvergang man lover noget så smider man bare udlændningene ud for at finansiere det. Det holder ikke.

 16. Af Søren Rasmussen

  -

  Det Konservative Folkeparti – også nogle gange kaldt for/refereret som skråremspartiet – måske kun Gud og Lise Nørgaard ved hvorfor – ligner i disse politiske turbulente tider en ‘dead man walking’.

  Det er mit klare indtryk, at de fleste Danskere er praktiske folk med begge deres (åndelige) ben plantet solidt nede på jorden – på vores fælles klode.

  Selvom vores Germanske sydlige naboer ikke altid har den største respekt for os, udviser de altid den høflighed ikke at håne os.

  De Nordiske Folk blev splittet, da de glemte deres (fælles) historie, og vi skal i dag slås med en voksende menneskelig ignorans og faktuel uvidenhed, der så nyttigt bliver delt på alle offentlige medier.

  Det er (iblandt historikere og historisk interesserede) altid en interessant diskussion hvornår, hvordan og hvor meget Det Konservative Folkeparti faktuelt bidrog til bekæmpelsen af Nazismen – og hvor meget de promoverede denne onde ideologi i Danmark.

  Nazismen – eller rettere National Socialismen – var måske den ideologiske bevægelse, der frigjore Germanerne fra deres sidste ‘herremandsåg’ – Føreren sendte en krans og en hilsen til den sidste Tyske Kejser, da han døde i Holland i slutningen af 1930’erne.

  Christmas Møller blev modtaget med en hvis skepsis i London, og han blev ret hurtigt frustreret over hvor lidt ‘han fik at vide af Englænderne’ – han blev ikke inviteret ind i Det Engelske Krigskabinets kredse – og blev slet ikke taget med på råd.

 17. Af Ole Skovgaard

  -

  @Søren Rasmussen, Den Romerske Hær led osse et historisk nederlag i år 9 Efter Kristus da 3 legioner blev udslettet i et baghold af Germanerne i Teudoter skoven, da kejseren i Rom efter en rum tid fik budskabet var han så målløs over det at han reagerede efter divisen “Dræb budbringeren”. Hvor langt skal vi gå tilbage ? De Konservative Skrårems partiet helt ærligt ? Tag dog underbukserne på.

 18. Af Søren Rasmussen

  -

  Det burde være evident – selv for den mest hårdhjertede Dansker – at Danmark er en Vikinge Nation med alle de geografiske, religiøse/historiske og sproglige/kulturelle karakteristika, der gør os til en Nation/et Land.

  Den Romerske ‘kultur’ – Det Romerske Imperium – formåede jo aldrig at samle mennesker – indtil den nye Buddha dukkede op og begyndte at sprede budskabet om KÆRLIGHEDEN TIL NÆSTEN.

  Det er søndag – og min kæreste ligger mine rene underbukser frem til i morgen.

 19. Af p jensen

  -

  Hvorfor slutter kommentaren 21.55 så fjollet?

 20. Af Søren Rasmussen

  -

  Den gør det altid klokken 21:55,

  Fjollede kommentarer slutter altid klokken 21:55 i Danmark – er det ikke bare fjollet?

  Når nye læsere af denne blok opdager at den slutter med fjollede kommentarer – hvad skal de så gøre?

  Jesus vandrede tilbage til Kasmir med sin mor fra Palæstina for at undgå fjollede kommentarer og hævngerrige jødiske frænder.

  Er det ikke fjollet?

 21. Af Niels O

  -

  @Benny B – 26. juli 2015 19:56

  Du vrøvler videre i al din blindhed, kan jeg se. Jeg kan kun opfordre dig og alle andre ligesindede til at sætte jer ind i tingene.

  Ingen grund til at fortsætte diskussionen.

  DF har intet – absolut intet – med konservatismen at gøre.

 22. Af Frank A

  -

  “DF har intet – absolut intet – med konservatismen at gøre.”

  De fisker da ellers i samme mudderhul!

 23. Af Benny B

  -

  @Niels O
  På intet tisdpunkt er du kommet med noget, som bare minder om et argument.
  kom så frem fra busken. – Hvad er konservatisme???

 24. Af bliver fremtiden civiliseret eller barbarisk?

  -

  Der er nu en voksende risiko for KRIG og ATOMKRIG i Europa. Se snap hanen ang. “Iran og bomben”. Og læs 180 grader ang. feminisme og “Frankrig i flammer. (17. juni)

 25. Af Frank Andersen

  -

  …kan vi ikke snart få ordentlig kommentar formular på blog siderne?? Minimum med log-in som generelt på b.dk – eller via Disqus som på business.

  Man orker jo ikke disse latterlige platte kommentarer hele tiden….

 26. Af Erik Larsen

  -

  Læs Stine (N) undskyld Bosses angreb på Støjbjerg og venstre som kører lige nu!!! Igen har vi en ekstrem feministisk person fra “Europabevægelsen” og meget mere, der tror at hun repræsenterer danskere overhovedet. (Ja, måske sine pampere m.fl.) Men IKKE, IKKE almindelige modne, danskere, der har oplevet hvad der er sket fra 1968 og til i dag. Hvor ER det dog sødt , at hun forsvarer sig selv med at hun vil “hjælpe u-landene”??? Jamen, det vil jeg da også gerne, men de SKAL DA IKKE IMPORTERES FOR AT FÅ HJÆLP.
  Ufatteligt, at vi har personer som Stine Bosse i nogen som helst form for ledelse overhovedet.
  Hun ANER jo ikke hvad hun er medvirkende til. Og når Danmark ER overtaget – er hun så også væk.

 27. Af Feminister er lige nu ved at ombringe Sverige

  -

  Ja, stine bosse er en typisk feministisk, socialistisk og pladderhumanistisk person. Tilsyneladende er hun helt uden jordforbindelse, og noget hjerte for fædrelandet og danskheden har hun vist heller ikke. Hvordan i alverden bar hun sig ad med at få en høj post i forsikringsverdenen? Var det mænd der fandt hende så charmerende, at de hjalp hende med karrieren?? Mystisk virker det, for hendes politiske vurderinger er da så uintelligente, at man må slå syv kors for sig. DK får nok samme skæbne som Sverige pga. politik-kvindernes generelt kortsynede, hovedløse og (selv)morderiske politik.

 28. Af danskerne er måske et folk uden fremtid?

  -

  Bet tina post, jelved, vest ager, stampe, pia dyhr, johanne fra EL, rosenkranz theil, margrethe auken, helle og mange andre er eksempler på politik-kvinder der har været med til at undergrave økonomien og velfærden, plus at de har destabiliseret Danmark .
  Ja, samtlige kvinder i det radigale parti har støttet landsskadelige udspil. Se også under Sørines blog 12.30.

Kommentarer er lukket.