Parallelsamfund og ghettodannelse

Af Mads Holger 89

Vi får naturligvis alle formet vores individuelle virkelighed og verdenssyn af de omgivelser, vi hver især befinder os i. Det er der næppe noget nyt i, men i sagens natur formes også vores verdensopfattelse kollektivt. Dette sker i mange forskellige sfærer, men selvfølgelig navnlig i tre. Det gælder vores skole- og undervisningssystem, vores medier og vores kulturliv. Sådan skal det være, men det foregår ikke på en velafbalanceret vis.

Endelig, endelig, endelig lader det imidlertid nu til, at man i det borgerlige Danmark langt, langt, langt om længe er ved at opdage denne helt centrale pointe, som jeg gennem årevis nu efterhånden har tævet mit trommeskind tyndt med, jvnf. seneste kronikker i nærværende medie med meget mere. Kan bl.a. læses her og her.

Det er interessant at betragte, hvordan disse tre indledningsvist nævnte sfærer udmærker sig ganske radikalt fra resten af samfundet qua den observans, der i disse er massivt udbredt. Hvis vi som i livet begynder med at kigge på de mennesker, der møder os i den for tiden højaktuelle folkeskole, viser en undersøgelse, at 84 % af dennes lærere ville stemme på regeringpartierne eller støttepartiet Enhedslisten. Hvad journalister angår er tallet nogenlunde det samme. Her viser undersøgelser, at 80 % af danske journalister ville stemme på samme blok, der til sammenligning har generel opbakning i befolkningen på lidt mere end det halve heraf.

Sidst men ikke mindst har vi kunsten og kulturens verden. Mig bekendt foreligger der ikke nogen lignende undersøgelse for denne, men jeg kunne nok være tilbøjelig at gætte på, at man her ville finde en sammensætning, som adskiller sig om muligt endnu mere radikalt fra den generelle observans i befolkningen.

Det er indlysende, at skolelærere, journalister og kunstnere er nøjagtigt lige så kvalificerede som så desuagtet deres politiske ståsted, al den stund de da ikke ligefrem vil tilsidesætte demokratiet. Der er ikke noget galt med den individuelle skolelærer, der stemmer på Enhedslisten, journalisten, der stemmer på SF, eller filminstruktøren med præference for Det Radikale Venstre. Det er heller ikke min påstand, at mediebilledet i Danmark er entydigt rødt, for mange ting spiller ind, men naturligvis spiller det også ind, at de mennesker, der bringer os nyt om verden i fire ud af fem tilfælde har dette syn på samme. Samfundet har et problem, når de sfærer, i hvilke vores fælles virkelighed formes, er skævvredet i forhold til den virkelighed, som vi skal leve i. Det er endvidere også værd at notere sig, hvor dramatiske disse tal er. Jeg vil tro, at man skal tilbage til arbejderne på B&W før jordskredsvalget i 1973 for at finde en så entydig politisk sammensætning nogetsteds.

Vi bliver nødt til at tildele dette vores opmærksomhed, for det har i stigende grad betydet, at en enorm kløft mellem vores faktiske verden og fortællingen om samme har fået lov at vokse sig næsten uoverstigelig bred. Selv har jeg oplevet dette efter at have forladt det danske skole- og undervisningssystem. Jeg måtte bruge mange år på at gøre mig den i øvrigt glædelige erkendelse, at verden så helt anderledes ud, end jeg var blevet fortalt. Virkeligheden var en helt anden end den, jeg var blevet overbragt og dagligt fik holdt i live gennem kultur og medier.

Mange af mine venner havde ikke samme problem, for de søgte ind i medierne, kulturlivet eller den akademiske verden, og her var alt jo uændret. I dag er disse mennesker (de af dem, der ikke er arbejdsløse) med til at fortælle andre om verden og viderebringe det syn på samme, der for deres vedkommende er forblevet fuldkommen uændret, men verden har ændret sig dramatisk, siden vi gik i skole under Den kolde krig. De har bare ikke, ej heller har mærkbart den offentlige finansiering, man helt eller delvist modtager i disse fortidens enklaver.

Et af de steder, hvor dette problem tydeligst kommer til udtryk er Danmarks Radio, som navnlig i den seneste tid har påkaldt sig overvældende meget uheldig opmærksomhed med sager om bl.a. manipuleret nyhedsdækning, falske pressemeddelelser m.m.. Ligeledes har DR gjort sig bemærket som en part i samfundsdebatten ved i år at arrangere og bringe en multireligiøs nyhedsgudstjeneste. Uanset hvad man måtte mene om dette, er det eksempler på en offentlig og journalistisk institution, der pludselig engagerer sig som part i samfundsdebatten og tilmed på et af dennes mest polariserede felter. Senest har man nu ansat SFs Thor Möger til at varetage DRs debatstof.

Imidlertid er DR også en kulturbærende institution, og kulturen er mere diffus og vanskelig at sætte fingeren på. Således finder forbavsende få det påfaldende, at man for tiden sender en dramaserie, der lige såvel kunne være finansieret af Det Radikale Venstre. Hver søndag i den bedste sendetid sendes en times komplet ucamoufleret propaganda i form af serien Borgen. Denne serie er ikke meget anderledes end alle DRs andre store dramaserier gennem utallige år. Vi får en sympatisk heltinde, der på mest forudsigelige og trivielle vis skal forsøge at balancere familie og karriere, alt imens hun repræsenterer nogle kun alt for velkendte moderigtige holdninger. Det flytter en bevidsthed i befolkningen i en særlig retning, og det må drama også gerne, men det er problematisk, når man forsøger at flytte bevidstheden i den samme retning hver eneste gang.

Efter næsten hvert afsnit af denne i øvrigt horrible serie, kan man så læse landets journalister rose den til skyerne, og påfaldende få træder et skridt tilbage og undrer sig over dette, hvilket måske nu er ved at ændre sig. Vi har simpelthen set disse serier, hørt disse sange og læst disse ting så mange gange, at vi helt katatoniske blot æder det råt uden så meget som at tænke herover. Det på trods af at dramaerne ikke engang er dramatiske eller underholdende længere, for vi ved vel alle, at skurken er en borgerlig mand. Det er en dårlig krimi, når det altid var butleren, der gjorde det.

Dansk kulturliv er noget af det mest lukkede og isolerede, som tænkes kan. Det er ikke tale om almen dannelse, men om en ghettodannelse, som vi alle sammen influeres af, men dog forventes vi at leve og virke i den virkelige verden og betale minimum halvdelen af vores tjente penge til bl.a. disse parallelsamfund, som så finansieret heraf kan vedblive at fortælle os, at det er en småborgerlig og overfladisk verden, vi lever i, og at vi skal befrie vores liv. Jeg er om nogen tilhænger af kulturstøtte, men derimod ikke af at opretholde en fortidig og verdensfjern virkelighed i et kunstigt koma, som sløver resten af samfundets overlevelseskamp, og tag endelig ikke fejl, vi befinder os i en sådan.

89 kommentarer RSS

 1. Af S. Aaby

  -

  Erik Larsen tag dog til Nordkorea.
  Man kan jo tænke hvad en så enøjet person laver her.

 2. Af Erik Larsen

  -

  “s.aaby” normalt ville jeg ikke gide svare dig – gør det heller aldrig mere – du udstiller jo dig selv – men gider du svare mig på, hvorfor en dansk frihedskæmper og USA-fan – elsker – skulle tage til lige Nordkorea?????? Som planlægger angreb evt. på USA-byer??
  Hvad foregår der i dit hovede?(Du som er nok en “anonym” og får lov til at være det!)
  OK – normalt kan du kun formulere een sætning = HAD! Men prøv nu lige at forklar at en gammel dansker skulle tage til Nordkorea? Jeg glæder mig , ligesom flere andre til dit fantastiske svar!

 3. Af Erik Larsen

  -

  Kære “Henrik Knage” – ja, det virker bare lidt underligt at der er sådan en 5-6 ekstremer der ligesom har kastet sig over undertegnede, trods at jeg vist nok ikke er andet end særdeles demokratisk og en person der prioriterer danskere der betaler og har betalt deres skat men allermest syge, ældre, svage, handicappede allerhøjest! Hvordan kan man have noget imod det? Måske een eneste grund – at jeg samtidig med at jeg vil danskerne det bedre, synes at de såkaldte “kulturberigere” der INTET, INTET vil andet end kriminalitet og trække penge ud af os – har jeg intet tilovers for! Thats it – Er det DET som s.aaby, s.sørensen, frankl m.fl. ikke bryder sig om? Sikkert.

 4. Af Thomas Nedergaard

  -

  Det er lidt sjovt. Uddannelser, der har med mennesker, at gøre i form af forståelse for parten overfor, har det med, at være røde. Uddannelser, hvor man leder mennesker har en tendens til, at være blå. Og så er der den tredje part, hvor folk bare har et arbejde, ergo en funktion, som er en broget skare. Det er jo ikke noget nyt.
  Altså må der være nogle humanistiske faktorer, der spiller ind på uddannelserne. Og kendetegnende for den såkaldte blå blok er, at disse generelt ikke har empati til, at se dette.

  Mads Holger er tilsyneladende en del af dette segment, selv om hans blog kunne have været kogt en hel del ned for hans udenoms sludder. Men Mads Holger vil gerne være klog omend han altid falder til jorden med et brag, når hans blogs dissekeres.

 5. Af poul clausen

  -

  VIRKELIG GODT SKREVET…

  Mand af mod; Fler af dem, det

  ynkelige land tränger, så hårdt.

  vh. pc.

 6. Af poul clausen

  -

  Nedergård; En humanistisk-faktor;; Der afslörer du fornemt din vantro. Se dig dog om. Humanisme og tro på mennesket, det er sandelig noget der går godt.
  Vi menesker kan intet med at styre denne klode.
  Se kun hvad der er hendt i de sidste 200 år.
  Hvor mennesket rigtig gik igang med at skulle rädde verden. Aldrig er der myrdet så mange mennesker.

  pc.

 7. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Kan godt forstå at det irriterer Erik Larsen at så mange agenter, støjsendere, radigale åndsamøber og 5. kolonne-typer får lov til at brede sig ud over alle blogs.

  Ja, hos Støvring er det nu kommet dertil, at tumperne favoriseres og forkæles, mens systemkritikerne iføres mundkurv og spændetrøje. Men det er vel hvad Støvring forstår ved demokrati og ytringsfrihed?

  De fleste læsere springer jo nok søren sørensen, S. Aaby og lignende “genier” over. For at undgå tidsspilde.

  Men sært og ærgerligt er det nu at nykommunister, tågehorn og anti-danske blogskrivere kan skrive som de vil, mens dem som er modstandere af Danmarks ødelæggelse, gang på gang udsættes for censur af visse blogbestyrere.

 8. Af Henrik Petersen

  -

  Nå, så lykkedes det, for Gud ved hvilken gang, Kristian Andersen at skrive næsten 1½ linie med smæderier og aldeles uden stillingtagen:

  “Sikke en omgang wannabe intelektuel Café latte gylle du spreder igen igen Mads Holger.
  Skrevet af Kristian Andersen, 16. februar 2013 kl. 12:21”

  Hvis man ser bort fra, at Kristian Andersen ikke kan stave (al makt te di orbline), og at han aldrig har skrevet mere end max. 2 liniers svineri, er hans indlæg næppe særligt konstruktive.

  Få dig et liv, Kristian Andersen. Det kan kun gå for langsomt.

 9. Af Arne Rud

  -

  @Henrik Knage, 16. februar 2013 kl. 14:51. – Janteloven er et spejl, som gadedrenge i Nykøbing holdt foran Aksel Nielsen.

 10. Af Ole Skovgaard

  -

  @Arne Ruud, Esbjerg “En gang gade dreng altid gade dreng, sagde manden mens han i spænde trøjen så Georg Stage passere på Bagbord Halse med Danne brog vajende fra Stævnen mens Grundtvig holdt en tale om Frihed inden han sprang overbord.

 11. Af søren sørensen

  -

  Er det DET som s.aaby, s.sørensen, frankl m.fl. ikke bryder sig om? Sikkert.
  Skrevet af Erik Larsen, 16. februar 2013 kl. 16:32

  Svarer kun for mig selv her, men har været meget kritisk imod indvandring, og påpeger gerne at VKO stod bag at indfører over dobbelt så mange indvandrer til landet end gjorde Nyrup under samme tidsramme. Borgerlige er kun interesseret i billig arbejdskraft, uanset hvor den kommer fra..dette er jo ejerne i top 3% som sætter hele den borgerlige dagsorden og alligevel lykkedes at overbevise 51% andre til at det er til gavn at følge dem…Dette kaldes udover snyderi også bare gemen menneskelig usselhed! De borgerliges Anti-indvandring politik er blot for at vinde disse 51%, de fuldfører jo som bevist under VKO intet af deres egen politik på området…

  MHT indvandring, er det værd at påpege at 21.ooo højtuddannet er kommet hertil siden 2006! “Højtuddannet” er jo hvad medierne har tudet os fulde med i uger nu om deres herligheder og arbejds skabende kraft..Tror mere at det drejer sig om borgerlige der har for fået lov til at ansætte udenlandsk arbejdskraft billigere end den hjemlige…Du ved reglerne MHT. til ligeløn for Danskere med fagforening og udlandske uden, er ligesom at være rød i vedbæk. Huset holder kun i 13 dage! (boet engang en sommer i vedbæk!).

  Jo de borgerlige undskyldninger for indførelse af billig arbejdskraft og underminering af -90% stopper ikke før vi er retur til 1900 tallet…Der er vist kun en udvej idag, liste Ø og SF alt andet fører mod overnævnte…glædelig jul erik…
  ps altid stolt når mit navn er nr. l i hadeindlæg…Tager special fornøjelse af at være så vigtig…Husk nu, sarkasme og ironi,,,ved godt du er fyldt til overflod der, men du er simpelthen for nemt et offer og det er egentlig virkeligt usselt at kommentere dig..Har du lyst til en caffe latte på hovedbanegården på mandag?

  Prøv at komme med en idé eller tanke næste gang og ikke person angreb…Det drejer sig om at holde sig ung,følge med og relatere..Held og lykke!

 12. Af Jørn D.

  -

  “Hvem skal nu betale” – “Dig og mig” –
  “Vi ved det godt, men det er forsent nu” !
  ja
  danskerne er trætte af, at de holdes uvidende om hvad det koster !
  men
  de får kun “en sang fra de varme lande” af gammel T. parti
  de radikale, der spiller moderne udenfor murene !
  for
  Linien er lagt med Parallelsamfund ! “Godt set og beskrevet” !
  og
  parallelle linier mødes som bekendt pr. definition aldrig !
  og
  det virker ikke klogt at importere 52 forskellige etniske grupper
  i en ghetto, når ikke engang 2 kan enes, hvor de kommer fra !
  og
  hvorfor forherlige “ghettodannelse”, når det mest minder om
  ubegavede voldelige “skurvognsreflekser” !
  ja
  kræver parallelsamfundet “ghettodannelse” ?
  og
  Er det parallelle lig “ghettodannelse” ?
  men
  “ghettodannelse” det har pressen, regeringen og deres medløbere,
  idet den danske befolkning bliver ligeså misinformerede,
  som en almindelig tysker i fyrrene !
  og
  de mange “skabs Israelere” og andre med overdreven enøjet selvcensur,
  i kulturliv og politik samt i det danske pressekorps, har let spil,
  med ensidigt at “korrigere fordomme” til deres fordel !

  er det parallelle lig “ghettodannelse”, hvem ender så nederst ?

  ironi.mus

 13. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  På visse lukkede anstalter (eller er det i visse partier?) stilles der både TVer, radioer og computere til rådighed for de mentalt syge, så de også kan være med i den demokratiske debat så meget de orker.

  Det smitter selvfølgelig af på indholdet i disse blogs, men til gengæld får vi jo også nogle “synspunkter” og tekster frem, som vi almindelige borgere aldrig selv kunne have fundet på.

  Det er måske i det lys man skal se overplastringen af visse blogs med visse “alternative” indlæg?

 14. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Bortset fra de trods alt ret uskadelige debat-tosser, så er der jo også de mere magtfulde tosser ovenover og ude i samfundet, som er ved at omdanne Danmark til en veritabel galeanstalt.

  En mand fik en bøde på 25.000 kr. for at rense sin egen tagrende.

  En efterskole forsøgte at drukne sine elever ved at sejle ud på havet i en smal og fladbundet båd i februar måned.

  Harmløse husmødre der befandt sig 50-100 km fra nærmeste diskotek, kunne få fængselsstraf for at have en frugtkniv i handskerummet i familiens bil.

  En mand der brugte et tomt messing-granathylster fra 1. verdenskrig som paraplystativ, blev retsforfulgt for ulovlig våbenbesiddelse.

  En læge kom i fængsel for en speciel detalje på hans ellers fuldt lovlige jagtgevær. (der var mulighed for plads til tre patroner frem for to, eller noget i den retning.

  Farlige røvere, brandstiftere og brutale voldsmænd sendes lynhurtigt tilbage til samfundet, så de kan fortsætte deres forbrydelser, overfald og knivstikkerier osv.

  En enkelt indvandret familie har man brugt op mod 100 millioner kr. på. Og de samlede beløb brugt på indvandring og andre kortsynede og udanske projekter har passeret de 2000 milliarder siden 1970.

  På visse hospitaler hersker der nu tilstande så kyniske, kaotiske og totalt tossede/idiotiske at tusinder af patienter og pårørende sendes ud i unødvendig død og rædselsfuld elendighed. Masser af vidneudsagn, rapporter, indberetninger, klager, iagttagelser og analyser beviser det.

  Hundredtusinder af løntrykkere, evighedsturister og kriminelle vælter ind over grænserne. Men det interesserer hverken V, K, S, SF eller R, osv.

  Og en kæmpemassakre på nationens infrastruktur og velfærd er i gang, for at skaffe penge nok til formål der ikke gavner danskerne.

  Og utallige nye påbud, forbud, afgifter, prisforhøjelser, gebyrer, bøder og nye sygdomme er på vej til danskerne.

  Den politiske klasse har fravalgt alt med moral og fornuft. Og millioner af danskere lider under det.

  Men ifølge DR er danskerne verdens lykkeligste folk.

 15. Af Arvid Holm

  -

  Befolkningens normer og holdninger påvirkes ganske rigtigt hovedsageligt af undervisningssektoren, medierne og kunstnere – det er jo også meningen.
  Og disse miljøer er kendetegnet ved en tydeligt målelig politisk slagside.
  De dertil svarende normer omfattes med sympati i et sådant miljø, medens modstridende normer afvises som usympatiske.
  Sympati for de udvalgte normer bliver en forudsætning for individets accept og status i miljøet ligesom intolerance overfor modstridende normer.
  Miljøerne ensrettes altså på grund af mere eller mindre hensynsløs håndhævelse af de udvalgte normer, hvorved påvirkningen af befolkningen ensrettes.
  Sympati for de udvalgte normer bliver en forudsætning for individets accept og status i samfundet generelt ligesom intolerance overfor modstridende normer.

  Ovenstående minder meget om mekanismer i kommunistiske og islamiske systemer.
  Det er en beskrivelse af et totalitært samfund.
  De udvalgte normer kan være forskellige – deres håndhævelse ved repressalier overfor modstridende normer kan være mere eller mindre brutal – det totalitære består i ensretningen gennem tvang.

  Hvis folk havde frihed til at vælge, ville flere nok stejle over ”den totalitære tolerance”.

 16. Af Christian Nielsen

  -

  Skudt forbi….

  Hvis de beskrevne grupperinger var så skæve har de haft meget ringe succes med at påvirke holdningerne i befolkningen.
  Skribenten begår den efterhånden trivielle og meget trættende fejl at han gør sig meget klogere end os almindelige (ja borgerlige) mennesker – eller kald det at han tror vi er dummere end som så. Hvorfor det er blevet sådan at alle såkaldte eksperter, der skal kommentere på alting, regner os andre for en slags idioter, der ikke evner at tænke selv, ved jeg ikke. er det fordi de selv er manipulatorer?

  Borgen:
  Jeg er borgerlig af observans og kan ikke udstå de radikale. Alligevel synes jeg slet ikke at borgen handler om radikal politik i birgitte nyborgs univers. Hverken birgitte eller katrine er fejlfri, tværtimod. Serien fremstiller efter min mening ikke politik eller partipolitik, men problematikker og dilemmaer i en moderne verden, læs svineproduktion, prostitution og at en tidligere Moskva tro politiker ikke kan slippes fri af fortiden – netop pga. journalisters og politikerkollegers fordomme.
  Der er tale om mennesker af kød og blod som fumler rundt og begår fejl.

  Skribenten overser at ved at fremstille en person negativt kan manuskriptforfatterne opnå den modsatte effekt nemlig at beskueren (mig) synes den pågældende ikke ydes retfærdighed i serien. Således nivelleres tingene.

 17. Af Arne Rud

  -

  @Ole Skovgaard, 16. februar 2013 kl. 21:23. – Alle de som vrøvle kan, de har hjemme i Vrøvleland, men kultur er tegning, se hulemalerier, Ærø er skabt til skovhøjskoler med vindmøller som skovmøller, spørg Dalgas; en ungdomsskole er et skolekib og Fyn ligger fin til bygning af skibe her til lands. Unge hjems Højskole og seniorforeninger bruger biblioteksbussen med præst og degn som rejseførere, når de besøger Sydslesvig, Skåne, Halland og Blekinge, Vendsyssel og Normandiet, men der er ingen gymnastik og morgensang i de røde gymnasier, kun pærevælling.

 18. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Christian Nielsen…….

  Tror du selv på at DR vil lave en lang TV-serie om politik uden at fordumme og manipulere?

  Fremstiller serien f.eks. ikke de rødradikale som ret fornuftige og økonomisk/ socialt ansvarsbevidste.

  Iøvrigt er danskerne jo superoptimister. 80-85% af dem vil stemme på de samme asociale partier, der har snydt og svigtet dem og ført dem frem til afgrundens rand, i håb om at netop disse partier vil redde Danmark fra at vælte ud over kanten.

  Det svarer jo til at have så megen tillid til en notorisk børnemishandler, at man ansætter ham eller hende til at passe sine børn.

 19. Af Lars Eriksson

  -

  Jeg betragter mig selv som nogenlunde intelligent. Har også læst den her blog flere gange. Kan simpelthen ikke finde hoved og hale i argumentationen. Det er faktisk ret uklart, hvad budskabet er. Men det er jo nok mig, der ikke er helt skarp i bolden. Mit intellekt kan i hvert fald ikke måle sig med Mads Holgers. Og slet ikke min stil – han er jo simpelthen så velklædt og på alle måder et forgangsbillede.

 20. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Lars Erikson…….

  Mads Holgers oplæg er da bare i topklasse. Læs det nu blot een gang til, og tænk så det knager, så vil du måske komme til at forstå.

  Eller prøv at overveje om DRs radikale løgnefabrik er til gavn for danskerne? Og om pladderhumanismen, rødfascismen og feminismen er af det gode eller det onde?

 21. Af Katja Petersen

  -

  Hmm… mærkeligt debatoplæg.

  Undersøgelsen vedr. journalisters personlige politiske holdninger har fået stor opmærksomhed i… smiler… medierne.

  Virkeligheden for os alm. avislæsere og tv-brugere er godt nok en anden.
  Der er lige nu kun 2 “uafhængige” aviser i DK, og det er Børsen og Information – begge såkaldt nicheaviser.

  Samtlige andre aviser i DK har en fastsat højredrejning.

  Hvad fjernsynsmedier angår, så mener jeg faktisk at både DR og TV2 er populistiske – dvs. at begge kanaler lige nu er højreorienterede eller i det mindste radikale.
  Dertil kan du ligge radiostationen Radio 24/7, som jeg mener er oprettet 20 år for sent.

  Med andre ord, genkender jeg ikke din virkelighed.

  Noget andet jeg ikke forstår, er, hvorfor liberale ikke kan føle sejrens glæde – i gjorde det!

  … Kan selvfølgelig godt se, at der mangler noget kontrol med alle de mærkelige kunstnere, der insisterer på, ikke at underlægge sig konsensusnormer.

 22. Af Lars Eriksson

  -

  Katja Andersen…

  Du har så ret Katja Andersen… Hvorfor kan de liberale ikke bare nyde, at de har vundet?? Det er jo deres dagsorden, der kører i stort set alle medier. Hvor meget mere kontrol vil I have??

  Liberal ambulance, cepos – og hele den liberale bermudatrekant fungerer 100% og er slået igennem i de landsdækkende medier, der når ud til flest mennesker. Så vær da nu glad for det 🙂

  Nyd nu bare at I har vundet, og at medierne kører på jeres præmisser 🙂 Hold lidt flere fester, hvor I deler fanplakater ud til hinanden med Anders Samuelsen og Ole Birk Olesen – den frække krølle-bølle 🙂

 23. Af Erik Larsen

  -

  “Katja Petersen” – DU tager simpelthen JACKPOT! – Dette er højeste ironi! Ha, ha,ha!
  Du siger “at samtlige andre aviser er højredrejede”!
  (Du må jo være totalt indoktrineret eller blind og døv.)
  TV-kanalerne mener du er “højreorienterede eller radikale”! Jaaaa, måske radikale og ihvertfald DR – særdeles radikale OG venstreorienterede.
  Kære Katja, du er blevet forført og det virker som om at det har været temmelig let for de meget, meget røde at få dig til at tro at “de er borgerlige”. Du er næsten en forklaring på hvorfor Danmark p.t. er på vej direkte dawn, dawn, dawn.
  (og undskyld et lille p.s. – det hedder ikke “det kan du så ligge til ” – men lægge til!)

  Og “Mr. Lars Erikson” der kalder sig selv for intelligent er vist også blevet forført af 68’erne og deres efterkommere!?

 24. Af Erik Larsen

  -

  Ligegyldig hvor mange gule smiley’er du putter på, så hjælper det ikke kære Lars!
  Hvad er det for noget vrøvl at “de liberale” har vundet???
  Hvad har de vundet lige p.t.? At de fører i meningsmålingerne eller hvad?
  Der er jo stadig personer som dig og Katja – og i september 2011 – endda et flertal af danskere der nærmest opførte sig i valglokalet som “maschochister” og stemte rød blok til magten!
  Inden længe har de røde importeret endnu flere “kulturberigere” – der med garanti – når de får stemmeret – ikke stemmer liberalt eller borgerligt – men er fans af dine og Katjas “forståelse” eller manglen på samme. Sådan er det og sådan bliver det desværre – hvis ikke Holger Danskere vågner op. Jeg er pessimist, jeg tvivler på det eftersom indoktrineringen igennem de røde medier og journalister er og har været ekstrem.

 25. Af Katja Petersen

  -

  Erik Larsen

  Opdagede #ligge/lægge# fejlen efter indlægget var posted… var ikke helt tilfreds.

  smiler… tillader mig engang imellem at blive forført – men må indrømme, at der pt ikke rigtigt er noget medie, der er i stand til dette.

  Hvad medierne angår, må vi vist blive enige om at være uenige.

 26. Af Lars Eriksson

  -

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  Putter lige nogle flere smiley’er på, så kan det være det hjælper til at sprede det glade budskab :), nemlig at I har vundet dagsordenen – de liberale har vundet. Beviserne er der hver dag på DR og Tv2 – Vil bare understrege, at I sagtens kan feste igennem nu. Fortæl mig nu ikke at man ikke kan have det sjovt, bare fordi man er liberal.

  Og Erik Larsen – du har virkelig ingen grund til at være pessimist. Det hele kører som det skal – den dagsorden du savner og efterlyser – er status quo. Og efter næste valg bliver det cementeret – og jeres kontrol vil være total.

  Jeg kunne også rigtig godt tænke mig, at Holger Danske vågnede op – og bibragte et åndeligt oprør, der kunne få os ud af det her ekstremt fordummende og selvoptagede tid, vi lever i.

  Men fest nu bare videre. Det er god grund til at fejre jeres sejr i medierne. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 27. Af Arme Rud

  -

  Der har været 4.800 fagblade uden medlemsdebat her til lands og De Kulturradi-gale tåler heller modsigelse, så blokerer de.

 28. Af Arne Rud

  -

  Der har været 4.800 fagblade uden medlemsdebat her til lands og De Kulturradi-gale tåler heller ingen modsigelse, så blokerer de.

 29. Af Jørn D.

  -

  Hvorfor har vi egentlig fået de dyrt betalte ghettoer ?
  med
  ikke blot et men mange parallelsamfund !
  okay
  vi har levet fredeligt i mange år med det jødiske parallelsamfund, der
  indenfor murene er lige så svært bevæbnede, som en jødisk bosættelse !
  men
  hvad er fornuften i at fylde ghettoerne op med 52 forskellige etniske grupper,
  når bare 2 af dem ikke kan leve fredeligt sammen, der hvor de kommer fra !
  men
  pressen, regeringen og deres medløbere misinformerer den danske befolkning,
  i en grad, der overgår misinformeringen af den almindelige tysker i fyrrene !
  alt
  imens den almindelige dansker, der betaler, tænker:
  “hvis de fremmede blot opførte sig, som tidligere nydanskere, så havde
  vi nok undgået en masse vold, voldtægter, kriminalitet og havde ikke
  behøvet at gå senere og senere på pension, men gået 20 % ned i skat” !
  men
  lidt for mange af indlæggene, prøver tilsyneladende at spolere debatten,
  ved at gå efter debatøren og ikke følge debatoplægget, der i sin egen geniale
  enkelthed handler om parallelsamfund og parallelle “virkelighedsbilleder” !
  men
  mange af indlæggene nævner dog de radikale – “nej de er ikke rare de karle” –
  som dem, der står bag masseimporten af “uspecificerede” muslimer !
  ja
  men hvorfor er gammel T. parti de radikale så vilde med at “importere” muslimer ?
  jo
  alene for at følge opfordringen fra Amerikanske jødiske organisationer
  om at i det “multietniske kaos” mindskes antisemitismen !
  ja
  i Sverige er ligefrem for 10 år siden oprettet et statsstøttet
  institut of Jewish Lerning med navnet Paidaia, med Barbara Lerner
  Spectre som leder (se på YouTube), med ovennævnte formål !

  for at “helbrede” Europa for antisemitisme, importerer Europas
  jødiske partier, de største antisemitter nemlig muslimer til Europa,

  grunden til at vi ikke får et retvisende billede af virkeligheden, som den
  virkelig er, kunne jo være at de danske medier er ensrettede og styret !
  da
  det er påfaldende at gammel T. parti de radikale, der altid har stået for:
  “på den ene side og på den anden side” nu for tiden alle syntes, at være
  lidt for meget “på den ande side” !
  ja
  danskerne får tilsyneladende kun en del af sandheden og
  et “forvrænget billede” af resten !

  Lad os få et Fox News i Danmark, som modvægt til de danske ensrettede medier!
  Fox News er måske ikke kultur, men det er liv-et !
  som et eksempel
  er indsat et link til en Fox News reportage, der er forlænget med en
  forvrænget udgave, der giver et glimrende eksempel på at “virkeligheden”
  bestemmes af de øjne, der ser og de meninger seeren ( og producenten ) har !
  og
  navnet på videoen: Welcome to Sweden – Manipulation & Reality
  antyder at første del lavet af Fox News er manipuleret, alt
  imens at den sidste del, der virker manipuleret er Reality
  men
  forhåbentligt er det alligevel et forsøg på at ironisere over,
  den svenske stats officielle udgave af virkeligheden i Malmø !
  men
  det understreger at det ikke er “sundt” for nogen nation, at blive forholdt
  sandheden og kun få serveret et forvrænget billede af virkeligheden !

  “Lad os få et FOX News” – “Both sides now” !
  eksempel
  Fox News reportage om Rosengård i Malmø
  søg: “Welcome to Sweden – Manipulation & Reality”
  der
  viser muslimer’s indflydelse i Malmø samt en parodi, som den svenske
  eller danske regerings medier kunne have udlagt reportagen !

  Lad os få et Fox News i Danmark – “Both sides now” !

  ironi.mus

 30. Af Arne Rud

  -

  En skolegård er et legecenter med en friluftsscene med cirkus og et spejderorkester som cirkusorkester; skolegården har boldbaner, tavler og byggelegeplads for ungdomsskolen efter almindelig skoletid med seniorer som lærere for et senat består af seniorer li´ som et sogneråd og et byråd. Ungdomsskolen er en idrætsskole, husholdningsskole og sløjdskole med hobbyhold som tilvalg, hobbylærere er seniorer. I Smilets By er Peter Sabroe på Østbanetorvet en model for en hobbylærer. En skolegård er en skøjtebane om vinteren. I øvrigt mener jeg, at Rønde Højskole er sundere end Skejby Sygehus.

 31. Af Thomas Larsen

  -

  Det er jo meget sødt, at de nævnte grupper – lærere, kunstnere og journalister – i meget høj grad lever af skatteydernes penge. De lever altså af kollektivet – og er dybt afhængige af, at kollektivet sender dem penge hver måned.

  Kan det så undre, at de bruge stort set hele deres vågne tid på at sikre, at kollektivet bliver ved med at være positive overfor at sende dem penge?

  Kan det undre at de lukker sig om sig selv – og lever i et ekkorum, hvor alle divergerende meninger effektivt lukkes ude?

  Hvorfor ser man stort set ingen borgerlige lærere, journalister og kunstnere? Tjah – bom – bom – hvorfor ser man stort set ingen mandlige pædagoger? Eller kvindelige jord og beton-arbejdere?

  Miljøet i de kredse er ofte uudholdeligt for andre end dem, der er enige i de normer, der hersker i de kredse. Og så vælger man det selvfølgelig fra – og vælger en uddannelse eller en arbejdsplads, hvor man kan være en del af fællesskabet.

  For kunstnerne er ekko-rummet endda stats-sanktioneret, idet det er kunstnerne selv, der uddeler pengene. Så held og lykke med at sætte et teaterstykke eller en udstilling op, hvor temaet er klart borgerligt.

 32. Af Erik Larsen

  -

  “Thomas Larsen” – Enig!
  Der vil aldrig komme en TV-serie der er eller virker “borgerlig”. Ej heller en der trods kæmpe-majoritet af danskerne gør det – kritiserer de åbne grænser. Og som du rigtig skriver, ja, så ønsker de røde lejesvende ansat i medierne jo ikke at save deres egen gren over, så de fortsætter med “Borgen-like” serier m.m.
  Utroligt, at selv i den folkekære “Matador” (som jeg ellers følger med glæde) skulle der være en fremtrædende “Røde” (kommunist) og selv lægen (Ove Sprogøe) der var frihedskæmper – skulle være Radikaler i serien! På trods af at de radikale ikke mobiliserede een eneste person der gik imod nazisterne dengang. (jeg behøver så ikke at sige hvem det er de radikale ligger på maven for idag).
  Men når der findes personer (no names) der mener at aviser og medier er HØJRE-drejede, ja, så bliver man sgu bange , for så er de jo lykkedes med deres indoktrinering.

 33. Af Lars Dela

  -

  Atter en gang er det underholdende at læse indlæg efter indlæg fra vrede mennesker, der tilsyneladende alle føler sig forfulgt af stort set alle “magtkonstellationer” i kongeriget: Kulturlivet, Eliten (hvem den så end er), DR, pressen, lærerstanden… Det er sandeligt hårdt at være borgerlig i Danmark, når man i den grad er omgivet af fjender.

  Mads Holgers blogindlæg er i sig selv ikke så opsigtsvækkende; velformuleret (som sædvanligt), men ikke voldsomt originalt (mere usædvanligt). Men som stort set alt andet, der foregår på Berlingerens debatspalter, er selve emnet for debatten ikke voldsomt væsentlig, for lynhurtigt overtages tråden af en samling bitre, indebrændte tudefjæs, der mener at alt og alle er efter dem. Med vellyst forkyndes, at Danmark er fortabt, da alle øvrige indbyggere end skribenterne er idioter, kulturradikale, rødgardister eller betonfeminister (OK, de sidste to kategorier er lidt forbeholdt Preben F1 Jensenh, som besidder et mere end almindeligt paranoidt indre univers). De fortrænger bekvemt, at der i de sidste 10 år før den nuværende har været en borgerlig regering, og at den nuværende ikke adskiller sig ret meget fra den foregående.
  Så, hvis jeg nu skal prøve at være lidt konstruktiv: Hvis man skal tage borgerlige skribenter (betalte eller ubetalte) lidt alvorligt, ville det være en ide bare at overveje tanken om at komme ud af offerrollen, skrue lidt op for optimismen, nedtone tanken om at alle er efter dem og så prøve at skrive lidt om, hvad de synes kunne være godt eller nyttigt. I stedet for bare at klynke/kritisere/tilsvine alle, der tillader sig ikke at være enige med dem. For, små pus, I er flere end i tror. På godt og ondt.

 34. Af Jørn D.

  -

  En verden til forskel – arv og miljø.

  LD bidrager “venligt” til debatten ved at angribe borgerlige V-rede
  debattører !
  LD harcelerer over “borgerlige” (?) kommentatorer, især *F1 !
  men
  undertegnede skal dog ikke forsvare *F1, der udover voldsomme udfald
  overfor andre kommentatorer, dog har rimelig mange “velunderbyggede”
  argumenter modsat LD’s i dette tilfælde alene løse påstande og hetz af
  de altid V-rede borgerlige!
  Lediggang “maler byen rød – for samfundets penge” !
  men finder,
  at LD’s kommentarer, der ikke forholder sig til emnet om en parallel
  til virkeligheden, parallel “verdensopfattelse” nemlig oplæggets “pointe”
  om, at der er parallelle “fortællinger” eller “verdensopfattelser”,
  som et resultat af den forskellige opdragelse/påvirkning folk har fået
  herunder i nærmiljøet eller arbejdsmiljøet ! – forført ikke forfulgt –
  og
  her er det lige at folk, der som LD kommer fra Frederiksberg, men med
  ærligt arbejde til gavn for Danmark, som undertegnede elektriker,
  ingeniør,.,eksportingeniør,., direktør, har en anden verdensopfattelse
  end en ingeniør, der er påvirket af filmfolk og TV folk, der er
  præget af, at det almindelige/normale ikke “sælger” og derfor alene
  satser på, at gøre det nærmest “sygeligt unormale” interessant !
  og
  derfor vil en “præget” politikken “Zentropa film” debattør, der
  “forvilder” sig ind iblandt Berlingske debattører, med almindeligt og
  ærligt arbejde, til gavn for Danmark, uundværligt finde en verden
  parallel til den indspiste hovedsaglig radikale “homo-halløj fantasi
  film og TV verden” !
  og
  sidste LD afsnit ville forresten kunne bruges som synagogal “peptalk” !
  så prøv noget nyt
  bliv påvirket af et ærligt arbejde ude i den “virkelige verden” !
  og
  bedre held næste gang, prøv i stedet , som de fleste andre, at
  bidrage til debatten ved at analysere og kommentere selve
  debatoplægget !
  og forresten
  “Hvis der er nogen, der er efter en, så er det fordi man er foran” !
  men – med håb om tilgivelse – et venligt
  Tak for indlægget, der jo netop beviser rigtigheden i debatoplægget,
  samt muligheden for fredeligt, at “lufte” personlige fordomme !

  ironi.mus

 35. Af Mikkel Lun

  -

  “Vi får naturligvis alle formet vores individuelle virkelighed og verdenssyn af de omgivelser, vi hver især befinder os i. Det er der næppe noget nyt i, men i sagens natur formes også vores verdensopfattelse kollektivt. Dette sker i mange forskellige sfærer, men selvfølgelig navnlig i tre. Det gælder vores skole- og undervisningssystem, vores medier og vores kulturliv. Sådan skal det være, men det foregår ikke på en velafbalanceret vis”

  Kunne være interessant at inddrage privatskolelærernes politiske holdninger i din blog samt addere den private sfære…såsom famile, venner og omsorgspersoner til dine 3.

 36. Af Mikkel Lun

  -

  Almen dannelse skaber bredsyn. Lærere, Journalister samt kunstnere vil typisk have stor grad af bredsyn. Bredsyn skaber større grad af medmenneskelighed og overskud til hjælp af resourcesvage. Altså rødhed.

  Vi søger oftest stimulering af bredsyn og ikke så ofte snæversyn i et overskudsland som Danmark.

  I Grækenland vil man sikkert i større grad lige nu søge det primitive snæversyn grundet store frustrationer og beskylde minoriteter eller EU for det ene og det andet.

  I Danmark kan man derfor bare ikke undgå at blive mest stimuleret af røde holdninger på grund af det høje og bredde niveau af almen dannelse og bredsyn i befolkningen…et positivt feed back loop af rødhed, kan man kalde det…længere er den ikke:-)

 37. Af Erik Larsen

  -

  “Lars Dela” – man tror at det er løgn, men det er det ikke, for du er præcis og een gang til præcis een af de “kloge-aager” (det tror du ihvertfald at du er!) – som simpelthen, simpelthen ikke forstår hvad der sker med Danmark idag! Det er ekstremt uhyggeligt – du bruger vendinger at “du ikke kan forstå at nogle (eller retter mange) føler sig “forfulgt” af medierne og samtidig siger du at
  “med vellyst forkyndes at Danmark er fortabt” o.s.v.!!!! DU HAR VIST EN “GOD FORSTAND” – HVORDAN KAN DU TRO AT NOGEN AF OS danskere, MENER OG BRUGER “VELLYST” når vi er ødelagte over at Danmark ER fortabt??? Hvad foregår der dog i dit hovede?
  Elsker du uafbrudt at beskylde os der vil værne om det samfund VI kendte for at være idioter, og meget værre? DU er bare så let at spotte! -Alt dit vrøvl igen om hvad VKO (uden at jeg elsker dem) gjorde i de sidste 10 år ikke “adskiller sig” fra de 1000 løftebrud vi har set idag! Det gider jeg slet ikke kommentere. Thi du udstiller dig selv. Og SÅ går du også på en “Prebenf1Jensen” som DU finder paranoid!!
  Jeg har læst mange af hans indlæg og du aner ikke HVOR MEGET HAN HAR RET OM SYGEHUSENE! Men DU ER SANDSYNLIGVIS ligeglad. Du har helt, helt andre prioriteringer og dem skal jeg nok ikke nævne her og gør det heller ikke.

 38. Af Hans Andersen

  -

  Skatteyderfinanserede gettoer er skadelige for ethvert samfund både de fysiske og åndelige lad falde hvad ikke kan stå, afskaf støtte til snylterne, i en selvfinanseret kultur og medieverden ville ensretningen forsvinde og afløses af mangfoldighed da køberne er mangfoldige.

 39. Af hr j christensen

  -

  Meningen med ghettoer, af ehver art, er øjensynligt at føre internationaliseringen ind af bagvejen. Og befolkningen bag lyset. Men ellers har ghettoer intet formål. Den del der er boliger tjener kun til at legalisere gammel kommunismen og maxismen.

Kommentarer er lukket.