Otte dogmer der forhindrer en ordentlig skole

Af Mads Holger 124

Statsministeren gjorde i sin nytårstale meget ud af at tale om folkeskolen og undervisning. Det er al ære værd og det da navnlig, hvis det også følges op af handling. Der har gennem tiderne været mange politikere, som talte om at gøre noget ved navnlig folkeskolen, men jeg husker ikke selv at have oplevet nogen gøre noget. “Derfor har jeg sat det mål, at vores børn skal være den bedst uddannede generation i danmarkshistorien” proklamerede statsministeren med en stolt og ambitiøs stemme i sin tale, men undskyld jeg spørger, har ikke alle generationer i danmarkshistorien været den bedst uddannede? Og hvis ikke, er der så ikke et eller andet helt galt, hvis man over en generation (altså 30-40 år) har gjort tilbageskridt inden for uddannelse? Tjener det ikke blot til at udstille et ambitionsniveau langt under lavmålet?

Når jeg ytrer mig om folkeskolen, er der nogle gange en risiko for, at jeg godt kan komme til at lyde som Johnny Cash, når han synger om San Quentin fængslet. Det ser jeg ingen grund til at ændre på ved denne lejlighed. Dengang jeg gik i skole, var vi som i alle andre skoler nogle, der var dygtige, og nogle der var knapt så dygtige. En af dem, der ikke klarede den, var min bedste ven, som blev smidt ud af skolen. Han havde ikke de nemmeste kår og havde en dag fundet sin far død med hovedet inde i familiens gasovn. Siden var der andre drenge, der blev smidt ud, og én forsvandt, fordi han havde fået anoreksi og måtte indlægges. Det var lidt trist, men vi havde emneuge om BZ-bevægelsen eller et eller andet, så det var hurtigt glemt, og de fleste af eleverne var da også velfungerende børn fra gode hjem og skulle nok klare sig alligevel.

1: Den ufaglige skole favoriserer de ringest stillede børn

Det ville være rart, hvis de mange festtaler fra politikere over hele spektret denne gang også omsattes til handling, og det bør om noget være en socialdemokratisk opgave. Sagen er nemlig den, at vi må gøre op med nogle dogmer, der længe har martret denne del af samfundet. Jeg skal nævne et par stykker, men indlede med det vigtigste. En skole uden fokus på faglighed, disciplin og flid, er ikke en skole, der favoriser børnene fra de svageste hjem, tværtimod. For et par ugers tid siden offentliggjordes nye tal, som desværre viste, at danskere har uhyre vanskeligt ved at bryde den sociale arv. Det er for mig at se helt indlysende grundet en folkeskole, der gennem årtier har fået lov at synke hen i elendighed.

Det socialdemokratiske projekt handler om lighed. I dennes nytårstale hørte vi således statsministeren opregne lighed som den første dyd i en tricolore, der også rummede frihed og tryghed, men sagen er den, at vi mennesker ikke fødes lige. Nogle er kloge, nogle er dumme, nogle er smukke, nogle er grimme, og nogle kommer fra gode hjem, andre gør ikke. Det er en uretfærdighed, der ikke ligger i samfundet, men i tilværelsen, hvilket er en vigtig sondring. Imidlertid kan man med god ret regne det samfundets opgave at korrigere nogle af de urimeligheder, der ligger indpodet i tilværelsen fra naturens side. Det betyder ikke lighed, men lige muligheder. Det har folkeskolen i den grad forsømt. Har man en folkeskole, som ikke lærer børnene basale færdigheder, så skal de bedst stillede børn nok få dem lært alligevel derhjemme. Nogle børn får hver aften læst et H. C. Andersen eventyr højt, andre børn finder deres forældre med hovedet i en gasovn, men svigtet bliver dobbelt, når efterfølgende eventyrene så ikke overbringes i skolen, og man end ikke levnes mulighed for selv at lære at læse dem en dag. Det er meget vigtigt at forstå dette, og følgelig også hvorfor det i særdeleshed er en socialdemokratisk opgave at sikre alle børn lige muligheder. I denne sammenhæng bør så sandelig også nævnes børn fra indvandrerhjem, der desværre optræder meget ringe i statistikken til ugunst for dem selv, vores samfund og mulighederne for integration.

2: Der skal bare endnu flere penge til

Næste dogme, som må ud, er tanken om, at der bare skal tilføres endnu flere penge, så skal det hele nok gå. Det er ikke tilfældet. I 8. klasse havde vi en dansklærer, som var diagnosticeret ordblind. Han stavede til vores begejstring ”pitsa” på tavlen. Vores engelsklærerinde oversatte fra en tekst, at Nixon tidligere havde løbet for præsidenten, inden han selv indtrådte i dette embede, og vores tysklærer var ikke så afholdt blandt forældrene. En af disse rejste sig på et forældremøde og sagde, at det var lige meget, om vi lærte tysk, når bare vi var nogle gode kammerater. Det vandt gehør, og i stedet begyndte man at tale om, at mine venner og jeg skulle smides ud af skolen, fordi vi havde drillet pigerne, efter de havde fået bedre karakterer for at styrke deres selvtillid, mens vi med vores ringe karakterer trængte til at blive pillet lidt ned. Dengang sagde man det ligeud uden omsvøb. En anden mor rejste sig op og sagde, at vi var ligesom Hitler, men så sagde en tredje mor, at den anden mor var ligesom Hitler, fordi hun havde beskyldt og fordømt os, hvilket var sådan noget, Hitler tit gjorde. Pludselig kom de så i tanke om, at Hitler også havde talt tysk, og så var der ikke mere at diskutere. Hvis alle disse mennesker fik en Rolls Royce at køre til arbejde i hver dag hen til en skole af det pureste guld, så sværger jeg, at jeg ville være blevet idiot af at skulle være i deres selskab over længere tid. Jeg havde ikke lært tysk af den grund.

3: Vi skal bare tænke ud af boksen

Næste forfejlede dogme, med hvilket vi i den grad trænger til et opgør, er, hvad jeg vil kalde Steve Jobs idiotiet. Da manden bag Apple, Steve Jobs, forrige år døde, rejste der sig en hysterisk bølge af idiotiske udmeldinger, som denne utvivlsomt geniale mand med rette eller ej blev taget til indtægt for. Det var forestillingen om, at hvis bare vi tænker ukonventionelt, så skal vi nok alle blive ikoniske erhvervsgenier. For det første kender jeg rigtig mange fra min skoletid, der tænkte ukonventionelt uden at være blevet genier af den grund. Eksempelvis var der én, som ikke brød sig om smagen af alkohol, men gerne ville være fuld, og derfor nød spiritus ved at dyppe en tampon i vodka for så at indføre den i en ellers normalt ikke dertil indrettet legemsdel. Det var selvfølgelig meget smart, men dette til trods endte han ikke som ikonisk erhvervsgeni. Jeg mener desværre, at han blev kriminel. Et af de mest irriterende udtryk siden verdens skabelse er ”at tænke ud af boksen”. Sagen er den, at institutioner som folkeskolen netop er den boks, ud af hvilken talentfulde og ukonventionelle ånder tænker, men for at tænke ud af boksen, behøver man foruden evnen hertil også at være i besiddelse af én ting; en boks.

4: Vi skal alle være genier

I forlængelse heraf bør der ligeledes gøres op med forestillingen om, at vi alle sammen skal være ikoniske erhvervsgenier. 99 % af befolkningen skal være sygeplejersker, buschauffører, håndværkere, brugsuddelere, fiskere eller lignende, som er fuldkommen ærværdigt og nødvendigt for et samfunds beståen, men blot ikke lige så spektakulært som de få geniers værk. Disse 99 % forsømmes, fordi man som sygeplejerske eller brugsuddeler så sandelig da også har gavn af at kunne læse, regne og måske tale et fremmedsprog eller to. Strengt taget tror jeg heller ikke, at det har skadet særligt mange af de geniale ikoner at være udstyret med sådanne evner som redskaber for deres geni. Der er i stor kunst per nødvendighed også et element af håndværksmæssig færdighed. Vi må således ophøre med denne både fordummende og skadelige retorik, der mest af alt har en afsmag af AFUK og kaospiloter. Ellers bliver der fremover ikke tale om, at vores børn skal gå i heldagsskole, men i hellivsskole under mottoet: Folkeskole, gøglerskole, Kofoed Skole.

5: Alle krav om forandring kan bremses med beskyldninger om en sort skole

Dogmet om Den sorte skole er ligeledes værd at gøre op med. Hver gang nogen gennem de seneste årtier har så meget som antydet at ville indføre undervisning i folkeskolen, er straks en masse mennesker faret i blækhuset for at klandre dem for at ville genindføre Den sorte skole. Det har ikke undsluppet min opmærksomhed, at en hel generation har formet deres lidt forstemmende identitet i skarp opposition hertil, men jeg vil anbefale, at ikke flere yngre generationer kommer til at betale prisen for at opretholde 68ernes selvforståelse. Endvidere skal man også huske på, at de store moderne romaner ophørte med at udkomme, da den sidste skrappe latinlærer var lagt i graven, og nu forlanger forlagsbranchen så indirekte statsstøtte for at holde respiratoren i gang. Det er ikke udtryk for en sort skole at forlange, at børn i skolens timer skal være stille, flittige og dygtige. Det er derimod fuldkommen normalt og indlysende fornuftigt, hvorfor dette princip da også ses implementeret i stort set alle verdens samfund bortset fra vores.

6: Ingen kender dagen, før den er forbi

Der må også gøres op med tanken om, at vi ikke kan forudsige, hvad produktet af den eksisterende skole bliver. Sagen er nemlig den, at vi har empirisk materiale tilgængeligt for dette forældregenerationens identitetsprojekt. En hel ungdomsgeneration har været gennem den eksisterende folkeskole og er blevet fallenter. Vi har tabt en hel generation af unge mænd på gulvet, fordi de som jeg i skolen lærte, at man ikke skulle trække i livets røde tråd, med mindre man blot ønskede at se dens mangfoldige kællingeknuder snøre endnu mere til. Denne dag er forbi, endnu før den gryede.

7: Danmarks lærerforening skal tegne folkeskolen

Næste forfejlede forestilling er, at Danmarks Lærerforening skal være andet og mere end en fagforening, hvis opgave det er at sikre sine medlemmer bedst mulige arbejds- og lønforhold. Sidstnævnte er helt legitimt, men alligevel er der en sær tilbøjelighed til at regne denne fagforening for organet, der ydermere også skal skabe folkeskolen. Det er en uheldig sammenblanding af interesser, og jeg tænker mig, at man på Grundfos ej heller beder tillidsfolkene om at tegne de nye pumper, som skal produceres. Det har man vel nogle ingeniører eller lignende til, så kan tillidsfolkene forhandle løn og ferie, den som folkeskolelærere nyder mere af end nogen anden samfundsgruppe.

8: Vi kan blive bikiniklar på få dage

Der bør gøres op med de mange dogmer om ”nye spændende pædagogiske værktøjer”. Jeg er begyndt at betragte pædagogikkens videnskab som nogenlunde lige så valid som kostråd i pressen. Den ene dag er det sundt med vin og øl, den næste dag er det ikke, så er det bedre at spise sukker end fedt, men så alligevel ikke, pludselig skal man så være småfed, og pludselig kan man på bedste damebladsmaner blive bikiniklar på fire dage ved kun at spise mandler eller stenalderkost. Hvis man vil have en rigtig god slankekur, så hold op med at æde! Hvor svært kan det være, og nej børn lærer ikke mere gennem leg og druk, end de gør ved øvelse, udfordringer og ihærdighed. Det er indlysende, og jeg gider ikke sætte mig ind i den seneste PhD afhandling fra RUC om emnet. Hvis man skal blive bikiniklar på fire dage, så skal jeg sørge for, at der herved tænkes på øgruppen. Nu er det nok!

Således håber jeg, at regeringen vil være sit enorme ansvar på dette område bevidst og som de første gennem en generation lade retorikken efterfølge af handling til gavn for de svageste og samfundets lige muligheder. Intet barn i Danmark må efterlades uden muligheder.

124 kommentarer RSS

 1. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Erik Schousboe

  Tak for din uddybende og interessante kommentarer.

  Venligste hilsener

  Niels Juul Hansen

 2. Af Klaus Nielsen

  -

  Mads Holger, 9.56: “du får mig ikke til at beklage udsagnet om, at folkeskolelærere har lange ferier, som jo også medgives af nogle af de opponerende lærere her i kommentarsporet.”

  Jeg tror, at du læste det indlæg som Fanden læser Bibel. Manden skrev, at dele af “ferien” foregik på skolen med mødepligt. Det er vel ikke ligefrem ferie?

  Mads Holger 9.56: “Det er således også temmelig absurd, når en lærer belærer mig om, at han i år havde valgt at afspadsere i uge 52.”

  Du har ret! Hvordan kan man afspadsere, når man permanent kun arbejder 20 timer om ugen i 40 uger – efter din opfattelse. Eller er det absurd, at du udviser så lidt lyst til at respektere andre folks arbejde. Bare fordi du ikke kan eller vil sætte dig ind i det.For det tjener dig jo ikke i din stræben mod udlandets aviser og BT, vel?

  Mads Holger 9.56: “…så er det med god grund, at lærerne sendes på ferie, idet der ikke er elever på skolen.”

  De sendes jo ikke på ferie. Har du hørt om såkaldte “hjemmearbejdspladser”? Lærerne går hjem og forbereder næste halve års undervisning, laver undervisningsplaner, opdaterer materialer, læser tidsskrifter og en masse andre ting, som hører med til lærergerningen. Og er der brug for møder eller forberedelse af laboratorier og undervisningslokaler foregår det selvfølgelig på skolen.

  Holder en skuespiller måske ferie, når der ikke er folk i teateret? Kan skuespilleren ikke øve sig på sine tekster derhjemme? Jo! og en lærer kan også øve sig på næste års undervisning derhjemme – man behøver ikke være på et lærerværelse, for at forberede sig til den individuelle undervisning.

  Møder bruges til at koordinere og informere mv.
  Har du set en privat arbejdsplads, hvor alle altid er i møder? Nej, vel? Så blev der da aldrig produceret noget som helst. Mange har jo den erfaring, at møder er alt for lange og alt for ligegyldige. Hvorfor skal lærere så sidde i møder for at bevise overfor dig og dine meningsfæller, at de arbejder? Vi kunne måske kalde det “pælesidning” i stedet. Og så kan du komme og kigge ind gennem vinduet og sikre dig, at du får noget for dine skattekroner. Ineffektivt, men OK – du ved, hvor de der lærere er!

  Og med hensyn til dine lærervenners lange ferie synes jeg, at deres chef burde tage en snak med dem – eller at de kigger sig i spejlet og spørger om de kan være sig selv bekendt.

  Mads Holger 9.56: “min opmærksomhed bliver i stigende grad rettet mod det forhold, at man ikke betragter sin arbejdstid som den, der bruges på eleverne og i sammes selskab.”

  Selvfølgelig er tiden sammen med ungerne arbejdstid. Men det er forberedelsen også. Og det er det, du ikke anerkender.
  Vil du foretrække uforberedte lærere?
  Enhver idiot kan da stille sig op og underholde – men at undervise er noget HELT andet!

  Synes du måske ikke, at du har lagt et arbejde i denne blog? Eller arbejder du kun med den, mens du uploader den og fysisk besvarer indlæg? Er alt andet så ferie?
  Hvad så? skal en håndværker ikke have løn for at fylde firmabilen med værktøj og materialer? Er det ikke en del af hans arbejde? Eller er det kun i samme øjeblik, han har værktøjet i hånden hos kunden, at han skal have løn?

 3. Af Per Frederiksen

  -

  @Mads Holger 9.56: “min opmærksomhed bliver i stigende grad rettet mod det forhold, at man ikke betragter sin arbejdstid som den, der bruges på eleverne og i sammes selskab.”

  Jeg “betragter” ikke min arbejdstid – den er defineret politisk…
  Og selvfølgelig er det arbejdstid, når vi underviser.

  Hvis du og andre tror, at en lærer enten er i selskab med elever eller holder fri, så er dit skolesyn så langt fra fakta, som det kan komme.

  Det tager ca. en time at forberede en god lektion. Nogle gange mindre, nogle gange mere.

  Skal jeg gøre det over for eleverne i klassen, så du bliver glad igen? Så går der 37 timer om ugen med det, og alle går dummere derfra…

  Jeg kan fortælle dig, at jeg i går brugte en hel time på at få en printer til at fungere, fordi det er en defineret del af min arbejdstid. Er den gal, så skyd på politikerne.

  Hvis du ikke har opdaget det endnu, så er en lærer ikke kun foredragsholder i et lokale fuld af elever. En lærer samarbejder også med forældre. Nogle lærere har 60 – 70 forældremøder årligt – alle sammen forberedte med elevplaner. Det svarer til en uges arbejde alene – og så kommer telefonsamtaler, indkøb, kopiering, møde med psykologer, SSP, skolemælksordninger, frugtordninger, klassekassen, skolebestyrelsesmøder, skolefester, kurser, vedligeholdelse af IT, indretning af lokaler, oprydning, efteruddannelse, tilsyn i pauser, fagmøder osv. osv. osv.

  Det skal alt sammen fylde ca. 1680 timer om året efter helligdage, og det er defineret på forhånd af politikere, arbejdstidsregler og ledelse.

  Hvis læreren kan presse det ned på de 40 uger, hvor der også er elever på skolen, så skal han/hun arbejde ca. 42 timer om ugen.

  Men, da der også arbejdes i de såkaldte “elevfri uger” (som IKKE er ferier, og hvor der løses nødvendige opgaver), så bliver det lidt mindre pr. uge.

  Det betyder, for mange, at der “afspadseres” i forbindelse med ferierne (da vi faktisk gerne vil arbejde på skolen, når eleverne er der).

  Så skåret ud i pap: hvis jeg har fri i 4 uger til sommer, er det 3 ugers ferie og 1 uges afviklet “overarbejde”.
  Det er da dejligt, at jeg kan gøre det, men husk så lige alle de uger, hvor jeg ikke kunne nøjes med 37 timer som alle andre.

  Det er vilkårene. Hvis der er nogle lærere, som ikke gør det, er det en anden sag lige som tyveri, pjæk, snyd, sort arbejde m.m.

  Det er en helt anden diskussion, og den tager jeg gerne… Og her vil du nok blive overrasket over nogle af mine synspunkter, der ikke er lige populære på lærerværelset.

 4. Af Arne Rud

  -

  Uden morgensang ingen folkeskole: Go´ morgen Danmark, det højt besungne fælleskab i sognet er alsang; befrielsen i Esbjerg begyndte med hjemlandstoner i Vognsbøl Park, det holder troldtøj og banditter fra sogn og skole.

 5. Af Claus Andersen

  -

  Flere på tråden har stillet spørgsmål ved lærernes politiske tilhørsforhold.

  Iflg. en undersøgelse af DR ved kommunevalget i 2009 stemte 84% af lærerne på den nuværende regering.

  Derfor må det glæde Danmarks Lærerforening, at regeringen nu har sat turbu på importen af endnu flere uintegrerbare funktionelle analfabeter fra Mellemøsten.

  I København er antallet af tosprogede elever ca. 30%. Der er skoler i København, hvor det koster 3 gange så meget pr. elev, hvis antallet af tosprogede elever er i overtal i forhold til en “normalskole”, hvor antallet af tosprogede elever “kun” er på 10%.

  Årligt bruges der ca. 13 MILLIARDER til SPECIALUNDERVISNING (ca. 30% af hele folkeskolens budget).

  At de tosprogede elever suger en stor del af udgifterne til specialundervisning er der ingen tvivl om.

  Derfor er det hyklerisk når Danmarks Lærerforening med Anders Bondo i spidsen, hyler op om manglende ressourser.

  Kære Bondo, ressourserne findes, de bliver bare brugt til SPECIALUNDERVISNING af primært uintegerbare muslimer fra Mellemøsten. Du får jo det “klientel” som du og din forening stemmer for – hvad mere kan du ønske dig!

 6. Af Per Frederiksen

  -

  @Skrevet af Claus Andersen, 9. januar 2013 kl. 18:34

  Så røg vi også ud i, at det er muslimernes skyld…
  Kan vi synke endnu lavere???

 7. Af Claus Andersen

  -

  @ Per Frederiksen kl. 06:37

  Jeg påpegede blot nogle faktuelle kendsgerninger vedr. udgifterne til SPECIALUNDERVISNING i folkeskolen, hvor muslimerne udgør en stor andel af disse udgifter.

  Tillad mig at citere Skoleleder Birgitte Sonsby fra Egelykkeskolen i Odense:

  “Jeg er så skide træt af jer muslimer som ødelægger undervisningen.”

  Det er de klogeste ord en skolelærer har sagt de sidste 30 år!

  Citat fra DEN KORTE AVIS:

  “Ejerlykkeskolen: Forældre er også “skide trætte”.

  Etnisk danske forældre truer med at trække deres børn ud af skolen, hvis der ikke bliver fundet en løsning på de kaotiske forhold med tosprogede elever der saboterer undervisningen, kalder lærerne for ludere og racister og i øvrigt terroriserer deres kammerater af etnisk dansk oprindelse.

  Stine Poulsen er lærer i 5. klasse og kender alt for godt det grove sprog. “Nogle gange kan det være “fuck dig” der bliver brugt. Der kan også blive brugt ord som luder eller racist, siger hun og forklarer, at det kan være svært at bevare det professionelle filter, når tonen bliver så grov.”

  Så kære Per Frederiksen når du Skriver:

  “Så røg vi ud i, at det er muslimernes skyld…”

  Ja, det ER muslimernes skyld, at Ejerlykkeskolen er omdannet til en skole, hvor muslimerne fuldstændig har overtaget styringen.

  Beklager, hvis jeg har vækket dig af din tornerosesøvn – sov bare videre!!

 8. Af Klaus Nielsen

  -

  Mads Holger: ”I det hele taget har jeg aldrig oplevet en sådan aggression i kommentarerne tidligere.”

  Kan dette bidrage til din forståelse?

  Mads Holgers blog omskrevet:

  ”Klaus Nielsens dogmeblog om Bedre Blogging.”
  Bla, bla, bla ca. 1000 ord…..og for øvrigt bedrager Mads Holger og hans slags samfundet for ressourcer….bla, bla, bla (ca. 992 ord), i alt ca. 2000 ord.”

  Mads Holger: Jeg bedrager ikke. Du ved ikke, hvad du taler om, Klaus.

  Klaus Nielsen: Jo, du gør, Mads Holger. Du og dine ligesindede bedrager hver især samfundet for anslået 30.000 – 40.000 kroner årligt (7 ugers løn inkl. pension og andre sociale omkostninger) – betalt af skatteyderne.

  Mads Holger: Hør nu her, Klaus. Det hænger altså ikke sådan sammen, så jeg bedrager IKKE samfundet. Jeg ved, hvad jeg taler om, jeg arbejder med det hver dag. Indse dog fakta, Klaus.

  Klaus Nielsen: Jeg er ligeglad med fakta. Der var tidligere én af din slags, der fortalte sig i denne blog og det beviser, at jeg har ret.

  Mads Holger: Du er åbenbart tungt opfattende – han udtrykte sig uklart og du VILLE misforstå det, Klaus.

  Klaus Nielsen: Se! Sådan er sådan nogen som Mads Holger. De bedrager alle sammen samfundet og skatteyderne. Hvorfor skulle de ellers fare sådan op over en lille bisætning? Hvorfor vil hans slags ikke diskutere ”blogging”? Og se bare, når man smider en sten ind i mellem hans slags, hyler de op. Det beviser, at der er meget om snakken.

  Mads Holger: Jeg opgiver!

  Klaus Nielsen: Ha, der kan I se. Jeg havde ret. Og nu har alle de andre medier også set, at jeg har ret. Og det er ikke fordi jeg er populist eller propagandist. Jeg har en gang selv læst en blog, så jeg ved, hvad jeg skriver om! Og jeg kender personligt en som Mads Holger – og når HAN siger, at han snyder samfundet – så gør de det allesammen! Sådan er de!

  Mads Holger: Vor Herre bevares!

  Klaus Nielsen: Jubii. Takket være min indsigt, kaster Folketinget og KL og alle de andre aviser sig – både her hjemme og i udlandet – nu over disse bedragere.

  – Forstår du nu bedre, hvordan det er at blive beskyldt for at ”stjæle” fra samfundet af én, der forhåbentlig taler mod bedre vidende? Underligt, at du ikke har fået en injuriesag på halsen.
  Men det faktum, at du endnu ikke har fået en injuriesag, udlægger du vel også som bevis på, at din påstand er sand?

 9. Af Claus Andersen

  -

  Er folkeskolen for alle??

  Åbenbart ikke, hvis man googler:

  Kendt TV-vært udsat for jøde-had på Nørrebro – metroexpress

  I artiklen fremgår det, at den kendte TV-vært og journalist Martin Krasnik med kalot, blev udsat for decideret jødeforfølgelse, da han satte sig for at teste tolerancen på Nørrebro.

  Uddrag fra artiklen:

  “Tidligere på dagen havde han besøgt Rådmandsgades skole på ydre Nørrebro, hvor hovedparten af eleverne er tosprogede. Skoleleder Lis Egholm fraråder ham at indskrive sine børn på skolen hun siger:

  “Jeg vil gøre alt for dem, men jeg kan ikke forhindre, at de kommer ud for ubehageligheder. Det går jo nok i de små klasser, men hvad så når de kommer op i sjette? Børnenes tarv er jo det vigtigste.”

  “Du vil altså anbefale at vi finder en anden skole?” spørger Krasnik.

  Egholm: Ja desværre, det tror jeg. Det gør ondt i hjertet. Det er hujende forkert. Men det er virkeligheden.”

  I 2006 afholdt Enhedslisten en demonstration til støtte for muslimerne under muhammedkrisen.

  Ved denne demonstration talte Danmarks Lærerforenings formand Anders Bondo, under parolen:

  “STOP HETZEN MOD MUSLIMERNE”

  Derfor tillader jeg mig at stille dette spørgsmål til Danmarks Lærerforening og Anders Bondo:

  Vil I stille Jer op foran Islamisk Trossamfund under parolen:

  “STOP MUSLIMERNES HETZ MOD JØDERNE I DANMARK”

  Svaret er givet på forhånd: selvfølgelig vil I ikke det. Den islamlefnende formand Anders Bondo, vil da hellere krybe langs panelerne for at tækkes islam.

  Jo, folkeskolen har et problem – det er ikke sjovt at hedde BRIAN eller at være jøde, når muslimerne har overtaget magten i folkeskolen – spørg bare Lis Egholm og skolelederen Birgitte Sonsby på Egelykkeskolen i Odense.

 10. Af seker Gün

  -

  Jeg er helt sikker på Lis Egholm og Birgitte Sonsby er lykkelige for at stå på mål for Claus Andersens indlæg.
  Jeg stillede gerne op til en demonstration mod antisemitisme, generelt.
  Men den der med muslimernes må du længere ud på Nørrebro med.

 11. Af Claus Andersen

  -

  @ Seker Gun

  Martin Krasnik var så langt “ude på Nørrebro” at han valgte at vende om på grund af jødehad fra muslimernes side!

  Du kan google:

  “Kendt TV-vært udsat for jøde-had på Nørrebro”

  Så kære seker, det er desværre virkelighedens verden Martin Krasnik beskriver. Jeg tror da også, at lis Egholm ville være ked af det, hvis du beskylder hende for at være fuld af løgn.

  Mine beskrivelser af forholdene på Egelykkeskolen i Odense, er citater fra Den Korte Avis og TV2.

 12. Af Seker Gün

  -

  Jeg læser skam WA og har også læst artiklen. Dine citater er gode nok, men med mit personlige kendskab til Egholm, kan jeg oplyse dig om at I slet ikke deler holdninger.
  Krasniks oplevelse er god nok, og uacceptabel, men jeg kan ikke lade være med at tænke at du vist ikke har læst hele artiklen.
  Du skriver at muslimerne er antisemitter. Det er de naturligvis ikke, men en del er desværre. Og det skal bekæmpes

 13. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Seker Gün

  M.h.t. til muslimer og antisemitisme, tror jeg, at der er sket en misforståelse.

  Både jødedom, kristendom og islam er opstået blandt semitter.

  Jeg tror, at der sker en forveksling af antisemitisme og den antizionisme, der især eksisterer p.g.a. konflikten mellem israelere og palæstinensere i Mellemøsten.

 14. Af Niels Christoffersen

  -

  Dogme 7 (Danmarks lærerforening skal tegne folkeskolen)fortjener en kommentar.
  Det er ikke rigtigt, at DLF skal tegne folkeskolen. Det burde være de enkelte kommuners politikere der tegnede deres egen folkeskole. Mig bekendt er det aldrig sket. De politiske lederne af folkeskolen, det vil sige kommunalbestyrelserne, har aldrig stået på mål for den virksomhed de driver, ejer og leder.
  Kritikken af skolen bliver næsten altid formuleret som en kritik af de ansatte – lærerne. Da DLF repræsentere lærere og da arbejdsgiverne løber fra ansvaret, så er det vel foreningens opgave, at søge at nuancere debatten. Følgende citat fra Løkkes rejsehold (2010) sætter fingeren på det ømme punkt:
  Til gruppen af lærere og alle andre: bemærk, hvad det er for et rum, vi vil skabe for fremtidens lærere. Se, hvem der skal tage ansvar, ændre indstilling og handle. læs, hvor vi retter skytset hen. Skolens rejsehold retter i sine anbefalinger på ingen måde nogen sønderlemmende kritik mod nutidens skole og dens ansatte. Vi peger derimod i høj grad på alt det uden for skolen, der i dag understøtter skolen for dårligt.
  Se side 9.i anbefalingsrapporten.

  Så, Mads Holger se at få rettet kanonen ordentlig ind.

 15. Af Claus Andersen

  -

  @ Seker Gun

  Tak fordi du bekræfter, at mine “citater er rigtige”.

  At du har et personligt kendskab til Egholm er sagen uvedkommende, da hun er citeret korrekt. Jeg har stor respekt for Egholms arbejde.

  Konklusion:

  Egholm FRARÅDER jøder at blive skrevet op til en plads på Rådmandsgades skole på grund af muslimernes jødehad.

  På Egelykkeskolen i Odense, terroriserer muslimske elever ETNISKE DANSKE elever, forældre, skolelærere og skolelederen.

  Da denne “kulturberigelse” af elever fra Mellemøsten udgør en stor del af de udgifter der bliver brugt på SPECIALUNDERVISNING, finder jeg det dybt problematisk, at muslimerne i den grad er med til at splitte hele den danske folkeskole.

  Årligt bruges der ca. 13 MILLIARDER på SPECIALUNDERVISNING (ca. 30% af HELE folkeskolens budget).

  Bemærk venligst, at der sjældent er problemer med tosprogede elever fra Korea, Kina eller Vietnam. Derfor er det synd, at elever fra disse lande også betegnes som “tosprogede”. Men selvfølgelig, det er jo en meget bekvem måde at “sløre” tallene på, så slipper Anders Bondo og Danmarks Lærerforening for at fortælle, hvilken befolkningsgruppe det i virkeligheden er, der skaber problemerne.

 16. Af Seker Gün

  -

  Niels Juul@
  Jeg er enig med dig. Desværre er der uoplyste og ondsindede individer der ikke laver den sondering. Det var den slags idioter Krasnik mødte på hans gåtur på det Nørrebro han karakteriserer som sit kvarter. Det er helt utilstedeligt at han ikke kan færdes der med kippa. Hvordan ville man mon reagere hvis muslimer blev mødt med trusler om vold når de klæder sig religiøst? Beskæmmende.. Død over alle jøderne, har jeg selv læst på facebook, hos nu slettet bekendtskab. Hvad foregår der i hovedet på dem?
  Det er den samme slags galskab Claus Andersen giver udtryk for .

 17. Af Claus Andersen

  -

  @ Seker

  Mine indlæg beskriver virkelighedens verden med korrekte citater, som du endda selv indrømmer.

  Og så skriver du:
  “det er den samme slags galskab Claus Andersen giver udttryk for”

  Søde ven du er sgu for ynkelig og patetisk!!

  Søde ven, du er sgu for ynkelig og patetisk!!

 18. Af seker Gün

  -

  Claus@
  debat med ekstremister giver ingen mening. I lytter kun til stemmerne i jeres hoveder. Islamist eller det modsatte. Same shit!

 19. Af Claus Andersen

  -

  @ Seker

  Du lyder som dine trosfæller der hærger skolegården på Egelykkeskolen i Odense og forpester tilværelsen for elever, lærere og forældre!!

  Same shit!!

 20. Af seker Gün

  -

  Det er lige præcis det jeg ikke gør. Din fanatisme forhindrer dig i at se det.
  Tak for demonstration.

 21. Af Claus Andersen

  -

  @ Seker

  Same shit IGEN!!

 22. Af seker Gün

  -

  Clausemand@
  Du er sød. Kys

 23. Af Claus Andersen

  -

  @ Sekerdrengen

  I lige måde, søde

  Go weekend

  Knuzzzzzzzz

 24. Af Klaus Nielsen

  -

  Læs Uffe Rostrups kronik i Politiken idag (mandag). Han er faktisk temmelig indsigtsfuld.

Kommentarer er lukket.