Småborgerligheden er desværre blevet legitim i vores kultur

Af Mads Holger 47

De seneste dages presse har i den grad omhandlet den islamkritiske hollandske politiker Geert Wilders. Anledningen er den, at han har taget imod en invitation til at deltage i folkemødet på Bornholm i juni. Det er mange blevet forfærdet over, hvilket falder mig vanskeligt at forstå. Det er for mig at se fuldkommen absurd, at vi har en debat, om hvorvidt folk qua deres politiske synspunkter bør udelukkes fra politiske møder. Alene det, at en sådan debat kan rejses, er en fiasko.

Flere har også tilkendegivet, at Wilders´ synspunkter er uforenelige med en politisk debat som den på folkemødet. Dette er for mig at se udtryk for en småborgerlig og nyfigen forargelse, der desværre har fået lov at vokse sig stor i vores kultur. Jeg skal i den henseende skynde mig at præcisere, hvorledes hverken højre- eller venstrefløjen har patenteret denne småborgerlighed, for den findes begrædeligt over hele det politiske spektrum.

Således har også vores politiske klima i så henseende ændret sig markant gennem de sidste 10-20 år. Den rene tale er blevet farlig i kulturel (og konkret) forstand, fordi vi i stigende grad har fået dette evindelige fokus på de rigtige eller forkerte synspunkter og ikke mindst måden, hvorpå disse tilkendegives. Småborgerligheden er sammenfaldende (men ikke identisk) med den politiske korrekthed. Det er denne nervøse frygt for at komme til at sige noget forkert eller at udtrykke sig på en for direkte måde.

På anden vis slår denne småborgerlighed også igennem, når vi her med en forestående valgkamp (der strengt taget allerede er i gang) oplever et enormt fokus på småproblemer og hverdagsskærmydsler. Samtlige politikere og partier fra venstre til højre har uhyre travlt med at kommunikere i øjenhøjde på helt jævn vis til den helt almindelige vælger, der er så almindelig, at man næsten frygter, han slet ikke findes. Nogle gange frygter man at møde en politiker, der går til valg på, at der er for få urinalkugler i centerpubbens pissoir. Imidlertid lader det til, at de store politiske visioner og ambitioner er pakket væk, og det er sørgeligt.

Både i dansk åndsliv og i dansk politik ser man med bittersød fascination på Dansk Folkepartis enorme succes gennem navnlig de seneste år. Selvom partiet gennem denne regeringsperiode har været relativt langt væk fra politisk indflydelse, har det imidlertid haft en gigantisk indirekte indflydelse, derved at stort set alle andre partier har kigget med lige dele fascination og forbløffelse på succesen. Således har man i stort set samtlige andre partier forsøgt at eftergøre Dansk Folkeparti, hvilket har givet næring til denne til tider småborgerlige strømning. Tidligere ville man måske værge sig en anelse mod at komme med alt for populistiske udmeldinger, men i dag står partierne i kø herfor. Alle ønsker at være nære, jævne og for alt i verden uelitære. Man er snart bedre tjent med at blive kaldt nazist end elitær i dansk politik, og det er et problem, for der findes mange politiske dagsordner, som næppe har større folkelig appel, men dette til trods er uhyre vigtige samt måske kalder på en til tider elitær indsigt.

Nogle eksempler herpå kunne være vort undervisningssystems manglende fokus på dannelse og ikke blot omsættelig kompetence på markedet. Denne dagsorden om dannelse er langsomt gledet ud af debatten, hvilket er en klar forfladigelse af vort åndsliv. Småborgerlighed er for mig at se netop at tælle kassen nidkært efter flere gange og sikre sig, at hver en femøre stemmer. Naturligvis skal vi ikke uddanne folk til arbejdsløshed, men omvendt er der også en risiko for, at vores samfund på sigt stagnerer under hensyntagen til denne smålige nidkærhed.

Også hvad angår det socialpolitiske oplever vi i stigende grad store debatter, hvor hver en femøre tælles i budgettet. Jeg håber ikke, at nogen læser er i tvivl om, at jeg går ind for en klar stramning af velfærdsydelser, men når det er sagt, genkender jeg desværre også dette element af småborgerlighed i måden, hvorpå vores socialpolitik og omsorg for de svageste drøftes.

Hertil kommer, at navnlig det borgerlige Danmark gennem efterhånden en årrække har ladet hånt om de såkaldte ”bløde” politiske emner generelt. Disse er netop undervisningspolitik og socialpolitik, men også kultur- og kirkepolitik med mere. Denne ringeagt af mere abstrakte felter er for mig at se også nært beslægtet med den småborgerlighed, der netop kendetegnes af, at man kun anerkender det umiddelbare, er nøjeregnende, nidkær, forudindtaget mod ”de forkerte meninger” og ikke videre oplyst, eller for den sags skyld, om man går mere op i, hvorvidt folk har betalt deres egne underbukser, end om de har politiske visioner.

47 kommentarer RSS

 1. Af Søren Sørensen

  -

  “Blive kaldt Nazist eller elitær”
  af MH

  Forskelle?????

  Korrekt at det kniber med interessen for uddannelse og velfærd i borgerlige blok. Ville jo kræve et vis niveau af bekymring for ens medborgere, humanisme og en vision om et rigere Danmark for alle og ikke kun så LLR kan få flere gucchi underhylere af Venstres pressetjeneste.

 2. Af Kent Andersen

  -

  Wilders kan sige og mene hvad han vil, og jeg skal ikke blande mig i om han kommer til Bornholm eller ej. Jeg konstaterer blot, at når dette er tilfældet, så er det ganske klart hvad AL snakken på Bornholm kommer til at dreje sig om: Indvandrere, flygtninge og religion. Fint nok. Jeg konstaterer bare, at så er mødet på Bornholm ikke for folk som mig, og at jeg derfor skal blive langt væk. Hvis dette er intentionen, så er det jo fint nok. Næste gang kunne man måske annoncere, at man vil spille heavy metal musik meget, meget højt hele tiden. Så bliver jeg også væk.

  Held og lykke med et møde jeg er fuldstændig ligeglad med. Jeg ser en film istedet.

 3. Af Ole Skovgaard

  -

  Er helt enig med Kent Andersen, et folkemøde har det i øvrigt heller aldrig været. Alene placeringen af mødet som kræver en halv dagsrejse for de fleste danskere med en færge overfyldt af sikkerheds folk, betjente, journalister og politikere og andre “Cirkus” artister skal da nok få folk til at komme i rigt mål. Det er et møde for interesse organisationer, lobbyister, pressefolk, spindoktorer, journalister og repræsentanter for en alt for stor offentlig sektor i Danmark som gennem deres tilstedeværelse vil sikre sig midler til næste års drift. Jeg ser osse en film. Og ser så 10 min fra det engang imellem på TV2 News, hvor man sikkert bliver tæppe bombet med nyheder der er gået “selvsving” ala Langballe.

 4. Af Jørgen F.

  -

  …problemet som de anstændige borgerlige ikke vil erkende er at emnerne, der er for kontroversielle at diskutere og persongalleriet, der ikke må deltage i debatterne bare vokser og vokser.

  Ulvedebatten forsøges også lukket ned – man må åbenbart ikke diskutere fredningslovgivning længere.

  Og Lomborg fik heller aldrig sit institut i Australien. Man må ikke diskutere prioritering af miljømidler.

  Forargelsen over synspunkter er blevet et masseødelæggelsesvåben for den frie debat. Og de borgerlige politikere har endnu ikke lært at sige fra.

 5. Af merethe hansen

  -

  joehh jaehh…….enig med en del, men vi jo kun fået dine dyt urinalkugler indtil videre…..
  Hvornår kommer vægtige visioner så, også fra Løkke for den sags skyld?
  Kommer der nogle på denne side af valget, eller kører I den store klichekampagne…….

 6. Af K.Larsen .

  -

  En kamel til slagtning kræves der for hver 5 deltagere, for at Jihad og anti Jihad kan slutte sig sammen for at gå rundt om en sten i mekka.
  Kun en kamel kræves der, for at samtlige lande i Europa griner af dårskaben?
  Selvsagt er Australien, der er løbet tør for kameler, et emne der ikke har interresse for EU.

 7. Af Helge Nørager

  -

  Som den lyserøde elefant og små hvide mus, optræder i menneskers fantasi som lider af seriøs delirium tremens.
  Giver demokrati og frihed til at tale offentligt, demokratiske folkevalgte medlemmer af diverse pengemaskiner som Europa parlament, Folketing, Regionsråd, Byråd, og alle med adgang til lukrative ben i lokale eldistributionsselskaber, renovation, vandforsyning, varme osv.

  Skide dårlige nerver, for nu har Danskers Parti, fået et stand ……………

  Hahahahahah Problem er jo ikke de udenbys bøller, det er dem herfra.

 8. Af Helge Nørager

  -

  Og for at sætte det helt på plad.
  Ham der den tidligere livgarde soldat Hr. Daniel Carlsen, er ikke hvem som helst.
  Han fik skam dispensation pga medlemskab af nazipartiet, til at tjene i livgarden.
  Ingen kunne finde grund til at nægte en nazi at bevogte dronningen.

  Nu har Hr, Daniel Carlsen, forladt sin nazi baggrund da den ikke giver adgang til magt, og har stiftet Danskernes Parti.

  Med Daniel som rigsfører, og leder af denne politiske bevægelse til genrejsning af nationes stolthed og berigelse af Daniels tegnebog.

  Sidste udspil er nu Bornholm.

  En advarsel til alle , undervurdere ikke denne Nazi i svøb, han kommer til at spille en rolle i dansk politik de næste år.

 9. Af Jesper Høegh

  -

  Middelmådigheden har nået uanede højder –

  mangel af argumenter – afløst af plat og simpelheder !

  Den pæne respektable omgangsform er ikke mere eksisterende i DK –
  debatter -blogs-presse- TV -politikere – Journalister – er gennemsyret af
  utilstedeligt adfærd/sprogbrug – Devisen/målet jo værre jo bedre !

 10. Af Helge Nørager

  -

  @K.Larsen måske intensiv opdræt af genspejlsede pligrims kamler kunne blive et salgshit for nødlidende griseproducenter ?
  Eller med et intensivt samarbejde mellem House of Saud og gede avlere kunne lykkes at skabe en hurtigt voksende hybrid mellen en kamel og en ged, som er halal og, redde Grækenlands økonomi, ?

 11. Af Helge Nørager

  -

  Spøg til side mad kameler.
  House of Saud, har med deres fanatisme skabt en kult hvor alle som er ægte tager forbi Mekka.
  House of Suad er så onde at de begrænser adgang, så selv hvis en fattig blev 250 år kom han aldrig til Mekka,
  House of Saud, ved at de efter nul olie skal leve af pilgrimme, helst de rige.
  House of Saud, har skabt den bedste mulighed som spredning af vira.
  House of Saud er falske for det er umuligt for troende at komme til Mekka
  House of Saud er Danmarks militær allierede.
  House Of Saud er overdænget med danske medaljer,
  House of Saud er en pestbyld på menneskeheden.

 12. Af Hans Hansen

  -

  Det er et kæmpe problem at vane tænkere, for tiden især i det venstreorienterede miljø, nægter at forholde sig til virkeligheden. Problemet bliver at de er eksponent for ekstremisme

 13. Af Hans Hansen

  -

  Det er et problem at de nye generationer af politikere er opdraget til politisk (og religiøs) vanetænkning af gamle. Det spiller ingen rolle hvem man er, men kun hvad man forstår. Hvis ikke, som f.eks Zenia Stampe, eller en Uffe Ellemann, selv er i stand til at forstå årsag og sammenhæng, hvilken mening giver de så?

 14. Af Martin NIelsen

  -

  NÅ, nå Jesper Høegh. Nu må du være fair. Du bliver dagligt underholdt af prassen om alle de EKSTREME, som du selv tilhører, og den er nødt til at spille sine krafter på, sådan er det jo.

  Jeg ser, at en af Se og Hørs faste leverandører beklager sig over småborgerlighed og er kommet med på naziholdet. Bedre sent end aldrig, der har vi andre været fra arilds tid, og man vænner sig lynhurtigt til det. Men det er jo noget andet end at blive fotograferet med adelens forvildede småfugle indimellem de kongelige selskaber.

  Småborgere skal man ikke kimse ad hos De konservative, for de har i mange år udgjort partiets marv. Det skete, efter at de gik fra ugeløn til månedsløn og blev trofaste samfundsstøtter. Men proletariseringen er fæl! Og dumheden og uvidenheden!!

 15. Af Lars Petersen

  -

  BARE EN HURTIG KOMMENTAR..

  Ordet: “Folkemøde”, forekommer mig både perverst og komisk på en og samme tid, idet
  man må konstatere, at langt hovedparten af folkemødets befolkede, er et sammensurium
  af: Foreningsmedlemmer, Journalister, Lobbyister, samt en flok Bornholmere, and that´s it.

  Ud over afstanden i sig selv, signalere: at intentionen aldrig har været at styrke det folkelige,
  men snare en afslappet “ferie”, hvis betaling herfor, indhentes via den befolkning som ikke
  er med til dette afsides møde, (hvor hovedparten af deltagerne ej har egen pung fremme),
  så er her basalt set ikke brug for dette møde, da medierne blot skal demokratiseres, så det
  er befolkningen som styre dagsordenerne, intensiteten, længderne af konfrontationerne,
  de inviterede, og stort set al anden, da man indlysende ikke kan have en flok system-betalte
  journalister til at sætte sig hæmmende, og deraf stor-ødelæggende imellem stjælerene og
  betalerne, idet journalisten som sagt fodres af stjælerene, og deraf er en del af problemet.

  Et software demokratioseret medie, (gerne via NEM-ID eller anden tilsvarende), vil derfor
  have en demokratisk power som vil fjerne al overbetaling, eller betaling for det ubrugelige,
  eller delvist uduelige, for dyrt betalte duelige mv., hvortil dagsordenen ubetinget vil byde
  på et storstilet opgør med det faktum, at 2% partiadgang til folketinget = 7 mandater, fuldt
  ud dokumenteret, kan håndtere alle former for for partivirksomhed i folketinget, hvorfor
  befolkningen ikke skal betale for 179X fuldt (voldsomt over betalte), fastlønnede klienter,
  og hvilket issue fra centrums midte og ud efter, vil oprense det demoraliserende i smader.

  HVORFOR STILLER DU I ØVRIGT OP ???
  PS. Hvis det var mig som stillede op til folketinget, ville jeg levere en fuldstændig detaljeret
  økonomisk analyse, samt levere videofilm for sammenhængende forklaringer mv., men at
  du og andre, overhovedet kan få lov at lykkeridder-opstille til nationens økonomiske hjerte,
  uden at have leveret et eneste sammenhængende, kort, mellem, eller langsigtede analyser,
  er mig et under, trods jeg dog kender til årsagen hertil, da journalistens lede udemokratiske
  dagsordener, (( I G E N )) udenoms-snakker alt ihjel, og alt snegler sig laaaaangt frem/tilbage.

  DU KOMMER FRA FORENINGERNES EGEN TVANGS RADIO 24/7.. HVOR SMART ER DET LIGE ?

 16. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Enig i det meste , Mads Holger. Gid medierne ville vise interesse her og styrke det generelle ambitionsniveau. Mht Gert Wilders på Folkemødet, så lad ham da endelig komme og dermed afkræfte ytringsfrihedsfanatikerne i deres sygelige forestilling om, at man ikke kan tale frit her i DK. Selv hadefulde talere som Gert Wilders er velkomne.

 17. Af J Nielsen

  -

  Non scolae sed vitae.

  Og livet betyder i vore dage: erhvervslivet.

 18. Af p jensen

  -

  Mads Hol ger har jo fuldstændig ret. Hvor skulle Wil ders dog udelukkes, og hvorfor kaldes han ekstremist blot fordi han vil oplyse om konsekvenserne af de nedlagte landegrænser og den masseindvandring der er i fuld gang? Lars Petersen har jo også ret, for et ægte folkemøde er det jo ikke. 99% af de almindelige danskere er jo ikke med/ er forhindret i at deltage pga. afstanden.

  Derimod har sø ren sø ren sen og hel ge nør ager og merethe han sen ikke ret i ret meget, men de er vel også mest med for at afspore debatterne ved brug af løgne og personangreb eller rendyrket nonsens.

 19. Af p jensen

  -

  Er der to der hedder mar tin ni elsen? Den ene af dem er ihvertfald meget udansk. Og hvorfor mener Elisabeth Lindhart at man er hadefuld hvis man er kritisk overfor at få millioner og atter millioner af jihadister og kulturfremmede til Europa? Det er jo i sidste ende et spørgsmål om overlevelse. Bliver indvandringen for stor, vil Europas økonomi, velfærd, kultur og fred smuldre væk eller bryde sammen i en lang række af terroraktioner og katastrofer. Her i Danmark er velfærden og sundhedssystemet jo allerede kraftigt forringet, og den almindelige tryghed og sikkerhed overfor kriminalitet og social deroute er også svækket.

 20. Af Jesper Mørch

  -

  Hmm, håbede at jeg ville kunne forstå bedre hvilken politiker Mads Holger er ved at læse artikelen. Men for at citere ham selv “Det er denne nervøse frygt for at komme til at sige noget forkert eller at udtrykke sig på en for direkte måde.”…

 21. Af J Nielsen

  -

  “Er der to der hedder mar tin ni elsen? Den ene af dem er ihvertfald meget udansk.”

  Udansk? Når man ser hvad der bliver skrevet på b.dk, må det nærmest tages som en ros.

  Så jeg melder mig frivilligt til at være ihvertfald meget udansk. De ser ud til, at det ikke er det værste man kan være.

  Hvad angår folkemødet, mener jeg at det bør foregå på dansk. Ikke på udansk. Og det vil sige hverken på engelsk,, hollandsk eller græsk. På et folkemøde holder vi fast i det danske sprog, således at enhver der kan mestre det kan deltage.

  For er det ikke netop det, de der beskylder/roser andre for at være “udanske” mener: noget af det der først og fremmest binder os sammen er sproget. Kan man formulere sig på fejlfrit dansk, er den første forhindring mod at blive en af folket passeret.

  Omvendt, hvis man insisterer på at “disputere på latin”, som en vis “J Nielsen” ovenfor, så var det måske en ide at komme ned fra bjerget. Få hovedet ud af skyerne. Få forbindelse med den danske granit gen.

 22. Af p jen

  -

  Læsning af m. jal vings seneste artikler kan anbefales. Eller læs om Sveriges blodige vanvid, utallige påsatte brande og tusinder af kvindeoverfald på diverse netaviser.

 23. Af Jan Petersen

  -

  Se iøvrigt JP dagens leder ……. Forstyrret idyl ……… et fint møde på en fin ø med kvababbelse. Det suverænt bedste indspark jeg hidtil har set om “Djøfstortion”.

 24. Af preben jensen

  -

  DER ER BRUG FOR NATIONALT SINDEDE OG ÆGTE KONSERVATIVE KRÆFTER…..

  Danmark udvikler sig mere og mere i retning af en stat hvor borgerne tyranniseres på alle mulige måder, og i fremtiden kan Danmark blive et land hvor staten og totalitære samt kriminelle grupper kappes om at udplyndre, tyrannisere og terrorisere danskerne.

  Derfor er der i høj grad brug for at komme væk fra de radigale og skabsradigale kræfter og over til de nationale, konservative og folkelige kræfter.

  Enhver dansker der undersøger hvad R og S regeringen har foretaget sig af menneskefjendske og landsskadelige tiltag siden 2011, vil sikkert komme til at gyse. Antallet af asociale og familiefjendske overgreb, af tåbelige og kommunistiske tiltag….. af nye og højere afgifter, bøder og gebyrer samt øget grundskyld……. af nedskæringer, lukninger, forringelser og spareøvelser….. er helt utrolig. Der er tale om et 500-DOBBELT ANGREB på det danske folks velfærd og livskvalitet, privatliv og privatøkonomi, sundhed og sikkerhed.

  R og S regeringen har været en rød katastrofe, og hvis dens tåbelige og folkefjendske tiltag og “reformer” ikke stoppes og rulles tilbage, vil millioner af danskere ende i afmagt, familieopløsning, retsløshed, sygdom og social elendighed. mv.

 25. Af merethe hansen

  -

  måske burde politiet også afse midler på Bornholm til at undgå ballade mellem de konservative derovre……………
  I går var der en artikel om bedsteborgerkrigen på kryds og tværs i
  (pseudo)partiet………………..
  Også ham Holger er involveret, og skal vist nok i retten…….
  Og konservative lægger jo vægt på historien og er reaktionære, og derfor er det ikke just overraskende er en masse tidligere formænd i gang med ballade……..igen igen………….
  Man kunne danne en ny terapiform via de konservative……..og derefter anvende den på samme ………..men de er måske uden for pædagogisk rækkevidde….prøv dog Carl Mar…….

 26. Af D. Christensen

  -

  Den politiske korrekthed har i lang tid været noget underligt udefineret, der har svævet over og mellem de politiske og kulturelle vande. Ingen har tilsyneladende ejerskab til dette fænomen.
  Hvorfor ikke gøre den politiske korrekthed respektabel i den forstand, at den bliver veldefineret og anerkendt af et dertil autoriseret organ.
  Altså, der nedsættes et politisk valgt (og statsfinansieret) panel af smagsdommere, der i enighed utvetydigt bestemmer og definerer om et eller andet i samfundet skal kunne påklistres et “politisk korrekt” mærke.
  I analogi med sharia og fatwa’er får vi så efterhånden opbygget et reglement for politisk korrekt opførsel. Om der dernæst skal indføres sanktioner for overtrædelse af det vedtagne politisk korrekthed, kan vi lade Det Islamiske Storråd for Danmark afgøre og lade rådet stå for strafudmålingen. Det ender jo dér alligevel til sidst.

 27. Af Lars Petersen

  -

  @ Mads Holger.

  JEG HAR ET ÆGTE KONSTRUKTIVT FORRETNINGS-FORSLAG TIL DIG..

  Hvorfor arbejder du ikke på at sammenfatte en politik hvor individet kan fravælge, i stedet
  for at fable om skattenedsættelse, idet en sådan reelt føre til “højere skat”, samt dårligere
  konkurrenceevne, da lønniveauerne og andre priser, jo allerede har struktureret sig efter
  skatterne og afgifterne, hvorfor en pludselig skattenedsættelse indlysende bevirker, at den
  enkelte nu bliver endnu dyrere i drift, med mindre lønnen sænkes tilsvarende med skatten.

  Endelig har vi antallet af henholdsvis direkte samt indirekte skatte-opkoblede, og hvis antal
  som bekendt udgør verdensrekordernes niveau, hvorpå tilbagebetalingsgraden i kraft af de
  lavere skatter og afgifter, reelt kun gør disse endnu dyrere; igen fordi disse køres løn køre
  på markeds immuniseret tvang, fortsat fordi individet ikke har mulighed for at fravælge.

  DERFOR SKAL SKATTENS OG SYSTEMETS MINIMEREDE TACKLES VIA RETTEN TIL FRAVALG:

  Ergo kan finansministeren ved enhver offentlig lønforhandling, groft sagt læne sig tilbage,
  og sige: “Okay, hvor meget vil i ha´?”, da fravalget af systemets ansatte økonomisk naturligt
  maksimeres i takt med system-priserne øges, idet betalerne af samme i den anden ende,
  er underlagt det internationale pris-pres, virksomheds-fusioner omme fra den anden ende
  af kloden mv., igen manifisteres i lønkrav fra virksomheden, hvortil de ansatte øger deres
  fravalg, (hvilket igen udløser at fravalgte ligeså tilpasser sig for netop ikke at blive fravalgt)

  Ergo vil pris-presset (via fravalget), sparke den anden vej, sådan at forstå, at udgiftspostens
  folk nu kommer til at strukturere sig efter de konkurrenceudsatte, og ej den anden vej rundt,
  og hvilket al sammen betyder, at HELE samfundet (X ligeså mange individer her er), former
  Statsdriften; tilmed i konstant real time format, hvorpå det bliver muligt at få de goe gamle
  basic jobs tilbage, (den som gav 1:1 overskud), idet Statsdriften effektiveres så fuldtonet
  intelligent, at købekraften eksplodere, sådan at 65 kroners timelønninger, vil svare til 140 kr
  (målt i nutidig købekraft i DK), for i øvrigt kun at fortsætte, da her nær ingen limitation er..

  SÅDAN SKAL DET GØRES MADS.. næste gang ser vi lidt på den negative effekt når man går
  i gang med denne omstilling, da andre Politiker kræves, da nationen DK ellers går bankerot.

 28. Af J Nielsen

  -

  “Politisk korrekthed” er et udtryk på linje med “borgerlig anstændighed”.

  Afstanden mellem “korrekt” og “politisk korrekt” er lige så stor som afstanden mellem “anstændig” og “borgerligt anstændig” .

  Adjektivet kan i begge tilfælde næsten, men ikke helt, erstattes med et enkelt bogstav: u.

 29. Af Frans Mikkelsen

  -

  Folks uvilje mod Wilders tilstedeværelse på Bornholm skyldes frygt for at blive myrdet af muslimer, som ikke vil tolerere islamkritikere. Ganske enkelt. Mads Holger kaster tågeslør over den reelle situation ved at kalde dette småborlighed.
  Dette er fejhed og forrædderi imod land og tro. Altså noget, som måske nok også rummer småborligheden, men går langt ud over den og er langt værre.
  Folk er simpelthen terroriserede til ikke at ville tage imod Wilders. Ligesom befolkningen generelt var terroriseret af tyskerne til at acceptere deres vilje under Besættelsen.
  Heldigvis er vi nogen, der ikke vil lade os terrorisere.

 30. Af Niels O

  -

  Gad vide, om der egentlig stadig er nogen, der ved, hvordan “småborgerlighed” reelt defineres, efter at 68-generationen forfladigede begrebet til noget helt forkert?

 31. Af Jan Petersen

  -

  Småborgerlig er iflg Den Danske Ordbog defineret som: “præget af snæversyn og smålighed i overensstemmelse med de etablerede værdier”.

  Så alt efter situationen gælder det vel stort hele befolkningen, uanset politisk ståsted!

 32. Af Søren Rasmussen

  -

  Er det sådan i Mads Holger’s optik/samfundsopfattelse, at den såkaldte ’småborger’ (som han jo ikke definerer nærmere), forpester den åndelige atmosfære i Danmark.

  Er småborgeren smålig, underkaster småborgeren sig autoriteter, retter småborgeren sig ind efter de gængse normer, lytter småborgeren til andre småborgere…stemmer småborgeren på et småborgeligt parti?

  Småborgeren findes overalt som et åndeligt gespenst, der sniger sig ind i menneskers sind og underminerer vores selvstændighed.

  Småborgeligheden bliver næret af ‘den lille misundelse’ og menneskets trang til hele tiden at sammenligne sig med andre mennesker – i stedet for at sammenligne sig med sig selv og være sig selv.

  Småborgelighed er åndelig smålighed – en manglende eller uudnyttet evne til at ville andre mennesker det godt.

 33. Af Niels O

  -

  wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5borgerskab

  Småborgerskab

 34. Af Niels O

  -

  Trykkefrihedsselskabet har hele tiden behov for at gøre opmærksom på deres eksistens. Ellers vil de jo bare visne bort.

  Så det bliver altid gjort med brask og bram. Eller partycrashing i dette tilfælde. Men hvis man bare gelejder Wilders og de få nationalister hen til et lidt fjernt hjørne, så går det nok.
  Så skal partycrashingen nok fise en del ud.

  Men tag ikke fejl. Jeg havde engang en anelse sympati med TFS, indtil de bare begyndte at blive enerverende i al deres trodsighed.

  Jeg er selv konservativ og dermed patriotisk – i modsætning til nationalistisk – og hylder ytringsfriheden. Men jeg orker ikke, at den konstant og hele tiden skal råbes ud. Jeg mærker efterhånden en vis misbrug af begrebet. Og det er specielt fra TFS’ side.

 35. Af Helge Nørager

  -

  Nu er det nok, folke dybet, folket kræver Prebens blog.
  Censur er nok, nu er det for meget at folkets ægte stemme den som altid søger løsninger og aldrig kalder andre landsforræder får sin egen blog.

 36. Af Niels O

  -

  Hej Mads Holger

  I forlængelse af mine kommetarer har jeg et forslag til noget, du kunne skrive om i din blog.

  Prøv at tage et kig på det engang så udmærkede liberale site 180grader. Det er over en årrække på ca. 4 blevet hijaket af nationalister fra andre sites.

  Disse nationalister har i bedste proletarstil fået alle debattører med andre holdninger til at trække sig. Pga. tilsvininger og nedstemninger samt blokeringer.

  Andre holdninger end nationalisternes accepteres overhovedet ikke.

  Jeg forstår ikke, at Ole Birk Olesen og Lars Seier overhovedet gider at blive ved med at finasiere dette dyre site, som ellers teknisk er noget af det bedste, der findes. Når de nu kan se, hvad det er, der sker der.

  Alle anmeldelser og henvendelser til admin er nytteløse. Ingen reaktion.

  Du har unægteligt en stor stemme i bloguniverset, så måske det var noget….

  mvh
  en konservativ vælger

 37. Af Niels O

  -

  Ups Jeg glemte en ting:

  På 180grader ønsker Nicolai Sennels og Torben Mark Pedersen fra TFS heller ikke ytringsfrihed fra folk med andre holdninger. Så bliver man blokeret. Hyklerisk? Det tror jeg nok lige.

 38. Af Søren Rasmussen

  -

  Hvad skal vi smide på svin denne gang?

  Prøv dog engang at skrive noget begavet og gennemtænkt…

  Selv Mads Holger forventer (med rette) et vist niveau.

  Det her er Danmark 😉

 39. Af T. Sørensen

  -

  Mads Holger.
  Jeg læser dig ofte og gerne. Jeg ønsker dig held lykke vedr. dit kandidatur til FT. Jeg er tidligere medlem af Konservativt Folkeparti. Sprang fra under Bendt Bendtzen og Kylle, Pylle og Rylle. Har siden dyrket DF. Det er der mange af mine bekendte der også gør. Vi bliver flere og flere. Og i modsætning hvad de røde siger om os, så er vi alle nettoskatteydere med indsigt i stort og småt. Vi er stærkt undervurderet på bjerget. Nogen vil få sig en velfortjent overraskelse. Man kan kalde os hvad som helst, bare det ikke er at stå tidligt op om morgenen. Resten det tåler vi: Hån, spot og latterliggørelse.

 40. Af Niels O

  -

  T. Sørensen – 17. maj 2015 0:32

  Så længe du ved, at du støtter et nationalsocialistisk parti, så er alt vel. Men ved du det?

  Du kan i hvert fald ikke have været konservativ før, når du støtter ((DF)) nu.

 41. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Burde denne Mads “på den ene side – på den anden side” ikke hellere stille op for De Radigale? Sikke en gang pseudointellektuelt volapyk!

 42. Af p jensen

  -

  kOMMUNISTERNE viste sig i mange lande at være en slags uhyrer der udnyttede og tyranniserede folket og slagtede løs på millioner af uskyldige og harmløse borgere. Spørgsmålet er nu om kommunister holder op med at være uhyrer bare de forklæder og camouflerer sig som verdensfrelsere, godhedsfabrikanter og næstekærlige humanister……??

 43. Af Søren Revser

  -

  Danmark er holdt helt op med at fungere på næsten enhver måde. Alt er ødelagt af først VKO og dernæst afløst af en SR regering som uden at blinke med øjnene videreførte bobleøkonomiens ødelæggelser.

  Og når så en wannabe levebrødspolitiker, som aldrig selv har tjent sin føde, plæderer for forringelser af velfærden, så ved man godt hvad det går ud på.

  Jeg siger Nej tak til det Danmark jeg kender.

 44. Af P Christensen

  -

  For de fleste politikere er vælgerne blot en pestilens af trædesten til magten,
  der skal minimeres.

 45. Af Søren Revser

  -

  P Christensen: Helt enig. Mads Holgers indlæg er da også gennemsyret af den misforståelse, at det er det Konservative parti, der er vigtigt i de Konservatives projekt.

  Intet kunne være mere forkert. Det er den Danske befolknings velfærd, der er enhver Dansk politikeres opgave og pligt – Intet andet.

 46. Af John Laursen

  -

  Hvis såkaldte ” ukorrekte politiske meninger ” skal udelukkes fra debatten – hvis f.eks. Geert Wilders skal udelukkes fra folkemødet så dør demokratiet og ytringsfriheden og vil blive afløst af diktaturet, for diktaturet rummer kun de af det tolererede ” politisk korrekte ” meninger. Det betyder så også at fri debat om de store, afgørende politiske opgaver bliver afløst af ” politisk korrekt ” snak om vind og vejr.

 47. Af Goodbye to petit bourgeois | Collaborativeman's Blog

  -

  […] Holgers article “bourgeois unit has unfortunately become legitimate in our culture” (Berlingske, May 15, […]

Kommentarer er lukket.