Konservative og jordbærplukkere

Af Mads Holger 75

Forestil Dem denne reportage. Vi befinder os i en skurvogn i det centrale København. Det er endelig fyraften, og luften er tæt af tobaksrøg. Ved et lille bord sidder 48-årige Mihail i det neonoplyste rum. Han hviler ud med en dåseøl i hånden oven på dagens dont, hvor han fra tidligt til silde har opereret et trykluftsbor i forbindelse med det metrobyggeri, der forventes at skænde Københavns smukkeste lokaliteter og holde københavnerne vågne de næste mange år frem i tiden. Byggeriet forventes i den grad at overskride både alle budgetter og tidsrammer, men det er naturligvis ikke Mihails skyld, selvom flere sikkert vil hævde det. Han er her i Danmark blevet bevendt med beskyldninger.

Han er træt, livets møje står malet i hans vejrpinte ansigts dybe furer. Det er et ansigt med en historie at fortælle, og Mihail husker det hele lige fra opvæksten med kommunistisk undertrykkelse i Udkantsbulgarien. Han husker sin gamle moder, der ikke er hos ham længere. Det er nu ikke, fordi han tænker på hende så ofte, men når han fatter ikonet, der i sin kæde om halsen væver sig ind imellem hans stærke brystbehåring, dukker hun op i de tilsvarende krusede tanker. Han husker møjen, udmattelsen, frygten, og hvordan han gennem årtier allerede nu har slidt sig op i hjemlandet til en gennemsnitlig månedsløn på 9.500 kr. Han tænder en cigaret uden filter, og flammen kaster lys over hans muskuløse armes statur. Udadtil kan han endnu, men han er i aften en nedbrudt mand og tænker nu på sin salige mor. Vores udsendte spørger Mihail, hvorfor han nages, men han lader ikke til at ville tale herom. Alligevel kommer tungen langsomt på gled, idet cigaretten uden hænders brug skifter side i munden, der omkranses af stålhårde skægstubbe. ”Det er Brian Mikkelsen og De Konservative” udbryder han pludseligt uden forvarsel. Han prøver at holde en tåre tilbage, men den tvinger sig ned over de beskidte kinder og tegner en lang ren streg i det tilsodede ansigt. Han holder en pause, men fortsætter så: ”De har kaldt mig jordbærplukker”.

Denne skurvogn og Mihail findes faktisk et sted i Danmark, men kun ét sted, og det er inde i hovedet på radikale politikere, hvilket man kan forvisse sig om ved at læse gårsdagens kommentar i Berlingske, hvor skatteminister Morten Østergaard og EP-kandidat Morten Helveg Petersen (begge radikale) leverer en bredside mod Det Konservative Folkeparti, herunder i særdeleshed Brian Mikkelsen og Per Stig Møller. Anledningen er den, at de to sidstnævnte herrer ganske fornuftigt og ligesom en meget stor del af den danske befolkning (og muligvis også Folketinget) har tilladt sig at ytre en forståelig skepsis over for det forhold, at udenlandske arbejdere fra EU kan modtage vores mange og høje velfærdsydelser, herunder navnlig børnechecken, med mere eller mindre øjeblikkelig indtrædelse på det danske arbejdsmarked. I den forbindelse har man som eksempel fremdraget jordbærplukkere, der om sommeren kommer til Danmark for at give en hånd med at plukke jordbær, og spurgt kritisk til, om disse så også umiddelbart skal være berettiget til de danske velfærdsydelser såsom børnechecken.

Gårsdagens kommentar er selv efter radikal standard så overgjort med selvretfærdighed, at det næsten er vanskeligt at læse den til ende, men De kan jo selv prøve kræfter hermed på følgende link. Hvis De ikke magter dette, kan gives et lille uddrag her, og det anbefales da også at dosere dette drypvist:

Tidligere på ugen er det tilmed lykkedes Brian Mikkelsen at lokke den normalt internationalt orienterede og »humanistiske« konservative Per Stig Møller til at skrive en fælles kronik om emnet i Berlingske, der ikke alene er så fuld af faktuelle fejl og stereotype betragtninger om vores medeuropæere, at det næsten er pinligt, men desuden i sit indhold strider mod det, vi i hvert fald har forbundet med den borgerlige anstændighed, som de Konservative så ofte har markedsført sig på”.

Man kunne også lade anføre, at den konservative melding netop er udtryk for en anstændighed udvist mod de danskere, der gennem generationer har virket for at gøre vores massive velfærd mulig. Hvis man skulle være lige så patosfuld som de radikale, kunne man bemærke, at det er et udtryk for anstændighed over for Danmark, hvilket jo naturligvis ikke er et hensyn, der nogensinde vil aktualiseres for radikale.

Imidlertid må man lade de to radikale debattører, at det er dygtig retorik, for hvis der er noget, som har bragt Det Konservative Folkeparti i knæ, så er det netop denne frygt for at smøge ærmerne op og få plukket nogle jordbær i abstrakt forstand. Der har nemlig i dette parti været en tilbøjelighed til en misforstået pænhed, som er gået forud for at handle, markere sig og tage kampene. De Konservative er et stykke hen ad vejen blevet opfattet som sådan nogle pæne, men også lidt kedelige mennesker, der står i nogle grønne windbreakers nede på stationen og deler bolcher ud, så de patosfyldte radikale gloser skal nok ramme enkelte i det kuede konservative landskab. Imidlertid finder jeg det glimrende, at nogen, som Per Stig og Brian Mikkelsen her, viser vejen ud af denne misforståede konservative selvundertrykkelse.

Det gamle godsejerparti har gennem visse tider haft en uheldig tilbøjelighed til at glemme, hvorledes en god godsejer ikke er bange for også at smøge ærmerne op og hjælpe karlene med (jordbær)høsten eller at blive beskidt, når koen skal kælve. Omvendt kan en god godsejer naturligvis også sidde i salonen under krystallysekronen og koketerre på fransk, men i Det Konservative Folkeparti har man længe haft lidt for fine fornemmelser og frygtet at blive stødt på manchetterne, når man drog i marken eller felten. Det er imidlertid ikke udtryk for noget videre adelsmærke, og det navnlig ikke med tanke på hvor lidet nobelt man gennem tiden har opført sig i egne saloner, hvor partiet som intet andet i Danmark har været kendetegnet af fløjkrige, intriger og interne stridigheder. De seneste udmeldinger viser en langt mere tiltrængt handlekraft.

Jo, ordentlighed er bestemt en konservativ dyd, men helt ærlig, at benævne nogle jordbærplukkere, skal det nu anføres som i konflikt hermed? Jeg føler mig forvisset om, at der findes værre ord i Udkantsbulgarien, hvor man som ufaglært i øvrigt tjener ca. en tredjedel af, hvad Mihail som så kan hjembringe i løn fra Danmark, så tør øjnene. Man kan jo i regeringen også spørge sine gamle (og jeg betoner ”gamle”) venner i fagbevægelsen, hvorledes man ser på østeuropæisk arbejdskraft, men det gør man nok ikke, for Socialdemokratiet og venstrefløjen har ikke eksemplificeret nogen som helst interesse i at lytte det mindste til danske arbejdere, der vel strengt taget næppe heller er deres kernevælgere længere. Nu er det så også virkelig strengt at benytte udtrykket jordbærplukker. Vorherre bevares, når nu regeringen ingen ambitioner har herom.

75 kommentarer RSS

 1. Af jenni christensen

  -

  Er Barfoed skredet flere gange fra en kone? han er lige skredet fra en.
  Hans Engells kone blev snydt for sin bodel af fællesboet, der var i pensionsordninger. Du har ret i, at det ikke var lovligt dengang. ( Og det er det stadig ikke, når folk er gift med den tidligere ægteskabslovs retsvirkning)
  Hun kunne ikke få en advokat til, at varetage hendes interesse.

  En lov, jeg husker, som var hastelov lige op til sommerferien, var navneloven.

  De nye love i Danmark er længere og længere ude i hampen. Lavet til golddiggere, der skrider ind i 12.time og scorer andre slægters arvesølv for næsen af arvingerne.

  P.s. hvad har du glemt på Sardinen. 😉

 2. Af Lonny Erhvervskorrespondent eeg Fischér Olsen

  -

  p.s. Jenni ! —Sarderne har nogle helt særlige gener ( de lever næsten allesammen til de er langt over 100 aar ) —Saa jeg har ikke glemt noget der endnu ! —“kunsten er, at finde ud af, hvordan det kan være : At kræft blandt “de gamle sardere er stort set ukendt ” —Saalænge, at de aldrig har forladt Øen !—-Det er et spændende projekt ! —Ogsaa fordi, hvis vi bliver i Europa/Danmark ! —Saa kan vi helt sikkert regne med, at faa kræft allesammen ! —Men sig ikke dette til “for mange” ! —Fordi saa vil øen blive overfyldt af mennesker ! —Og saa er freden ogsaa forbi !

 3. Af jenni christensen

  -

  Har været der et par gange. ( xxxxx classified) Hvor er du , når jeg er der et par dage ca i løbet af forsommeren?

  Jeg kan give dig et hint om kræft – kontra ikke kræft. Det er meget ildehørt.
  Kræft har infektionslignende karakteristika og smitter.
  Når sardere ikke har kræft, når de ikke har været udenfor øen og ikke har intim omgang med kræftinficerede turister, kommer det slet ikke bag på mig, at de gamle sardere ikke har kræft.

  Er der forskel på den catalanske egn og resten?

 4. Af Jens Ha nsen

  -

  Af Henning Svendsen – 9. marts 2014 14:22
  “Man kan i hvert fald beundre Jens Hansen for en ting.
  Han må være en af de barske typer vi møder hos partiet Venstre pilskallet og overbroderet med tatoveringer og et stort slips der hænger som en dildo helt ned i knæhøjde.”

  Nu skal undertegnede ikke kloge sig på, hvad man løber ind i hos partiet Venstre.
  Undertegnede troede egentlig ikke at medlemmerne hos V var specielt barske.
  Mere til fiflerier, løgnhistorier når dette var bekvemt, korruption, magtfuldkommenhed og magtmisbrug.
  Gad vide om de barske typer som Henning Svendsen har i tankerne er Løkke og Pind.

  Henning Svendsen bærer måske nag til undertegnede.
  Undertegnede er blevet beskyldt for meget.
  Men ingen er dog hidtil gået så langt som Henning Svendsen der ondskabsfuldt og perfidt påstår. at jeg er Venstre mand.

  Det beror vist på misforståelser.
  Henning Svendsen skrev engang, at han holdt af at spadsere rundt kun iført slips og højhælede sko.
  Undertegnede skrev, at denne påklædning var en smule påfaldende.
  Men naturligvis Henning Svendsens valg.
  Undertegnede påpegede dog, at Henning Svendsens påklædning næppe var hensigtsmæssig i frost og blæst.
  Denne omsorg har åbenbart medført, at Henning Svendsen ser skævt til undertegnede.

  Men en ting er helt sikkert.
  Det virker uhensigtsmæssigt, hvis Henning Svendsen plukker jordbær kun iført slips og højhælede sko.

 5. Af PREBEN F1 JENSENH j

  -

  Er der sat en spærring op? Eller er der et teknisk problem?

 6. Af jenni christensen

  -

  Ulovlig praksis afsløret.
  Efter afsløringen af, at Skats hidtidige praksis er ulovlig, vil Skat nu udarbejde et nyt styresignal, der retter ind efter ombudsmandens afgørelser.

  Det betyder, at borgere – hvis de ønsker at anmelde en nabo anonymt – skal ringe uden på nogen måde at angive deres identitet, enten ved at undlade at oplyse navn eller ved at lade telefonnummeret være usynligt.

  ww.bt.dk/politik/ulovlig-praksis-afsloeret-din-nabo-kan-have-meldt-dig-til-skat-helt-anonymt

  Øh, var det ikke ulovligt, at tage anonym anmeldelse??!

 7. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Mit indlæg fra i aftes bedes venligst sat på…………

 8. Af Henning Svendsen

  -

  Ja nu husker vi jo alle Anker Jørgensen der indførte flere “rettigheder” for borgerne?-således at ham der bliver anmeldt for hustruvold- dyremishandling og andet han har skam nu krav på “offentlighed i forvaltningen” og derfor så vi da også at disse ugerninger” faldt”-hvem ønsker at få sit navn udleveret til en volds phsykopat på samme måde som det sker i danske retssale hvor vidner bliver strippet og kastet for løverne.
  Så hvad er det for en retfærdighed som Jenni ønsker??

 9. Af jenni christensen

  -

  Henning Svendsen – 10. marts 2014 9:05
  : (
  Sig mig, har du ikke forstået mit indlæg?
  : (
  Har du ikke forstået artiklen? : (

 10. Af jenni christensen

  -

  PREBEN F1 JENSENH J
  – 10. marts 2014 7:59 , jeg har set i morges, at indlæg, der var sat på og endda er blevet kommenteret af andre, er taget af igen på et andet sted på Berlingske. Der må være en politisk moderator idag, der har magten Berlingske.

 11. Af Jens Ha nsen

  -

  Af jenni christensen – 10. marts 2014 11:46.
  “Henning Svendsen – 10. marts 2014 9:05
  Sig mig, har du ikke forstået mit indlæg?”

  Undertegnede finder, at både Jenni Christensens og Henning Svendsens indlæg er fuldstændig uforståelige.
  Mærkeligt at de to ikke forstår hinanden.

 12. Af Henning Svendsen

  -

  ØH-var det ikke ulovlig at tage mod anonyme henvendelser?-jo det fik Anker klaret ,senere tillod de borgerlige alligevel denne praksis vel at mærke når det drejer om at snyd med børnepenge -men det var stadig ulovlig og nu bliver det så lovliggjort– altså har skat ikke handlet forkert.
  For alle der gerne vil have retfærdighed er det et lille skridt på vejen og nu skal det bare også ind i vores retssale- hvorefter der heller ikke kan være noget argument imod medlidenhedsdrab – så kan vi også tage fat på strengere straffe så gamle mennesker ikke brænder inde- en frygtelig død der sker medens retsstaten har mere travlt med at løfte dyner.

 13. Af jenni christensen

  -

  Henning Svendsen – 10. marts 2014 12:53
  Det er ulovligt – har hele tiden været ulovligt, og Ombudsmanden har afsagt kendelse for et par år siden, AT det er ulovligt, og Skats retssikkerhedschef undskylder, at Ombudsmandens kendelse ikke er blevet overhold i kommunerne, og Retssikkerhedschefen, vil nu sende et styresignal ud til Kommunerne, AT det er ulovligt at tage anonyme anmeldelser.
  OG bl.a. DF vil have genoptaget sagerne, hvor der har været anonym anmelder.

  Mit indlæg, med mit retoriske spørgsmål, pegede fingre af journalistens totale dumhed i sin slutbemærkning.
  ´Funktionel analfabetisme?

 14. Af Lonny Fischèr Olsen

  -

  @ Jenni ! —Vi er paa Sardinien lige i øjeblikket ! —Saa naar du kommer ! —Skal du bare købe “La Stampa ” avisen eller “La Stampa.it ” —Jeg plejer ikke at være usynlig ! Har du nok opdaget ! —-Sardinien har en særlig jord-bund, hvor appelsiner/mandariner især har en ganske særlig evne, der forhindrer “kræft” ! —Desuden bliver der dyrket de særlige “Lentille” linser, som vi ogsaa har i “Puy i Frankrig ” (Lentilles Vertes du Puy) ! ( Had mente du med, “at kræft er ilde hørt ” ? —Vil det sige, at man er tavse omkring, hvormange der dør af kræft i Danmark ? —Det skulle ikke undre mig ! —Projektet i denne omgang gaar ud paa, at gøre folk ! Til livs-nydere ! —Alene af den grund kan man jo blot se Dk. tv-aviserne eller høre pa “politikernes palaver ” —Det kan gøre alle med et humør “nede i kulkælderen ” —Saa bliver immun-forsvaret svækket ! —I det hele taget kan jeg ikke holde ud at være i DK. mere end 2 dage ad gangen ! —Mit humør bliver straks ødelagt ! “En generale “folk taler jo heller ikke sammen (skvadrer i mobil) hele tiden ! —Det er suspekt ! –Naar man ser m/k henter deres børn i inst. ! —Saa taler de IKKE med barnet paa vejen hjem ! —Men “skvadrer” ! i mobilen ! Det lille skind, der ikke har set m/far hele dagen ! Gaar dernede og er helt “tomme i blikket” ! —Den er rivende ! —Men M/K-erne kan aabenbart ikke selv se det !

 15. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  @ Axel Eriksen ! —Hvordan gaar det altsammen ! Kommer der flere paa Katrines bloc med “livs-erfaring ” ? Eller er der stadig-væk langt imellem “konplimenterne ” i hverdagen ? Vi kan jo ikke skrue tiden tilbage til “gamle dage” —Men vi kan da holde sammen og blive enige om : At de gamle skal ikke længere forsørge “curlingerne” Der skal findes “livs-kvalitets-olde-koller ! —Men det bliver ikke i Danmark ! —Lad os nu se Ikke sandt ?

 16. Af jenni christensen

  -

  Er der andre end mig, der ikke kan få Chefredaktør Lisbeth Knudsens blog til at virke?

 17. Af Jens Han sen

  -

  Af jenni christensen – 10. marts 2014 18:07
  “Er der andre end mig, der ikke kan få Chefredaktør Lisbeth Knudsens blog til at virke?”

  Ja.
  Lisbet Knudsen kan ikke lide at få indlæg.
  Slet ikke hvis man modsiger hende.
  Sådan har hun opført sig alt den tid, hvor hun har været Chef Redaktør på denne avis.

 18. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Hvorfor er mit indlæg fra i aftes stadig ikke sat på? Er det ikke Mads Holger, men en “moderator” der censurerer? Men hvorfor forhindres/spærres saglige indlæg??

 19. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Jeg skrev noget om rødstrømper. Har en rødstrømpe i små sko gjort sig til dommer over hvad folk må skrive om? Tåles sandheder ikke?

 20. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Hvorfor var der spærret på forhånd? Sørensen og arne rud er der masser af plads til, men ikke saglige debattører? Hvad pokker er meningen? Vi der skriver uden løn, skal vi også holdes for nar?

 21. Af soren sorensen

  -

  Ja, chefredaktoren Fru Knudsen/tom jensen/Peter Kurrild/mads holger og undskyld til alle jeg glemte at naavne er ingen ytringsfriheds forkaamper…

 22. Af georg christensen

  -

  Når vi nu skal diskutere sociale ydelser, bør prinsipperne være, at ydelserne ydes efter det lands socialsystem de lever i og ikke efter det lands system de virker i.

  Det vil ganske enkelt sige: Arbejdet´s frie bevægelse er opretholdt De enkelte lande bestemmer selv hvilke sociale ydelser de ønsker at give deres borgere.

  Er børnecheken i polen eller bulgarien et “X” antal kroner udbetales den selvfølgelig også fra danmark, hvis arbejdsydelsen foretages i danmark, men kun med grundlaget i reglerne, som gælder i hjemlandet, og ikke efter reglerne, som gælder i arbejds landet.

  Det må da være en ganske logisk tankegang., hvis arbejdsstyrken´s frie bevægelsesret tages alvorligt og samtidig tilgodeser de forskellige landes “socialsystemer”.

  .

 23. Af Lonny Fischèr ---eeg.korrespondent

  -

  Naar vi er saa godt igang ! med, at diskutere “sociale ydelser ” —Saa kunne jeg godt lide, at vide om “proffessor Peter Kurrild-Klitgaard” – her paa Berlingske ! –Bliver linjebetalt ? —Han sletter jo alle komm., der ikke pleaser ham-selv ! —Ydermere kan vi jo ikke faa “ørenlyd” for alle de danskere, der er utilfredse med Dr.tv `s evindelige Amerikanske “lav-kvalitets-udsendelser ” —Vi er utilfredse med at blive “tvangs-licens-opkrævet” For noget evindeligt Amerikansk skidt ! —Vi vil hellere bruge pengene paa “kvalitets-tv ! —” De eneste gode udsendelser dr.tv-udsender er dem de skriver af fra BBC- Men der er vi en del, der ser BBC-direkte ! —Kan vi dog “for katten ikke faa fyret ” Den utiltalende kvindelige general-direktør ! ? apr. Peter Krasnik og ! Hvad er det nu han hedder (der ikke tror paa gud ) Er de eneste vi kan lide paa dr. –De er saa “sat i skamme-krogen klokken 22,30 ” –Saa bliver vi længe oppe – og ser det ! —Men hele holdet paa dr. Er pinlige og “evigheds-ansatte” Ligesom i det offentlige ! —Saa er det sagt ! Ikke sandt ?

 24. Af Lonny Fischèr ---eeg.korrespondent

  -

  @ —Preben J.– Du er ikke den eneste ! —Prøv at se ovenover ! Nu er Berlingske medièr ejet af en kapitalfond ! —Saa ingen behøver, at have daarlig samvittighed over “ikke, at købe avisen” Det ville vi gøre, saafremt ejerne var en privat virksomhed ! —At, der saa alligevel sidder personager, der sletter nyttige (for befolkningen oplyser) lugter langt væk af “ryg-klapperi ! Det behøver vi heller ikke at godtage ! vel ?

 25. Af Jens Hanse n

  -

  Lisbeth Knudsen skriver:
  “En frihed fra at bliver overvåget, filtreret og lukket ude. Hvorfor er det for stort for danske politikere at tale om?”

  Lisbeth Knudsen.
  Hvorfor er der kun indsat 7 indlæg under din blog?
  Det skyldes jo ikke udelukkende, at du vrøvler.
  Det skyldes også censuren på din blog.
  Hvor du udelukker alle som tillader sig at være uenige med dig.

Kommentarer er lukket.