Falsk alarm

Af Mads Holger 39

I torsdags tilbragte jeg eftermiddagen i behageligt selskab med nogle af de mennesker, der til daglig arbejder for at hjælpe folk i nød. Lars Lydholm, informationschef i Frelsens Hær, Henrik Stubkjær, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp og Jann Sjursen, generalsekretær i nødhjælpsorganisationen Caritas. Jeg havde inviteret de tre herrer til at deltage i mit Radioprogram Skriftestolen på Radio24syv, fordi jeg gerne ville sætte fokus på bl.a. fattigdom og arbejdet for at bekæmpe samme. Ved et pudsigt sammentræf var tre af os senere på aftenen inviteret til at debattere samme emne i DR2s program Debatten.

En af de ting, som jeg hæftede mig ved, var de informationer, som Lars Lydholm fra Frelsens Hær bibragte. I år ansøger desværre rekord mange familier om julehjælp fra Frelsens Hær. Det drejer sig om ca. 12.000 familier, hvoraf ca. 8.000 tildeles hjælp. De resterende får afslag herpå, fordi de enten ikke vurderes værdigt trængende, eller fordi der desværre ikke er midler til at hjælpe dem.

Meldingen var klar: Der er fattigdom i Danmark. Det er jeg desværre enig i, dels fordi tallene ligesom Lars Lydholm taler deres tydelige sprog, og dels fordi jeg selv har oplevet fattigdom, selvforskyldt eller uforskyldt. Det kan vi ikke have, det må vi gøre noget ved, og derfor er det naturligvis al ære værd, at organisationer som Frelsens Hær og mange andre forsøger at hjælpe, som bedst de kan. Når man driver velgørenhed, er selvsagt en af de værste trusler mod virket, at nogen skulle beskylde organisationen for korruption eller andet, der vidner om, at donorernes penge ikke finder vej til de værdigt trængende, som de var tiltænkt. Det må indlysende nok ikke ske, fordi nødlidende så snydes for deres hjælp, men i højere grad fordi man så selvsagt ikke kan imødese at indsamle flere penge, idet donorernes tillid er brudt. På den vis lider endnu flere mennesker nød. Derfor må velgørenhed alle dage være fuldkommen pletfri og uangribelig i sit virke. Der må ikke kunne drages den mindste tvivl om, at pengene kun går til de værdigt trængende. Det er jeg overbevidst om, at de gør i tilfældene Frelsens Hær, Caritas og Folkekirkens Nødhjælp.

En af statens vigtigste opgaver er ligeledes at hjælpe dem, der ikke kan klare sig selv, og sådanne findes naturligvis i alle samfund til alle tider. Imidlertid er staten blevet en brandstation, der desværre har travlt med at rykke ud til så mange falske alarmer, at hjælpen ikke når ud, der hvor lokummet virkelig brænder. Det kan vi ikke have.

Hvis folk skal være villige til at betale skat, må de ligesom Frelsens Hærs donorer kunne vide sig sikre på, at hjælpen så også fordeles derud, hvor der er behov for den, og ikke spildes på korruption, uduelighed og ligegyldighed. Det kan man desværre ikke bemærke om det offentlige Danmark. Den julepakke, som ca. 8.000 familier i år modtager fra Frelsens Hær, beløber sig som standard til 700 kr., men kan øges, hvis der er tale om familier med mange børn. Det vil i runde tal sige, at Frelsens Hær ved at stå og spille her midt i den kolde vinter indsamler små seks millioner kr. til formålet, men der mangler stadig en million eller to til, at alle værdigt trængende familier kunne hjælpes, og ingen af disse fik afslag.

Et andet sted i byen står en ”legesyg bænk” som Københavns Kommune har bekostet. Projektet har kostet en million kr., og Politiken skriver i et legende sprog om denne bl.a.:

Men bænken vil også de forbigående noget. Den er i live, og med sin interaktive personlighed inviterer den til leg og oplevelser med farver og mønstre i byrummet”.

Det er vist noget med, at den kan lyse, men det seneste, jeg hørte, var, at den angiveligt er ude af drift. Hvis man fra politisk side viste sig villig til at se på muligheden for, at vi ikke havde brug for denne bænk, kunne man i stedet sørge for, at næsten alle værdigt trængende familier, der henvender sig til Frelsens Hær kunne sikres en glædelig jul. Bagsiden af medaljen ville så selvfølgelig være den, at man måtte tilstå Leifgades borgere, at der i år ikke blev råd til en legesyg bænk, der vist nok er ude af drift, men sådan er alle politiske beslutninger jo en afvejning, og der kan altid siges både for og imod.

Fra borgerlig side i almindelighed og fra liberal side i særdeleshed hører vi ofte om sådanne historier. I tilføjelse hertil kunne nævnes utallige lignende sager, men argumentet betoner altid, at pengene kunne være bedre administreret ved at være forblevet i det arbejdende Danmarks lommer. Det er også rigtigt, men i denne juletid kunne man måske også for en stund træde et skridt tilbage og bemærke, at pengene en gang imellem også kunne være bedre anvendt til at sikre fattige børn en glædelig jul.

Gøglerskolen AFUK modtager som bekendt nu 15 millioner kr. i tilskud. Hvis Truttefrans her ikke skulle blæse i trompeten, kunne vi sandsynligvis have mere end dobbelt så meget, som Frelsens Hær i alt indsamler til fattige familiers julehjælp i år. Dobbelt så mange familier ville kunne hjælpes, og der kunne tilmed komme en fuldfed marcipangris oven i kurven. Fjerner vi altså de statsuddannede gøglere fra Strøget, behøvede Frelsens Hær ikke stå der, men de skal da være velkomne alligevel (Frelsens Hær).

Det siger sig selv, at eksemplet bænken og faktisk også AFUK er relativt små om end kuriøse udskrivninger, men eksempelvis bruger vi ikke millioner, men mange milliarder på at betale som oftest arbejdsduelige mennesker enorme summer for at holde tidligt fri, tage på efterløn, drikke sur bulgarsk rødvin og høre Pia Raug. Den økonomisk bedst stillede generation modtager milliarder for drive den af og rende og te sig som uværdigt trængende.

Som i tilfældet velgørenhedsorganisationer er skaden dobbelt, derved at værdigt trængende ikke hjælpes, men også derved at velviljen bland donorerne svækkes, hvorfor man får vanskeligere ved at rejse midler i fremtiden. Vi kan ikke have et samfund, der negligerer sine vigtigste opgaver og lader mennesker i stikken. På samme måde kan vi ikke have en skadestue, hvor folk, der kommer ind med hjertestop, ikke behandles, fordi venteværelset er fuld af småforkølede. Vi kan ikke have et brandvæsen, der hele tiden bliver kaldt ud til falsk alarm og derfor ikke får slukket de steder, hvor det virkelig brænder. Vi må hjælpe, hvor behovet er, og venligt men bestemt bede dette lands alt for mange uværdigt trængende om at holde tilbage for udrykningerne. Derved ville gavnen være dobbelt, fordi eksempelvis fattige børn fik en glædelig jul, og vi andre kunne tænde for fjernsynet uden at høre Simon Emil Ammitzbøll skrige op ved enhver given lejlighed. Det kunne måske bistå os andre med lettere at få en glædelig jul.

 

 

39 kommentarer RSS

 1. Af jørgen f.

  -

  De venstreorienterede er trætte af de fattige og de svage.

  Dels opfører de fattige sig ikke som sociologimodellerne tilsiger – dels gider de fattige ikke stemme på venstrefløjen længere.

  Venstrefløjen tilhængere, dem der arbejdes politisk for, er derfor nu de kreative. Dem der kan og vil ‘forandre’ velfærdssamfundet til mulighedernes samfund – mulighederne for de kreative, de snakkende.

  Gøglerskoler hvor uddannelsen er så fin og dyr som læge uddannelsen – intet mindre kan gøre det – og bænke til millioner.

  “Vi har nået smertegrænsen” skriger S i dag – vi kan IKKE spare mere.

  Nej Nej.

 2. Af Finn Bjerrehave

  -

  Desværre Dansker, vores skattepenge , ønsker vores dejlige politikere at spendere udenlands, og det er stadig koldt at være fattig/hjemløs i Danmark, men på udebane er varmen, og glæden ved stemmesedlen bliver symptomatisk.
  U-Landshjælpen er ca 15ooo millioner kroner , Afghanistan på finansloven 520 millioner kroner,Gaza efter raketstorm over Israel 50 millioner kroner.
  De uheldige dagpengemodtagere 114 millioner, de Hjemløse et herberg i København.
  Denne fordelingsnøgle er dagens politiske svar til personer uden arbejde bolig, samt langt til flæskestegen juleaften, og de fleste det rammer, har selv stemt for den nye regering, og takken, et spark bagi, med beskeden: Få nu et arbejde, således der kommer flere skattekroner ind i statskassen, og vores lille U -landshjælp som blå blok har sat ned, kan igen komme op på 1ste pladsen.
  Det er ikke altid lykken at være Dansker.Finn Bjerrehave Vig

 3. Af niels hansen

  -

  @Mads Holger

  Glad for at se din store respekt for nødhjælpsorganisationerne. Desværre er de ofte udsat for kritik med nedladende udtryk som ‘godhedsindustrien’.

  Om vi så kan få velhavende børnefamilier og pensionister til at returnere deres børnecheck eller folkepension er nok mere tvivlsomt.

 4. Af Kirsten Rasmussen

  -

  @Mads Holger

  I modsætning til dig oplever jeg ikke Simon Emil Ammitzbøll som en person, der skriger op. De gange, jeg har set og hørt ham, har han ret så fredsommeligt påpeget, at taksterne i vores kontanthjælpssystem i de fleste tilfælde er høje nok til at sikre modtagerne et nogenlunde fornuftigt liv, hvis de vel at mærke kan finde ud af at administrere deres økonomi.

  Det undrer mig dog, at i den udgave af Debatten på DR2 i sidste uge, hvor bl.a. du, Ammitzbøll og Lars Lydholt fra Frelsens Hær medvirkede nævnte Lydholt, at det er meget almindeligt, at ansøgere til julehjælp hos Frelsens Hær kun har et rådighedsbeløb på 3-4.000 kroner månedligt. Hvis jeg ellers hørte rigtigt, havde Ammitzbøll lige sagt, at en enlig mor med et barn på kontanthjælp har over 10.000 kr. om måneden til kost og lommepenge. Selv om der kan gemme sig mange ting bag disse tal, så synes jeg alligevel, det ser lidt mærkeligt ud. Er det fordi, der er familier i dette land, der er havnet i en uforskyldt økonomisk klemme eller ikke kan finde ud af at administrere deres økonomi (og øvrige liv), for hvis det er derfor, så er det der, der er behov for hjælp, og det er en samfundsopgave, ikke en opgave for de private hjælpeorganisationer. Dine forslag til finansiering er i øvrigt særdeles fornuftige.

  Derefter kan den “nødhjælp” (som man vel godt kan sige, at f.eks. julehjælp er), der efterfølgende måtte være behov for, komme fra private organisationer og basere sig på private donationer, som den vist også gør i dag. Og så behøver man som bidragyder ikke være i tvivl om, hvorvidt de mennesker, man donerer penge til, nu også har et reelt behov, eller måske i virkeligheden har flere penge til rådighed, end man selv har, hvis man f.eks. er pensionist.

 5. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  HVAD FOREGÅR DER EGENTLIG??……

  Et strålende oplæg af MH.

  Men det er svært at få hold på hvad der foregår i dagens Danmark af rendyrket idioti og fråseri, af asocial og direkte menneskeødelæggende politik, og hvorfor mængden af ulykker og galskab synes at vokse og vokse.

  Ja, hvorfor er Danmark gået fra at være et herligt samfund i tresserne til at være et skørt, koldt, kynisk og brutalt samfund nu? (lille beretning herom kan læses på den foregående blog om borgmeste mv.)

  Hvorfor undergraves vores kulturarv, hvorfor angribes familietraditionerne, og hvorfor bliver der flere og flere stressede, deprimerede, ensomme, retsløse, overfaldne, indbrudsramte, psykisk syge, marginaliserede, fattige, arbejdsløse og hjemløse danskere?

  Her i denne yndige velfærdsstat, der iflg. R og DR er et foregangsland og ideal for hele verden??

  Hvorfor er antallet af ulykkelige børn og rodløse unge rekordhøjt? Hvorfor indoktrineres og feminiseres drengene i institutionerne? Hvorfor har den danske ungdom europarekorden i druk og brug af narkotika? Hvorfor er der så mange piger der skærer i sig selv eller får anorexi mv. Hvorfor er der flere og flere ældre der begår selvmord?

  Ja, og hvorfor er der flere og flere pårørende der siger at hospitalerne behandler deres syge børn eller forældre som ligegyldigt affald, selvom de kunne helbredes med omhu og ordentlig pleje. (I den senere tid har mit skrivebord været fyldt op med klager og beretninger om nærmest forbryderisk behandling af både de syge og de pårørende)

  Nogle læger og sygeplejersker er stadig gode og vidunderlige mennesker, men der synes at være klare tendenser i retning af at brådne kar får stadig større spillerum på visse hospitaler. Hvad både psykisk og fysisk syge, og deres pårørende, kan blive udsat for at arrogance og horrible svigt, er ved at være helt fantastisk uhyggeligt.

  De syge på hospitalerne er jo blandt samfundets allersvageste, men som et par tv-udsendelser i den senere tid har vist, så er det ikke alle steder man behandler dem og deres familier værdigt og ordentligt.

  Også danske børn udsættes i stort og stigende omfang for umenneskelig behandling fra “systemets” side.

  Og hvorfor skal hjemløse danskere gå frysende rundt i gaderne? Nogle væresteder har indskrænket åbningstiden fra tolv timer til fire eller to timer.
  Og hvorfor skaffer man dem ikke tag over hovedet? Da der var mangel på boliger til indvandrere, blev der lynhurtigt anskaffet/opført hotelskibe, boligcontainere, barakker, rækkehuse, villaer, hoteller og boligblokke.

  Og hvorfor skal vi betale mere og mere i skat osv., når velfærden, skolevæsnet, forsvaret og meget mere hele tiden forringes og skæres ned?

  Det enkle svar er at Danmark i de sidste tre-fire årtier har været udsat for misrøgt og fejlslagen politik.

  Men hvorfor er det egentlig gået så galt, at Danmark nu er ved at være en rød galeanstalt der nærmer sig et frit fald ned i en bundløs afgrund?

  Ja, tusinder og atter tusinder af danskere er jo allerede drysset ud over kanten, så det er jo ikke kun et dystert fremtidsperspektiv vi taler om.

 6. Af Jens Hansen

  -

  Sikke vrøvl – der er ikke, hvad man forstår ved fattigdom i Danmark, det er kun kravene og forvæntheden, der er for høje.
  Jeg, tillige med mange andre er ved at være trætte af denne krævementalitet. Der er noget rablende galt i samfundet, når over 50 % er på overførselsindkomster.
  Ex en undersøgelse fra Danmarks Statistik, der viser, at 46 pct. af de kvindelige kontanthjælpsmodtagere ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.
  Korrigeret for forskelle i købekraft og omregnet i euro for at gøre tallene sammenlignelige – viser tallene fra Nordisk Ministerråd, at den disponible indkomst for en enlig forsørger på kontanthjælp er 770 euro om måneden i Danmark, 383 euro i Sverige, 555 euro i Island og 435 euro i Finland.
  En million danskere i den arbejdsdygtige alder 16-66 år er forsørget af det offentlige.
  Det kan dermed siges at være eksponent for en ny livsform, som kan kaldes De forvænte Velfærdsnydere. Denne livsform er formentlig et blivende træk i samfundet, eftersom Danmark indeholder omkring 2 millioner mennesker (heri ikke regnet 850.000 offentligt ansatte), der lever af de overførselsindtægter, som den private fremstillingssektors ca. 350.000 ansatte og den private servicesektors ca. 140.000 ansatte tilvejebringer.
  Ps. Prøv lige at undersøge ex. Røde kors adm. omkostninger!

 7. Af T Hansen

  -

  Der er INGEN penge til de fattige dansker.

  Årsagen ses allerede i 2010 hvor DREAMs beregninger viste:

  “Indvandrere fra mindre udviklede lande gav i 2010 et negativt nettobidrag til de offentlige finanser på -4 mia. kr.”

  “Efterkommeres nettobidrag var negativt i 2010 og udgjorde -11,7 mia. kr.”

  “Indvandrere fra mere udviklede lande gav i 2010 derimod et positivt nettobidrag til den offentlige sektor på 4,7 mia. kr. i 2010.”

  Kilde: http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/5A36C387-7BD5-4255-BDA7-F496B0244C68/0/delrapport_indvandringens_oekonomiske_konsekvenser.pdf

  NETTO blev der i 2010 brugt 11 – ELLEVE – milliarder på indvandrere.

  Tallet er siden da steget – og bistanden til Ulandene er en væsentligt forhøjet.

  Hvor kunne vi have det godt i Danmark hvis politikerne tænkte på Danskerne.

 8. Af Søren Farup

  -

  Kære Mads Holger

  Jeg har før i blog-sammenhæng afskrevet fra et udvalg af Jacob Knudsens skriftlige arbejder “Ide og erindring” udgivet 1949.
  I artiklen om “Frihed og lighed” skriver han således i 1911, altså præcis 100 år siden! – (og vi kan såmænd tænke den kamp mod virkeligheden, der foregår i den kunstige sidestilling af ægteskab og homoseksuelle parforhold med):
  “Men den kunstige lighed, den, som frembringes på trods af den naturlige ulighed, kan meget let blive et onde, – og er det i høj grad i det moderne samfund, måske særlig her til lands.
  En sætning som denne – der vel ikke er vedtaget ved lov, men godkendt af den offentlige mening – at i kongeriget Danmark, må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER et menneske dø af sult, om det så er den dovneste slubbert, der kan ligge i en vejgrøft: han SKAL forsørges, om ikke af andre, så af det offentlige, – det er jo en vanvittig sætning. At den ikke i bund og grund har ødelagt samfundet allerede, beror blot på, at alle de pågældende ikke er sig den fuldt bevidst. Sætningen betyder jo dette: at så snart et menneske foresætter sig, at han ikke under nogen som helst omstændigheder VIL bestille noget, da er han forsørget af staten med det samme. Hvilken fra neden af op gennem samfundet volder en sådan offentlig mening ikke!
  Den vil jo efterhånden tilintetgøre al energi, alt initiativ.
  Og hvilken forvendelse af naturlig barmhjertighed betyder den ikke. Den vender barmhjertigheden bort fra det, som fortjener barmhjertighed, til det, som fortjener foragt.
  Den naturlige hjælpsomhed overfor for dem, som slider af yderste evne for at holde sig oven vande, dem, som endnu har ære i livet, svinder bort, – og i stedet kommer den tvungne barmhjertighed mod dem, som æreløst har opgivet ævret og strakt alle fire fra sig.
  Når nogen først har gjort det, så er han ovenpå, så er han sikker på at blive forsørget.Og dog er de ærekære folk så lette at hjælpe. De behøver blot en håndsrækning, så klarer de selv resten. Æreløsheden er derimod et bundløst hul, hvori al hjælp forsvinder.
  Al fattighjælp burde være frivillig, så kom den kun til de rette, til dem, som fortjener at hjælpes.
  Og man behøvede ikke at frygte, at den skulle udeblive. Når folk ikke, som nu, overbebyrdes med tvungen unaturlig barmhjertighed, da ville der være naturlig overflødig naturlig hjælpsomhed hos dem.”

  Ivrigt hjulpet af en hær af velmenende sociale ingeniører, sideløbende med en åndsforladt intellektuel elite, er det beskrevne scenarie efterhånden fuldbragt. Forrådnelsen fra neden og op er til at få øje på.
  Der er grund til selvbesindelse!

  Venlige hilsner

  Søren Farup

 9. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Skal vi nu ikke lige huske på at den gang der ikke var arbejdsløshed i landet, var 98-99% af de raske og voksne danskere på arbejde. Det er en propagandaløgn at 20-25% af danskerne ikke gider arbejde.

  Og hvad med at huske på, at udgifterne til dagpenge mv. til de arbejdsløse er småpenge i forhold til de HUNDREDVIS AF MILLIARDER AF KRONER DER PØSES, FRÅSES OG FJOLLES VÆK til alle mulige utopiske, udanske, korrupte, forrykte og dybt åndssvage formål.

  Og bør vi ikke tage i betragtning at hovedløse høns, anti-danske kræfter og indvandringsindustrien mv. har skævvredet, undergravet og udhulet samfundet, økonomien, erhvervslivet, familiernes sammenhold og demokratiet mv.,

  med det resultat at sandhed og folkeoplysning er blevet skiftet ud med løgn og vildledning ….. friheden med formynderi, åger, regler og forbud….. og retten med uretten……. ligesom velfærden er afløst af retsløshed og utryghed….. og det naturlige er blevet afløst af det unaturlige og perverse, osv.

 10. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  ER DET LIGEGYLDIGT HVORDAN HOSPITALERNE FUNGERER?….

  Ang. kl. 13.18 ovenfor: Er der ingen der tager det alvorligt, at man på nogle hospitaler er begyndt at sjuske, sløse og sjakre så meget med patienternes liv og helbred, at de syge unødvendigt påføres smertefulde og langtrukne lidelser, eller unødvendig død, plus at de pårørende igen og igen sjofles og ignoreres, ofte til stor skade for de syge.

  Er der ingen der finder det alvorligt, at man af ren og skær kynisme, uduelighed og ligegyldighed gentagne gange sender unge patienter i døden, selvom de kunne have været reddet og helbredt, med en smule omhu og ansvarsbevidsthed?

  Hvis alle mener at det er ligegyldigt, er der vist ingen grund til at bruge mere tid på disse blogs. For så er der enten næsten ingen læsere, eller danskerne er blevet et håbløst folkefærd??

 11. Af carsten lehm

  -

  En enlig mor med 2 boern har, naar alle udgifter er betalt, kr.9332 om maaneden til forbrug!

  Stod der at laese i avisen forleden.

  Der findes ingen fattige i Danmark. Det er en venstreorienteret oenskedroem, for at kunne berige sig paa bekostning af de mennesker, som staar op hver dag, gaar paa arbejde og er til grin.

  Da man fandt paa, at de noedlidende skulle vise deres aarsopgoerelse, forsvandt halvdelen af ansoegerne! Ansoegere med muslimske navne burde afvises pr automatik. Saadan kunne man blive ved.

 12. Af peter kocsis

  -

  Kommentar slettet.

 13. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ang. kl. 22.08: Der mangler et CIRKA foran de 9332 kr. Og hvilken avis var det? En gratisavis? Taler vi om en arbejdsløs enlig dansk mor eller hvad? Hvad er omfattet af ALLE udgifter?

  Hvis beløbet er rigtigt, kan det være et udtryk for rødfeministisk og familiefjendsk politik, hvor kvinderne favoriseres på mændenes bekostning, og hvor kvinder belønnes for at opløse og splitte familien.

  Nu har de røde lige fået det ordnet, så en skilsmisse kan ordnes på få minutter.

  Jo mere familiemønstret og samfundet går i opløsning, jo gladere er de røde galninge.

 14. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Hvad med en kommentar til den skandaløse/ uhyggelige og invaliderende/ lemlæstende/ dødbringende udvikling på visse hospitaler? Se kl. 21.29.

 15. Af Hans Andersen

  -

  Da politikere efter eget udsagn ikke er idioter kan der ikke være nødlidende her i landet idet de sender 16 mia, til korrupte nødlidende politikere i udlandet.

 16. Af Thomas H. Rasmussen

  -

  Utroligt at vi i en situation med store statsunderskud, stigende grænsehandel og hvor arbejdspladserne fosser ud af landet skal bruge penge på alle overflødige foreninger, nævn, råd, centre, institutter, udvalg m.fl. hvor en flok halvstuderede røvere sidder og ikke laver noget som helst fornuftigt af samfundsmæssig værdi – i landet med verdens dyreste offentlige sektor og verdens højesteskattetryk! I forvejen bruger de landsskadelige De Radikale og den røde løftebrudsregering 16 mia. kr. p.a. (lånte penge) på at rejse verden rundt og dele ud til korrupte ulande ligesom de importerer tusindvis af socialklienter til Danmark til evig bistand! Men godheds- og indvandringsindustrien jubler da der jo er penge i at klientgøre folk. I går så vi f.eks. i TV2 Nyhederne at den kvindelige asylchef for Sandholmlejren overhovedet ikke havde kontrol med de mange kriminelle aylsansøgere som sælger narko i København! Men festen og det store offentlige tag-selv-bord er forbi og græske tilstande venter hvis der ikke snart gribes ind over for alle disse pampere og samfundsnassere som ikke gider bidrage til samfundet! I forvejen har vi i vores lille land 250.000 førtidspensionister mellem 18-65 år + titusindvis af kontanthjælpsmodtagere – hvoraf de fhv. langt fleste er indvandrere – som åbenbart i årevis kan ligge på sofaen uden at yde noget til gengæld for deres offentlige ydel ser!

 17. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  UHYGGELIGE TILSTANDE PÅ VISSE HOSPITALER…..

  Hvad skal vi mene om at danskernes liv og helbred, hvad enten det handler om unge eller ældre danskere, nu er blevet noget der er så ligegyldigt, at visse hospitaler er begyndt at fungere på måder som direkte eller indirekte, invaliderer de syge eller slår dem ihjel?

  Patienter som kan helbredes med den rette behandling, udsættes nu på diverse sygehuse for så grove, vanvittige og hårrejsende former for sjusk, slendrian, sløseri, fejlbehandling og direkte overgreb, at der er tale om straffelovsovertrædelser og krænkelser af menneskerettighederne og almindelig etik og moral.

  Der er tale om en kynisme, hensynsløshed og stupiditet som er helt utrolig og fantastisk. Og som sender patienter ud i unødvendige og smertefulde lidelser, eller slår dem ihjel.

  Også de pårørende sjofles i betydeligt omfang. Skandalen er total.

  Her er et par eksempler: En patient som IKKE havde sukkersyge, fik en injektion med insulin, mens en anden patient som HAVDE sukkersyge, ikke fik sin insulin.

  En dreng blev opereret i den forkerte side.

  En ung kvinde der var bevidstløs efter en trafikulykke, blev dødsdømt af en kvindelig læge der var ude efter organer. En anden læge kom tilfældigt forbi, og reddede den unge dame.

  En pårørende mente at et hospital behandlede hendes syge mand “som affald”.

  Et hospital sender en ung patient der midlertidigt er helt hjælpeløs, afsted og udenfor i iskoldt vejr. Patienten raver tilfældigt rundt, og er ude af stand til at orientere sig. Lige i nærheden er der en vej hvor hundredvis af biler og motorcykler kommer fræsende med op til 100 km/t.

  Man havde lovet at ringe til de pårørende hvis patienten blev udskrevet, men de pårørende blev IKKE underrettet. Man sendte altså den syge ud til ingenting, i koldt vejr og med stejle trapper og livsfarlig trafik lige i nærheden.

  Se hvis det var en enkeltstående fejl, så kunne det måske undskyldes. Men hvis det er en fejl der sker igen og igen og igen, viser det da en meget lav moral hos visse læger eller sygeplejersker.

  Og så er der mange pårørende som ignoreres eller behandles så nedladende, at det går hårdt ud over patienterne. Selvom det officielt hedder sig at de pårørende er en stor resource. Og det ER de ofte, for ofte er det kun de pårørende som har overblik over situationen, fordi der er en hele tiden skiftende vrimmel af patienter, læger, sygeplejersker, sosu-assistenter, gangdamer og andet personale. Desuden er de pårørende ofte de eneste som har den ildhu og den kærlighed som bevirker at der bliver holdt skarpt øje med om behandlingen og medicineringen foregår korrekt.

  Pressen har skrevet om at tusindvis af patienter omkommer som følge af sjusk og slendrian. Og det er altså ingen overdrivelse.

  Der er læger og sygeplejersker der er rene vidundere og som fortjener al mulig respekt, men det kan desværre konstateres at der også er personale som fylder de pårørende med løgne og fornærmelser, og som saboterer ethvert fornuftigt samarbejde. Med frygtelige og dødbringende konsekvenser som resultat.

  Der er kommet så mange oplysninger, indberetninger og vidneudsagn ind i den senere tid, at det kan fastslås at visse hospitaler drives på måder, der er fuldstændig skandaløse og nærmest kriminelle.

  Når menneskeforagten hos en del af et sygehuspersonale er så stor, at de ikke gider gøre deres arbejde ordentligt, at det ikke interesserer dem om patienterne overlever eller ej, at de ikke gider lytte til de pårørendes oplysninger, så er der brug for at få ryddet op. De brådne kar må ud, de rådne æbler i tønden må fjernes, og erstattes med personale der har noget moral og arbejdsdisciplin.

  I nazi-Tyskland var foragten for de syge så stor, at det endte i euthanasi og rædselsfulde massemord.

  Så vidt må det aldrig komme i Danmark. Men når kynisme, slendrian og sløseri har nået et sådant omfang at mange danske patienter omkommer, så er vi jo allerede ude i noget meget grimt.

  Hvad mener andre om dette sørgelige emne?

 18. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ja, hvis vi ikke længere “har råd til” eller vilje til at behandle de tilskadekomne og de syge ordentligt, så er Danmark da virkelig blevet et fattigt land. Fattigt i enhver forstand.

 19. Af Erik vestergård

  -

  peter kocsis.
  Et gammelt dansk råd: ’Bid ikke den hånd, der fodrer dig og din yngel’!
  Ta’ dog hjem!

 20. Af Jens Hansen

  -

  PREBEN F1 JENSENH.
  Spis nu lidt brød til, som man siger. Tænk på hvor krævende danskerne er blevet, de skal ikke gøre eller betale noget selv, det vil de helst overlade til andre. Man kan nu engang ikke bygge et levedygtigt og stærkt samfund på de svage – her bl. a. alle bistandsklienterne, der stadig kræver og kræver uden at yde noget til gengæld.
  Vi er efterhånden ikke mange til at betale for dette Gedemarked – uden at genere gederne!
  Som jeg så andet sted:
  I 2012 har vi lånt ca. kr. 250 mio. i døgnet. I 2013 – siges der – vil vi kun låne kr. 100 mio. i døgnet. Vi bruger årligt 300 milliarder kroner på offentlig forsørgelse. Borgernær service koster årligt 367 milliarder kroner.
  165.600 danskere modtager kontanthjælp. Næh, gør hellere noget ved dette destruktive velfærdssamfund, der kun udvikler klynkere.

 21. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Jens Hansen……

  Samfundet er blevet misrøgtet og skævvredet af “nomenklaturaen” i gennem flere årtier. Derfor har vi nu et asocialt og åndeligt fattigt samfund, hvor almindelige borgere i stigende omfang svigtes og marginaliseres. Et samfund som nok bruger ialt 4-500 milliarder kroner om året på udanske og tåbelige eller ligefrem landsskadelige formål.

  Staten plyndrer os på over 2000 forskellige måder, den har behandlet erhvervslivet så dårligt at hundredtusindvis af danske jobs er forsvundet, den har forpestet tilværelsen for tusinder og atter tusinder af familier, børn, unge og ældre, osv., osv.

  I et så skørt, dekadent og perverteret et samfund holder almindelig logik op med at fungere.

  Men høflighed koster stadig ingen penge, og omhu og ansvarsbevidsthed er stadig tilladt.

  Når en ung kvinde får en ti-dobbelt dosis af noget stærk medicin, og dør kort efter, så er det sløseri og slendrian.

  Når hospitaler smider meget syge og hjælpeløse på gaden og ud til ingenting, fordi man ikke gider ringe efter de pårørende, så er det ikke bare en forglemmelse, men kynisk og kriminel adfærd. Især når det sker igen og igen og igen og igen.

  Når en avis i dag kan skrive om en sclerose ramt yngre kvinde der behandles værre end en hund af “systemet”, er det vel også ret tankevækkende?

  (tidligere har der været en del om en sundhedsstyrelse der synes at sove det meste af året)
  Når hospitaler går bag ryggen på pårørende, og foretager hemmelige eksperimenter med raske mennesker, så de bliver dødssyge, så er det vel også meget alvorligt?

  Den enorme slendrian og mangel på ledelse jeg nu har fået oplysning om fra flere pålidelige kilder, bør der vel tages fat på, selvom samfundet i forvejen er blevet en kold omgang?

  Det kan vel ikke være meningen at vi danskere skal acceptere modbydelig og grusom, ja faktisk kriminel og barbarisk behandling, af syge eller tilskadekomne danskere?

  Nu må det være på tide at der statueres nogle eksempler overfor de typer der pisser på både de syge og deres familier.

  Det kan ske hvis pressen begynder at sætte mere lys på hvad der visse steder foregår af overgreb på syge og deres familier.

 22. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Er det ikke først og fremmest politikerne der er blevet krævende? De har i snit frataget hver eneste familie i landet mindst en million kroner, de smider vores arbejdspladser i grams til udlændinge, de bekriger vores familieliv, velfærd og privatliv, og de forlanger at vi skal hjælpe og forsørge EU-bureaukraterne og tilstrømmende indvandrere fra over 50 lande, osv.

  Den menige dansker kan jo ikke kræve nogetsomhelst, hvis han er alene overfor “systemet”. Det er ikke den almindelige dansker der udbytter Borgen, men Borgen der udbytter befolkningen.

 23. Af T. Sørensen

  -

  Mads Holger.
  Helt ærligt, så føler jeg mig ikke sikker på, at vi ikke nok engang bliver trukket rundt i manegen af typer som “Carina” og “dovne Robert”. Masser af disse typer hægter sig på under radaren. Hvordan sikrer disse velmenende organisationer sig mod dem, så det ikke går ud over de værdigt trængende? Jeg må være ærlig og sige, jeg gider ikke kaste flere gode penge efter dårlige. Som skatteyder i den dyre ende har jeg kun dårlige erfaringer. Mine resterende smuler der er tilbage , bliver i egen lomme.

 24. Af Niels Svendsen

  -

  Kulminationen af offerideologien. Velfærdssamfundet (som vi kalder det næsten socialistiske DK) avler naturligt ofre da det er vejen frem til arbejdsfrie indtægter. Omvendt ser vi de “rige” og “kompetente lede med lys og lygte for at komme ud af skats rullemaskine. Bl.a. ved at søge bopæl i Luxembourg. De græske tilstande bliver snart de danske med denne leflen for “de svage” som jo desværre efterhånden også er de fleste.

 25. Af Anders Hede

  -

  Hvor længe skal et indlæg være “under behandling”

 26. Af Anders Hede

  -

  Det var det her indlæg. Gætter på det er links, der gør det:

  Hvorfor er fakta altid så fraværende når “gode” mennesker vil tale om at de såkaldt fattige skal have mere hjælp?

  Selvfølgelig skal de hjælpes. Men ikke med flere penge, for det er i den grad ikke det der er problemet.

  Hvorfor forholder Mads Holger sig ikke til at enlige har et rådighedsbeløb på næsten 10.000 kr? Er det ikke helt absurd at tale om fattige på den baggrund.

  Det er et langt større problem i DK at lavtlønnede får så lidt ud af at knokle i forhold til

  se ft.dk/samling/20111/lovforslag/L36/spm/7/svar/842514/1055240/index.htm?%2Fsamling%2F20111%2Flovforslag%2FL36%2Fspm%2F7%2Fsvar%2F842514%2F1055240%2Findex.htm

 27. Af Jens Hansen

  -

  PREBEN F1 JENSENH skriver: ’Samfundet er blevet misrøgtet og skævvredet af “nomenklaturaen” i gennem flere årtier’.
  Hvis er skylden, det er dette såkaldte ’velfærdssamfund’ som Jens Otto Kragh startede, det har taget overhånd; men ingen politiker, der håber på genvalg, tør røre ved denne kræftbyld.
  Hvad har danskerne udviklet sig til – højtråbende parasitter – der hele tiden skriger: Gi’ os, vi vil ha’, vi kræver, det er vores ret, etc. etc. Så selvfølgelig er staten nød til at ‘plukke’ de få skatteydere, der reelt er; men det varer nmok ikke længe, så er disse fløjet af reden.

 28. Af Poul Haacker

  -

  Jeg mener ikke at det er statens opgave at blande sig aktivt i velgørende arbejde. Hvis staten betaler store summer fast til Frelsens Hær, hvor er så incitamentet for at støtte organisationen som privat?
  Vi har allerede blevet hjerteløse ligeglade mennesker der ikke tager os af vores familie, fordi det er statens anliggende.
  Jeg forstår indignationen over den måde, staten forvalter vores penge på. Det løses bare ikke ved at udvide statens opgaver, det løses ved at skrumpe staten og ændre mentaliteten inden for staten. Der savnes en respekt for de skattekroner og det afsavn og slid de repræsenterer.

 29. Af Knud Madsen

  -

  Som tilfreds folkepensionist uden anden pension end ATP, vil jeg beholde mine kroner for mig selv, idet jeg ved, at ved at støtte indsamlinger, kommer jeg til at spytte vældigt i bøssen til voldsomme lønninger til Jørgen Poulsentyper i spidsen for godhedsindustrien og, hvis der så stadig er noget tilbage af mit bidrag, går det måske til Fattig Carina og Dovne Robert, der formentlig har dobbelt så meget, som jeg har.
  Retfærdigvis skal jeg medgive, at jeg endnu ikke tror, at Frelsens Hær lønner deres folk så exorbitant som f.eks. Røde Kors.
  Og allerværst ville det være, hvis jeg opdagede at mit bidrag gik til en julekurv til en hellig kriger.

 30. Af Andreas Kastelholm

  -

  ” I tilføjelse hertil kunne nævnes utallige lignende sager, men argumentet betoner altid, at pengene kunne være bedre administreret ved at være forblevet i det arbejdende Danmarks lommer.”

  Så folket kunne bruge pengene på iPads, mens ferskvandskrigene lurer længere fremme i århundredet og havene stiger og afgrøderne udtørres?

  Det danske folk er et stort kulturelt problem, og politikerne bliver derefter! Hvis vi ikke skal bruge pengene på iPads, må politikerne da gerne få dem til interaktive bænke! Det er foragteligt! Danmark er én af verdens værste klimasyndere, og de eneste kritiske røster fra de højtuddannede planlæggere er at sterilisere de fattige! Men hvem er det der har overskredet kvoterne? Hvem er det der sidder i spaen? Hvis vi vil de fattige noget, skal pengene UD af Danmark, eller gå til sociale fælleskaber som Danmarks fattige børn kan tage del i! Ikke mere hovedløst forbrug for pengene! Hverken offentligt eller privat!!! Jeg er så vred på Danmark, og smerteligt skuffet!

 31. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  CO2 HYSTERIET….. OG HOSPITALSRÆDSLERNE MV…….

  Andreas Kastelholm…….

  Ja, hvis man lytter til og tror på DR radio, dette latterlige af radikale feminister dominerede rødfascistiske foretagende, så kan man da nok godt blive forskrækket, når de buldrer løs med skræk-propaganda om co2 og verdens snarlige undergang pga. co2. Men det er stort set løgn altsammen. Et kæmpebluff-nummer for at visse kredse kan trække endnu flere penge op af borgernes lommer.

  Hvis connie hedeslags skingre retorik har givet dig stress, så læs bogen “Den maniske sol”, læs Svensmarks og Bjørn Lomborgs bøger osv., og du vil snart kunne gennemskue hvad der foregår. Bl.a. er co2 kvoterne blot vor tids afladsbreve, og nogle ekstra afgifter oveni.

  Danmarks eventuelle klima-synder er uden betydning set i det globale perspektiv. Vi er jo kun en lille prik på verdenskortet i den sammenhæng. Klodens samlede overflade er på over 500 millioner kvkm.

  De hovedløse forbrugere af danskernes penge er især de hovedløse høns rundt om i partierne. Er du klar over hvor mange MILLIARDER de fjoller væk pr. år?

  Du er vred på Danmark og smerteligt skuffet, skriver du. Kun pga. klima-politikken etc.?

  Hvad er din mening om den mangedoblede kriminalitet og det voksende antal af uhyggelige og dødbringende hospitalsskandaler? Se ovenfor kl. 9.56 og 15.15.

 32. Af Finn Bjerrehave

  -

  Desværre ikke Falsk alarm: Fritgående køer/kvæg som altid har gået ude hele året, ligesom hjemløse og især udenlandske hjemløse, er nu fortid for køerne/kvæget.
  Der er nemlig i Folketinget vedtaget at Køer/kvæg , skal have et tag at kunne gå ind under , med et tørt underlag, og så håber vi alle at bøffen bliver bedre.
  De hjemløse er nu overhalet i vores gode dyrehjerte, som endda overstiger de naturlige græsgange, og hvem ønsker ikke Dyr bedre forhold end fattige mennesker.
  Dyr før mennesker.Finn Bjerrehave Vig

 33. Af Artful Dodger

  -

  @ Mads Holger

  “Derfor må velgørenhed alle dage være fuldkommen pletfri og uangribelig i sit virke. Der må ikke kunne drages den mindste tvivl om, at pengene kun går til de værdigt trængende. Det er jeg overbevidst om, at de gør i tilfældene Frelsens Hær, Caritas og Folkekirkens Nødhjælp.”

  Du, jeg ville sgu være mere varsom med at levere den brasso som pudser glorien på f.eks. Frelsens Hær.

  Deres herberg for hjemløse en simpel pengemaskine drevet af kommunale midler, som hvert år klinger i organisationens kirkebøsser med et 6 cifret beløb.

  Personalets adfærd er tillige et studie værd..

 34. Af niels hansen

  -

  “Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.”

  Jeg syntes, at kristendomskundskab var spændende som barn, og at ham Jesus var en flink fyr, men “Robin Hood” var nu min yndlingsbog! 🙂

 35. Af j nielsen

  -

  “Det er lettere for en rig at komme igennem et nåleøje, end det er for en kamel.”

  Originaludgaven. Folk roder altid rundt i det.

 36. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Massefyringerne og tvangsauktionerne mv. har hærget længe, og det fortsætter.

  Hver måned smides nu flere hundrede danskere ud af deres bolig, iflg. pressen.

  Og iflg. forskellige kilder er kriminaliteten nærmest eksploderet. Hundredtusindvis af indbrud, overfald og røverier osv. vidner om at danskernes tryghed og sikkerhed er på vej ned ad et skråplan. Selv i koloni-haverne, der før var fredelige idyller, foregår der nu ondartet kriminalitet med relativt korte mellemrum.

  Og så er der opstået uhyggelige tilstande på visse hospitaler. (se højere oppe)

  Er der ikke efterhånden grund til en slags alarmtilstand? Kommentarer udbedes.

 37. Af Troels Pedersen

  -

  Ved alle – alle dine indlæg, råber du faktisk – ’Ulven kommer’ – så der er ingen, der reagerer mere.

 38. Af Dennis Jensen

  -

  @Mads Holger er en lille guldfugl. Det er med stor fornøjelse man kan regne med at Holger sætter pilen i bagdelen på div. tågehjerner! Det er rart at kunne få et biligt grin næsten hver gang over i dette tilfælde “Trutte-Frans” til 15 millioner kr. Mens folk lever af lud og koldt vand! Humor er i sandhed det bedste våben mod disse kulturradikale tosserier vi konstant udsættes for!

 39. Af Georg Christensen

  -

  Falsk “alarm”? ja, jeg mødte den allerede for 30 år siden, hos forskellige “nødhjælps organisationer”,dengang, som nu, først “betaling” til administratoren, så medhjælperne (som oftes,kun bestod af ulønnede frivillige “idealister”), derefter, de “nødlidende”, som bare fik en gang opreklameret ingenting i hovedet og maven.
  Resultaterne heraf, ses endnu i dag tydeligt.

Kommentarer er lukket.