Den selvretfærdige populisme

Af Mads Holger 32

Gennem den seneste uge har vi set et eksempel på en decideret ækel populisme af værste skuffe. Det hele begyndte, da Politiken bragte en større artikel om kendte personligheders indtog i dansk politik. De fleste vil vide, at denne historie kører helt rutinemæssigt og fast forud for hvert eneste valg, og altid gengives historien som om, at nu har popkulturen da virkelig fået overtaget, og verden er gået af lave.

Sagen er imidlertid som oftest den, at nogle mennesker ude fra den virkelige verden tillader sig at gå ind i politik for at præge den selvsamme virkelige verden, som de kommer fra og har høstet deres erfaringer i. I denne ombæring har den velkendte fortælling endnu engang fået luft under vingerne, fordi den populære forfatter Yahya Hassan for nyligt udmeldte sit kandidatur for Nationalpartiet (som i øvrigt i parentes bemærket næppe forventes at blive opstillet til folketingsvalget). Ligeledes blev det i den forgange uge annonceret, at motionseksperten Charlotte Bircow opstillede for Liberal Alliance.

Dette har udløst en klassisk og forventelig reaktion af småborgerlig populisme, for hvad bilder disse mennesker sig dog ind at tro, at de sådan bare kan komme anstigende og ville præge det samfund, som de har levet i og skabt sig et liv i? Jeg tror næppe, at jeg overrasker nogen ved at bekendtgøre, hvorledes jeg mildest talt ser meget anderledes på dette samfund end digteren Yahya Hassan og hans parti, ligesom det vist også i den grad er alment kendt, at jeg nærer alt andet end kærlighed til Liberal Alliance, men dette er sagen uvedkommende.

Den faktiske virkelighed er imidlertid, at vores samfund lider under en historisk politikerlede. Ligeledes er det alment kendt, at et skræmmende stort antal af vores politikere på Christiansborg aldrig har haft et traditionelt arbejde, og jeg fristes at tilføje, at alt for mange af dem kommer fra den eksakt samme baggrund på de samme få studier og i de politiske ungdomsforeninger. Derfor er det i den grad tiltrængt, at mennesker fra den virkelige verden ønsker at sidde med omkring bordet, når de politiske beslutninger træffes, og så er det i øvrigt i så henseende underordnet, om de er røde, blå eller noget helt tredje (brune måske).

Historisk set har politikere altid været mennesker med karrierer i den virkelige verden bag sig. Dette kunne være landmanden i Venstre, arbejderen i Socialdemokratiet, erhvervsmanden i Konservative og skolelæreren eller præsten i Radikale Venstre, men i dag er politik blevet professionaliseret, og når nogen formaster sig til at træge ind på den lille snakkende klasses enemærker, udløser det et ramaskrig. Tænk rent historisk på en mand som Grundtvig, der både var salmedigter og politiker. Jeg tænker mig, at blev denne landsfader i dag opstillet til Folketinget, ville der straks stå et helt hold fra den snakkende klasse klar til på Twitter at udgyde deres selvgode populistiske galde. Jeg kan næsten se de sarkastiske bemærkninger for mig. ”Åh ja, det er da bare det vildeste cirkus det her, jeg er ligesom totalt modstander af sådan noget #somomdotkom #førstgrundtvighvadbliverdetnæstehcandersen?

Dette er netop populisme af værste skuffe, for hvorfor skulle en kvinde som Charlotte Bircow, der har klaret sig imponerende godt, overlevet en hård kræftsygdom og udgivet adskillige bøger nu ikke være værdig til at gøre sig i politik? Jeg vil meget gerne angribe hende vildt og blodigt på hendes politiske holdninger, men bestemt ikke fordi hendes civile liv har bragt hende kendskab i offentligheden.

Konflikten vidner i stigende grad om den konflikt, vi kender fra den økonomiske fordelingspolitik. Dette betyder et Danmark, der er opdelt i to grupper; den agerende og den passivt kommenterende. Disse passivt kommenterende har fået lov at vokse sig enorme i antal gennem de seneste årtier, hvilket vi ofte hører om i økonomisk sammenhæng, men denne debat vidner om, at fænomenet bestemt også er udbredt kulturelt.

I vores senmoderne kultur ønsker alle sig at være kommentatorer, journalister eller kommunikationsfolk, men der er forbavsende få, der tør byde ind med noget, som den store grå masse så kan kommentere, rapportere eller på anden vis kommunikere. Dette abstrakte og åndelige problem modsvarer til fulde vores store materielle samfundsproblem, nemlig dette at alt for få producerer noget, mens alt for mange passivt kommenterer.

Inden jeg selv gik ind i politik, var jeg bl.a. politisk kommentator for TV2, ligesom jeg gennem efterhånden en del år har skrevet primært om politik her i Berlingske og i mange andre medier. Således har jeg også gennem mere end tre år beværtet mit eget debatprogram om eksistens, tro og kirkepolitik på Radio24syv og i øvrigt udgivet flere bøger. Jeg har, siden jeg fyldte 18, klaret mig selv som iværksætter og selvstændig erhvervsdrivende samt i al beskedenhed banket en millionforretning op af ingenting, men den seneste uge har jeg oplevet at være forsøgt reduceret til ”en kendis”. Med andre ord prøver man populistisk at nedgøre politikeres erfaringer og meritter under henvisning til, at selvsamme erfaringer har gjort dem kendt i befolkningen.

En anden, der har måttet opleve samme tur, er sociolog, forfatter og tidligere adjunteret professor med meget mere, Henrik Dahl, der på trods af sine meritter i den virkelige verden nu også nedladende forsøges reduceret til en ”kendispolitiker”. Med andre ord forsøger man populistisk at kategorisere disse mennesker en gros uden skelen til, hvad de i befolkningen er kendte for. Erhvervsdrivende, kunst- og kulturfolk, professorer og præster bliver rask væk slået i hartkorn med dubiøse skikkelser alene af den grund, at de har berømmelsen til fælles. Der er med andre ord absolut intet galt med at være kendt i befolkningen, men der kan naturligvis være et problematisk forhold, hvis man er kendt for noget negativt eller uden anledning, hvilket dog alt andet lige sjældent er tilfældet.

Man ser for sig, hvordan den talende klasse af kommentatorer selvretfærdigt rynker panden, tager hånden op til hagen og måske ligefrem peger med en pibe, idet man kommer med lange analyser af dette fænomen, som i øvrigt på absolut ingen måde er nyt. Ude i befolkningen står så en bred skare af identitetshungrende amatørmeningsdannere, der straks er klar til at forsøge at skabe sig en pseudointellektuel position ved forlorent velovervejet at indvende, at det da også er noget værre noget.

Allerbedst er det, hvis man også kan skabe sig en identitet ved ved samme lejlighed at lægge afstand til popkultur og få sagt noget floskuløst om, at man i hvert fald bare er megameget modstander af reality-tv og den slags. Jeg har stort aldrig set den slags, jeg har ikke TV, men jeg formoder, at jeg ikke bryder mig om det. Imidlertid er der én ting, som jeg finder endnu større lede ved, og det er den kommenterende klasse, der søger at skabe sig eget ståsted i verden ved blot at gå omkring og bruge hele dagen på at lægge afstand til det åbenlyst idiotiske. Besynderligt nok er denne afstandtagen til det åbenlyst åndssvage ved at udgøre en ny og selvretfærdig populisme, og pudsigt nok handlede for efterhånden en del år siden et af mine allerførste debatindlæg her i Berlingske om netop dette emne. Her tillod jeg mig faktisk også at lave lidt sjov med Henrik Dahl, fordi han for mig at se dengang netop repræsenterede denne snakkende klasse, men det gør han ikke mere og hatten af for det, ligesom jeg letter på den for enhver, der virker, hvad han kan, for at skabe og forandre vores land til det bedre.

32 kommentarer RSS

 1. Af Peter Jørgensen

  -

  Yahya Hassan og nationalpartiet er eksempler på, at man kan føre sig frem på netop ikke at være populister. Begge parter fremhæver, at Danmarks deltagelse i forskellige militære operationer i muslimske lande er den vigtigste grund til at åbne for yderligere masseindvandring fra muslimske lande.
  Man forstår, at den danske deltagelse skal “sones” ved yderligere islamifisering af Danmark.
  Danske troppers virke i muslimske lande har antageligt kostet i værste fald hundreder af døde muslimer; men der findes næppe tusindvis af ofre.
  Ret beset ville det nok være billigere for Danmark at betale erstatning til alle civile muslimske ofres familier for danske overgreb.
  Hassan og nationalpartiet kræver imidlertid kompensation i form af indvandring af tusindvis af muslimer fra den muslimske verden generelt. De således indvandrede vil være grundstamme for en katastrofal yderligere muslimsk demografisk overtagelse af vort fædreland.
  Det er bedst for Danmark og dansk kultur, hvis vi bare betaler de muslimske ofres familier en gang for alle og dermed fjerner de eneste undskyldninger for Hassans og nationalpartiets uhyrlige populistiske krav om Danmarks underkastelse under Mekkas herredømme.

 2. Af Ole Skovgaard

  -

  Som vanligt med Mads Holger et godt sjovt og meget klogt indlæg. Jeg vil give ham ret politiker leden har aldrig været større. Et af de større problemer i min optik er, at politikerne ikke vil ændre pensionsvilkårene for dem selv, således at de side stilles med almindelige borgere (dog ikke helt de vil stadig få meget mere) men dog således at de skal nå en vis alder 68 eller 69 som alle andre dødelige danskere, før pengene ruller ind på nemkontoen. Vil de ikke det vil dette blive som argumentation mod politikere i et væk, fra den store grå masse som Kaldes “Den kommenterende masse” og sålænge den “agerende masse” ikke vil ligestille sig selv med befolkningen, ja så kan befolkningen jo ikke sage dem seriøst. Det er da logisk nok. Så er der frit slag for Ekstra bladet.

 3. Af Jesper Høegh

  -

  Der må nødvendigvis kræves en god portion Ballast for at blive medlem af
  Folketinget.

  Det er ikke nok at have frekventeret Uni – cand.polit – afrikanske studier
  eller udgået af 3g for at blive Skatteminister – Sundhedsminister – Justitsminister – etc. – der skal helt andre kvalifikationer til – en dybtegående
  indsigt/erfaring i Økonomi – Social og Sundhedsvæsen – Retsvæsen -.osv.

  Dertil kommer Dannelse – Velformulerende – Præsentabel – en ordentlig
  omgangsform med alle – for at opnå denne status er man mindst 30 år
  eller derover – hvilket er ønskværdigt !

  Det er blevet for nemt – flere må have den opfattelse – at det er Skuespilhuset – de ønsker optagelse i- siden så mange føler sig kvalificeret!

 4. Af Erik Larsen

  -

  Ja, alle har jo lov til at stille op i et demokratisk land – men, men, men, men mr. Holger, det VILLE vist være rart, hvis vi i stedet for Bircow, Yassan, børn af tidligere ministre, folketingsmedlemmer, Jacob Haugård, og personer der ALDRIG HAR VÆRET I JOB m.m. fik nogle almindelige danskere med almindelige job ind på Christiansborg.
  Danskere der vidste lidt om HVAD det er der går galt og ER gået galt i vores i gamle dage rare samfund. Det er til at brække sig over at folk bliver valgt fordi de er “kendte”. Måske var det godt med en regel om at der skulle være så og så mange alm. husmødre, enlige fædre, pensionister, invalide – you name it – bare MENNESKER der ikke kun tænkte på fremtidig pension o.s.v.

 5. Af Finn Bjerrehave

  -

  Nationalpartiet og Ya Ya Hassan, leder tankerne tilbage til DNSAP, og jeg griber historiebogen, og græmmes, dem har vi ikke brug for i Dansk politik.
  Torsdag hos Clemt, afdækkede eller gengav fortidens Nazi Tyskland, og jeg håber ikke mine antagelser, er rigtige.
  Jeg ryster. Finn Vig

 6. Af Frank A

  -

  @ larzen

  Du ka jo godt larzen.

  Herligt at se et fornuftigt indlæg fra din hånd af…

 7. Af Jesper Høegh

  -

  Finn Bjerrehave

  har helt samme følelser som du.

 8. Af Frank A

  -

  @ fb & jh

  Tjae – sådan har jeg haft det i årevis med først Frp og senere DF.

  Senere er jeg nået frem til, at den slags også er en del af demokratiet.

 9. Af Niels B. Larsen

  -

  Enig med Erik Larsen og Finn Bjerrehave.

  Vi har IKKE brug for flere kändisser eller familiedynastier i politik – og dynastierne bør decideret forbydes, da indsatsen for hver generation tydeligvis bliver ringere og ringere, rent bortset fra, at disse politikerunger ikke har en kæft forstand på, hvad der sker ude i samfundet.

  Ligeledes bør folk undlade at stemme på diverse barnerøve, som knap er tørre bag ørerne, ikke har den fjerneste livs-, endsige erhvervserfaring og er nogle halvstuderede know-nothings.

  Nationalpartiet er med sit navn en direkte hån mod danskerne og deres billede med lutter mænd leder tanken hen på tiden omkring 1910. Der er INTET nationalt over partiet og det er et skalkeskjul for yderligere muslimsk indvandring.

  Partiet bør boykottes – i lighed med DrV. 2 alen ud af samme rådne stykke.

 10. Af helena Hansen

  -

  Folket er helt enkelt trætte af at slave for den snakkende klasse -og med rette -og så vil vi ud af EUs lænker og slippe at blive millimeterkorrigeret af idioter konstant.

 11. Af Rikke Nielsen

  -

  Det bedste demokrati er jo netop det repræsentative demokrati, så det offentlige at udråbe en ny politiker som uegnet pga. alder, uddannelse, køn eller lignende er jo netop derfor meget udemokratisk. Men vi lever jo også i jantelovens broderland, og dette er nok den dybere forklaring på denne mobbekultur.

 12. Af P F Jensen

  -

  Folkets flertal er desværre en samling dagdrømmere eller søvngængere der ikke forstår landets situation. Eller man VIL ikke forstå, fordi man er forbundet med Helles og Jelveds partier, Enhedslisten indvandringsindustrien, SF eller EU mv.

  I denne uge har pressen fortalt om 500 alvorlige fejl pr. dag i sundhedsvæsnet, hvortil kommer massevis af fejl der ikke er blevet indberettet. Og de fejl pårørende opdager, fejes som regel ind under gulvtæppet. De utallige spareøvelser som sundhedsvæsnet har været udsat for siden 2011, slår nu igennem i form af hundredvis/tusindvis af forringelser og ulykkelige hændelser der påfører patienter og pårørende store lidelser og/eller dødsfald.

  Eller tag forsvaret. Det er nu så svækket at det ikke længere kan forsvare Danmark. Regimenter, kaserner, materielanskaffelser og meget mere til er afskaffet/lukket ned, og hjemmeværnet vil Jelved og co. have afvæbnet og afskaffet.

  Masseindvandringen er forøget under denne regering, det samme er terrortruslen, og kriminaliteten er ved at komme ud af kontrol. I regeringens tid er endnu flere arbejdspladser, butikker og firmaer forsvundet, og endnu flere danskere er røget ud i arbejdsløshed, tvangsauktion, skilsmisse, hjemløshed og social afmagt..

  R partiet og S partiet har ikke anvendt regeringsmagten til gavn for det danske folk, men har brugt den til utopiske og marxistiske projekter, til forgyldning af indvandrere og asylanter, og til overflytning af masser af milliarder fra velfærden til indvandringsindustrien. Den samlede politik har bragt Danmark tæt på den tilstand hvor samfundet kan gå helt i opløsning og ende som et område hvor anarki, kaos, barbari, vanvid og endeløs elendighed bliver folkets skæbne og fremtid.

  Men har de fleste ikke valgt at lukke øjnene for at vi har direkte kurs mod fædrelandets og danskhedens undergang eller udslettelse…….?

 13. Af Hans Hansen

  -

  Det er ligegyldigt hvordan man rotere i de semantiske universer. Politikerne handler ikke udfra befolkningens præmisser og ønsker. De siger et og gør noget andet, hvilket især er populistisk venstrefløjs politik.

  Det repræsentative demokrati er ikke det samme som demokrati. Politikernes udtalelser derfor strategiske udfra egne personlige og partiinteresser, og befolkningen derfor til grin i det politiske spil, især op til en valgkamp.

  Det er korrekt at politikerne ingen erhvervserfaring har, og af samme årsag ikke er pragmatiske. De er teoretikere, med alle teoretikernes fejl, blandt flere, teoretikerens konspiratoriske tilbøjeligheder. Virkeligheden bliver underlagt ideologisk tro, så løgnen bliver det primitive repræsentative demokratis politiske redskab.

  Fuck politikerne og deres repræsentative tilhængere …

 14. Af Hans Hansen

  -

  Sagt på en anden måde, det repræsentative demokrati er politikernes diktatur. Politikernes første regel er; gør hvad nødvendigt så vi beholder magten. Skråt op med sandheden og alt andet end vores magt.

  Det var ikke intentionen med grundlovens § 56, men det blev en naturlig konsekvens af formuleringen:

  “Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.”

  Tilhængerene af sådan noget er ikke demokrater. De er tosser …

 15. Af Kurt Dejgaard

  -

  Jow da…
  Men adskiller denne selvfede småborgerlige, populisme sig egentlig meget fra den vi fra tid til anden ser osse fra Mads Holger selv…

  Nej egentlig ikke.
  Holgers, handler måske om noget andet. F.eks. hvor primitivt kulturforladte de er, derovre i det mørke og kulturdepraverede Jylland. Om det er Herning eller Hassan der skal igennem selvsmagende vridemaskine kan nemlig i det store hele komme ud på eet
  Dette bedrevidende (uden at vide noget somhelst) nonsens jo netop hentet fra den samme klæge surdej som osse navlepillende Københavnerier som Kulturkanonen kom fra.

 16. Af Bjarne Skov

  -

  Hr. Mads Holger ville ikke engang formå at få en pølsevogn på Københavns Rådhusplads til at løbe rundt!

 17. Af Lars Petersen

  -

  @ Poul Boie Pedersen.

  Jeg har nu besvaret dit sene svar på forrige (afsluttet) blog fra Mads Holger.
  madsholger.blogs.berlingske.dk/2015/03/31/er-vi-alle-inhabile/#comment-12779

 18. Af poul clausen

  -

  Pølsevogn!? Han driver en million forretning.
  Så mon ikke, han klarede en vogn også?

 19. Af Vibeke Jensen

  -

  Til information: Masser af kommentarer er blevet slettet.

  Er det den slags politikere Danmark har brug for?

 20. Af Erik Larsen

  -

  Ja, der er overhovedet ingen tvivl om at hvis bare 30-40% danskere læste disse spalter på b.dk. – uanset hvilken blogger vi taler om, – så var der ingen tvivl om hvilket resultat næste valg ville vise. Men, men, men folk er for længst flygtet fra at skulle læse FrankA, Nørager, Kr.Andersen, Revser, Knage, soren.sorensen , Skovgaard, og mange flere, der jo kun har eet eneste ønske at ødelægge en demokratisk blog/artikel og KUN ønsker at den siddende regering kan fortsætte med deres tilskud, asyl/indvandringspolitik, deres tåbelige afgifter/skatter, politi-fartvogne, deres grove 1813/sygehus politik overfor syge mennesker (se artikler i bladene i dag) der lader syge danskere ligge på gangene og flyttes fra sygehus til sygehus o.s.v. Hvad ER det dog blevet for et land vi er nogle der har betalt topskat til i 30-40år??? Vågn nu op danskere – gå ind bag forhænget ved valget og stem på
  noget i mener der IKKE LYVER OVERFOR JER IGEN! (Og ikke nogen der siger: “Vi gjorde det”!!!)

 21. Af Erik Larsen

  -

  Er der kommet ce…. på nu igen???

 22. Af Frank A

  -

  @ pc

  Dokumentation?

 23. Af eva madsen

  -

  Niels.B.Larsen.

  Du har helt ret med hensyn til Nationalpartiet, det er HÅN at de bruger det Danske flag i deres logo, hvis de er et nationalparti – er det for muslimerne, de vil indføre endnu mere islam af bagvejen i vores samfund, på samme måde som de har haft held med at bygge moskeer, indføre forbud mod svinekød i offentlige institutioner , snigløbe beboerforeninger, sportsklubber og rage i hundredvis af tilskud til sig i deres religions ” hellige ” og integrationens navn . mm.

  De ikke vestlige indvandrere og muslimerne koster nu den Danske stat – tilsvarende hvad 2 storebæltsbroer koster – at huse hvert eneste år.
  At dette parti også lyver – det er ikke løgn – de foregiver at være noget — de absolut ikke er.!!!

  Det er næsten helt ligegyldigt hvem vi stemmer personligt ind i folketinget i øjeblikket , da vi her i landet har demokratur, dvs. at de fleste politikere og partier regerer og træffer beslutninger hen over hovedet på folk, selvom flertallet er imod , det gælder indvandring hvor de fleste ønsker forbud mod ikke vestlig indvandring og flygtninge , U-landshjælp, der påvirker manglende hjælp til vores gamle, syge og invalide – fordi pengene ødsles væk til U – Danske formål , herunder mangfoldige krige i muslimske lande, donationer og hjælp til lande udenfor Europa og til den udemokratiske mastodont – EU ( Europas Ulykke – ikke EUforisk ment ) der er som en lykke , der hele tiden bliver strammet så delikventen ( Danmark ) til sidst afgår ved døden.

  Når folk stemmer på et parti , burde et parti være ærligt og bagefter ikke føre den helt bagvendte politik, eller føre en politik som de ikke har lovet – det med at undskylde at den lovede politik ikke blev gennemført, fordi man ikke selv har fået 90 mandater, holder naturligvis IKKE – det er jo lodret løgn – for det vidste man jo i forvejen. !!!!

  Lad os få et folkestyre som det Schweitziske – og lad de folkevalgte kun sidde i folketinget højst 2 perioder af gangen – dem der bevidst lyver – burde sparkes ud af tinge med det samme – folketinget vil da nok affolkes ret hurtigt – man kunne så i stedet – passende indføre et forretningsministerium som skal virke for de etniske Danskere under Dronningens / Kongens ledelse.
  Et ministerium som ikke kører Danmark ud over afgrundens rand, ved at optage en udlandsgæld på over 50 milliarder hvert år, hvor disse penge samt mange andre , gives til udlændingene og udenlandske lande i Langtbortistan.

  Google = politikerlede.com

 24. Af Torben Colding

  -

  Nu har jeg ikke samme evne som Mads Holger til at udtrykke min mening skriftligt.
  Jeg mener som Mads Holger at alle Danske statsborgere har ret til at lade sig opstille som kandidat til folketinget.
  Vi må dog som befolkning kunne forvente at de der stiller op gør dette med en ærlig overbevisning om at de kan gøre en forskel.
  Her mener jeg at kæden hoppe af, en person som Charlotte Bircow, har aldrig tidligere givet udtryk for politiske holdninger, hun er kendt for stramme baller og for en lykkeligt overstået kræft sygdom, men det i sig selv kvalificerer ikke til atblive folketingskandidat.
  Det er min overbevisning at hun på linie med andre kendte, “i min verden er det personer der har medvirket i diverse obskure fjernsynsprogrammer”, er blevet kontaktet af forskellige politiske partier, med tilbud om at opstille ved folketingsvalget. Dette tilbud er kun kommet fordi hun er kendt ikke fordi hun tidligere har vist politiske evner.
  Så kære Mads Holger, alle har ret til at opstille til alle valg, men specielt til folketinget må vi som vælgere, Kunne forvente mere kvalitet end blot at være kendt, selv om jeg må indrømme at uden at være kendt bliver man aldrig valgt.

 25. Af Vibeke Jensen

  -

  Hr. Larsen jeg ville så gerne betale topskat, men det får vi Sosu assistenter altså ikke lov til.

 26. Af Lars Petersen

  -

  @ Mads Holger.

  DU TALER ENDNU ENGANG FULDSTÆNDIG, KOMPLET, OG ALDELES UDEN OM SAGENS KERNE.

  Helt grundlæggende, kommentere, problematisere, standardisere, og derfra advisere du dine
  håbløst forhåndskendte, og substansløst outdatede betragtninger, ind i samme irrationelle
  amatør-univers, bestående af dette såkaldte folkestyre, uden du på noget tidspunkt formår
  at evaluere, og deraf konstatere problemets egentlige, og ellers pænt åbenlyse fundament..

  DET HANDLER GRUNDLÆGGENDE OM:
  1. Virkelighedstro national forretningsstrategi, og tilpasning for international konkurrence.
  2. At kandidaten, faktuelt mestre en sådan økonomisk/moralsk helhedsorienteret strategi.
  3. At kandidaten levere detaljeret fremlæg af national forretningsstrategi, INDEN opstilling.
  4. At kandidatens fremlæg, skal være til gavn for “helheden”, og ej snæver partivirksomhed.
  5. At kandidatens fremlæg, udsættes for gennemgang af uvildige, som er uden for systemet.

  DET HANDLER DERIMOD “IKKE” OM:
  1. Kandidaten er kendt eller ikke, eller kan producere luft-ideologiske helhedsbetragtninger.
  2. Kandidaten kan remse partilinjen op, eller dyrke snæver “gruppe-stimuli” for egne vælgere.
  3, Kandidaten mener X af generel karakter, eller på andres vegne, idet softwaren klare dette.

  Hverken du, Charlotte bircow, Yahya hassan, eller langt hovedparten af øvrige kandidater, har
  disse evner, hvorpå man skal være mere end velkommen til at mene “noget”, samt arbejde
  herfor, men må ske i oprettet klub, eller anden form for forening, da nationen selvindlysende
  ikke kan have glade folkestyre-amatører til at dræne nationen knastør, i egen korrumperede
  trang til altid at ville passere næste valgrundes spærrelinje, idet man benytter almenhedens
  skattemidler til at “købe” sig til genvalg, for kun egen lommes vel, hvorpå kandidatten derpå
  smadre alt omkring sig; og hvilken smadring, formentlig har influeret negativt på over 2,7 mio
  mennesker inden for bare den seneste 35 års periode, hvorfor “folkedelen” må overlades til
  kun specifikke områder af mere almen driftsmæssig karakter, imens det grundlæggende ses
  konverteret over til nuværende embedsværk, som modsat i dag, skal vælges af befolkningen

 27. Af Hans Hansen

  -

  Lars P

  Det var dog nogle uhyggeligt lange sætninger du laver. På størrelse med et helt afsnit. Må jeg tillade mig at foreslå du tillader læseren at trække vejret, ved at smide et par punktummer ind på velvalgte steder?

 28. Af Hans Hansen

  -

  Nu må vi se hvor mange slag Charlotte Bircow kan tåle på sine stålhårde balder. I politik vil hun vil helt sikkert få jernet så det gløder. Jeg er mindre bekymret for Yahya Hassan. Han er vant til at høre på kilometerlangt vås, tåberne i ghettoen knalder af på bedste perkerdansk.

  Der kommer et forventeligt opgør med kulturradikalismen. Det kommer ikke til at gå stille af. Personligt er jeg ved at brække mig over alle de selvretfærdige kulturradikale. Alle deres åndsvage elitære meninger. Hvornår skal vi så have afskaffet jødekager? Negerhoveder, zuluer og negerboller (racisme!), champagnebrus (DRUK), chokoladefrøer (frøer er giftige), chokoladecigaretter (rygning), cognacbønner (druk), colaflasker (rådne tænder), spejdersnus (ohhh, snus, denne svenske uvane), dameskrå (sexistisk), flæsk (don’t get me started), labre larver (sexistisk!)…

  Hvorfor er jeg så småt begyndt at hade kulturradikale? Disse småborgerlige, røvkedelige, racistiske kulturradikale idioter?

 29. Af Søren Revser

  -

  I et samfund med massivt overskud af arbejdskraft flyder midlerne som bekendt ud i alle huller. Nyttige eller ej.

  Man i hu bringes næsten det gamle Romerriges ekstravagance og skørlevned.

 30. Af Frank A

  -

  @ hh

  “Hvorfor er jeg så småt begyndt at hade kulturradikale? Disse småborgerlige, røvkedelige, racistiske kulturradikale idioter”

  Du overgår dig selv, i dine argumenters lødighed og kraft – fniz

 31. Af Martin Nielsen

  -

  Man mærker Naser Khaders klamme hånd i De Konservatives nye kampagne. Skal han for anden gang blive den, der sikrer rød blok magten? Hvorfor lægger I jer fladt for ham?

 32. Af Hans Hansen

  -

  Martin N

  Naser Khader er, sammen med tidligere imam Ahmed Akkari, blandt de største muslimske kritikere af salafistisk islam, helt modsat rød blok’s gentagne forsvar for de såkaldte internationale forpligtelser. Jeg kan ikke finde begrundelse for Naser Khader’s sikring af rød blok’s fortsatte regeringsledelse. Ønsker du at begrunde?

  Hvad der derimod kan dokumenteres er rød blok’s forsvar af selv samme årsager til salafistisk tilstedeværelse i Danmark. Det er ingen hemmelighed, at Socialdemokraterne nægter at frasortere muslimske salafister blandt indvandring, sammen med Radikale Venstre og den øvrige venstrefløj.

  Ellers er hele brugen af populisme begrebet kritisabelt. Det er tydeligt at især venstrefløjen, aldrig har slået begrebet op. Man kan vende begrebet på hovedet ved at beskylde venstrefløjen for elitær populisme. At de lefler for elitære kulturradikale. Problemet er bare at det ikke har noget med demokrati at gøre.

Kommentarer er lukket.